zurück IndexInstructive Games Schrift ECO-Codes (www.chessgames.com) ECO-Codes Player / Spieler
Claude Frizzel Bloodgood vs Kourosh Amirjahed, 1959
A00 Irregular + Polish (1.b4), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1272241 (385) id=1272241
Grob Opening: General (Norfolk)
1.g4 Nf6 2.g5 Ne4 3.d3 Nc5 4.Bg2 e5 5.h4 d5 6.Nc3 d4 7.Ne4 Nxe4 8.Bxe4 c5 9.c3 f5 10.Bg2 dxc3 11.bxc3 Be7 12.Qb3 Nc6 13.f4 e4 14.dxe4 fxe4 15.Bxe4 Qc7 16.Nf3 h6 17.Bg6+ Kd8 18.Be3 Bd6 19.O-O-O b6 20.Ne5 Rf8 21.Nf7+ Rxf7 22.Bxf7 Ne7 23.Rxd6+ Qxd6 24.Rd1 Qxd1+ 25.Kxd1
 
Claude Frizzel Bloodgood vs H Erwin, 1973
A00 Irregular + Polish (1.b4), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1272272 (613) id=1272272
Grob Opening: Spike. Hurst Attack (VAPEN Game)
1.g4 d5 2.Bg2 e5 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 5.Qb3 Ne7 6.Nc3 e4 7.d3 exd3 8.Bf4 a6 9.Rd1 d4 10.Rxd3 Nbc6 11.e3 Ng6! 12.Bxc6+ bxc6 13.Rxd4 Qa5 14.Re4+ Be6 15.Rxe6+! fxe6 16.Qxe6+ Ne7 17.Nge2 Rd8 18.Nd4 Qb6 19.0-0 Qxb2? 20.Ne4 Rxd4 21.exd4 Qxd4 22.Nd6+ Kd8 23.Nf7+ Ke8 24.Bc7 Qd7 25.Nd6+
 
Jacques Mieses vs Richard Teichmann, 1910
A00 Irregular + Polish (1.b4), 29 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1141616 (456) id=1141616
Mieses Opening: General (Berlin (Match))
1.d3 d5 2.Nd2 e5 3.e4 c6 4.Qe2 Bd6 5.f4 exf4 6.exd5 Ne7 7.dxc6 Nxc6 8.Ne4 O-O 9.Qf2 Nd5 10.Bd2 Ne3 11.Bxe3 fxe3 12.Qxe3 Re8 13.O-O-O f5 14.Nf3 fxe4 15.dxe4 Qe7 16.Bc4+ Kh8 17.Ng5 Ne5 18.Bb3 Bg4 19.Rd5 h6 20.h4 Rf8 21.Nh3 Be6 22.Rdd1 Bxb3 23.Qxb3 Rac8 24.g3 Nc4 25.Rhe1 Be5 26.Nf4 Rxf4 27.gxf4 Bxf4+ 28.Kb1 Nd2+ 29.Rxd2 Bxd2
 
Player 1 vs Player 2, 2014
A00 Irregular + Polish (1.b4), 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (734) id=#
Polish (corr)
1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.fxe5 O-O 7.d4 dxe5 8.Nxe5 Nf5 9.Bd3 Nxe3 10.Qd2 Bh6 11.b5 Re8 12.h4 Bf4 13.Na3 Nd7 14.Be4 Nf6 15.Bf3 Nfg4 16.h5 Bf5 17.Rc1 Qg5 18.hxg6 hxg6 19.Qa5 Bg3+ 20.Ke2 Nxe5 21.dxe5 Bxe5 22.Bxe5 Rxe5 23.Qxc7 Rae8 24.Rhe1 Ng4+ 25.Kf1 Qd2 26.Be2 Rxe2 27.Rxe2 Qxc1+ 28.Re1 Qxe1#
 
Alexey Sokolsky vs Alexey Suetin, 1953
A00 Irregular + Polish (1.b4), 40 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1134504 (653) id=1134504
Polish Opening: Czech Defense (Ch URS (team))
1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.c4 f5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.d4 e4 7.Nfd2 d5 8.Qb3 c6 9.Nc3 O-O 10.g3 Kh8 11.h4 dxc4 12.Bxc4 b5 13.Be2 Na6 14.a3 Nc7 15.Qc2 Be6 16.Nb3 Bxb3 17.Qxb3 Ncd5 18.Rc1 Rc8 19.Nxd5 Nxd5 20.Rc5 a6 21.Qc2 Bxc5 22.dxc5 a5 23.O-O axb4 24.axb4 Qe7 25.Qd2 Rfd8 26.Bd4 Ra8 27.Bd1 Ra3 28.Bc2 Ra2 29.Rb1 h6 30.Qc1 f4 31.Bb3 Ra7 32.exf4 Nxb4 33.Be5 Nd3 34.Qe3 Nxe5 35.fxe5 Qxe5 36.Bc2 Ra1 37.Rxa1 Qxa1+ 38.Kg2 Qd4 39.Qf4 e3 40.Qf5 Qd5+
 
Player 1 vs Player 2, 2014
A00 Irregular + Polish (1.b4), 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (784) id=#
Polish Opening: Czech Defense (corr)
1.b4 e5 2.Bb2 d6 3.e3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 Ne7 6.fxe5 O-O 7.d4 dxe5 8.Nxe5 Nd5 9.Qe2 Bxe5 10.dxe5 Qh4+ 11.Qf2 Qxb4+ 12.c3 Qe4 13.Nd2 Qxe3+ 14.Be2 Nc6 15.c4 Qxf2+ 16.Kd1 Ne3+ 17.Kc1 Qxe2 18.Bd4 Qd3 19.Bxe3 Nb4 20.Kb2 Qc2+ 21.Ka3 Qc3+ 22.Ka4 Bd7+ 23.Ka5 Nd3#
 
Yurij Lapshun vs Bill Paschall, 2003
A00 Irregular + Polish (1.b4), 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1283523 (652) id=1283523
Polish Opening: General "Lapshun Concentration" (New York Masters)
1.b4 d5 2.Bb2 Bg4 3.Qc1 Nd7 4.c4 e6 5.e3 Ngf6 6.a3 a5 7.c5 c6 8.Be2 Bxe2 9.Nxe2 b6 10.d4 Be7 11.O-O O-O 12.Nd2 Qc7 13.Qc2 Ng4 14.g3 f5 15.Nf4 Rf6 16.h3 Nh6 17.Nd3 a4 18.cxb6 Qxb6 19.Rac1 Nb8 20.Nf3 Rf8 21.Nf4 Re8 22.Ne5 Ra6 23.Qe2 Bd6 24.Nfd3 Ra7 25.Rc2 Nf7 26.Rfc1 Nxe5 27.dxe5 Bf8 28.Bd4 Qa6 29.Bxa7 Qxa7 30.Nc5 g6 31.Rc3 Bg7 32.f4 Bf8 33.h4 h6 34.Kf2 Re7 35.Qc2 Re8 36.Qd1 g5 37.hxg5 hxg5 38.Qh5
 
Boris Katalymov vs Alexey Suetin, 1967
A00 Irregular + Polish (1.b4), 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1134777 (654) id=1134777
Polish Opening: General (Kislovodsk (Russia))
1.b4 e5 2.Bb2 e4 3.e3 Nf6 4.b5 b6 5.f4 Bb7 6.g4 h6 7.h4 d5 8.Nh3 Nbd7 9.g5 Ng8 10.a4 hxg5 11.hxg5 Nc5 12.Nf2 Rxh1 13.Nxh1 Qd7 14.Qh5 g6 15.Qh8 Ne7 16.Bg7 O-O-O 17.Bh3 Ne6 18.Bxf8 Nf5 19.Bxf5 gxf5 20.Nc3 d4 21.Ne2 dxe3 22.dxe3 Qd2+ 23.Kf2 Rxf8 24.Qc3 Qxc3 25.Nxc3 Rh8 26.Ng3 Rh2+ 27.Kf1 Rxc2 28.Nce2 Bd5 29.Rc1 Rxc1+ 30.Nxc1 Bc4+ 31.Ke1 Nc5 32.Nxf5 Nxa4 33.Ng3 Nc5 34.Kd2 Kd7 35.f5 Bxb5 36.Kc3 a5 37.Nh5 Ke7 38.Nf4 a4 39.f6+ Kd6 40.Na2 Ne6 41.g6 Nxf4
 
Bastiaan vs NN, 2009
A00 Irregular + Polish (1.b4), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (717) id=#
Polish Opening: General (internet)
1.b4 d5 2.Nc3 e5 3.b5 d4 4.Ne4 Qd5 5.Ng3 Qxb5 6.Nf3 Qd5 7.e4 dxe3 8.fxe3 Bg4 9.c4 Bxf3 10.gxf3 Qa5 11.Rb1 b6 12.Bb2 Nc6 13.Bc3 Bb4 14.Rxb4 Nxb4 15.Qb1 c5 16.Qe4 Rd8 17.Qxe5+ Ne7 18.Nf5 Rd7 19.Qb8+ Rd8 20.Nxg7+ Kd7 21.Qb7+ Kd6 22.Be5+ Kxe5 23.Qxe7#
 
Mato Damjanovic vs Mario Bertok, 1960
A00 Irregular + Polish (1.b4), 23 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1760422 (829) id=1760422
Polish Opening: King's Indian Variation. Schiffler Attack (YUG-ch)
1.b4 Nf6 2.Bb2 g6 3.e4 d6 4.Nc3 Bg7 5.d4 a5 6.b5 O-O 7.Bd3 e5 8.dxe5 dxe5 9.Nf3 Re8 10.Bc4 Qe7 11.O-O Bg4 12.a4 Nbd7 13.h3 Nb6 14.Bb3 Rad8 15.Qe2 Be6 16.Ba3 Qd7 17.Rad1 Qc8 18.Rxd8 Qxd8 19.Bxe6 Rxe6 20.Rd1 Qc8 21.Bc5 Nfd7 22.Bxb6 Nxb6 23.Nd5
 
Vladimir Kozomara vs Robert Eugene Byrne, 1967
A00 Irregular + Polish (1.b4), 38 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1153948 (391) id=1153948
Polish Opening: King's Indian Variation. Sokolsky Attack "Money to Byrne" (Sarajevo it)
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.b4 O-O 5.Bb2 d6 6.e3 Nbd7 7.Be2 e5 8.O-O e4 9.Nfd2 Re8 10.Nc3 Nf8 11.a4 h5 12.a5 N8h7 13.a6 b6 14.f4 exf3 15.Bxf3 Bg4 16.h3 Bh6 17.hxg4 Bxe3+ 18.Rf2 Nxg4 19.Bxg4 Qh4 20.Qf3 Ng5 21.Qxe3 Rxe3 22.Nd5 hxg4 23.Nxe3 Qg3 24.Re2 Nh3+ 25.Kf1 Nf4 26.Ne4 Qh4 27.d5 f5 28.Nf6+ Kf7 29.Rd2 g3 30.Ke1 Qh1+ 31.Nf1 Nxg2+ 32.Kd1 Qxf1+ 33.Kc2 Ne3+ 34.Kb3 Qxc4+ 35.Ka3 Nc2+ 36.Rxc2 Qxc2 37.Rh1 Qxb2+ 38.Kxb2 Kxf6
 
Vladimir Kozomara vs Svetozar Gligoric, 1957
A00 Irregular + Polish (1.b4), 40 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1308131 (392) id=1308131
Polish Opening: King's Indian Variation. Sokolsky Attack (YUG-ch)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 O-O 5.Nf3 d6 6.e3 Nbd7 7.Be2 e5 8.O-O e4 9.Nfd2 Re8 10.Nc3 Nf8 11.a4 h5 12.a5 h4 13.h3 N8h7 14.Re1 Ng5 15.Bf1 Bf5 16.Ne2 Nh5 17.Qb3 Qd7 18.Kh2 Bxh3 19.gxh3 Qf5 20.Kg1 Nxh3+ 21.Bxh3 Qxh3 22.Nf4 Qg4+ 23.Kh1 Bh6 24.Qd1 Qf5 25.Ra3 Bxf4 26.exf4 Nxf4 27.d5 Nd3 28.Bd4 c6 29.a6 cxd5 30.axb7 Rab8 31.Rxd3 exd3 32.Rxe8+ Rxe8 33.Bxa7 dxc4 34.b8=Q Rxb8 35.Bxb8 c3 36.Ba7 Qd5+ 37.Kh2 Qe5+ 38.Kg1 Qg5+ 39.Kh2 Qf4+ 40.Kg2 c2
 
Janko Saradjen vs Miodrag Perunovic, 2004
A00 Irregular + Polish (1.b4), 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1359512 (770) id=1359512
Sokolsky - Polish Opening: General (Open Portoroz 04)
1.b4 d5 2.Bb2 Bg4 3.Nf3 Nd7 4.e3 e5 5.Be2 Bd6 6.a3 Ngf6 7.d3 Qe7 8.Nbd2 a5 9.b5 O-O 10.c4 c6 11.a4 dxc4 12.Nxc4 Bb4+ 13.Kf1 e4 14.Nd4 Bxe2+ 15.Qxe2 cxb5 16.Nxb5 Nc5 17.dxe4 Ncxe4 18.f3 Nc5 19.g3 Rad8 20.Nd4 Rd5 21.Kg2 Rfd8 22.Rhd1 Ne6 23.Nb6 Rxd4 24.exd4 Nf4+
 
Bent Larsen vs Miguel Najdorf, 1968
A01 Larsen (1.b3), 39 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1101733 (393) id=1101733
Nimzo-Larsen Attack: English Variation "The End is Najdorf" (Lugano)
1.b3 c5 2.Bb2 e6 3.f4 d5 4.e3 Nf6 5.Nf3 Be7 6.Bb5+ Bd7 7.a4 O-O 8.O-O Nc6 9.Qe2 a6 10.Bxc6 Bxc6 11.Ne5 Rc8 12.a5 Nd7 13.Nxc6 Rxc6 14.d3 c4 15.bxc4 dxc4 16.d4 Nf6 17.c3 b5 18.axb6 Qxb6 19.Ba3 Bxa3 20.Rxa3 Nd5 21.Re1 Qb7 22.Qc2 Rb6 23.Nd2 Rb2 24.Qc1 Rb8 25.Ra5 f5 26.h3 h6 27.Kh1 Nf6 28.Re5 Ra2 29.Rg1 Qf7 30.e4 Rbb2 31.Nxc4 Rc2 32.Qe3 Nxe4 33.d5 exd5 34.Nb6 Rxc3 35.Qd4 Qh5 36.Qxd5+ Kh7 37.Qxa2 Rxh3+ 38.gxh3 Qxh3+ 39.Qh2 Nf2#
 
Dana N Mackenzie vs David Pruess, 2006
A02 Bird (1.. ≠d5), 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1648780 (752) id=1648780
Bird Opening: Dutch Variation. Batavo Gambit "Hard Pruessed" (Western States Open)
1.e4 c5 2.f4 d5 3.Nf3 dxe4 4.Ng5 Nf6 5.Bc4 Bg4 6.Qxg4 Nxg4 7.Bxf7+ Kd7 8.Be6+ Kc6 9.Bxg4 e6 10.Nc3 Na6 11.a3 Bd6 12.O-O Nc7 13.Ncxe4 Qe7 14.Nxd6 Qxd6 15.d3 Raf8 16.Bf3+ Kd7 17.c3 Nd5 18.g3 h6 19.Ne4 Qc7 20.b4 cxb4 21.axb4 b6 22.Bd2 Rf7 23.c4 Nf6 24.Bc3 Ke7 25.Be5 Qd7 26.Nd6 Rd8 27.Nxf7 Kxf7 28.d4 Kg6 29.g4 Rc8 30.c5 Qb5 31.Rxa7 Qd3 32.h4 h5 33.g5 Ne8 34.Kg2 b5 35.Re1 Kf5 36.Be4+ Qxe4+ 37.Rxe4 Kxe4 38.Ra5 Nc7 39.Bxg7 Kxf4 40.Be5+ Kg4 41.g6 Kxh4 42.g7 Rg8 43.Ra7 Nd5 44.Rf7 Ne3+ 45.Kf3 Ng4 46.c6
 
Arne Bryntse vs Gosta Osterling, 1968
A02 Bird (1.. ≠d5), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1702572 (842) id=1702572
Bird Opening: Dutch Variation. Batavo Gambit (corr)
1.f4 d5 2.Nf3 c5 3.e4 dxe4 4.Ng5 Nf6 5.Bc4 Bg4 6.Qxg4 Nxg4 7.Bxf7+ Kd7 8.Be6+ Kc6 9.Bxg4 e6 10.Nc3 Bd6 11.O-O Rf8 12.d3 Na6 13.Nxe6 Qh4 14.Be2 Nb4 15.dxe4 a6 16.Bd1 Rf6 17.g3 Rg6 18.Kg2 Qe7 19.f5 Rxe6 20.fxe6 a5 21.a3 Na6 22.e5 Qxe6 23.exd6 Kb6 24.Bf3 h6 25.Bf4 g5 26.Rae1 Qg6 27.Re7 Rb8 28.d7 Rd8 29.Be4 Qg8 30.Be5
 
Arne Bryntse vs Gosta Osterling, 1971
A02 Bird (1.. ≠d5), 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1702573 (843) id=1702573
Bird Opening: Dutch Variation. Batavo Gambit (corr)
1.f4 d5 2.Nf3 c5 3.e4 dxe4 4.Ng5 Nf6 5.Bc4 Bg4 6.Qxg4 Nxg4 7.Bxf7+ Kd7 8.Be6+ Kc6 9.Bxg4 e6 10.Nc3 Nd7 11.Bxe6 Nf6 12.Nf7 Qe8 13.Bc4 a6 14.Nxh8 b5 15.Bf7 Qc8 16.Nxe4 Nxe4 17.Bh5 Qe6 18.Nf7 Kc7 19.Ne5 Qf5 20.Bf3 Re8 21.d3 Ng5 22.O-O Bd6 23.Bg4 Qf6 24.Bd2 h5 25.Bxh5 Rh8 26.Bg4 Qh6 27.h3 Bxe5 28.fxg5 Qd6 29.Rae1 Bd4+ 30.Kh1 Rf8 31.Ba5+ Kb8 32.Rxf8+ Qxf8 33.Bf3 Qf7 34.c3 Bf2 35.g6 Qxg6 36.Re7 Bg3 37.Rd7 Bh4 38.Rb7+ Kc8 39.Rb6 Qxd3 40.Bg4+ Kc7 41.Rf6+ Kb8 42.Rf8+ Ka7 43.Bf3
 
Gerard Welling vs R Kruithof, 1980
A02 Bird (1.. ≠d5), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1345930 (751) id=1345930
Bird Opening: Dutch Variation. Batavo Gambit (also thru McDonnel Sicilian) (Corr NLD/H)
1.f4 d5 2.Nf3 c5 3.e4 dxe4 4.Ng5 Nf6 5.Bc4 Bg4 6.Bxf7+ Kd7 7.Qxg4+ Nxg4 8.Be6+ Ke8 9.Bf7+ Kd7 10.Be6+ Kc6 11.Bxg4 e5 12.Nf7 Qf6 13.Nxe5+ Kd6 14.Nc3
 
Murtaugh vs Bill Wall, 1972
A02 Bird (1.. ≠d5), 9 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1250929 (434) id=1250929
Bird Opening: From Gambit (Okinawa)
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 Nc6 5.e4 g5 6.d4 g4 7.Ng5 Nxd4 8.Qxd4 Bg3+ 9.hxg3 Qxd4
 
Frederic Lazard vs Vera Menchik, 1929
A02 Bird (1.. ≠d5), 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1258249 (447) id=1258249
Bird Opening: From Gambit "From Russia With Love" (Paris)
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.Nf3 dxe5 4.e4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.d3 Bg4 7.Be3 Qd7 8.Be2 O-O-O 9.O-O Kb8 10.a3 Bxf3 11.Rxf3 Nd4 12.Rf1 Bc5 13.Kh1 Bb6 14.Bg5 Qc6 15.Bh5 Rhf8 16.Nd5 Nxd5 17.exd5 Rxd5 18.c3 g6 19.Bg4 h5 20.Bxh5 gxh5 21.cxd4 Qg6 22.h4 Rxd4 23.Qe1 Qxd3 24.Qxe5 Qe4 25.Rxf7 Qxh4+ 26.Bxh4 Rxh4+ 27.Qh2 Rxh2+ 28.Kxh2 Rxf7 29.Re1 Kc8 30.Re5 Bd4 31.Rxh5 Bxb2 32.Rh3 c5 33.g4 c4 34.g5 Be5+ 35.Kg2 c3
 
Magnus Oscar Mollerstrom vs Martin Severin From, 1862
A02 Bird (1.. ≠d5), 21 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1336670 (451) id=1336670
Bird Opening: From Gambit (Copenhagen)
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 Nh6 5.e4 Ng4 6.g3 Nxh2 7.Rxh2 Bxg3+ 8.Ke2 Bxh2 9.Nxh2 f5 10.Bg2 fxe4 11.Bxe4 Qh4 12.Qh1 O-O 13.Bd5+ Kh8 14.Qg1 Qh5+ 15.Bf3 Rxf3 16.Nxf3 Bg4 17.d3 Nc6 18.Bf4 Rf8 19.Bg3 Rxf3 20.Ke1 Qh6 21.Nc3 Nb4
 
Henry Edward Bird vs Joseph Henry Blackburne, 1892
A02 Bird (1.. ≠d5), 30 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1028166 (454) id=1028166
Bird Opening: From Gambit (London)
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 Nf6 5.d4 Ne4 6.Qd3 f5 7.Nc3 O-O 8.Nxe4 fxe4 9.Qxe4 Bf5 10.Qxb7 Nd7 11.Qb3+ Kh8 12.Bg5 Qe8 13.Qe3 Qh5 14.c3 Rab8 15.Qd2 Nb6 16.b3 Nd5 17.Rc1 h6 18.Bh4 Bf4 19.Qb2 Ne3 20.Bf2 Rbe8 21.Bxe3 Bxe3 22.c4 Be4 23.Rc3 Bxf3 24.Rxe3 Rxe3 25.gxf3 Qxf3 26.Kd2 Qxh1 27.Kxe3 Qxf1 28.Kd3 Rf3+ 29.Kd2 Rf2 30.Kd3 Qh3+
 
Frederic Deacon vs Wilhelm Steinitz, 1863
A02 Bird (1.. ≠d5), 19 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1132579 (455) id=1132579
Bird Opening: From Gambit (London (England))
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.Nf3 dxe5 4.Nxe5 Bd6 5.Nf3 Nf6 6.g3 Ng4 7.Rg1 h5 8.c3 h4 9.Qa4+ Nc6 10.Kd1 hxg3 11.hxg3 Qf6 12.d4 Nf2+ 13.Ke1 Ne4 14.Nbd2 Nxd2 15.Bxd2 Bg4 16.Ne5 Bxe5 17.dxe5 Qe6 18.Bg2 f5 19.Bg5 Qxe5
 
Wilhelm Schwan vs Aron Nimzowitsch, 1905
A02 Bird (1.. ≠d5), 45 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1003225 (435) id=1003225
Bird Opening: From Gambit. Declined (Barmen Meisterturnier B)
1.f4 e5 2.d3 exf4 3.Bxf4 d5 4.Nf3 Bd6 5.Qd2 Bg4 6.Bxd6 Qxd6 7.Nc3 Nf6 8.O-O-O Nbd7 9.e4 O-O-O 10.h3 dxe4 11.dxe4 Qxd2+ 12.Rxd2 Bxf3 13.gxf3 Ne5 14.Rxd8+ Rxd8 15.f4 Ng6 16.f5 Ne5 17.Be2 Rd4 18.Rd1 c5 19.Rxd4 cxd4 20.Nb5 Nxe4 21.Nxd4 Kd7 22.Nf3 Kd6 23.Nd4 Nc6 24.Nf3 Ke7 25.Bb5 Nd6 26.Bxc6 bxc6 27.Ne5 c5 28.Nc6+ Kd7 29.Nxa7 Nxf5 30.Nb5 h5 31.Kd2 Kc6 32.Nc3 Nd4 33.Nd1 g5 34.c3 Ne6 35.Nf2 f5 36.Ke3 c4 37.b3 Nf4 38.Kd4 g4 39.hxg4 fxg4 40.Ke3 g3 41.Ne4 h4 42.Ng5 Ng2+ 43.Kf3 Ne1+ 44.Kg4
 
Savielly Tartakower vs Rudolf Spielmann, 1913
A02 Bird (1.. ≠d5), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1130786 (448) id=1130786
Bird Opening: From Gambit. Lasker Variation (Vienna m)
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 g5 5.d4 g4 6.Ne5 Nc6 7.Nxc6 bxc6 8.g3 h5 9.Bg2 h4 10.Qd3 Bd7 11.Nc3 Rb8 12.O-O hxg3 13.hxg3 c5 14.Bf4 Bxf4 15.Rxf4 Qg5 16.Ne4 Qh6 17.Nxc5 Nf6 18.Nxd7 Nxd7 19.Qe4+ Kd8 20.Rxf7 Re8 21.Qxg4 Qe3+ 22.Kf1
 
Henry Edward Bird vs Emanuel Lasker, 1892
A02 Bird (1.. ≠d5), 42 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1028167 (449) id=1028167
Bird Opening: From Gambit. Lasker Variation (ENG)
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 g5 5.d4 g4 6.Ne5 Bxe5 7.dxe5 Qxd1+ 8.Kxd1 Nc6 9.Bf4 Be6 10.e3 Nge7 11.Bb5 O-O-O 12.Kc1 Bd5 13.Rg1 a6 14.Be2 Be6 15.Nc3 h6 16.Bd3 Ng6 17.Bxg6 fxg6 18.Rd1 Rde8 19.e4 g5 20.Bg3 Rhf8 21.b3 h5 22.Rd2 h4 23.Bf2 Nxe5 24.Be3 h3 25.Bxg5 g3 26.hxg3 Rf1+ 27.Kb2 Rxa1 28.Kxa1 h2 29.Rd1 Ng4 30.Rh1 Bf7 31.Kb2 c6 32.Kc1 Bg6 33.Kd2 Rxe4 34.Nd1 Rd4+ 35.Ke2 Rxd1 36.Rxd1 Be4 37.Rd8+ Kc7 38.Rd1 Bxg2 39.Bd8+ Kc8 40.Bb6 Bd5 41.c4 h1=Q 42.Rxh1 Bxh1
 
Stefan Buecker vs Tilmann Vogler, 1997
A02 Bird (1.. ≠d5), 64 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1508771 (446) id=1508771
Bird Opening: Hobbs Gambit (BL2-West 9798)
1.f4 g5 2.fxg5 h6 3.d4 d5 4.c3 e5 5.dxe5 hxg5 6.e4 c6 7.exd5 cxd5 8.Nf3 g4 9.Nd4 Nc6 10.Bf4 Bh6 11.Bg3 Nge7 12.Bb5 Bd7 13.Bxc6 bxc6 14.O-O c5 15.Nc2 Qb6 16.b3 Rd8 17.Rf6 Be6 18.Nba3 Bg5 19.Rf1 Rh5 20.Qe2 a6 21.Rad1 Ng6 22.Kh1 Bh4 23.Bxh4 Rxh4 24.Qf2 Qc7 25.Rfe1 Rh5 26.b4 Nxe5 27.Qg3 Kd7 28.Ne3 Rdh8 29.Nf1 cxb4 30.cxb4 Nc6 31.Qxc7+ Kxc7 32.Nc2 Rf5 33.Rd2 Rf4 34.a3 Kd6 35.Ng3 f5 36.Red1 Ke7 37.Kg1 Kf6 38.Ne3 d4 39.Nc2 Bb3 40.Re1 Kg5 41.Rc1 Rd8 42.Ne1 Ne5 43.Rc5 Nc4 44.Rd3 Re8 45.h4+ Kg6 46.Rd1 Bxd1 47.Nd3 Rfe4 48.Rxc4 Be2 49.Nxe2 Rxe2 50.Nf4+ Kf6 51.Nxe2 Rxe2 52.Rxd4 g3 53.Rf4 Ke5 54.Rf1 Ra2 55.Rb1 Kf4 56.b5 axb5 57.Rb4+ Ke5 58.Rxb5+ Kf6 59.Rb6+ Kg7 60.Kf1 Rxa3 61.Ke2 f4 62.Rb4 Ra2+ 63.Kf3 Rf2+ 64.Kg4 Rxg2
 
Oleg Romanishin vs Garry Kasparov, 1976
A03 Bird (1.. d5), 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1069571 (450) id=1069571
Bird Opening: Anti-Bird Variation (Leningrad)
1.f4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 Bg4 4.b3 Nbd7 5.Bb2 c6 6.Be2 Qc7 7.O-O Bxf3 8.Bxf3 e5 9.d3 Bd6 10.g3 O-O-O 11.c4 dxc4 12.bxc4 h5 13.Qc2 h4 14.Nc3 hxg3 15.hxg3 exf4 16.exf4 g5 17.Ne4 Nxe4 18.dxe4 Rhg8 19.e5 Bc5+ 20.Kg2 gxf4 21.g4 Nxe5 22.Qf5+ Qd7 23.Qxd7+ Nxd7 24.Kh3 Nb6 25.Bf6 Rd3 26.Rac1 Nd7 27.Ba1 f5 28.Kh4 Be7+ 29.Kh5 Rg5+ 30.Kh6 Rd6+ 31.Kh7 Nf8+ 32.Kh8 Rh6#
 
Myers vs NN, 1985
A03 Bird (1.. d5), 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251189 (453) id=1251189
Bird Opening: Williams Gambit (Iowa)
1.f4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.Qe2 Bf5 5.Qb5+ Bd7 6.Qxb7 Bc6 7.Bb5 Qd7 8.Bxc6 Qxc6 9.Qc8#
 
NN vs Emil Josef Diemer, 1984
A04 Reti, 16 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1282213 (380) id=1282213
Zukertort Opening: Herrstrom Gambit (?)
1.Nf3 g5 2.Nxg5 e5 3.d4 h6 4.Nf3 e4 5.Ne5 d6 6.Nc4 b5 7.Ne3 d5 8.c4 bxc4 9.Nc3 c6 10.g3 Ne7 11.Ng2 f5 12.Bf4 Bg7 13.f3 Qb6 14.e3 Qxb2 15.Rc1 exf3 16.Nh4 f2#
 
Stohr vs Emil Josef Diemer, 1984
A04 Reti, 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1328966 (381) id=1328966
Zukertort Opening: Herrstrom Gambit (Griesbach)
1.Nf3 g5 2.Nxg5 e5 3.d4 h6 4.Nxf7 Kxf7 5.e4 Qh4 6.Bc4+ Ke8 7.O-O d6 8.dxe5 Nc6 9.g3 Qg4 10.f3 Qh3 11.exd6 Bxd6 12.e5 Nxe5 13.Re1 Ne7 14.Bb5+ c6 15.Bf1 Qh5 16.Be2 Bc5+ 17.Kh1 Be6 18.Bf4 Rd8 19.Nd2 Rxd2 20.Bxd2 Bd5 21.Kg2 Rf8 22.Bf4 Rxf4 23.gxf4 Qg4+ 24.Kh1 Nxf3
 
Martin Stengelin vs Emil Josef Diemer, 1984
A04 Reti, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1328965 (382) id=1328965
Zukertort Opening: Herrstrom Gambit (Oberndorf)
1.Nf3 g5 2.Nxg5 e5 3.d3 d5 4.e4 d4 5.g3 Nc6 6.Bg2 h5 7.h4 f6 8.Nh3 Be6 9.Bf3 Bf7 10.O-O Qd7 11.Kh2 O-O-O 12.Bg2 Be6 13.f4 Nh6 14.f5 Ng4+ 15.Kh1 Bf7 16.Bf3 Ne3 17.Bxe3 dxe3 18.Be2 Rg8 19.Kh2 Nd4 20.Rg1 Bh6 21.Bf1 Rg4 22.c3 e2 23.Bxe2 Nxe2 24.Qxe2 Qxd3 25.Qxd3 Rxd3 26.Nf2 Be3 27.Nxd3 Bxg1+ 28.Kg2 Bb6 29.Kf3 c6 30.Na3 Rxe4 31.Re1 Rg4 32.c4 Bxc4 33.Nxc4 Rxc4 34.Nxe5 fxe5 35.Rxe5 Rc5
 
Woodpusher (Computer) vs Jonny (Computer), 2011
A04 Reti, 27 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1649055 (383) id=1649055
Zukertort Opening: Herrstrom Gambit "Resistance is Futile" (Tilburg)
1.Nf3 g5 2.Nxg5 e5 3.d4 Be7 4.Nh3 exd4 5.Qxd4 Nf6 6.Nc3 Nc6 7.Qa4 d5 8.Be3 Bd7 9.a3 d4 10.Bxd4 b5 11.Bxf6 bxa4 12.Bxh8 f6 13.Bg7 Rb8 14.O-O-O Qc8 15.e3 Qb7 16.Nxa4 Ne5 17.Rxd7 Nxd7 18.f3 Nc5 19.Nxc5 Qxb2 20.Kd2 Bxc5 21.Bd3 Rd8 22.Bh6 Bxa3 23.Ke2 Bb4 24.g4 Rxd3 25.Kxd3 f5 26.gxf5 Qc3 27.Ke2 Qc4
 
Streng vs Emil Josef Diemer, 1984
A04 Reti, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282212 (384) id=1282212
Zukertort Opening: Herrstrom Gambit (?)
1.Nf3 g5 2.Nxg5 e5 3.d4 h6 4.Nxf7 Kxf7 5.e4 Qh4 6.Bc4+ Ke8 7.O-O Nc6 8.Nc3 Nxd4 9.Nd5 c6 10.Nc7+ Kd8 11.Nxa8 d5 12.c3 Bg4 13.f3 Nxf3+ 14.Rxf3 Bc5+ 15.Kh1 Bxf3 16.Qxf3 Qe1+ 17.Qf1 Qh4 18.Bd2 dxc4 19.Be3 Bxe3 20.Qf8+ Kd7 21.Rd1+ Bd4 22.cxd4 Qg4 23.Rf1 Rh7 24.dxe5 Ne7 25.Qb8 Rf7 26.Qd6+ Ke8 27.Nc7+ Kf8 28.Qd8+ Kg7 29.Rxf7+ Kxf7 30.Qe8+
 
Karl Robatsch vs Bent Larsen, 1956
A04 Reti, 19 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1116736 (390) id=1116736
Zukertort Opening: Lisitsyn Gambit (Moscow)
1.Nf3 f5 2.e4 fxe4 3.Ng5 e5 4.d3 e3 5.Bxe3 Nc6 6.Qh5+ g6 7.Qf3 Qf6 8.Qg3 Nge7 9.Nc3 h6 10.Nge4 Qf7 11.Nb5 Nf5 12.Qf3 d5 13.Nf6+ Qxf6 14.Nxc7+ Kd8 15.Nxa8 e4 16.dxe4 Qxb2 17.Qd1 Nxe3 18.fxe3 Qc3+ 19.Kf2 Bc5
 
Raymond Keene vs G W Wheeler, 1965
A04 Reti, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1370977 (386) id=1370977
Zukertort Opening: Lisitsyn Gambit Deferred (Ilford)
1.Nf3 f5 2.d3 Nf6 3.e4 fxe4 4.dxe4 Nxe4 5.Bd3 Nf6 6.Ng5 e5 7.Nxh7 e4 8.Nxf6+ Qxf6 9.Bxe4 Bc5 10.Qe2 Kd8 11.Nc3 c6 12.Be3 Bxe3 13.Qxe3 d5 14.O-O-O Be6 15.Qg3 Nd7 16.Bf3 Ne5 17.Ne4 Qh6+ 18.Kb1 Nxf3 19.gxf3 Rf8 20.Rhe1 Qf4 21.Qxg7 Bd7 22.Ng5 Qf6 23.Qxf6+ Rxf6 24.Rd4 Kc7 25.Rh4 Rg8 26.Rh5 Kb6 27.h4 Bf5 28.Kc1 Bg6 29.Rh6 Rf4 30.Re6 Bf7 31.Re7 Bg6 32.Rd7 Be8 33.Rd8
 
Georgy Lisitsin vs Nikolai V Krogius, 1949
A04 Reti, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250779 (387) id=1250779
Zukertort Opening: Lisitsyn Gambit Deferred (Russia)
1.Nf3 f5 2.d3 Nf6 3.e4 fxe4 4.dxe4 Nxe4 5.Bd3 Nf6 6.Ng5 g6 7.h4 d6 8.h5 gxh5 9.Bxh7 Nxh7 10.Qxh5+ Kd7 11.Nf7 Ng5
 
Garry Kasparov vs Mark Taimanov, 1978
A06 Reti, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1292988 (826) id=1292988
(Moscow RUS)
1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bf5 4.c4 e6 5.Qb3 Na6 6.Qb5+ c6 7.Qxb7 Nb4 8.Ne5 Nd7 9.Nxd7 Nc2+ 10.Kd1 Nxa1 11.e4 dxe4 12.Ne5 Bg6 13.Nxg6 hxg6 14.Bxe4
 
Vincenzo Castaldi vs Samuel Reshevsky, 1950
A06 Reti, 13 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1152372 (827) id=1152372
Zukertort Opening: Queen Pawn Defense (Dubrovnik olm)
1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.O-O Bg7 5.c4 d4 6.e3 c5 7.exd4 cxd4 8.d3 Nc6 9.Qa4 O-O 10.b4 Nd7 11.Nbd2 a5 12.Ba3 axb4 13.Qxa8 Nb6
 
George Mortimer Kramer vs Robert James Fischer, 1957
A07 Reti (King's Indian Attack), 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044444 (828) id=1044444
Formation: King's Indian Attack (US Championship 1957/58)
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.d3 d6 5.O-O O-O 6.e4 c5 7.c3 Nc6 8.Ne1 Rb8 9.f4 Ne8 10.Be3 Bd7 11.Nd2 b5 12.e5 dxe5 13.Bxc5 exf4 14.Rxf4 Nc7 15.Rf1 b4 16.Qc2 bxc3 17.bxc3 Nb5 18.d4 Rc8 19.Qb2 Nxc3 20.Qxc3 Nxd4 21.Qb4 Ne2+ 22.Kh1 Rxc5 23.Qxc5 Bxa1 24.Nef3 Bg7 25.Re1 Nc3 26.Qxa7 Be6 27.a3 Qd6 28.Qa5 Bd5 29.Nb1 Ra8 30.Qb4 Qxb4 31.axb4 Bxf3 32.Nxc3 Bxg2+
 
Walter Schneider vs W Langheld, 1989
A10 English, 11 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1251327 (867) id=1251327
English Opening: Anglo-Scandinavian Defense. Schulz Gambit (West Germany)
1.c4 d5 2.cxd5 Nf6 3.e4 e6 4.Bb5+ c6 5.dxc6 bxc6 6.Ba4 Nxe4 7.Qc2 Nc5 8.Ne2 Nd3+ 9.Kf1 Bc5 10.f3 Qh4 11.Ng3 Ba6
 
Raymond Keene vs Michael John Basman, 1965
A12 English with b3, 36 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1539917 (394) id=1539917
Reti Opening: Anglo-Slav Variation. Torre System (London)
1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.c4 c6 4.b3 Bg4 5.Bb2 Nbd7 6.Bg2 e6 7.O-O Bd6 8.d4 Qb8 9.Nbd2 O-O 10.h3 Bf5 11.Nh4 Be4 12.f3 Bxg3 13.fxe4 dxe4 14.Nxe4 Nxe4 15.Bxe4 Bxh4 16.Qd3 f5 17.Bg2 Nf6 18.Ba3 Re8 19.Bc1 e5 20.Rxf5 exd4 21.Qxd4 Ne4 22.Bf4 Qd8 23.Qxd8 Raxd8 24.Re5 Nc3 25.Bf3 Rf8 26.Bg5 Bxg5 27.Rxg5 Rfe8 28.Rg2 Rd2 29.e4 Rxg2+ 30.Kxg2 Nxe4 31.Re1 Nf6 32.Rxe8+ Nxe8 33.c5 Kf7 34.b4 a6 35.a4 Nc7 36.Bg4 Ne6
 
Veselin Topalov vs Gata Kamsky, 2011
A15 English, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1621780 (388) id=1621780
English Opening: Anglo-Indian Defense. King's Indian Formation "Tartar Sauce" (World Championship Candidates)
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Qb3 Nb6 6.d4 Bg7 7.Bf4 Be6 8.Qa3 Nc6 9.O-O-O Nd5 10.Bg3 Bh6+ 11.e3 a5 12.h4 Ncb4 13.h5 c6 14.hxg6 hxg6 15.Rd2 f6 16.Ne4 b6 17.Be2 Qc8 18.Rh4 Kf7 19.Rd1 g5 20.Rh2 g4 21.Nfd2 c5 22.dxc5 f5 23.Rxh6 Rxh6 24.Ng5+ Kf8 25.Nxe6+ Qxe6 26.Bc4 Rc8 27.Bf4 Rf6 28.e4 Rxc5 29.exd5 Qxd5 30.b3 Qd4 31.Be3 Qc3+
 
Vasily Smyslov vs Eduard Gufeld, 1967
A15 English, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1126175 (389) id=1126175
English Opening: Anglo-Indian Defense. King's Indian Formation "Taking a Lot of Guf" (Moscow)
1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 O-O 5.e3 b6 6.d4 c5 7.dxc5 bxc5 8.b5 a6 9.a4 Ne4 10.Bxg7 Kxg7 11.Qd5 Qa5+ 12.Ke2 Bb7 13.Qxb7 Nc6 14.Nfd2 Ra7 15.bxc6 Rxb7 16.cxb7 Qb4 17.Nxe4 Qb2+ 18.Nbd2 Qxa1 19.Nxc5 Rb8 20.g3 Qa3 21.Nxd7 Rxb7 22.Bh3 Qd6 23.c5 Qd5 24.f3 Rb2 25.Rd1 e6 26.c6 Qc4+ 27.Ke1 Qd3 28.Bf1 Qxe3+ 29.Be2 a5 30.f4 f6 31.c7 Rc2 32.Kf1 Rxc7 33.Nc4 Rxc4 34.Bxc4 Qf3+ 35.Ke1 Qc3+
 
Lev Polugaevsky vs Alberto David, 1994
A15 English, 42 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1112831 (830) id=1112831
English Opening: Anglo-Indian Defense. King's Indian Formation (French Tch)
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 O-O 5.g3 d6 6.Bg2 e5 7.d3 Nh5 8.Nc3 f5 9.Nd2 c6 10.O-O Nf6 11.b5 h6 12.a4 a5 13.bxc6 bxc6 14.Rb1 Ra7 15.Ba3 Qc7 16.Qb3 Rb7 17.Nb5 cxb5 18.cxb5+ Kh7 19.Rfc1 Qd8 20.Nc4 Rd7 21.Bc6 f4 22.d4 fxg3 23.hxg3 Ng4 24.f3 e4 25.fxg4 Bxd4+ 26.e3 Rf3 27.Bxe4 Rxg3+ 28.Bg2 Bb7 29.Rc2 Qh4 30.exd4 Rxb3 31.Rxb3 Qxg4 32.Ne3 Qg3 33.Rbc3 Qe1+ 34.Kh2 Bxg2 35.Nxg2 Qe7 36.b6 Na6 37.Rc6 Qg5 38.b7 Rxb7 39.Rxa6 Qh5+ 40.Kg3 Qg5+ 41.Kf2 Qf5+ 42.Kg1 Qxc2
 
Joel Lautier vs Vladimir Kramnik, 1993
A21 English, 45 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1085807 (898) id=1085807
English Opening: King's English Variation. Kramnik-Shirov Counter (Match)
1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.Nd5 Bc5 4.Nf3 e4 5.Ng5 e3 6.d4 exf2+ 7.Kxf2 Be7 8.Nxe7 Qxe7 9.e4 d6 10.Bd3 Nc6 11.Bc2 Nf6 12.Re1 Bg4 13.Qd3 Nd7 14.Ba4 h6 15.e5 dxe5 16.d5 Nd4 17.Qe4 Be2 18.Nh3 b5 19.Bxb5 Nxb5 20.Qxe2 Nd4 21.Qd1 Qh4+ 22.Kf1 O-O 23.Be3 Nf5 24.Qc2 Nxe3+ 25.Rxe3 f5 26.Kg1 Rae8 27.Nf2 e4 28.Qc3 Nf6 29.g3 Qh5 30.Rf1 Nd7 31.Kg2 Ne5 32.h3 f4 33.gxf4 Rxf4 34.Rxe4 Qg6+ 35.Qg3 Rxf2+ 36.Rxf2 Qxe4+ 37.Kh2 Nxc4 38.Qxc7 Qxd5 39.Qxa7 Qd6+ 40.Kg2 Ne3+ 41.Kh1 Qd5+ 42.Kh2 Nd1 43.Rg2 Qd6+ 44.Kh1 Re1+ 45.Rg1 Qd5+
 
Romanov, Evgeny vs Moiseenko, Alexander, 2014
A21 English, 17 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (908) id=#
English Opening: King's English Variation. Kramnik-Shirov Counter (St.Petersburg Rapid 2014)
1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.Nd5 Bc5 4.Nf3 e4 5.d4 Bf8 6.Bf4 exf3 7.exf3 d6 8.Qa4+ c6 9.O-O-O b5 10.cxb5 cxd5 11.b6+ Bd7 12.Bb5 Qxb6 13.Rhe1+ Be7 14.Bxd7+ Nxd7 15.Rd2 Nf6 16.g4 Rc8+ 17.Kd1 Rc4
 
Olli Salmensuu vs Jan Timman, 1997
A21 English, 40 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1143430 (909) id=1143430
English Opening: King's English Variation. Kramnik-Shirov Counter (It (open))
1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.Nd5 Bc5 4.b4 Bf8 5.Qb3 c6 6.Nc3 Nf6 7.e4 a5 8.b5 Bc5 9.Bd3 d6 10.Nf3 Bg4 11.Be2 O-O 12.d3 Nbd7 13.O-O Ba7 14.Qc2 Nc5 15.Be3 Ne6 16.Rab1 Nd7 17.Qb2 Nf4 18.b6 Nxe2+ 19.Nxe2 Bb8 20.Ne1 Bxe2 21.Qxe2 d5 22.cxd5 cxd5 23.exd5 f5 24.Nf3 Nf6 25.Rb5 Re8 26.a4 Bd6 27.Rc1 Qd7 28.Rc4 h6 29.Qb2 Qf7 30.Bc5 e4 31.dxe4 fxe4 32.Nd2 Ng4 33.Nf1 Ne5 34.Rc3 Bxc5 35.Rcxc5 Nd3 36.Qd4 Nxc5 37.Rxc5 Rac8 38.Rxa5 e3 39.fxe3 Rc1 40.Qd3 Rf8
 
Marek Vokac vs Rainer F A Knaak, 1981
A25 English (Reversed Closed Sicilian), 64 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1275820 (865) id=1275820
English Opening: King's English Variation. Reversed Closed Sicilian (Leipzig GER)
1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 f5 4.Bg2 Nf6 5.d3 Bb4 6.Bd2 O-O 7.e3 Bxc3 8.Bxc3 d6 9.Ne2 Kh8 10.O-O Qe8 11.b4 Qh5 12.b5 Nd8 13.Bd2 Ne6 14.Nc3 Ng4 15.h3 Ng5 16.h4 f4 17.exf4 exf4 18.Nd5 Ne6 19.Bf3 fxg3 20.fxg3 Nd4 21.Be4 Bd7 22.Bg5 Rxf1+ 23.Qxf1 Ne5 24.Nf6 Nef3+ 25.Kg2 gxf6 26.Bxf6+ Kg8 27.Qf2 Rf8 28.Bxd4 Nxh4+ 29.gxh4 Rxf2+ 30.Bxf2 Qg4+ 31.Bg3 c6 32.Re1 Bf5 33.bxc6 Qh3+ 34.Kf3 Bxe4+ 35.dxe4 bxc6 36.Rd1 h5 37.Kf2 Qg4 38.Rd4 Kf7 39.Bxd6 Qxh4+ 40.Ke3 Qe1+ 41.Kd3 h4 42.c5 h3 43.Kc2 Qa5 44.Kb3 Qb5+ 45.Kc3 h2 46.Bxh2 Qxc5+ 47.Rc4 Qa3+ 48.Kd2 Qxa2+ 49.Rc2 Qa5+ 50.Rc3 Ke6 51.Bf4 c5 52.Be3 c4 53.Bd4 a6 54.Ke3 Qg5+ 55.Ke2 Qg4+ 56.Ke1 Kd6 57.Rxc4 Qxe4+ 58.Kd2 Kd5 59.Ra4 Qe8 60.Rxa6 Kxd4 61.Rd6+ Kc4 62.Rd3 Qe5 63.Re3 Qg5 64.Ke2 Qg2+
 
Gerhard Neu vs Reinhold Goldau, 2004
A40 Queen's Pawn Game, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1466021 (901) id=1466021
Englund Gambit Complex: Englund Gambit (Canarias en Red prel 3rd)
1.d4 e5 2.dxe5 Nc6 3.Nf3 Qe7 4.Bf4 Qb4+ 5.Nc3 Qxf4 6.Nd5 Qe4 7.Nxc7+ Kd8 8.Nxa8 Qb4+ 9.c3 Qxb2 10.Rc1 Qxa2 11.e3 Ba3 12.Rc2 Qb3 13.Bd3 Nh6 14.O-O Be7 15.Nd4 Nxd4 16.exd4 b6 17.Qf3
 
V Kappe vs Paul Keres, 1933
A40 Queen's Pawn Game, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1071625 (902) id=1071625
Englund Gambit Complex: Englund Gambit (Tallinn, Est ch)
1.d4 e5 2.dxe5 Nc6 3.Nf3 Qe7 4.Bf4 Qb4+ 5.Bd2 Qxb2 6.Nc3 Bb4 7.Rb1 Qa3 8.Rb3 Qa5 9.e3 a6 10.Bd3 d6 11.a3 Bxa3 12.O-O Bb4 13.exd6 Be6 14.Rxb4 Nxb4 15.Ne4 Qb6 16.Qa1 Nd5 17.Qxg7 O-O-O 18.c4 Ngf6 19.cxd5 Nxd5 20.Rb1 Rdg8 21.Qa1 Qa7 22.dxc7 Kxc7 23.Qe5+ Kd7 24.Qd6+ Ke8 25.Nc5 b6 26.Nxe6 fxe6 27.Qxe6+ Ne7 28.Bc3 Qb7 29.Bxh8 Rxh8 30.Qxb6 Qd7 31.Qxa6 Kd8 32.Be2 Qc7 33.Qb6 Qxb6 34.Rxb6
 
Jofre A Valencia vs Juan Sebastian Morgado, 1969
A40 Queen's Pawn Game, 11 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1472659 (913) id=1472659
Englund Gambit Complex: Stockholm Variation (match corr)
1.d4 e5 2.dxe5 Nc6 3.Nf3 Qe7 4.Qd5 h6 5.a3 g5 6.b4 Bg7 7.Bb2 g4 8.Nfd2 Nxe5 9.c3 c6 10.Qb3 Nd3+ 11.Kd1 Nxf2+
 
Viktor Korchnoi vs A Zakharov, 1966
A41 Queen's Pawn Game (with ...d6), 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1081721 (458) id=1081721
Rat Defense: See also: Modern Defense (for lines with ...g6) or Morra Gambit Declined (Sochi)
1.d4 d6 2.e4 c5 3.dxc5 Qa5+ 4.Nc3 Qxc5 5.Nd5 Qa5+ 6.Bd2 Qd8 7.Bc4 e6 8.Nc3 Nf6 9.Qe2 a6 10.O-O-O Qc7 11.Nf3 Nc6 12.Bf4 Ne5 13.Bb3 Be7 14.g4 Nfxg4 15.Rhg1 g6 16.Nd4 h5 17.h3 Nf6 18.Bh2 Nc6 19.f4 Bd7 20.Nf3 O-O-O 21.Ng5 Rhf8 22.f5 Na5 23.Kb1 Nxb3 24.cxb3 gxf5 25.exf5 e5 26.Rc1 Bc6 27.b4 Kb8 28.a4 Rc8 29.Rgf1 Bd7 30.Qe3 b6 31.Ka1 Ka8 32.Rfd1 Qb7 33.Bg1 Bxf5 34.Nf3 Rc4 35.Na2 Rfc8 36.Rxc4 Rxc4 37.Nd2 Nd5 38.Qf3 Rf4 39.Qb3 Be6 40.Nc4 Rxc4 41.Qxc4 Ne3
 
Anatoly Karpov vs Wilhelm Vennhoff, 2004
A41 Queen's Pawn Game (with ...d6), 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1553529 (459) id=1553529
Rat Defense: See also: Modern Defense (for lines with ...g6) or Morra Gambit Declined (Kamp Lintfort sim)
1.d4 d6 2.e4 c5 3.dxc5 dxc5 4.Qxd8+ Kxd8 5.Nf3 f6 6.Be3 b6 7.Na3 a6 8.Nc4 Kc7 9.a4 e5 10.b4 Bb7 11.bxc5 Bxc5 12.Bxc5 bxc5 13.Nfd2 Nc6 14.c3 Nd8 15.f3 Bc8 16.Rb1 Ne7 17.Bd3 Nec6 18.Nb6 Ra7 19.Nd5+ Kd7 20.Nc4 Nb7 21.Kf2 Nba5 22.Rhd1 Nxc4 23.Bxc4 Na5 24.Nxf6+ Kc7 25.Nd5+ Kd7 26.Be2 c4 27.Rb6 Rb7 28.h4 h5 29.Rxb7+ Bxb7 30.Nb6+ Ke6 31.Nxc4 Nxc4 32.Bxc4+ Ke7 33.Rc1 Bc6 34.a5 Ra8 35.Rb1
 
Veselin Topalov vs Michael Adams, 1996
A41 Queen's Pawn Game (with ...d6), 59 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1014722 (395) id=1014722
Wade Defense: General (Dortmund)
1.Nf3 d6 2.d4 Bg4 3.c4 Nd7 4.e4 Bxf3 5.Qxf3 g6 6.Nc3 Bg7 7.Qd1 c5 8.d5 Bxc3+ 9.bxc3 Ngf6 10.f3 Qa5 11.Qb3 O-O-O 12.Be2 Rdg8 13.Rb1 Qc7 14.Be3 Kb8 15.Qc2 g5 16.O-O Rg6 17.Rb2 Ka8 18.Rfb1 Rb8 19.Kh1 h5 20.Qd2 g4 21.Qc2 gxf3 22.gxf3 Ne5 23.f4 Qc8 24.Bf1 Nxc4 25.Bxc4 Qh3 26.Rf1 Qxe3 27.Qd3 Qxe4+ 28.Qxe4 Nxe4 29.Bd3 f5 30.Bxe4 fxe4 31.Re2 a6 32.Rxe4 Rg7 33.a4 Ka7 34.Rfe1 Rf8 35.a5 Rff7 36.R1e3 Rg4 37.Rxe7 Rxe7 38.Rxe7 Rxf4 39.Re6 Rc4 40.Rxd6 Rxc3 41.Rh6 Rd3 42.Rxh5 c4 43.Rh4 c3 44.Rc4 Rxd5 45.Rxc3 Rxa5 46.h4 Rh5 47.Rh3 b5 48.Kg2 Kb6 49.Kf3 a5 50.Ke2 b4 51.Kd2 Kb5 52.Kc2 a4 53.Kb2 Rf5 54.h5 a3 55.Kb1 Rf1+ 56.Ka2 Ka4 57.Rh4 Rf2+ 58.Ka1 a2 59.h6 Ka3
 
Reynaldo Vera vs Boris Gulko, 1993
A41 Queen's Pawn Game (with ...d6), 30 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1054334 (396) id=1054334
Wade Defense: General (Lucerne)
1.d4 d6 2.Nf3 Bg4 3.c4 Nd7 4.Nc3 e5 5.e3 c6 6.h3 Bh5 7.Be2 Be7 8.O-O f5 9.c5 e4 10.cxd6 Bxd6 11.Nd2 Bxe2 12.Qxe2 Ngf6 13.Nc4 Bc7 14.b3 b5 15.Nd2 Qe7 16.Rd1 O-O 17.Nf1 Nb6 18.Bb2 Nfd5 19.a4 f4 20.exf4 Nxf4 21.Qxe4 Qg5 22.Qf3 Rae8 23.Qg4 Qxg4 24.hxg4 b4 25.Na2 Ne2+ 26.Kh1 Nd5 27.f3 Re6 28.Bc1 Rff6 29.g5 Rf5 30.Nh2 Bxh2
 
Murray Chandler vs Mikhail S Tseitlin, 1989
A43 Old Benoni, 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1095895 (798) id=1095895
Benoni Defense: Franco-Sicilian Defense (Cup World (open))
1.e4 e6 2.d4 c5 3.d5 exd5 4.exd5 d6 5.Nf3 Nf6 6.Nc3 Be7 7.Be2 O-O 8.O-O b6 9.Re1 Na6 10.Bb5 Nb8 11.Qe2 a6 12.Qxe7 Qxe7 13.Rxe7 axb5 14.Bg5 Nbd7 15.Nxb5 Nxd5 16.Nxd6 f6 17.Nxc8 Nxe7 18.Nxe7+ Kf7 19.Nd5 fxg5 20.Nxg5+ Kg8 21.f3 Rae8 22.Rd1 Nf6 23.Nxb6 Re2 24.Rc1 Rd8 25.Nc4 Rd4 26.Kf1 Re7 27.b3 h6 28.Nh3 Nd5 29.Nf2 Nc3 30.a4 Rh4 31.h3 Na2 32.Ra1 Nb4 33.c3 Nc2 34.Rc1 Ne3+ 35.Nxe3 Rxe3 36.Ne4 c4 37.b4 Rf4 38.Nc5 Rf5 39.a5 Rd5 40.Ne4 Red3 41.Ke2 Rb5 42.Ra1 Rd7 43.a6 Ra7 44.Nc5 Rb6 45.Ke3
 
Gennadi Timoshchenko vs Robert Zelcic, 1994
A43 Old Benoni, 34 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1299934 (868) id=1299934
Benoni Defense: Franco-Sicilian Defense (Passau op 2nd)
1.d4 c5 2.d5 e6 3.e4 a6 4.Nf3 d6 5.a4 Ne7 6.Be2 exd5 7.exd5 Ng6 8.O-O Be7 9.Na3 Bg4 10.Nd2 Bxe2 11.Qxe2 O-O 12.Nac4 Nd7 13.a5 Re8 14.Ra3 Bg5 15.Qd1 Nde5 16.Nb6 Rb8 17.Re1 Bxd2 18.Bxd2 f5 19.f3 f4 20.Re4 Qg5 21.Qe2 Re7 22.Raa4 Rbe8 23.Kh1 Qf5 24.Bc3 Nf7 25.Rxe7 Rxe7 26.Re4 Rxe4 27.fxe4 Qg5 28.Nc4 h6 29.h3 Qe7 30.Kg1 Ng5 31.e5 f3 32.Qe3 fxg2 33.Kxg2 Nh4+ 34.Kh1 Qf7
 
Elijah Williams vs Howard Staunton, 1851
A43 Old Benoni, 37 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1001439 (869) id=1001439
Benoni Defense: Franco-Sicilian Defense (London)
1.e4 e6 2.d4 c5 3.d5 exd5 4.exd5 d6 5.c4 Bf5 6.Bd3 Bxd3 7.Qxd3 Nf6 8.Nc3 Be7 9.Nf3 O-O 10.O-O Nbd7 11.Qf5 a6 12.Ne2 b5 13.b3 bxc4 14.bxc4 Rb8 15.Rb1 Rxb1 16.Qxb1 Qb6 17.Qc2 Rb8 18.Ng3 g6 19.Re1 Bf8 20.Nd2 Qb4 21.a3 Qa5 22.f4 Bg7 23.Nf3 Ng4 24.Re2 Qc3 25.Ne4 Qa1 26.Re1 Bd4+ 27.Kf1 Re8 28.g3 f5 29.Nxd6 Re3 30.Kg2 Rxe1 31.Nxe1 Ne3+ 32.Bxe3 Qxe1 33.Bxd4 cxd4 34.c5 Nxc5 35.Qxc5 Qe2+ 36.Kg1 Qe1+ 37.Kg2 Qe2+
 
Levon Aronian vs Sergei Usatchev, 1996
A45 , 20 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1397306 (799) id=1397306
Indian Game: General (also French Defense: Mediterranean Defense and BDG Declined) (RUS-Cup3)
1.d4 Nf6 2.Nc3 e6 3.e4 Bb4 4.e5 Nd5 5.Qg4 g6 6.a3 f5 7.Qg3 Bxc3+ 8.bxc3 c5 9.h4 Qa5 10.Bd2 Nc6 11.c4 Ndb4 12.Rc1 Nxd4 13.axb4 cxb4 14.h5 Rg8 15.hxg6 Rxg6 16.Qe3 Nc6 17.Nf3 b6 18.Rxh7 Kd8 19.Nd4 Nxd4 20.Qxd4 Kc7
 
Player 1 vs Player 2, 1996
A45 , 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (800) id=#
Indian Game: General (French - Mediterranean, BDG Declined) (corr)
1.d4 Nf6 2.Nc3 e6 3.e4 Bb4 4.e5 Nd5 5.Qg4 Nxc3 6.Qxg7 Rf8 7.a3 Ba5 8.b4 Bb6? 9.Bg5 f6 10.Bxf6 Rxf6 11.exf6 Bxd4 12.Qg8# f5 10.ef6 Nf6 11.Qe2 d5 12.h5 Nh5 13.Rh5 gh5 14.Qh5 Qd7 15.Nf3 Nc6 16.Kd2 Ne7 17.Bh7 Kh7 18.Qf7 Kh6 19.Rh1#
 
Mikhail Krasenkow vs Jean-Marc Degraeve, 1990
A45 , 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1086204 (707) id=1086204
Trompowsky Attack: General (Capelle-la-Grande)
1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.Nc3 cxd4 4.Qxd4 Nc6 5.Qh4 e6 6.O-O-O Be7 7.e4 O-O 8.f4 h6 9.Nf3 hxg5 10.Nxg5 Qc7 11.e5 Nxe5 12.Nd5 exd5 13.fxe5 Qxe5 14.Re1 Qf5 15.Rxe7 Qg4 16.Qxg4 Nxg4 17.Bb5 Nf6 18.h4 a6 19.Bd3 b5 20.h5 Re8 21.Bh7+ Kf8 22.Rxf7#
 
Vadim Milov vs Boris Gelfand, 1995
A45 , 17 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1048365 (904) id=1048365
Trompowsky Attack: General (transposed Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Langeheinecke Defense) (It (cat.15))
1.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.Bf4 d5 4.f3 Nf6 5.e4 dxe4 6.Nc3 e3 7.Bxe3 e6 8.Nge2 Nbd7 9.Ng3 Be7 10.Qd3 O-O 11.O-O-O a6 12.Nge4 Nd5 13.h4 b6 14.Nxd5 exd5 15.Ng5 Nf6 16.Bf4 c5 17.dxc5
 
Rafael Vaganian vs Viktor Kupreichik, 1974
A45 , 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1087157 (692) id=1087157
Trompowsky Attack: Poisoned Pawn Variation (USSR Championship)
1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.d5 Qb6 4.Nc3 Qxb2 5.Bd2 Qb6 6.e4 d6 7.f4 g6 8.e5 dxe5 9.fxe5 Nfd7 10.Nf3 Bg7 11.Rb1 Qd8 12.e6 fxe6 13.Ng5 Nf6 14.Bb5+ Kf8 15.dxe6 a6 16.Be3 Qa5 17.O-O h6 18.Qd3 Kg8 19.Qxg6 Bxe6 20.Nxe6 Rh7 21.Rxf6 Nd7 22.Bxd7
 
Hikaru Nakamura vs Friso Nijboer, 2004
A45 , 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1272583 (708) id=1272583
Trompowsky Attack: Poisoned Pawn Variation (Wijk aan Zee B Group)
1.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.d5 Qb6 4.Nc3 Qxb2 5.Bd2 Qb6 6.e4 e5 7.f4 d6 8.Nf3 Nbd7 9.fxe5 dxe5 10.Bc4 Qd8 11.Rb1 Bd6 12.O-O O-O 13.Bg5 h6 14.Bh4 a6 15.a4 Qa5 16.Be1 Qd8 17.Nh4 Ne8 18.Nf5 Ndf6 19.Ne3 Be7 20.Bg3 Nd6 21.Qd3 Nd7 22.Nf5 Kh7 23.Rf3 g6 24.Nxd6 Bxd6 25.Bf2 Nf6 26.h3 Nh5 27.Be3 Rb8 28.Rbf1 f6 29.Qd2 g5 30.h4 g4 31.R3f2 f5 32.exf5 g3 33.Rf3 Qxh4 34.Re1 Qxc4 35.Bxh6 Bxf5 36.Bxf8 Rxf8 37.Qg5 Bg6 38.Re4 Rf5 39.Qxf5 Bxf5 40.Rxc4 Nf4 41.Ne4 Bf8 42.Nxg3 Bd7 43.Nh5
 
Petrosian vs Bent Larsen, 1960
A54 Old Indian, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1106482 (401) id=1106482
Old Indian Defense: Tartakower-Indian (Copenhagen)
1.Nf3 d6 2.d4 Nf6 3.c4 Bg4 4.Nc3 Nbd7 5.e4 e5 6.Be2 Be7 7.Be3 O-O 8.O-O Bh5 9.Nd2 exd4 10.Bxd4 Bxe2 11.Qxe2 Re8 12.f4 Bf8 13.Rad1 a6 14.Qf3 c6 15.g4 Nc5 16.Bxc5 dxc5 17.e5 Nd7 18.Nde4 Qc7 19.Rd3 Rad8 20.Rfd1 Nb6 21.b3 Nc8 22.g5 Be7 23.Qh5 Rxd3 24.Rxd3 Rd8 25.Nf6+ gxf6 26.Rh3 Kf8 27.Qxh7 Ke8 28.g6 Bf8 29.g7 Bxg7 30.Qxg7 Qe7 31.Ne4 Rd1+ 32.Kf2 f5 33.Nf6+ Kd8 34.Rh8+
 
Reedik End vs Hans-Joerg Illi, 1966
A80 Dutch, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1158133 (442) id=1158133
Dutch Defense: Blackmar's Second Gambit "Reedik and Weep" (Orebro Stud olm fB)
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 d5 5.Bg5 Bf5 6.fxe4 dxe4 7.Bc4 e6 8.Nge2 Nc6 9.Qd2 Qd7 10.Rd1 O-O-O 11.O-O Be7 12.Qf4 h6 13.Bxf6 Bxf6 14.d5 Qe7 15.dxc6 Qc5+ 16.Qf2 e3 17.Qf4 Bg5 18.b4 Qxc6 19.Bb5 Qb6 20.Qc4 Bxc2 21.Na4 Bxa4 22.Bxa4 Rd2 23.Rc1 Rhd8 24.Rf7 Kb8 25.Rxc7 a6 26.Rc8+ Rxc8 27.Qxc8+ Ka7 28.Qc4 Qd6 29.Bb3 b5 30.Qg4 Qd3 31.Qf3 Bd8 32.Rc8 Qb1+ 33.Nc1 Rd5 34.Qf7+ Kb6 35.Qxe6+ Kb7 36.Bxd5+
 
Miladinovic, Igor vs Salamim, Marco, 2004
A80 Dutch, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (631) id=#
Dutch Defense: Janzen-Korchnoi Gambit (III Weekend Scacchi tra le Torri)
1.d4 f5 2.h3 Nf6 3.g4 fxg4 4.hxg4 Nxg4 5.Qd3 g6 6.Rxh7 Rxh7 7.Qxg6+ Rf7 8.Qxg4 e6 9.Bg5 Be7 10.Nf3 Nc6 11.Qh5 Bf6 12.Nc3 d5 13.O-O-O Bxg5+ 14.Nxg5 Qf6 15.Nb5 Kf8 16.Qxf7+ Qxf7 17.Nxf7 Kxf7 18.Nxc7 Rb8 19.Nb5 Bd7 20.e3 Rh8 21.Nd6+ Ke7 22.Nxb7 Rh2 23.Nc5 Rxf2 24.Nxd7 Kxd7 25.Bb5 Kd6 26.Bxc6 Kxc6 27.a4 Kb6 28.b4 Re2 29.Rd3
 
Essam El Gindy vs Taras Matsegora, 2008
A80 Dutch, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1712715 (744) id=1712715
Dutch Defense: Janzen-Korchnoi Gambit (Alushta Summer)
1.d4 f5 2.h3 Nf6 3.g4 d5 4.Nf3 e6 5.Rg1 fxg4 6.hxg4 Bd6 7.c3 c5 8.a3 Ne4 9.Nbd2 O-O 10.Nxe4 dxe4 11.Ng5 cxd4 12.Qxd4 Qe7 13.Qxe4 g6 14.Rh1 Nc6 15.Be3 Ne5 16.Rxh7 Qf6 17.O-O-O Bb8 18.Bg2 a5 19.Rdh1 Ra6 20.Rh8+ Qxh8 21.Rxh8+ Kxh8 22.Bd4 Kg8 23.Bxe5 Bxe5 24.Qxg6+ Bg7 25.Qh7#
 
Simon Kim Williams vs Martyn Goodger, 2010
A80 Dutch, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1567524 (747) id=1567524
Dutch Defense: Janzen-Korchnoi Gambit (Hastings Chess Congress)
1.d4 f5 2.h3 Nf6 3.g4 d5 4.Nf3 fxg4 5.hxg4 Bxg4 6.Ne5 Bf5 7.Bh3 e6 8.Bxf5 exf5 9.Qd3 Nc6 10.Bg5 Qd6 11.Nc3 Nxe5 12.dxe5 Qxe5 13.Bxf6 gxf6 14.Qb5+ Kf7 15.O-O-O d4 16.Qc4+ Qe6 17.Qxc7+ Be7 18.Rxd4 Qc6 19.Qh2 h5 20.Rhd1 Rac8 21.Kb1 b5 22.R1d2 Kg6 23.Nd5 Bc5 24.Nf4+ Kf7 25.Rd7+ Ke8 26.Nxh5 Rg8 27.R2d6
 
Player 1 vs Player 2, 1999
A80 Dutch, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (748) id=#
Dutch Defense: Janzen-Korchnoi Gambit (corr)
1.d4 f5 2.h3 Nf6 3.g4 d5 4.Nf3 fxg4 5.hxg4 Bxg4 6.Ne5 Nbd7 7.Nxg4 Nxg4 8.e4 Ngf6 9.e5 Ne4 10.Qg4 c5 11.Rxh7 Qa5+ 12.b4 Qxb4+ 13.c3 Nxc3 14.a3 Qa5 15.Rxh8 Nxb1+ 16.Ke2 Qb5+ 17.Kf3 Qb3+ 18.Kg2 O-O-O 19.Bf4 c4 20.Qf5 Nc3 21.e6
 
David Bronstein vs Boris Spassky, 1961
A82 , 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1493275 (443) id=1493275
Dutch Defense: Blackmar's Second Gambit (Friendly Blitz Game)
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 d6 6.Bf4 Bg4 7.Bc4 e6 8.O-O Nc6 9.h3 Bxf3 10.Qxf3 d5 11.Bb5 Bd6 12.Rae1 Kd7 13.Bxd6 cxd6 14.Rxe6 Kxe6 15.Nxd5 Nxd4 16.Qe3+ Kxd5 17.Rf5+
 
Fred Reinfeld vs Theodore Alexander Dunst, 1931
B00 Uncommon King's Pawn, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1661596 (823) id=1661596
Nimzowitsch Defense: Scandinavian. Bogoljubow Variation Nimzowitsch (Marshall CC Championship)
1.d4 Nc6 2.e4 d5 3.Nc3 dxe4 4.d5 Nb8 5.Bf4 Nf6 6.Bc4 g6 7.Qd2 Bg7 8.O-O-O O-O 9.Nge2 Bg4 10.h3 Bxe2 11.Qxe2 Nbd7 12.Nxe4 Nxe4 13.Qxe4 Nc5 14.Qe3 Na4 15.c3 Qd7 16.h4 b5 17.Bb3 b4 18.Be5 f6 19.Bd4 Kh8 20.h5 Nb6 21.hxg6 Nxd5 22.Rxh7+ Kg8 23.Bxf6
 
Milner-Barry vs Jacques Mieses, 1935
B00 Uncommon King's Pawn, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1224064 (351) id=1224064
Nimzowitsch Defense: Scandinavian. Bogoljubow Variation Nimzowitsch Gambit (Margate)
1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.d5 Ne5 5.f3 exf3 6.Nxf3 Nxf3+ 7.Qxf3 Nf6 8.Bf4 a6 9.h3 g6 10.g4 Bg7 11.O-O-O Bd7 12.Qg3 Rc8 13.Be2 O-O 14.h4 c6 15.h5 Nxd5 16.hxg6 Bxc3 17.Qh4 Nf6 18.g5 Qa5 19.gxf6 h5 20.gxf7+ Kxf7 21.Bxh5+
 
Bill Justice vs Alex Dunne, 1990
B00 Uncommon King's Pawn, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1657911 (897) id=1657911
Nimzowitsch Defense: Scandinavian. Bogoljubow Variation Nimzowitsch Gambit (Postal-Tourney)
1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.d5 Ne5 5.f4 exf3 6.Nxf3 Nxf3+ 7.Qxf3 Nf6 8.Bf4 Bg4 9.Bb5+ c6 10.dxc6 Bxf3 11.cxb7+ Nd7 12.gxf3 Rb8 13.Bxb8 Qxb8 14.O-O-O Qxb7 15.Rxd7 Qxd7 16.Rd1 Qxb5 17.Nxb5 f5 18.Nxa7 g5 19.Nc6 Kf7 20.Rd8 h5 21.Ne5+ Kg7 22.a4 g4 23.a5 Kf6 24.Rxf8+ Rxf8 25.Nd7+ Kf7 26.Nxf8 h4 27.Nd7
 
Kiss vs Gedeon Barcza, 1934
B00 Uncommon King's Pawn, 14 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1556290 (759) id=1556290
Nimzowitsch Defense: Scandinavian. Exchange Variation "Goodbye Kiss" (Debrecen)
1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.exd5 Qxd5 4.Nf3 Bg4 5.Nc3 Bxf3 6.Nxd5 Bxd1 7.Nxc7+ Kd7 8.Nxa8 Bxc2 9.Bf4 e5 10.dxe5 Bb4+ 11.Ke2 Nge7 12.e6+ fxe6 13.Nc7 Nd4+ 14.Ke3 Nef5#
 
R J B Hills vs T J Carr, 1983
B00 Uncommon King's Pawn, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1702815 (769) id=1702815
Owen Defense: Matovinsky Gambit (corr)
1.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Bd3 f5 4.exf5 Bxg2 5.Qh5+ g6 6.fxg6 Bg7 7.gxh7+ Kf8 8.Nf3 Nf6 9.Qg6 Bxh1 10.Bh6 Nh5 11.Qf5+
 
Wilhelm Steinitz vs Sigismund Hamel, 1867
B01 Scandinavian, 30 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1255263 (665) id=1255263
Scandinavian Defense: General (Dundee Congress)
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qe5+ 4.Be2 Bg4 5.d4 Bxe2 6.Ngxe2 Qh5 7.Bf4 Na6 8.d5 O-O-O 9.Qd4 e6 10.Qxa7 Nf6 11.Qa8+ Nb8 12.Be3 Bb4 13.Ba7 Qxd5 14.O-O Qc6 15.Bxb8 Bxc3 16.Nxc3 Kd7 17.Rad1+ Nd5 18.Qa5 b6 19.Qb4 Rxb8 20.Nb5 Qc5 21.Qb3 Ke7 22.c4 Nf6 23.Qg3 Rb7 24.Rfe1 Rc8 25.Qxg7 Qxc4 26.Nd4 Qd5 27.Re5 Rg8 28.Nf5+ Ke8 29.Rexd5 exd5 30.Re1+ + Kd8 31.Qxf6+ Kc8 32.Qxf7 Kb8 33.Qxg8+ Ka7 34.Re3 b5 35.Qxd5 c6 36.Qc5+ Ka8 37.Re8+ Rb8 38.Qxc6+ Ka7 39.Re7+ Rb7 40.Qxb7#
 
Jacques Mieses vs Johannes Vilhelm Ohquist, 1895
B01 Scandinavian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250636 (836) id=1250636
Scandinavian Defense: Ilundain Variation "You Don't Know Jacques" (Nuremberg -)
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd8 4.d4 Nc6 5.Nf3 Bg4 6.d5 Ne5 7.Nxe5 Bxd1 8.Bb5+ c6 9.dxc6 Qc7 10.cxb7+ Kd8 11.Nxf7#
 
Arthur Bisguier vs Paul Keres, 1971
B02 Alekhine's Defense, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1028547 (487) id=1028547
Alekhine Defense: Scandinavian Variation (Tallinn (Estonia))
1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Bc4 e6 5.Nf3 Be7 6.O-O O-O 7.d4 b6 8.Ne4 Bb7 9.Qe2 Nd7 10.Rd1 c5 11.Bb5 cxd4 12.Nxd4 Qc7 13.c4 N5f6 14.Nxf6+ Nxf6 15.Be3 Rac8 16.Rac1 Rfd8 17.Ba4 Qe5 18.Bc2 Bc5 19.f4 Qc7 20.Nb3 Bxe3+ 21.Qxe3 g6 22.Bd3 Nh5 23.Rf1 Nxf4 24.Rxf4 Rxd3 25.Qxd3 Qxf4 26.Rf1 Qg5 27.Rf2 Rd8 28.Qe2 h5 29.Nd2 Qg4 30.Qe1 h4 31.h3 Qg5 32.b3 Rd3 33.Ne4 Bxe4 34.Qxe4 Rd1+ 35.Rf1 Qc5+
 
Alexander Alekhine vs Leo Zalucha, 1932
B02 Alekhine's Defense, 49 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1012829 (488) id=1012829
Alekhine Defense: Scandinavian Variation (Chicago 1of32)
1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Bc4 Nxc3 5.Qf3 e6 6.Qxc3 Qf6 7.Qxf6 gxf6 8.Ne2 Nc6 9.d4 Bd7 10.c3 O-O-O 11.Be3 h5 12.h4 Bh6 13.Bxh6 Rxh6 14.O-O-O Ne7 15.Nf4 Bc6 16.f3 Nf5 17.d5 exd5 18.Nxd5 Rhh8 19.Rhe1 Bxd5 20.Bxd5 Nxh4 21.Re2 Rhg8 22.Bxf7 Rxd1+ 23.Kxd1 Rxg2 24.Bxh5 Rxe2 25.Kxe2 Kd8 26.Ke3 Ke7 27.Kf4 Ng2+ 28.Ke4 Kd6 29.Bg4 Nh4 30.Bc8 b6 31.Kf4 Ng6+ 32.Ke4 Ne5 33.f4 Nc4 34.b3 Nd2+ 35.Ke3 Nb1 36.Kd3 Na3 37.Ba6 Kc5 38.b4+ Kc6 39.c4 b5 40.c5 Kd5 41.Kc3 Ke4 42.Kb3 Nc4 43.Bxb5 Ne3 44.a4 Kxf4 45.Bc6 Ke5 46.Kc3 Nd5+ 47.Kc4 Ne3+ 48.Kd3 Nd5 49.Kc4 Ne3+
 
Alexander Alekhine vs J Brunner, 1929
B02 Alekhine's Defense, 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1012619 (489) id=1012619
Alekhine Defense: Scandinavian Variation (Mexico City)
1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.exd5 Nxd5 4.Bc4 Nxc3 5.Qf3 e6 6.bxc3 Bd7 7.Qxb7 Bc6 8.Bb5 Bxb5 9.Qxb5+ Nd7 10.Nf3 Bd6 11.O-O O-O 12.d4 c5 13.Rd1 Qe7 14.Bg5 f6 15.Be3 Rac8 16.Qa6 Nb6 17.a4 c4 18.Rab1 Rc7 19.Bd2 Nd5 20.Re1 Qd7 21.g3 Rfc8 22.Re2 Rc6 23.Qb5 Rb8 24.Qxb8+ Bxb8 25.Rxb8+ Kf7 26.Rh8 Ra6 27.Re5 Qxa4 28.Rh5 Qxc2 29.R5xh7 Qd1+ 30.Kg2 Ra1 31.g4 Qf1+ 32.Kg3 Ra2 33.Rb8 Kg6 34.Rhh8 Qd3 35.Be3 Qe4 36.Rb7 Ne7 37.Rxe7 f5 38.Ne5+
 
Rudolf Spielmann vs Salo Landau, 1933
B02 Alekhine's Defense, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1130940 (586) id=1130940
Alekhine Defense: Spielmann Gambit (Amsterdam m)
1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Nfd7 4.e6 fxe6 5.d4 Nf6 6.Nf3 c5 7.dxc5 Nc6 8.Bb5 Bd7 9.O-O Qc7 10.Re1 h6 11.Bxc6 bxc6 12.Ne5 g5 13.Qd3 Rg8 14.b4 Bg7 15.Qg6+ Kd8 16.Qf7 Be8 17.Qxe6 Rf8 18.b5 Ne4 19.Rxe4 dxe4 20.Bf4 Bxe5 21.Bxe5 Qd7 22.Rd1 cxb5 23.Rxd7+ Bxd7 24.Qxh6 Rg8 25.c6 Be8 26.Nxb5
 
Joan Canal Oliveras vs Luc Bergez, 2012
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1681826 (686) id=1681826
(35th Barbera Open A)
1.e4 g6 2.d4 Nf6 3.Nc3 d5 4.e5 Ne4 5.Nxe4 dxe4 6.Be3 c5 7.dxc5 Qc7 8.f4 exf3 9.Nxf3 Bg7 10.Bc4 Nc6 11.O-O Bf5 12.Bxf7+ Kxf7 13.Ng5+ Ke8 14.Rxf5 gxf5 15.Qh5+ Kd7 16.Rd1+ Kc8 17.Nf7 Rf8 18.Qxf5+ Kb8 19.e6 Qa5 20.Bf4+ Kc8 21.Qd5 Rd8 22.Qd7+
 
Kenneth Regan vs Jonathan David Tisdall, 1977
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1366963 (876) id=1366963
Modern Defense: Anti-Modern "Trickle-Down Economics" (Lone Pine)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Bc4 c6 5.Qe2 b5 6.Nxb5 d5 7.Bf4 Na6 8.Bb3 cxb5 9.Qxb5+ Qd7 10.Qxd5 Qxd5 11.Bxd5 Rb8 12.Bxb8 Nxb8 13.e5 Nh6 14.Nf3 O-O 15.O-O Rd8 16.Be4 f6 17.exf6 Bxf6 18.Rfe1 Bf5 19.c3 Kf7 20.Bxf5 Nxf5 21.Ne5+ Bxe5 22.Rxe5 Nc6 23.Rc5 Rd6 24.Re1 e6 25.Kf1 h6 26.Ke2 Nfe7 27.Rd1 a6 28.b4 Nd5 29.a4 Ke7 30.b5 axb5 31.axb5 Na7 32.Kd2 Kd7 33.Ra1 Nc8 34.Ra8 Ndb6 35.Rb8 e5 36.Rb7+ Kd8 37.Rc6 Ke8 38.Kd3 Rxc6 39.bxc6 exd4 40.cxd4 Nd5 41.Rb8
 
Mike Papa Jr. vs Jules LeBon, 1987
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1536307 (878) id=1536307
Modern Defense: Bishop Attack "Papa Was a Rolling Stone" (LA State Championship)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Bc4 c6 4.Nc3 d5 5.exd5 b5 6.Bb3 b4 7.dxc6 bxc3 8.Qf3 Qxd4 9.Qxf7+ Kd8 10.Bf4 cxb2 11.Rd1 11...Qxd1+ 12.Kxd1 b1=Q+ 13.Ke2 Ba6+ 14.Kf3 Qd1+ 15.Kg3 Nf6 16.c7+ Kc8 17.Qe6+ Kb7 18.Nf3 Qd7 19.Rb1 Nc6 20.Bc4+ Bb5 21.Rxb5+ Kc8 22.Rd5 Qxe6 23.Ba6#
 
Manuel Bosboom vs Gerard Welling, 1988
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1346164 (685) id=1346164
Modern Defense: Norwegian Defense (KNSB league)
1.e4 g6 2.d4 Nf6 3.Nc3 d5 4.e5 Nh5 5.Be2 Ng7 6.Bh6 c5 7.dxc5 d4 8.Nb5 Nc6 9.Nf3 Ne6 10.Bxf8 Kxf8 11.Qd2 a6 12.Na3 Nxc5 13.O-O-O Be6 14.Kb1 Kg7 15.Nxd4 Nxd4 16.Qxd4 Qc7 17.Qe3 b5 18.Rd4 Rab8 19.g4 Na4 20.Rhd1 Rhc8 21.f4 Qa5 22.f5 b4 23.Nc4 Nc3+ 24.bxc3 bxc3+ 25.Ka1 Bxc4 26.Bxc4 Qa3 27.Qc1 Qxc1+ 28.Rxc1 Rb4 29.f6+ exf6 30.exf6+ Kxf6 31.Rf1+ Kg7 32.Rxf7+ Kh8 33.Rdd7 Rbxc4 34.Rxh7+ Kg8 35.Rdg7+ Kf8 36.Rf7+ Kg8 37.Rfg7+ Kf8 38.Ra7 Kg8 39.Rhg7+ Kh8 40.Rh7+ Kg8 41.Rag7+ Kf8 42.Rxg6 Rf4 43.a3 Rf1+ 44.Ka2 Rc1 45.Rh8+ Kf7 46.Rxc8
 
Emanuel Berg vs Dirk Paulsen, 2001
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1211753 (687) id=1211753
Modern Defense: Norwegian Defense (Bundesliga 2000-1)
1.e4 g6 2.d4 Nf6 3.Nc3 d5 4.e5 Ne4 5.Nce2 f6 6.f3 Ng5 7.Bxg5 fxg5 8.Qd2 c5 9.Qxg5 Nc6 10.Qd2 cxd4 11.Nxd4 Qb6 12.Bb5 Bh6 13.Qc3 Bd7 14.Bxc6 bxc6 15.Nb3 O-O 16.Nc5 Bc8 17.Ne2 Rb8 18.b3 Bg7 19.f4 g5 20.g3 Bg4 21.Rf1 Rf7 22.Nd4 Bh3 23.Rf2 e6 24.Ndxe6 gxf4 25.Nxg7 Rxg7 26.Rxf4 Re8 27.O-O-O Qc7 28.Re1 Rge7 29.e6
 
Michael Adams vs Magnus Carlsen, 2010
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1594446 (683) id=1594446
Modern Defense: Norwegian Defense. Norwegian Gambit "Mad Dogs and Englishmen" (Chess Olympiad)
1.e4 g6 2.d4 Nf6 3.e5 Nh5 4.Be2 d6 5.Nf3 Nc6 6.exd6 exd6 7.d5 Ne7 8.c4 Bg7 9.Nc3 O-O 10.O-O Bg4 11.Re1 Re8 12.h3 Bxf3 13.Bxf3 Nf6 14.Bf4 Nd7 15.Rc1 Ne5 16.b3 a6 17.g3 Nf5 18.Bg2 g5 19.Bxe5 Bxe5 20.Ne4 Ng7 21.Qd2 h6 22.f4 gxf4 23.gxf4 Bf6 24.Kh2 Nh5 25.Rg1 Kh7 26.Rcf1 Rg8 27.Qe2 Ng7 28.Qd3 Kh8 29.Bf3 b5 30.Bd1 bxc4 31.bxc4 Bh4 32.Bc2 f5 33.Rg6 Kh7 34.Rfg1 Qe7 35.Ng3 Bxg3+ 36.Qxg3 Qf7 37.Bd1 Rae8 38.Rxh6+
 
Vladimir Kramnik vs Peter Svidler, 2004
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1296256 (682) id=1296256
Modern Defense: Queen Pawn Fianchetto (Semi-Finals)
1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Bc4 c6 5.Bb3 Nf6 6.Qe2 O-O 7.O-O a5 8.a4 b6 9.Rd1 Ba6 10.Qe1 Qc7 11.e5 dxe5 12.dxe5 Nd5 13.e6 fxe6 14.Ng5 Rf6 15.Nxe6
 
Michael Adams vs Yasser Seirawan, 1992
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 52 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1014289 (679) id=1014289
Modern Defense: Standard Defense (Roquebrune 30')
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Be3 c6 5.Qd2 b5 6.Nf3 Nd7 7.h4 Ngf6 8.Bd3 Ng4 9.h5 Nxe3 10.fxe3 Nf6 11.hxg6 hxg6 12.Rxh8+ Bxh8 13.O-O-O Qa5 14.Rh1 Bg7 15.e5 Ng4 16.exd6 exd6 17.a3 Bh6 18.Nh2 Nf6 19.Qf2 Bg7 20.Qg3 Qd8 21.Ne4 d5 22.Nxf6+ Bxf6 23.Rf1 Be7 24.Nf3 Qd6 25.Ne5 Be6 26.Qe1 a5 27.Qf2 O-O-O 28.Qe1 b4 29.axb4 axb4 30.Nxf7 Bxf7 31.Rxf7 Qe6 32.Bxg6 Rd7 33.Bh5 Bg5 34.Rf8+ Rd8 35.Rf3 c5 36.Qg3 Qe7 37.Kb1 Bf6 38.Qg6 Rf8 39.Qf5+ Kc7 40.Qxd5 cxd4 41.e4 Bg7 42.Qc4+ Kd8 43.Qd5+ Qd7 44.Qa5+ Qc7 45.Qxb4 Rxf3 46.Bxf3 Qe5 47.Qb3 Ke7 48.Qb7+ Kf6 49.Qd5 Qf4 50.Qxd4+ Kg6 51.Qd3 Qe5 52.c3 Kh6
 
Leonid Stein vs David Bronstein, 1961
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1034128 (680) id=1034128
Modern Defense: Standard Defense (USSR Championship 1961a)
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Nc3 Bg7 4.Be3 c6 5.Qd2 b5 6.O-O-O Nd7 7.Kb1 Nb6 8.Bd3 a5 9.h4 h5 10.Nh3 b4 11.Ne2 Bxh3 12.Rxh3 e6 13.f3 Nf6 14.Bg5 Qc7 15.Rhh1 Nbd7 16.Rhg1 Rb8 17.g4 c5 18.gxh5 Nxh5 19.dxc5 Nxc5 20.Bc4 Be5 21.b3 O-O 22.Qe3 a4 23.f4 Bg7 24.f5 axb3 25.cxb3 d5 26.exd5 exf5 27.d6 Qc6 28.Be7 Kh7 29.Nd4 Qd7 30.Nf3 f4 31.Qxc5 Rfc8 32.Ng5+ Kg8 33.Bxf7+ Kh8 34.Be6 Rxc5 35.Bxd7
 
Player 1 vs Player 2, 1993
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (681) id=#
Modern Defense: Standard Defense (corr)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be3 c6 5.Qd2 Nd7 6.Nf3 Qc7 7.Bd3 Ngf6 8.Bh6 0-0 9.h4 b5 10.h5 b4 11.hxg6 bxc3 12.gxh7+ Nxh7 13.bxc3 f5 14.Bxg7 Kxg7 15.Qh6+ Kf7 16.Qh5+ Kf6 17.Qxf5+ Kg7 18.Rxh7+ Kg8 19.Qg6#
 
David Navara vs Ziaur Rahman, 2004
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 55 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1312739 (689) id=1312739
Modern Defense: Standard Defense (36th Olympiad)
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Nc3 Bg7 4.Be3 Nf6 5.Qd2 Ng4 6.Bg5 h6 7.Bh4 g5 8.Bg3 f5 9.exf5 Bxf5 10.Bd3 Qd7 11.Nge2 Nc6 12.f3 Nf6 13.d5 Nb4 14.Bxf5 Qxf5 15.O-O-O c6 16.Nd4 Qd7 17.Ne6 Rg8 18.Rhe1 Nbxd5 19.Nxd5 cxd5 20.h4 Bh8 21.hxg5 hxg5 22.Bf2 Rc8 23.Bd4 Ne4 24.fxe4 Qxe6 25.exd5 Qg4 26.Qe3 Qf4 27.Bxa7 Ra8 28.Kb1 Qxe3 29.Bxe3 Ra4 30.b3 Rg4 31.Re2 b5 32.Bc1 Kd8 33.Bb2 Bxb2 34.Kxb2 Rf8 35.Rd3 Rgf4 36.a3 Rf2 37.Rxf2 Rxf2 38.Rg3 Rf5 39.c4 bxc4 40.bxc4 Kc7 41.Kc3 Kb6 42.Re3 Rf1 43.Rxe7 Rc1+ 44.Kd3 Rd1+ 45.Ke2 Ra1 46.Kf3 Rxa3+ 47.Kg4 Rc3 48.Kf5 Rxc4 49.Ke6 Rg4 50.Kxd6 Rxg2 51.Re1 Kb5 52.Ke6 Kc5 53.d6 Rd2 54.d7
 
Judit Polgar vs Alexey Shirov, 1995
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1111226 (874) id=1111226
Modern Defense: Standard Line (Amsterdam)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Bc4 d6 5.Qf3 e6 6.Nge2 b5 7.Bb3 a5 8.a3 Ba6 9.d5 cxd5 10.exd5 e5 11.Ne4 Qc7 12.c4 bxc4 13.Ba4+ Nd7 14.N2c3 Ke7 15.Nxd6 Qxd6 16.Ne4 Qxd5 17.Bg5+ Ndf6 18.Rd1 Qb7 19.Rd7+ Qxd7 20.Bxd7 h6 21.Qd1
 
Henrik Teske vs Michael Gruender, 2005
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1375295 (875) id=1375295
Modern Defense: Standard Line (CES Open Northeim)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Bc4 d5 5.exd5 b5 6.Bb3 b4 7.Nce2 cxd5 8.h4 Nf6 9.Bg5 Nbd7 10.h5 Nxh5 11.Bxd5 Rb8 12.Nf3 Nhf6 13.Bb3 Bb7 14.Qd3 Qa5 15.Bxf6 Nxf6 16.Ne5 Bd5 17.Nf4 Rc8 18.Nxd5 Nxd5 19.O-O-O e6 20.g4 Qc7 21.Bxd5 exd5 22.Qb5+ Kf8 23.Qxb4+ Kg8 24.Qd2 h5 25.c3 Bxe5 26.dxe5 Qxe5 27.gxh5 Rxh5 28.Rxh5 Qxh5 29.Qxd5 Qe2 30.Qd4
 
Mikhail Tal vs Georgi Tringov, 1964
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1139667 (873) id=1139667
Modern Defense: Two Knights. Suttles Variation Tal Gambit (Amsterdam Interzonal)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Nf3 c6 5.Bg5 Qb6 6.Qd2 Qxb2 7.Rb1 Qa3 8.Bc4 Qa5 9.O-O e6 10.Rfe1 a6 11.Bf4 e5 12.dxe5 dxe5 13.Qd6 Qxc3 14.Red1 Nd7 15.Bxf7+ Kxf7 16.Ng5+ Ke8 17.Qe6+
 
Richardson vs Max Euwe, 1939
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1042502 (711) id=1042502
Pirc Defense: General (Hastings)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Be3 Bg7 5.Nf3 Nbd7 6.Qd2 Ng4 7.O-O-O Nxe3 8.Qxe3 Nf6 9.h3 e6 10.Nh4 h5 11.f4 Nxe4 12.Nxe4 Qxh4 13.Ng5
 
Holger Rasch vs Eric Schiller, 2007
B06 Pirc Robatsch (Modern Defense), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1448382 (877) id=1448382
Sicilian Defense: Hyperaccelerated Pterodactyl. Exchange Variation (5th Gibraltar Chess Festival)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c5 4.dxc5 Bxc3+ 5.bxc3 Qa5 6.Nf3 Qxc3+ 7.Bd2 Qxc5 8.Rb1 Nf6 9.Bd3 O-O 10.Bb4 Qc6 11.e5 Nh5 12.O-O Re8 13.Re1 Na6 14.Nd4 Qc7 15.Ba3 Nc5 16.Nb5 Qc6 17.Be2 Ne4 18.Bxh5 gxh5 19.Qxh5 d5 20.exd6 exd6 21.Nxd6 Nxd6 22.Qg5+
 
Paul Motwani vs Michael Adams, 1994
B07 Pirc, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1014518 (690) id=1014518
Czech Defense: Ufimtsev-Pytel variation (Moscow olm 62/106)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 c6 4.f4 Qa5 5.e5 Ne4 6.Qf3 Nxc3 7.Bd2 Bf5 8.Bd3 Bxd3 9.cxd3 Qd5 10.bxc3 dxe5 11.fxe5 Qxf3 12.Nxf3 e6 13.Ke2 Nd7 14.Rhb1 b6 15.a4 Be7 16.a5 b5 17.c4 a6 18.Rc1 O-O 19.cxb5 cxb5 20.Rc7 Rfd8 21.Rac1 Kf8 22.d5 exd5 23.e6 Nf6 24.Ng5 h6 25.Rxe7 hxg5 26.Bb4 Re8 27.Rxe8+ Kxe8 28.Rc7 fxe6 29.Re7+ Kd8 30.Rxg7 Ne8 31.Rxg5 Ra7 32.Rg6 Rh7 33.Rxe6 Rxh2 34.Kf3 Rh4 35.Be1 Rh1 36.Bg3 Rd1 37.Bh4+ Kd7 38.Re7+ Kc6 39.Rxe8 b4 40.Ke2
 
Emil Josef Diemer vs Thomas Heiling, 1984
B07 Pirc, 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282302 (330) id=1282302
Lion Defense: Lion's Jaw "The Pawnmower Man" (Nuernberg Open)
1.d4 Nf6 2.f3 d6 3.e4 g6 4.g4 Bg7 5.g5 Nfd7 6.f4 c5 7.d5 b5 8.c3 a6 9.h4 Nb6 10.h5 e6 11.h6 Bf8 12.a4 exd5 13.a5 N6d7 14.exd5 Be7 15.c4 f6 16.cxb5 fxg5 17.f5 gxf5 18.Qh5+ Kf8 19.Nf3 Rg8 20.b6 Bb7 21.Nc3 Nf6 22.Nxg5 Nxh5 23.Ne6+ Ke8 24.Nxd8 Ng3 25.Nxb7 Nxh1 26.Bf4 Rg6 27.O-O-O Nf2 28.Re1 Kd7 29.Nb5 Ne4 30.Rxe4 Rg1 31.Re1 Rxf1 32.Rxf1 axb5 33.Rg1 Kc8 34.Nxd6+ Bxd6 35.Bxd6 Nd7 36.Rg8+ Kb7 37.Rg7 Kc8 38.Rxh7 Rxa5 39.b7+ Kxb7 40.Rxd7+ Kc8 41.h7 Ra1+ 42.Kc2 Kxd7 43.h8=Q Kxd6 44.Qd8+ Ke5 45.d6
 
Nenad Fercec vs Bojan Medak, 2000
B07 Pirc, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1443660 (419) id=1443660
Pirc Defense: General (Metalis Open)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f3 c6 5.Be3 b5 6.Qd2 Nbd7 7.g4 Nb6 8.g5 Nh5 9.b3 e5 10.O-O-O Nd7 11.d5 b4 12.dxc6 bxc3 13.Qxc3 Nb6 14.c7 Qd7 15.a4 Nxa4 16.bxa4 a6 17.Bh3 Qxa4 18.Qxe5+ dxe5 19.Rd8+ Ke7 20.Bc5#
 
Vlastimil Hort vs Jan Timman, 1980
B07 Pirc, 21 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1058203 (688) id=1058203
Pirc Defense: General (Tilburg)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Be3 Bg7 5.Qd2 Ng4 6.Bg5 h6 7.Bh4 g5 8.Bg3 f5 9.f3 f4 10.Bxf4 gxf4 11.fxg4 Bxg4 12.Be2 e5 13.Bxg4 Qh4+ 14.Qf2 Qxg4 15.Nd5 Na6 16.dxe5 dxe5 17.Nf3 c6 18.Nc3 O-O-O 19.O-O Kb8 20.Rad1
 
Friedrich, Alejandro vs Friedheim, Diego, 1997
B09 Pirc Austrian Attack, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (793) id=#
(Sigeman and Co, Malmoe SWE)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 c5 6.dxc5 Qa5 7.Bd3 Qxc5 8.Qe2 O-O 9.Be3 Qb4 10.O-O Qxb2 11.Nb5 Ne8 12.Rfb1 Qxa1 13.Rxa1 Bxa1 14.c3 a6 15.Na3 Bxc3 16.Qc2 Bg7 17.Qxc8 Nf6 18.Qxb7 Nbd7 19.Nc4 Rab8 20.Qc7 Rfc8 21.Qa5 Nc5 22.Bxc5 Rxc5 23.Qxa6 Rb4 24.e5 dxe5 25.Nfxe5 Bf8 26.Nc6 Rbb5 27.Nd4 Rb8 28.a4 Rd5 29.Ne5 Rxd4 30.Nc6 Rd6 31.Nxb8 Rxa6 32.Nxa6 Ne8 33.Nb8 e6 34.a5 Bc5 35.Kf1 Nd6 36.Ke2 Nc8 37.Be4 Na7 38.Kd3 Bd6 39.Nc6 Nxc6 40.Bxc6 Bxf4 41.g3 Bb8 42.Kc4 Ba7 43.Kb5 f5 44.h3 Kg7 45.Bd7 Kf6 46.Kc6 g5 47.Kb7 Bd4 48.a6 f4 49.g4 f3 50.a7 Bxa7 51.Kxa7 f2 52.Bb5 Ke5 53.Kb6 Kf4 54.Kc5 Kg3 55.Bf1 Kh4 56.Kd6 h5 57.gxh5 Kxh5 58.Kxe6
 
Hoang Thanh Trang vs Bill Paschall, 2005
B09 Pirc Austrian Attack, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1439428 (678) id=1439428
Modern Defense: Pseudo-Austrian Attack "HTTP: Slash, Slash" (FSGM May)
1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nc3 d6 4.f4 c6 5.Nf3 Bg4 6.Be3 Qb6 7.Qd2 Bxf3 8.gxf3 Qxb2 9.Rb1 Qa3 10.Rxb7 Nd7 11.Nb1 Qxa2 12.Qc3 Nb6 13.Qxc6+ Kf8 14.Nd2 Qa1+ 15.Ke2 Nf6 16.Nb3 Qa4 17.Qxa4 Nxa4 18.Bh3 Nb6 19.Ra1 Nc8 20.Bxc8 Rxc8 21.Raxa7 Ng8 22.c4
 
Iakov D Rusakov vs Vitaly Tseshkovsky, 1973
B09 Pirc Austrian Attack, 19 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1386827 (792) id=1386827
Pirc Defense: Austrian Attack. Dragon Formation (RUS-ch)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 c5 6.dxc5 Qa5 7.Bd3 Qxc5 8.Qe2 O-O 9.Be3 Qb4 10.O-O Qxb2 11.Nb5 Ne8 12.Nxa7 Nc6 13.Rab1 Qxa2 14.Nxc8 Rxc8 15.Rxb7 Rc7 16.Rb6 Nf6 17.Ra6 Qb2 18.Rb6 Qa2 19.Ra6
 
Wolfgang Unzicker vs Jan Hein Donner, 1971
B09 Pirc Austrian Attack, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1583401 (677) id=1583401
Pirc Defense: Austrian Attack. Unzicker Attack (FRG-NED)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 O-O 6.e5 dxe5 7.fxe5 Nd5 8.Bc4 Be6 9.Nxd5 Bxd5 10.Bxd5 Qxd5 11.Qe2 Qa5+ 12.Bd2 Qb6 13.O-O Qxb2 14.Qc4 Qb6 15.Rab1 Qc6 16.Qb3 Nd7 17.Ng5 e6 18.Bb4 Rfe8 19.Rxf7 h6 20.Qd3
 
David Bronstein vs Fiorentino Palmiotto, 1958
B09 Pirc Austrian Attack, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1034044 (815) id=1034044
Pirc Defense: Austrian Attack. Unzicker Attack (Olympiad)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 O-O 6.e5 Nfd7 7.h4 c5 8.h5 cxd4 9.Qxd4 dxe5 10.Qf2 exf4 11.hxg6 hxg6 12.Bxf4 Nf6 13.Qh4 Qa5 14.Ng5 Bg4 15.Bd3 Nbd7 16.O-O Bh5 17.Rae1 e5 18.Bd2 Qc5+ 19.Be3 Qc6 20.Bb5 Qc7 21.Be2 Bxe2 22.Rxe2 Rfc8 23.Nce4 Kf8 24.Nxf6 Nxf6 25.Rxf6 Bxf6 26.Nh7+ Ke7 27.Qxf6+ Ke8 28.Rd2 a5 29.Qg7
 
Yuri Balashov vs Tom Wedberg, 1983
B09 Pirc Austrian Attack, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1024800 (790) id=1024800
Pirc Defense: Austrian Attack. Weiss Variation (Helsinki)
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f4 Bg7 5.Nf3 O-O 6.Bd3 Nc6 7.O-O Bg4 8.e5 dxe5 9.dxe5 Nd5 10.h3 Nxc3 11.bxc3 Bf5 12.Qe2 Qd7 13.Be3 Bxd3 14.cxd3 b5 15.Rad1 f6 16.Bc5 Na5 17.d4 c6 18.exf6 Bxf6 19.Ne5 Qd5 20.Ng4 Rfe8 21.f5 Bg7 22.fxg6 hxg6 23.Qc2 Kh7 24.Rde1 e5 25.Nf6+ Bxf6 26.Rxf6 e4 27.Rd6 Qg5 28.Rxe4 Nc4 29.Rd7+ Kh6 30.Be7
 
Paul Hoffmann vs Robert Aschenbrenner, 2009
B10 Caro Kann, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1711757 (432) id=1711757
Caro-Kann Defense: General (Vienna op 16th)
1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.exd5 cxd5 4.Ne5 Nf6 5.d4 Nfd7 6.Bb5 e6 7.Qf3 Qf6 8.Qc3 Qd8 9.Qf3 Qf6 10.Qg3 h6 11.f4 a6 12.Bd3 Nc6 13.c3 g6 14.O-O Ne7 15.Nd2 Nf5 16.Qe1 h5 17.Ndf3 Qd8 18.Nxg6 fxg6 19.Qxe6+ Ne7 20.Bxg6#
 
Marie Sebag vs Xu Yuanyuan, 2004
B10 Caro Kann, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1487103 (433) id=1487103
Caro-Kann Defense: General (FRA-CHN Match)
1.e4 c6 2.Nf3 d5 3.exd5 cxd5 4.Ne5 Nc6 5.d4 Nf6 6.Bb5 Qb6 7.c4 dxc4 8.Nc3 e6 9.Qa4 Bd7 10.Nxd7 Nxd7 11.Be3 Rd8 12.d5 Nd4 13.dxe6 fxe6 14.O-O-O Bc5 15.Bxd7+ Rxd7 16.Qxc4 Qc7 17.Bxd4 Qf4+ 18.Kb1 Bxd4 19.Qxe6+ Re7 20.Qxe7+
 
Nigel Short vs Mohamed Saud, 2006
B10 Caro Kann, 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1411489 (314) id=1411489
Caro-Kann Defense: Spielmann-Goldman Variation "Saud in Half" (37th Chess Olympiad)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Qf3 d4 4.Bc4 Nf6 5.e5 dxc3 6.exf6 exf6 7.dxc3 Nd7 8.Bf4 Bc5 9.O-O-O O-O 10.Qg3 Re8 11.Nf3 b5 12.Bd3 Qb6 13.Bh6 g6 14.Rhe1 Rxe1 15.Rxe1 Bb7 16.Qf4 Qd8 17.Re2 Nf8 18.h4 Qd6 19.b4 Qxf4+ 20.Bxf4 Bb6 21.c4 Ne6 22.Bd6 a5 23.c5 Bd8 24.a3 axb4 25.axb4 Kg7 26.Kb2 h5 27.c3 Bc8 28.g3 Ra7 29.Bc2 Bc7 30.Rd2 Bd8 31.Bb3 Rb7 32.Nd4 Bd7 33.f4 f5 34.Be5+ Bf6 35.Nf3 Nf8 36.Rd6 Ne6 37.Bxf6+ Kxf6 38.Ne5
 
Player 1 vs Player 2, 1954
B10 Caro Kann, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (315) id=#
Caro-Kann Defense: Spielmann-Goldman Variation (Germany)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Qf3 d4 4.Bc4 Nf6 5.e5 dxc3 6.exf6 cxd2+ 7.Bxd2 exf6 8.O-O-O Nd7 9.Bc3 Be7 10.Qg3 O-O 11.Nf3 b5 12.Nh4 bxc4 13.Nf5 g6 14.Rhe1 Bc5 15.Nh6+ Kg7 16.Qg5 Re8 17.Nf5+ Kg8 18.Bxf6
 
John Nunn vs Roger R Smith, 1970
B10 Caro Kann, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1158905 (318) id=1158905
Caro-Kann Defense: Spielmann-Goldman Variation (Islington Junior A)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Qf3 e6 4.d4 Nf6 5.e5 Nfd7 6.Nh3 Be7 7.Bd3 b6 8.Nf4 g6 9.Qh3 Bg5 10.Bxg6 Bxf4 11.Qxe6+ Qe7 12.Bxf7+ Kf8 13.Bxf4 Qxf7 14.Bh6+ Kg8 15.Qh3 Qe8 16.Qh4
 
Bill Wall vs T Louie, 1974
B10 Caro Kann, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250965 (328) id=1250965
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack (Guam)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bc4 Ngf6 6.Neg5 e6 7.Qe2 b5 8.Nxf7 Kxf7 9.Qxe6+ Kg6 10.Nh4+ Kh5 11.Be2+ Kxh4 12.d3
 
Paul Keres vs Savielly Tartakower, 1954
B10 Caro Kann, 51 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1072507 (338) id=1072507
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack (Paris, FRA-USSR)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 d4 4.Ne2 c5 5.Ng3 Nc6 6.Bc4 e5 7.d3 Be7 8.O-O Nf6 9.Nh4 O-O 10.a4 Nxe4 11.Nxe4 Bxh4 12.f4 exf4 13.Bxf4 Be7 14.Qh5 Be6 15.Rf3 Qd7 16.Rg3 Kh8 17.Rf1 f6 18.Rff3 g5 19.Rh3 Bf5 20.g4 Bxe4 21.dxe4 Bd8 22.Bd6 Bc7 23.Be6 Qg7 24.Bxf8 Rxf8 25.Bf5 Rf7 26.Bxh7 Re7 27.e5 Nxe5 28.Be4 Kg8 29.Bd5+ Nf7 30.Bxb7 Bxh2+ 31.Rxh2 Rxb7 32.Re2 Kf8 33.Rf5 Qh6 34.Qxh6+ Nxh6 35.Rxf6+ Kg7 36.Rc6 Nxg4 37.Rxc5 Kf6 38.Re4 Ne3 39.b3 Rd7 40.Kf2 Kg6 41.Re8 Rf7+ 42.Ke2 Nf5+ 43.Re6+ Kh5 44.Kd3 Kg4 45.b4 Kf4 46.Re4+ Kf3 47.Re1 Kf4 48.Rf1+ Kg4 49.b5 Rf6 50.a5
 
Player 1 vs Player 2, 2013
B10 Caro Kann, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (316) id=#
Caro-Kann Defense: Two-Knights (Germany)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.d4 dxe4 5.Nxe4 Bxf3 6.Qxf3 Qxd4 7.Be3 Qxb2 8.Bc4 Nf6 9.O-O Qxc2 10.Qf5 Kd8 11.Qa5+ Kc8 12.Rfd1 Nbd7 13.Nxf6 gxf6 14.Rac1 Qg6 15.Ba6
 
Alexander Alekhine vs I Naharro, 1941
B11 Caro Kann 2 Knights, 12 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1013435 (333) id=1013435
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack (Madrid)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Ne5 Nd7 8.Nxg6 fxg6 9.d4 e5 10.Qg4 Qf6 11.Be3 Ne7 12.Ne4
 
Mikhail Tal vs Lajos Portisch, 1965
B11 Caro Kann 2 Knights, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1113164 (336) id=1113164
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack (Candidates qf1)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 dxe4 4.Nxe4 Bg4 5.h3 Bxf3 6.Qxf3 Nd7 7.d4 Ngf6 8.Bd3 Nxe4 9.Qxe4 e6 10.0-0 Be7 11.c3 Nf6 12.Qh4 Nd5 13.Qg4 Bf6 14.Re1 Qb6 15.c4 Nb4 16.Rxe6+!? fxe6 17.Qxe6+ Kf8 18.Bf4 Rd8 19.c5 Nxd3!? 20.cxb6 Nxf4 21.Qg4 Nd5 22.bxa7 Ke7 23.b4 Ra8 24.Re1+ Kd6 25.b5 Rxa7 26.Re6+ Kc7 27.Rxf6!
 
Robert James Fischer vs Vasil Panov, 1967
B11 Caro Kann 2 Knights, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1044269 (337) id=1044269
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack (Skopje)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ exf6 6.Bc4 Bd6 7.0-0 0-0 8.d4 Be6 9.Bxe6 fxe6 10.Re1 Re8 11.c4 Na6 12.Bd2 Qd7 13.Bc3 Bb4 14.Qb3 Bxc3 15.bxc3 Nc7 16.a4 b6 17.h3 Rab8 18.Re4 a6 19.Qc2 b5 20.axb5 axb5 21.cxb5 cxb5 22.Nd2 Ra8 23.Rae1 Qd5 24.Rh4 Qf5 25.Ne4 e5 26.Re3 h6 27.Rf3 Qh7 28.Nxf6+! gxf6 29.Rg3+ Kh8 30.Rg6
 
Judit Polgar vs Evgeny Bareev, 2007
B11 Caro Kann 2 Knights, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1462262 (331) id=1462262
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack. Mindeno Variation Exchange Line "Judit Subdued It" (Mexico City)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bxf3 5.Qxf3 e6 6.Be2 Nd7 7.d3 g6 8.O-O Bg7 9.Bf4 Qb6 10.Nd1 Ngf6 11.a4 a5 12.g4 e5 13.Bd2 Nc5 14.g5 dxe4 15.dxe4 Nfd7 16.Bc4 O-O 17.h4 Ne6 18.Bxe6 fxe6 19.Qh3 Qd4 20.Nc3 Qxd2 21.Rad1 Qxc2 22.Rxd7 Qxb2 23.h5 gxh5 24.Qxe6+ Kh8 25.Rxg7 Kxg7 26.Qh6+ Kg8 27.g6 hxg6 28.Qxg6+ Kh8 29.Kh1 Rf4 30.Qxh5+ Kg8 31.Rg1+ Kf8 32.Qh8+ Kf7 33.Qg7+
 
Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik, 1958
B11 Caro Kann 2 Knights, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1032460 (334) id=1032460
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack. Mindeno Variation Exchange Line (Russia)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bxf3 5.Qxf3 Nf6 6.d3 e6 7.a3 Be7 8.g4 Nfd7 9.d4 Nf8 10.Be3 Ng6 11.Qg3 Bh4 12.Qh2 Nd7 13.0-0-0 Qb8 14.f4 dxe4 15.Nxe4 Nf6 16.Nxf6+ Bxf6 17.Qf2 Bh4 18.Qf3 Ne7 19.Bd3 g6 20.f5 exf5 21.Bf4 Qd8 22.gxf5 Qd5 23.Qg4 Bf6 24.Rhe1 h5 25.Qg3 h4 26.Qg4 gxf5 27.Bxf5 Kf8 28.Be4 Qa2 29.c3 Rd8 30.Rf1 Nd5 31.Bd2 Rd6 32.Qc8+ Ke7 33.Qxb7+ Rd7 34.Rde1! Qa1+ 35.Bb1+
 
Alexey Suetin vs Gavriil Veresov, 1955
B11 Caro Kann 2 Knights, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1134539 (332) id=1134539
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack. Mindeno Variation Retreat Line (Ch Belarus)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bh5 5.exd5 cxd5 6.Bb5+ Nc6 7.g4 Bg6 8.Ne5 Qc7 9.d4 e6 10.Qe2 Nf6 11.h4 Bb4 12.h5 Be4 13.f3 O-O 14.Bxc6 bxc6 15.g5 c5 16.Be3 Bxf3 17.Nxf3 Ne4 18.O-O Nxc3 19.bxc3 Bxc3 20.Rad1 Rab8 21.Rf2 Rb2 22.h6 Rfb8 23.Ne5 cxd4 24.Bxd4 Bxd4 25.Rxd4 Rb1+ 26.Kg2 Qc3 27.Rxf7 Rg1+ 28.Kxg1 Qg3+ 29.Kf1 Rb1+ 30.Rd1 Qh3+ 31.Ke1 Qg3+ 32.Rf2
 
I Rabinovich vs A Ebralidze, 1937
B11 Caro Kann 2 Knights, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1484242 (335) id=1484242
Caro-Kann Defense: Two Knights Attack. Mindeno Variation Retreat Line (URS-ch10)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Bg4 4.h3 Bh5 5.exd5 cxd5 6.Bb5+ Nc6 7.g4 Bg6 8.Ne5 Qd6 9.d4 f6 10.Nxg6 hxg6 11.Be3 0-0-0 12.Qd3 g5 13.0-0-0 e6 14.Ne2 Nb4 15.Qb3 Qb6 16.Ba4 Qa6 17.Nc3 Nh6 18.f4 gxf4 19.Bxf4 Bd6 20.Bxd6 Qxd6 21.Nb5 Qf4+ 22.Kb1 Nc6 23.Rhf1 Qh2 24.Qc3 Kb8?? 25.Rd2
 
Donald MacMurray vs Isaac Kashdan, 1934
B12 Caro Kann (2.d4), 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1661550 (809) id=1661550
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation. Maroczy Gambit "Kashdan Carried" (Western Championship (Final))
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Bb4+ 7.c3 dxc3 8.Bxf7+ Ke7 9.Qb3 cxb2+ 10.Qxb4+ Kxf7 11.Bxb2 Nf6 12.Qb3+ Ke8 13.Nbd2 Na6 14.Ng5 Qe7 15.Ba3 c5 16.O-O Ng4 17.Nf7 Rf8 18.Nc4 Qe6 19.Rad1 Ke7 20.Rd6 Qxe4 21.Rdd1 Be6 22.Rfe1 Qf4 23.Qxb7+ Qc7 24.Ng5 Rf1+ 25.Kxf1 Qxb7 26.Nxe6 Kf6 27.Rd6 Kf7 28.Rd8 Qb5 29.Rxa8 Qxc4+ 30.Kg1 Qc3 31.Rxa7+ Kf6 32.Rf1+ Ke5 33.Bc1 Nb4 34.Ra3 Qc2 35.Re1+ Kd5 36.Rf3 Kc6 37.Ba3 Nd3 38.Ref1 Nge5 39.Rf5 Qxa2 40.Nxc5 Qxa3 41.Nxd3 Qxd3
 
Tatai vs Mariotti, 1967
B12 Caro Kann (2.d4), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (343) id=#
Caro Kann (2.d4) (Reggio Emilia)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Bb4+ 7.c3 dxc3 8.Bxf7+ Kxf7 9.Qxd8 cxb2+ 10.Ke2 bxa1=Q 11.Ng5+ Kg6 12.Qe8+ Kh6 13.Ne6+ g5 14.Bxg5#
 
Lewin vs Matschawarjan, 1971
B12 Caro Kann (2.d4), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (344) id=#
Caro Kann (2.d4) (Tbilissi)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Nf6 7.O-O Be7 8. Ng5 O-O 9.Nxf7 Qb6 10.Rxf6 d3+ 11.Kh1 gxf6 12.Qh5 f5 13.Ng5+ Kg7 14.Qxh7+ Kf6 15.Qh6+ Ke5 16.Nf3+ Kxe4 17.Nc3#
 
John Van der Wiel vs Willy Iclicki, 1985
B12 Caro Kann (2.d4), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1148138 (317) id=1148138
Caro-Kann Defense: Advance Variation. Van der Wiel Attack Bishop Hunt (Brussels OHRA)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nc3 e6 5.g4 Bg6 6.Nge2 c5 7.h4 h5 8.Nf4 Bh7 9.Nxh5 cxd4 10.Qxd4 Nc6 11.Bb5 Nge7 12.Bh6 Qd7 13.Qf4 O-O-O 14.Bxg7 Bxg7 15.Nxg7 Ng6 16.Bxc6 Qxc6 17.Qd4 Nxe5 18.Qxe5 d4 19.Rh3 Qg2 20.O-O-O Qxf2 21.Qc5+ Kb8 22.Nb5 Rd5 23.Qxa7+ Kc8 24.Qa8+
 
Boris Savchenko vs Fidan Aghasiyeva, 2010
B12 Caro Kann (2.d4), 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1589796 (808) id=1589796
Caro-Kann Defense: Fantasy (Maroczy) Variation (Baku Open)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 Bg4 6.Bc4 Nf6 7.Bxf7+ Kxf7 8.Nxe5+ Ke8 9.Nxg4 Nxg4 10.Qxg4 Qxd4 11.Nc3 Bb4 12.Qe6+ Kd8 13.Bg5+ Kc7 14.Bf4+ Kb6 15.Ke2 Qd7 16.Nd5+ Ka5 17.a3 Bd6 18.b4+ Ka6 19.b5+ Ka5 20.Bd2+ Kxb5 21.Nc7+ Kb6 22.Nxa8+ Ka6 23.Qxd7 Nxd7 24.Bb4 Be5 25.Rad1 Nf6 26.Bd6 Bxd6 27.Rxd6 Rxa8 28.Re6 Rd8 29.Rd1 Rf8 30.Re7 Nh5 31.g3 Nf6 32.Rd4 g5 33.Ra4+ Kb6 34.Rb4+ Ka6 35.Rexb7 c5 36.Rb8 Rxb8 37.Rxb8 Ng8
 
Vassily Ivanchuk vs Baadur Jobava, 2010
B12 Caro Kann (2.d4), 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1594902 (326) id=1594902
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation "Final Fantasy" (Chess Olympiad)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 Qb6 4.a3 e5 5.exd5 Nf6 6.dxe5 Bc5 7.exf6 Bf2+ 8.Ke2 O-O 9.Qd2 Re8+ 10.Kd1 Re1+ 11.Qxe1 Bxe1 12.Kxe1 Bf5 13.Be2 Nd7 14.dxc6 bxc6 15.Bd1 Re8+ 16.Ne2 Nxf6 17.Nc3 Bc8 18.a4 a5 19.Rf1 Ba6 20.Rf2 h5 21.Ra3 h4 22.g3 h3 23.g4 Rd8 24.Nf4 Nd7 25.Rb3 Qd4 26.Nfe2 Re8 27.Ne4 Qxa4 28.Bd2 Qa1 29.Bc3 Ne5 30.Ra3 Qb1 31.Nd2 Qc1 32.Rxa5 Ng6 33.Rxa6 Nf4 34.Ra8
 
Vasily Smyslov vs Erno Gereben, 1949
B12 Caro Kann (2.d4), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1125584 (327) id=1125584
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation (Budapest-Moskva)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Be3 dxe4 5.Nd2 exf3 6.Ngxf3 Nf6 7.Nc4 Nd5 8.Bd2 Be7 9.Bd3 Bh4+ 10.g3 Bf6 11.Qe2 a5 12.a3 O-O 13.h4 Be7 14.Ng5 Nf6 15.Ne5 b5 16.Rf1 h6 17.Rxf6 gxf6 18.Qh5 fxg5 19.Qxh6 f5 20.Qg6+ Kh8 21.hxg5 Bxa3 22.Ke2 Qd5 23.Nf3
 
Helgi Dam Ziska vs Dr. Christian Bleis, 2007
B12 Caro Kann (2.d4), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1468133 (339) id=1468133
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation (Politiken Cup)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 Bg4 6.Bc4 Nd7 7.O-O Qe7 8.c3 Nb6 9.Bxf7+ Qxf7 10.Nxe5 Bxd1 11.Nxf7 Be2 12.Rf2 Bc4 13.Nxh8 g6 14.Nd2 Be6 15.Nf3 Nh6 16.Ne5 Nd7 17.Nxd7 Kxd7 18.Nxg6
 
Judit Polgar vs Karen Asrian, 2001
B12 Caro Kann (2.d4), 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1166688 (340) id=1166688
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation (2nd IECC)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Nc3 Bb4 5.Bf4 Nf6 6.Qd3 b6 7.Nge2 O-O 8.O-O-O c5 9.a3 c4 10.Qe3 Be7 11.g4 Bb7 12.Ng3 dxe4 13.g5 Nd5 14.Nxd5 Qxd5 15.fxe4 Qb5 16.d5 Nd7 17.Qc3 Rfc8 18.Nh5 Bf8 19.Bd6 e5 20.Bxf8 Rxf8 21.Bh3 Rfe8 22.Rhg1 Nf8 23.Rdf1 Ng6 24.Bf5 Qc5 25.Qf3 Rf8 26.c3 Rad8 27.Qg3 Bc8 28.Qh3 Kh8 29.Rg4 Bxf5 30.Rxf5 Kg8 31.Kb1 Rfe8 32.Rg3 Qd6 33.Nxg7 Nf4 34.Nxe8 Rxe8 35.Qh6 Qd7 36.Rg1 Nxd5 37.g6 Nxc3+ 38.bxc3 Qd3+ 39.Kb2
 
Vadim Zvjaginsev vs A A Kharitonov, 2006
B12 Caro Kann (2.d4), 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1428039 (414) id=1428039
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation (Tomsk)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Nc3 Bb4 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 dxe4 7.Qe2 exf3 8.Nxf3 Nf6 9.Qe3 Nbd7 10.Bd3 b6 11.O-O Bb7 12.Qg5 Rg8 13.a4 c5 14.Ne5 h6 15.Qg3 Nxe5 16.dxe5 Nd7 17.Bxh6 Qc7 18.Rxf7 O-O-O 19.Bh7 Rh8 20.Rxg7 Qc6 21.Bg5 Rde8 22.Rd1 Nf8 23.Bg8 Kb8 24.Bf6 Rh6 25.Qg5 Rh3 26.Rxb7+ Qxb7 27.gxh3
 
Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik, 1958
B12 Caro Kann (2.d4), 55 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1032451 (415) id=1032451
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation (match)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Nc3 Nf6 5.Bg5 h6 6.Bh4 Qb6 7.a3 c5 8.Nge2 Nc6 9.dxc5 Bxc5 10.Na4 Qa5+ 11.Nec3 Be7 12.Bxf6 Bxf6 13.exd5 Nd4 14.Bd3 exd5 15.O-O O-O 16.f4 g6 17.Qe1 Bg7 18.Kh1 Bd7 19.b4 Qd8 20.Rd1 b6 21.Qf2 Be6 22.Ba6 Qf6 23.Rd2 Rad8 24.Nd1 Nf5 25.Nac3 d4 26.Ne4 Qe7 27.Bd3 a5 28.bxa5 bxa5 29.a4 Qb4 30.Re2 Bd5 31.Ng3 Nxg3+ 32.Qxg3 Rde8 33.Ref2 Bf6 34.Qh3 Kg7 35.Bb5 Re1 36.Qd3 Be4 37.Qb3 Rxf1+ 38.Rxf1 Qd2 39.Nf2 Ba8 40.Qd3 Qxf4 41.h3 h5 42.Qe2 Qe3 43.Qxe3 dxe3 44.Nd1 Rc8 45.Nxe3 Rc3 46.Bd3 Rc5 47.Nc4 Rg5 48.Rf2 Bc6 49.Nd6 Re5 50.Nc4 Rg5 51.Nd6 Rd5 52.Nb5 Re5 53.Re2 Rxe2 54.Bxe2 Be7 55.Kg1
 
Roy Turnbull Black vs Horace Ransom Bigelow, 1923
B12 Caro Kann (2.d4), 12 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1459255 (325) id=1459255
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation. Maroczy Gambit (9th American Chess Congress)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Bb4+ 7.c3 dxc3 8.Bxf7+ Ke7 9.Qb3 Qb6 10.bxc3 Bc5 11.Bxg8 Rxg8 12.Qxg8 Be6 13.Bg5+ Kd7 14.Ne5+ Kxd6 15.Qf8+ Kxe5 16.Qf4#
 
Savielly Tartakower vs NN, 1932
B12 Caro Kann (2.d4), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1284216 (341) id=1284216
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation. Maroczy Gambit (Paris)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Bb4+ 7.c3 dxc3 8.Bxf7+ Kxf7 9.Qxd8 cxb2+ 10.Ke2 bxa1=Q 11.Ng5+ Kg6 12.Qe8+ Kh6 13.Ne6+ g5 14.Bxg5#
 
V G Kirillov vs N Grigoriev, 1931
B12 Caro Kann (2.d4), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1710277 (342) id=1710277
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation. Maroczy Gambit (Ch URS (1/2 final))
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Be6 7.Bxe6 fxe6 8.O-O Qe7 9.Bg5 Qc5 10.b4 Qb6 11.Ne5 d3+ 12.Kh1 Qd4 13.Rxf8+ Kxf8 14.Qf3+ Nf6 15.Bxf6 Ke8 16.c3 Qd6 17.Bxg7 Rf8 18.Qxf8+
 
Karel Hromadka vs Josef Dobias, 1911
B12 Caro Kann (2.d4), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282498 (745) id=1282498
Caro-Kann Defense: Maroczy Variation. Maroczy Gambit (Plzen)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Bc5 7.O-O Nf6 8.Ne5 Be6 9.Nxf7 Kxf7 10.Qh5+ Kf8 11.Bxe6 Qe7 12.e5 Na6 13.Rxf6+ Qxf6 14.exf6 g6 15.Qh6+ Ke8 16.Qg7 d3+ 17.Kh1 d2 18.Qd7+ Kf8 19.Qf7#
 
Thomas Beerdsen vs Mark A Berkovich, 2013
B12 Caro Kann (2.d4), 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1742146 (845) id=1742146
Caro-Kann Defense: Maroczy. Hastings Variation (Groningen Chess Festival)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e5 4.dxe5 Bc5 5.Nc3 Ne7 6.Na4 Qa5+ 7.c3 Bxg1 8.Rxg1 dxe4 9.fxe4 O-O 10.Be3 Rd8? 11.Bb6!
 
Savielly Tartakower vs David Przepiorka, 1929
B12 Caro Kann (2.d4), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1410048 (329) id=1410048
Caro-Kann Defense: Tartakower (Fantasy) Variation (Budapest)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bc4 Be6 7.Bxe6 fxe6 8.O-O Be7 9.Nxd4 Qd7 10.Qh5+ Kd8 11.Be3 c5 12.Rd1 cxd4 13.Rxd4 Bd6 14.e5 Nf6 15.exf6 gxf6 16.Nc3
 
Mikhail Botvinnik vs Rudolf Spielmann, 1935
B13 Caro Kann Exchange, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1031882 (323) id=1031882
Caro-Kann Defense: Panov Attack. Modern Defense Reifir-Spielmann Line (Moscow)
1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 Qb6 7.cxd5 Qxb2 8.Rc1 Nb4 9.Na4 Qxa2 10.Bc4 Bg4 11.Nf3 Bxf3 12.gxf3 Qa3 13.Rc3 Nc2+ 14.Qxc2
 
Alexander Khalifman vs Yasser Seirawan, 1991
B15 Caro Kann Mainline, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1074131 (425) id=1074131
Caro-Kann Defense: Tartakower Variation (Wijk aan Zee 51/138 Khalifman,A)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ exf6 6.c3 Bd6 7.Bd3 O-O 8.Ne2 Re8 9.O-O Qc7 10.Ng3 Be6 11.f4 c5 12.d5 Bd7 13.c4 Na6 14.Qf3 Qb6 15.b3 Bf8 16.Bb2 Nc7 17.Bf5 Bxf5 18.Nxf5 Red8 19.Rae1 Ne8 20.Qh5 Qa5 21.Rxe8 Rxe8 22.Nh6+ gxh6 23.Qg4+
 
Nigel Short vs Evgeny Bareev, 2000
B15 Caro Kann Mainline, 60 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1287585 (619) id=1287585
Caro-Kann Defense: Von Hennig Gambit (Sarajevo)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.d4 dxe4 4.Bc4 Nf6 5.f3 b5 6.Bb3 e6 7.fxe4 b4 8.Nce2 Nxe4 9.Nf3 Ba6 10.O-O Bd6 11.c4 bxc3 12.bxc3 Nd7 13.Qc2 Nef6 14.c4 O-O 15.c5 Bc7 16.Bg5 h6 17.Bh4 Qc8 18.Rfe1 Bxe2 19.Rxe2 Nd5 20.Rf1 Qa6 21.Re4 Rae8 22.Rfe1 N7f6 23.Bxf6 Nxf6 24.Rh4 Qa5 25.Re2 Re7 26.g3 Rb8 27.Kg2 Rbe8 28.Qd3 Nd5 29.Ne5 Qc3 30.Qxc3 Nxc3 31.Rd2 Bxe5 32.dxe5 Nd5 33.Ra4 Rb8 34.Ra5 Kf8 35.Kf3 Reb7 36.h4 Ke7 37.Rd4 f6 38.exf6+ gxf6 39.Rda4 Nc3 40.Ra3 Nb5 41.R3a4 Rd7 42.Bc4 Nc3 43.Ra3 Nb1 44.R3a4 Nd2+ 45.Ke3 Rg8 46.Be2 Rxg3+ 47.Kf2 Rc3 48.Rxa7 Ne4+ 49.Kg2 Nxc5 50.Rxd7+ Kxd7 51.Ra7+ Kd6 52.a4 Rc2 53.Kf1 Ke5 54.a5 Kf4 55.Rg7 Ne4 56.Bd3 Ra2 57.a6 Nd2+ 58.Kf2 Nf3+ 59.Be2 Nd4 60.Rg4+ Ke5
 
Pruess, David vs Kacheishvili, Giorgi, 2004
B15 Caro Kann Mainline, 60 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (620) id=#
Caro-Kann Defense: Von Hennig Gambit (6th Foxwoods Open)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Bc4 Nf6 5.f3 Qb6 6.Bb3 Nbd7 7.Be3 e5 8.Qd2 Qc7 9.Nxe4 Be7 10.Ne2 O-O 11.O-O-O a5 12.dxe5 Nxe4 13.fxe4 Nc5 14.Bf4 a4 15.Bc4 Be6 16.Bxe6 Nxe6 17.Nd4 a3 18.b3 Nxf4 19.Qxf4 Bf6 20.Nf3 Rae8 21.Rd4 Rxe5 22.Rhd1 Qe7 23.Rd7 Rxe4 24.Rxe7 Rxf4 25.Rxb7 g5 26.h3 h5 27.Rd3 g4 28.hxg4 hxg4 29.Nd2 Re8 30.Kd1 Rf2 31.g3 Bg5 32.c3 Ree2 33.Rbd7 Rg2 34.c4 Bxd2 35.Rxd2 Rxd2+ 36.Rxd2 Rxg3 37.Ke1 f5 38.Rf2 Re3+ 39.Kf1 Re5 40.Rd2 Kf7 41.Rd6 c5 42.Ra6 f4 43.Rxa3 f3 44.b4 cxb4 45.Rb3 Kf6 46.Rxb4 g3 47.Rb6+ Kf5 48.Rb5 Kf4 49.Rxe5 Kxe5 50.a4 Kd4 51.a5 Ke3 52.a6 g2+ 53.Kg1 Ke2 54.a7 f2+ 55.Kxg2 f1Q+ 56.Kg3
 
Gerard Welling vs NN, ????
B15 Caro Kann Mainline, 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (618) id=#
Caro-Kann Defense: Von Hennig Gambit (=BDG O'Kelly) (match)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Bc4 Nf6 5.f3 Bf5 6.g4 Bg6 7.g5 Nd5 8.fxe4 Nxc3 9.bxc3 Bxe4 10.Nf3 e6 11.0-0 Bd6 12.Qe2 Bd5 13.Bd3 Qc7 14.Ne5 Bxe5 15.dxe5 c5 16.c4 Bc6 17.Bb2 Nd7 18.Rf4 f6 19.Qh5+ Kd8 20.gxf6 gxf6 21.Qh4 Qb6 22.Bc3 Kc7 23.exf6 e5 24.f7 Rhf8 25.Rff1 Rac8 26.Bf5 Kb8 27.Qh5 Qc7 28.Bxd7 Qxd7 29.Rad1 Qe6 30.Qxe5+ Qxe5 31.Bxe5+ Ka8 32.Bd6 a5 33.Bxf8 Rxf8 34.Rd3 Ba4 35.Rg3 Ka7 36.Rg8 Rxf7 37.Rxf7 Bxc2 38.Rgg7 Kb6 39.Rxb7+ Ka6 40.Rbf7 a4 41.Rf6+ Ka5 42.a3 Bf5 43.Ra7#
 
Gerard Welling vs H Marzik, 1981
B15 Caro Kann Mainline, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1345944 (616) id=1345944
Caro-Kann Defense: Von Hennig Gambit (=BDG Ziegler) (Biel masters open)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Bc4 Nf6 5.f3 exf3 6.Nxf3 Bf5 7.Ne5 e6 8.O-O Bxc2 9.Nxf7 Kxf7 10.Qg4 Qd7 11.Bg5 Na6 12.Bxf6 gxf6 13.d5 Nc7 14.dxe6+ Nxe6 15.Rae1 Re8 16.Ne4 Bxe4 17.Rxe4 Bc5+ 18.Kh1 Re7 19.Qh5+
 
Gerard Welling vs F Wrobel, 1982
B15 Caro Kann Mainline, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1345975 (617) id=1345975
Caro-Kann Defense: Von Hennig Gambit (=BDG Ziegler) (Mondorf open)
1.Nc3 d5 2.e4 c6 3.d4 dxe4 4.Bc4 Nf6 5.f3 exf3 6.Nxf3 Bf5 7.Ne5 e6 8.O-O Bxc2 9.Nxf7 Bxd1 10.Nxd8 Kxd8 11.Rxd1 Nd5 12.Re1 Bb4 13.Rxe6 Nxc3 14.bxc3 Bxc3 15.Bg5+ Kd7 16.Re7+ Kd6 17.Rd1 h6 18.Re6+ Kd7 19.Bf4 Re8 20.Rd6+ Ke7 21.Rd3 Bb4 22.Re3+ Kf8 23.Rf6+
 
Sergei Rublevsky vs George-Gabriel Grigore, 1992
B18 Caro Kann Classical, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1119968 (319) id=1119968
Caro-Kann Defense: Classical Variation (GER)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Nc5 Qc8 6.Nf3 e6 7.Ne5 Nf6 8.g4 Bg6 9.h4 Bxc5 10.dxc5 Nbd7 11.Bf4 O-O 12.Nxd7 Nxd7 13.Bd6 Rd8 14.Qe2 h6 15.O-O-O b6 16.h5 Bh7 17.g5 hxg5 18.h6 g6 19.Qe3 Nf6 20.Qxg5 Ne8 21.Ba6 Qxa6 22.Qe7 Ng7 23.hxg7 Qxa2 24.Qh4 Qa1+ 25.Kd2 Qa5+ 26.Ke3
 
Ortvin Sarapu vs Hans Matthai, 1948
B18 Caro Kann Classical, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1277179 (320) id=1277179
Caro-Kann Defense: Classical Variation (Hanover)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Bd3 Qxd4 6.Nf3 Qd8 7.Qe2 Nf6 8.Bd2 Bxe4 9.Bxe4 Nxe4 10.Qxe4 Qd5 11.Qe2 Nd7 12.c4 Qh5 13.O-O-O e5 14.Bc3 f6 15.Rxd7 Kxd7 16.Nxe5+ Qxe5 17.Bxe5 fxe5 18.Qxe5 Rd8 19.Rd1+ Kc8 20.Qf5+
 
Alfred Brinckmann vs Baldur Hoenlinger, 1929
B18 Caro Kann Classical, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1280522 (321) id=1280522
Caro-Kann Defense: Classical Variation. Maroczy Attack (Rogaska Slatina SLO)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.f4 e6 7.Nf3 Bd6 8.Bd3 Nd7 9.O-O Ne7 10.Ne5 Bxe5 11.fxe5 Qb6 12.Kh1 Rd8 13.Bxg6 hxg6 14.Bg5 Nxe5 15.Qe2 Nd7 16.Ne4 Nb8 17.Bxe7 Kxe7 18.Rxf7+ Ke8 19.Nc5 Rd6 20.Rxb7 Qd8 21.Nxe6 Qc8 22.Nxg7+ Kf8 23.Qe7+
 
Geza Maroczy vs Marcel Duchamp, 1930
B18 Caro Kann Classical, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1606291 (322) id=1606291
Caro-Kann Defense: Classical Variation. Maroczy Attack (Nice)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.f4 e6 7.Nf3 Nd7 8.Bd3 Ne7 9.O-O Bxd3 10.Qxd3 g6 11.Ne4 Bg7 12.Nd6+ Kf8 13.Ng5 Qb6 14.c3 c5 15.Ndxf7 Rg8 16.Ne5 Nf6 17.Qc4 cxd4 18.Nxe6+ Ke8 19.Nc7+
 
Teimour Radjabov vs Gata Kamsky, 2009
B18 Caro Kann Classical, 49 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1546621 (324) id=1546621
Caro-Kann Defense: Classical. Flohr Variation (Bazna Tournament)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nh3 Nf6 7.Nf4 Nbd7 8.Bc4 Nb6 9.Bb3 Qd7 10.O-O Rd8 11.c3 Nbd5 12.Nd3 Bxd3 13.Qxd3 g6 14.Bg5 Bg7 15.Rfe1 h6 16.Bd2 O-O 17.Rad1 b5 18.h3 Qc7 19.a4 a6 20.Qc2 e6 21.Qc1 h5 22.Nf1 c5 23.axb5 axb5 24.dxc5 Qxc5 25.Nh2 Nb6 26.Be3 Qc7 27.Nf3 Nc4 28.Bd4 Rd5 29.Ba2 Ra8 30.Qb1 Re8 31.b3 Na3 32.Qb2 Ra8 33.c4 bxc4 34.bxc4 Rf5 35.Nh4 Rf4 36.Be5 Nxc4 37.Qc1 Qc5 38.Qxf4 Nxe5 39.Bxe6 Ra5 40.Bb3 Rb5 41.Nf3 Nxf3+ 42.Qxf3 Qc7 43.Qd3 Rb8 44.Rc1 Qb7 45.Rb1 Qa7 46.Qd6 Kh7 47.Ra1 Qb7 48.Bxf7 Rf8 49.Re7 Qb2 50.Bxg6+ Kxg6 51.Raa7 Bh8 52.Qd3+ Kh6 53.Rh7+ Nxh7 54.Rxh7+ Kg5 55.h4+ Kf6 56.Qd6+ Kf5 57.Rxh5+ Kg4 58.Rg5+ Kxh4 59.Qh6#
 
Boris Spassky vs Robert Huebner, 1978
B20 Sicilian, 12 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1484119 (911) id=1484119
Sicilian Defense: 2.b3 Variation (Buenos Aires ol (Men))
1.e4 c5 2.b3 d6 3.Bb2 Nf6 4.Bb5+ Bd7 5.Bxd7+ Qxd7 6.Bxf6 gxf6 7.Qh5 Nc6 8.Nc3 f5 9.Qxf5 Qxf5 10.exf5 Nd4 11.O-O-O Nxf5 12.Nf3 Rd8
 
Georg Schnitzler vs Eberle, 1861
B20 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250624 (075) id=1250624
Sicilian Defense: General (Dusseldorf)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Bc4 e5 4.f4 d6 5.Nf3 Nc6 6.fxe5 dxe5 7.O-O Be7 8.Bxf7+ Kxf7 9.Nxe5+ Ke6 10.Nf7 Qb6 11.Qg4#
 
B Brooks vs Bill Wall, 1973
B20 Sicilian, 15 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1433052 (741) id=1433052
Sicilian Defense: Wing Gambit. Marshall Variation (Thailand)
1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.a3 d5 4.exd5 Qxd5 5.Nf3 e5 6.axb4 Bxb4 7.Na3 Nf6 8.Nb5 O-O 9.Nc7 Qc5 10.Nxa8 e4 11.Ng1 Re8 12.Bb2 e3 13.Be2 exf2+ 14.Kf1 fxg1=Q+ 15.Rxg1 Ne4
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (017) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e5 6.Bc4 d6 7.Ng5 Nh6 8.0–0 Be7 9.Qh5 0-0 10.h3 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (018) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 Bb4 6.Qd4 Nc6 7.Qxg7 Qf6 8.Bh6 Qxh6 9.Qxh8 Kf8 10.Bd3 f6 11.e5 f5 12.h4 Be7 13.Rh3 Qg6 14.h5 Qf7 15.h6 d6 16.Rg3 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 14 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (019) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 e5 10.h3 O-O 11.Be3 Be6 12.Bxe6 fxe6 13.Rac1 Rc8 14.b4 a6 15.b5 axb5 16.Qxb5 Qd7 17.Na4 Nd4 18.Nxd4 exd4 19.Qxd7 Nxd7 20.Bxd4 Rxc1 21.Rxc1 Ra8 22.Nb6 Nxb6 23.Bxb6 Rxa2 24.Rc7 Kf7 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (045) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.d4 c5xd4 3.c3 d4xc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nd5 exNd5 10.exNd5 Ne7 11.h3 b5 12.Bxb5 Nf6 13.Rd1 Qd6 14.Ne5 a6 15.Nc4 Qb8 16.Bc6 dxBc6 17.d5xc6 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (046) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.d4 c5xd4 3.c3 d4xc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nd5 exNd5 10.exNd5 Ne7 11.h3 Nh6 12.Re1 Nh6f5 13.Bd3 d6 14.Bf4 Bd7 15.Nd2 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (047) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 e5 10.h3 O-O 11.Be3 Be6 12.Rac1 Bxc4 13.Qxc4 Rc8 14.Qb5 b6 15.Bg5 Qe8 16.Bxf6 Bxf6 17.Nd5 Ne7 18.Nxf6+ gxf6 19.Qxe8 Rfxe8
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (048) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e5 6.Bc4 d6 7.Ng5 Nh6 8.O-O Bg4 9.Bxf7+ Nxf7 10.Qxg4 Nxg5 11.Bxg5 Be7 12.Bxe7 Qxe7 13.Nd5
 
Player 1 vs Player 2, 2013
B21 Sicilian, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (502) id=#
()
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Nb5 Qb8 9.e5 a6 10.exf6 axb5 11.fxg7 Bxg7 12.Bxb5 O-O 13.Re1 Qc7 14.Qc2 b6 15.Ng5 f5 16.Nxe6 dxe6 17.Qxc6 Qxc6 18.Bxc6 Ra5 19.a4 Rc5 20.Bb5 Rc2 21.Bd3 Bxb2 22.Bxc2 Bxa1 23.Ba3 Bc3 24.Re3 Bd4 25.Rg3+ Bg7 26.Bxf8 Kxf8 27.Rb3 Bd4 28.a5 b5 29.Rxb5 Ke8 30.Bd3 Ba6 31.Rb8+
 
Heiner Wieder vs Michael Teuffer, 1992
B21 Sicilian, 47 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=# (505) id=#
(Germany)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nd5 Qb8 10.Bf4 d6 11.Rac1 Nge5 12.Nc3 Nxc4 13.Qxc4 Be7 14.Rfd1 O-O 15.Be3 Bd7 16.e5 d5 17.Qg4 Nxe5 18.Nxe5 Qxe5 19.Nxd5 Bd6 20.Bf4 exd5 21.Bxe5 Bxg4 22.Bxd6 Bxd1 23.Bxf8 Kxf8 24.Rxd1 Rd8 25.Kf1 Ke7 26.Ke2 Kd6 27.Rc1 Rd7 28.Kd3 Rc7 29.Re1 a5 30.b3 b5 31.Re8 Kc5 32.Ra8 Kb4 33.Rd8 a4 34.bxa4 bxa4 35.Rxd5 Ka3 36.Ra5 Rb7 37.Kc3 Re7 38.Kd3 Kb4 39.Ra8 Rb7 40.Kc2 Rd7 41.Rb8+ Ka3 42.Ra8 Rd4 43.Ra7 Rf4 44.f3 Kxa2 45.Re7 a3 46.Rb7 Rf6 47.Kd3
 
Douglas Gibson Hamilton vs Bent Larsen, 1968
B21 Sicilian, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1318267 (755) id=1318267
Benoni Defense: Franco-Sicilian Defense (Morra Gambit denied i.e. 1.e4 c5 2.d4 e6) (Lugano ol (Men))
1.e4 e6 2.d4 c5 3.d5 exd5 4.exd5 d6 5.Nf3 Nf6 6.Nc3 Be7 7.Be2 O-O 8.O-O Na6 9.Bf4 Nc7 10.a4 b6 11.Bc4 a6 12.Qd3 Re8 13.Rab1 Qd7 14.h3 Qf5 15.Bg3 Qxd3 16.Bxd3 Bb7 17.Bc4 Bf8 18.Rbd1 Bc8 19.Rfe1 Bf5 20.Rd2 Rxe1+ 21.Nxe1 Re8 22.Kf1 Bd7 23.Be2 h6 24.Bf3 b5 25.Re2 b4 26.Ne4 Nxe4 27.Rxe4 Bxa4 28.Ke2 Bb5+ 29.Kd2 Rxe4 30.Bxe4 Bc4 31.Nd3 Bxd5 32.Bf5 Ne6 33.f3 a5 34.b3 g6 35.Bg4
 
Dusko Pavasovic vs Reinhard Koemetter, 2000
B21 Sicilian, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1395152 (084) id=1395152
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Central Exchange (Jacques Lemans op 19th)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Qa5 8.d5 Ne5 9.Bb5+ Nd7 10.Qb3 Ngf6 11.Ne5 Rd8 12.O-O Qc7 13.Bf4 Qc8 14.Rac1 Qa8 15.Nxg4 Nxg4 16.Ne4 a6 17.Rfe1
 
Stephen Ledger vs Stephen Gordon, 2006
B21 Sicilian, 40 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1426115 (883) id=1426115
Sicilian Defense: Declined Smith-Morra Gambit (British Championship)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 a6 4.cxd4 d5 5.e5 Nc6 6.Nc3 Bf5 7.Bd3 Bxd3 8.Qxd3 e6 9.Nf3 Nge7 10.O-O Nf5 11.b3 h5 12.Bb2 g5 13.Nd1 g4 14.Ne1 Bh6 15.Nc2 Qg5 16.Bc1 Qg6 17.Bxh6 Rxh6 18.Qd2 h4 19.Nde3 Rh5 20.Nxf5 Rxf5 21.Rac1 h3 22.g3 Rf3 23.Rfe1 Rd3 24.Qf4 a5 25.Re3 Rd2 26.Rc3 Qe4 27.Qxe4 dxe4 28.Re3 a4 29.b4 Nxd4 30.Nxd4 Rxd4 31.a3 Rad8 32.Kf1 R8d5 33.Rc8+ Ke7 34.Rc7+ Kf8 35.Rxb7 Rxe5 36.Ra7 Rd1+ 37.Re1 Rd2 38.Re2 e3 39.Ra8+ Kg7 40.Rxa4 Rd1+
 
Thomas Behlau vs Hilmar Krueger, 1987
B21 Sicilian, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1387512 (028) id=1387512
Sicilian Defense: General (DDR-Cup10 sf corr)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Bc4 Nc6 4.Nf3 e5 5.c3 dxc3 6.Nxc3 h6 7.Qb3 Na5 8.Bxf7+ Ke7 9.Nd5+ Kxf7 10.Nxe5+ Ke8 11.Nc7+ Ke7 12.Qf7+ Kd6 13.Ne8+ Kc5 14.b4+ Kb5 15.a4+ Kxb4 16.Bd2+ Kc5 17.Qd5+
 
David Gedult vs Schwarz, 1968
B21 Sicilian, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1379722 (887) id=1379722
Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon tranposed to Smith-Morra Gambit (corr)
1.e4 c5 2.Nf3 g6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Bg7 6.Bf4 Qa5 7.Qb3 Nc6 8.O-O-O Nf6 9.Nb5 d6 10.Rxd6 exd6 11.Nxd6+ Kd7 12.Qxf7+ Ne7 13.Bb5+ Kd8 14.Qe8+ Rxe8 15.Nf7#
 
Mikhail Botvinnik vs Petrosian, 1952
B21 Sicilian, 46 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1032268 (347) id=1032268
Sicilian Defense: McDonnell Attack (Gagra)
1.e4 c5 2.f4 Nf6 3.d3 d5 4.e5 Ng8 5.Nf3 Nc6 6.c3 Bg4 7.h3 Bxf3 8.Qxf3 e6 9.Qf2 h5 10.Be3 Qb6 11.Qc2 h4 12.Nd2 Nh6 13.Bf2 Nf5 14.Nf3 Be7 15.Be2 Rg8 16.Qd2 O-O-O 17.O-O d4 18.Rfc1 Kb8 19.Rab1 g5 20.fxg5 Qc7 21.Qf4 Rd5 22.b4 Nxe5 23.cxd4 Nxf3+ 24.Qxf3 c4 25.dxc4 Nxd4 26.Bxd4 Rxd4 27.Qxf7 Rxg5 28.Qf2 Rd2 29.Rd1 Rxa2 30.Ra1 Rxa1 31.Rxa1 a5 32.Kh1 Bxb4 33.Rd1 Qg3 34.Qxg3+ Rxg3 35.Bf3 Kc7 36.Kg1 a4 37.Rb1 Bc5+ 38.Kf1 b6 39.Ke2 a3 40.Kd3 Rg5 41.Re1 Kd6 42.Be4 Re5 43.Re2 Ke7 44.Ra2 Kf6 45.Ra1 Kg5 46.Rf1 Bd6
 
Barton vs Bill Wall, 1974
B21 Sicilian, 10 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1250955 (348) id=1250955
Sicilian Defense: McDonnell Attack (Guam)
1.e4 c5 2.f4 Nc6 3.Nf3 d6 4.Bd3 g6 5.e5 dxe5 6.fxe5 Bg7 7.Bb5 Qc7 8.d4 cxd4 9.Nxd4 Qxe5+ 10.Qe2 Qxd4
 
Darren P Wheeler vs John M Emms, 2005
B21 Sicilian, 29 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1376001 (345) id=1376001
Sicilian Defense: McDonnell Attack. Tal Gambit "Dial Emms for Murder" (7th Dubai Open Chess Championship)
1.e4 c5 2.f4 d5 3.exd5 Nf6 4.Bb5+ Bd7 5.Bxd7+ Qxd7 6.c4 e6 7.Qe2 Bd6 8.f5 O-O 9.fxe6 fxe6 10.dxe6 Qc7 11.Nf3 Nc6 12.Nc3 Rae8 13.d3 Nd4 14.Nxd4 cxd4 15.Nb5 Bb4+ 16.Bd2 Bxd2+ 17.Kxd2 Qb6 18.Qe5 Rxe6 19.Qxd4 Ne4+ 20.Kc2 Rf2+ 21.Kc1 Nc5 22.b4 Nxd3+ 23.Qxd3 Ree2 24.Kd1 Qf6 25.Qd5+ Kh8 26.Rc1 Rxg2 27.Nc3 Ref2 28.Re1 Qf3+ 29.Ne2 Rxe2
 
Eugene Yanayt vs Matthew Bengtson, 2001
B21 Sicilian, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1187034 (346) id=1187034
Sicilian Defense: McDonnell Attack. Tal Gambit (US Open)
1.e4 c5 2.f4 d5 3.exd5 Nf6 4.Bb5+ Bd7 5.Bxd7+ Qxd7 6.c4 e6 7.Qe2 Bd6 8.f5 O-O 9.fxe6 fxe6 10.dxe6 Qe8 11.Nf3 Qh5 12.Qf2 Ng4 13.Qh4 Qxh4+ 14.Nxh4 Bxh2 15.Nf3 Bg3+ 16.Kf1 Nc6 17.Nc3 Nd4 18.Rh3 Nh2+ 19.Kg1 Nhxf3+ 20.gxf3 Rxf3 21.Kg2 Rf2+ 22.Kxg3 Raf8 23.d3 R8f3+ 24.Kh4 Nf5+ 25.Kg4 h5+
 
M De Bolster vs NN, 1970
B21 Sicilian, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243249 (000) id=1243249
Sicilian Defense: Modern Variations. Tartakower (KNSB)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Nf6 6.Bc4 Nc6 7.e5 Nxe5 8.Nxe5 dxe5 9.Bxf7+
 
Cecil Valentine De Vere vs George Alcock MacDonnell, 1872
B21 Sicilian, 38 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1279104 (029) id=1279104
Sicilian Defense: Morphy Gambit (London)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 Nc6 4.c3 dxc3 5.Nxc3 e5 6.Bc4 Nf6 7.Ng5 d5 8.exd5 Na5 9.O-O Nxc4 10.Qa4+ Bd7 11.Qxc4 Bd6 12.Nge4 Nxe4 13.Nxe4 Qc7 14.Be3 O-O 15.Qb3 b6 16.Rac1 Qb8 17.Bd2 Rd8 18.Bg5 f6 19.Bh4 Bf5 20.Qe3 Bxe4 21.Qxe4 Bc5 22.b4 Bd4 23.Rc6 Rd6 24.Rfc1 Qf8 25.Rxd6 Qxd6 26.Qg4 Rd8 27.h3 Qd7 28.Qg3 Kf8 29.Rc6 Qf5 30.Qa3 Qe4 31.Qg3 Rd7 32.Bxf6 Qxd5 33.Rc8+ Kf7 34.Qxg7+ Ke6 35.Qh6 Bxf2+ 36.Kh2 Rf7 37.Bh4+ Kf5 38.Bxf2 Qxa2
 
Isaac Kashdan vs Newberger, 1924
B21 Sicilian, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1321088 (030) id=1321088
Sicilian Defense: Morphy Gambit (New York-ch Stuyvesant CC)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 e5 4.Bc4 Nc6 5.c3 dxc3 6.Nxc3 Bb4 7.O-O Bxc3 8.bxc3 h6 9.Ba3 Nge7 10.Qd6 Ng6 11.Rad1 Qe7 12.Qxg6 fxg6 13.Bxe7 Kxe7 14.Nh4 d5 15.Nxg6+ Kf6 16.Nxh8 dxc4 17.f4 Bg4 18.fxe5+ Ke6 19.Rd6+ Kxe5 20.Nf7+ Kxe4 21.h3 Bh5 22.g4 Bxf7 23.Rxf7 Rd8 24.Rxd8 Nxd8 25.Rxg7 Kd3 26.Rd7+ Kxc3 27.Rxd8 Kc2 28.g5
 
Paul Morphy vs Jean-Louis Preti, 1858
B21 Sicilian, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336531 (041) id=1336531
Sicilian Defense: Morphy Gambit "Preti Easy" (Paris)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 e5 4.Bc4 Bb4+ 5.c3 dxc3 6.bxc3 Bc5 7.Nxe5 Qf6 8.Bxf7+ Kf8 9.Nd3 Bb6 10.Bb3 Nc6 11.Ba3+ d6 12.O-O Nh6 13.e5 Qg6 14.Nf4 Qg4 15.Ne6+ Bxe6 16.Qxd6+ Kf7 17.Qd7+ Kg6 18.Bxe6 Qg5 19.Bd5 Nxe5 20.Be4+ Nf5 21.Qe6+ Qf6 22.Bxf5+ Kh5 23.g4+ Nxg4 24.Bxg4+ Kg5 25.Be7
 
Von Der Lasa vs Adolf Anderssen, 1846
B21 Sicilian, 20 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1018893 (049) id=1018893
Sicilian Defense: Morphy Gambit (Breslau)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 Nc6 4.Bc4 e6 5.Nxd4 Bc5 6.Nf3 Nge7 7.Nc3 O-O 8.a3 Ng6 9.O-O f5 10.exf5 Rxf5 11.Bd3 Rh5 12.g4 Rh3 13.Kg2 Rxf3 14.Kxf3 Qh4 15.Kg2 Nce5 16.h3 b6 17.Bxg6 hxg6 18.Bf4 Bb7+ 19.f3 Nxf3 20.Rxf3 Qf2+
 
Paul Morphy vs Johann Jacob Loewenthal, 1858
B21 Sicilian, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1281897 (059) id=1281897
Sicilian Defense: Morphy Gambit (London m)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 Nc6 4.Nxd4 e5 5.Nxc6 bxc6 6.Bc4 Nf6 7.O-O d5 8.exd5 cxd5 9.Bb5+ Bd7 10.Bxd7+ Qxd7 11.Re1 Bd6 12.Nc3 e4 13.Bg5 Ng4 14.Qxd5 Bxh2+ 15.Kh1 Qxd5 16.Nxd5 O-O 17.f3 exf3 18.gxf3 Ne5 19.Re3 f6 20.Kxh2 Rad8 21.Rxe5 fxg5 22.Kg3 h6 23.c4 Rf7 24.Rae1 Kf8 25.c5 g6 26.c6 Rc8 27.c7 Rcxc7 28.Re8+ Kg7 29.Nxc7
 
Paul Morphy vs Paul Journoud, 1858
B21 Sicilian, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1258197 (695) id=1258197
Sicilian Defense: Morphy Gambit (Paris it)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 e5 4.Bc4 Be7 5.c3 d6 6.Qb3 dxc3 7.Bxf7+ Kf8 8.Nxc3 Nc6 9.Bxg8 Rxg8 10.O-O Qe8 11.Ng5 Bxg5 12.Bxg5 Be6 13.Nd5 h6 14.f4 Qd7 15.fxe5+ Ke8 16.Nc7+ Qxc7 17.Qxe6+
 
Ragnar Krogius vs Antti G Ojanen, 1944
B21 Sicilian, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1284210 (026) id=1284210
Sicilian Defense: Morphy Gambit. Andreaschek Gambit "Ragnar Rock" (Helsinki)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 e5 4.c3 dxc3 5.Nxc3 d6 6.Bc4 h6 7.Bxf7+ Kxf7 8.Nxe5+ Ke7 9.Nd5+ Ke6 10.Qg4+ Kxe5 11.Bf4+ Kd4 12.Be3+ Ke5 13.Qf4+ Ke6 14.Qf5#
 
Somseen Chanawangsa vs Gregory Kearse, 1984
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251167 (027) id=1251167
Sicilian Defense: Morphy Gambit. Andreaschek Gambit (World Bank)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 e5 4.c3 dxc3 5.Nxc3 d6 6.Bc4 h6 7.Bxf7+ Kxf7 8.Nxe5+ Kf6 9.Qd4 Ke6 10.Qd5+ Kf6 11.Qf7+
 
Israel Albert Horowitz vs C W Hrissikopoulos, 1941
B21 Sicilian, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1242951 (055) id=1242951
Sicilian Defense: Morphy Gambit. Andreaschek Gambit (**Rd--()-, Austin)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 e5 4.c3 Nc6 5.cxd4 Bb4+ 6.Nc3 exd4 7.Nxd4 Nf6 8.Nxc6 bxc6 9.Bd3 d5 10.exd5 Nxd5 11.O-O Nxc3 12.bxc3 Bxc3 13.Ba3 Bxa1 14.Qe2+ Be6 15.Rxa1 Qa5 16.Qb2 O-O-O 17.Rb1 Kd7 18.Be4 f6 19.Bxc6+ Kxc6 20.Qb7#
 
Player 1 vs Player 2, 1999
B21 Sicilian, 22 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1243383 (696) id=1243383
Sicilian Defense: Morphy Gambit. Andreaschek Gambit (corr)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 e5 4.Bc4 Nc6 5.Nf3 Nf6 6.Ng5 d5 7.exd5 Nxd5 8.Qb3 Be6 9.Nxe6 fxe6 10.Qxb7 Rc8 11.0-0 Be7 12.Qa6 Qd7 13.Nd2 dxc3 14.bxc3 Nb8 15.Qb5 Qxb5 16.Bxb5+ Kf7 17.c4 Nf4 18.Nf3 Bf6 19.Bxf4 exf4 20.Rae1 Rhd8 21.Re4 g5 22.g3 Rd3
 
Scherdev vs Grigory Levenfish, 1954
B21 Sicilian, 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1090822 (001) id=1090822
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (USSR 1954 # 19)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nf6 7.e5 Ng4 8.e6 Bxe6 9.Bxe6 fxe6 10.Ng5 Nf6 11.O-O Qd7 12.Re1 e5 13.Qb3 d5 14.f4 e6 15.fxe5 Bc5+ 16.Be3 Bxe3+ 17.Rxe3 Ng4 18.Rg3 Ngxe5 19.Nxe6 Qxe6 20.Rxg7 Rd8 21.Qxb7 Rf8 22.Nb5 Rd7 23.Nc7+ Rxc7 24.Rxc7 Kd8 25.Rd1 Nf3+ 26.Kh1 Nfd4 27.Rxh7 Rg8 28.h3 Ke8 29.Qa8+ Nd8 30.Qxa7 N4c6 31.Qf2 Rf8 32.Qd2 Rf5 33.Rh6 Qf7 34.Qe2+ Kf8 35.Qe3 Kg7 36.Rh4 Rf1+ 37.Rxf1 Qxf1+ 38.Kh2
 
Bragi Kristjansson vs Joseph Roberts, 1967
B21 Sicilian, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1335291 (002) id=1335291
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (WchT U26 14th)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nf6 7.e5 dxe5 8.Qxd8+ Nxd8 9.Nb5 Rb8 10.Nxe5 e6 11.Nc7+ Ke7 12.Be3 Nc6 13.O-O-O Nd7 14.Nxf7 Kxf7 15.Bxe6+ Kg6 16.Bxd7 Bxd7 17.Rxd7 Ne5 18.Rd5 Rc8 19.Rxe5 Rxc7+ 20.Kb1 a6 21.Rd1 Kf7 22.Bb6 Re7 23.Rf5+ Ke6 24.Rxf8 Rxf8 25.Re1+ Kd7 26.Rxe7+ Kxe7 27.Bc5+ Ke8 28.Bxf8 Kxf8 29.Kc2
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 10 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (004) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nf6 7.e5 dxe 8.Qxd8 KxQd8 9.Ng5 Kc7 10.Nxf7 Rb8 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 8 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (005) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nf6 7.e5 dxe 8.Qxd8 NxQd8 +=
 
Marco Doetlaff vs Eilers, 1989
B21 Sicilian, 9 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1251330 (007) id=1251330
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Travemunde op)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nf6 8.O-O Ng4 9.Bb3 Nd4
 
Moore vs D Flournoy, 1984
B21 Sicilian, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1281891 (011) id=1281891
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Thematic tourney)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 d6 5.Nf3 e6 6.Bc4 a6 7.O-O b5 8.Bb3 Ra7 9.Qe2 Nc6 10.Be3 Rd7 11.Nxb5 axb5 12.Qxb5 Bb7 13.Ba4 Qa8 14.Rfc1 Nge7 15.Nd4 Rc7 16.Rc3 g6 17.Rac1 Kd7 18.e5 d5 19.Bg5 Bh6 20.Bxh6 Rhc8 21.Qb4 Kd8 22.Bxc6 Bxc6 23.Bg5
 
Moore vs P Orr, 1977
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251011 (012) id=1251011
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Ramstein)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nf6 7.O-O g6 8.e5 dxe5 9.Qxd8+ Nxd8 10.Nb5 Rb8 11.Nxe5 Ne6
 
HB Tan vs Jef Verwoert, 2000
B21 Sicilian, 32 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1231791 (013) id=1231791
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Bg5 Ng4 9.Nb5 Qb8 10.Bh4 a6 11.Bg3 Nge5 12.Nxe5 Nxe5 13.Nc3 Be7 14.Bb3 h5 15.h3 b5 16.Nd5 Bd6 17.Ne3 h4 18.Bxe5 Bxe5 19.Rb1 Bf4 20.Qg4 Qe5 21.Rfe1 Bb7 22.Nf5 exf5 23.exf5 Be4 24.Bc2 d5 25.f3 Bg3 26.Re2 O-O 27.fxe4 dxe4 28.Bxe4 Qc5+ 29.Kh1 Rac8 30.Rd1 Rfd8 31.Rc2 Qe3 32.Rxc8 Rxc8
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 8 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (016) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 d6 7.O-O Nf6 8.Qe2 a6 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Nh5 11.Be3 Be7 12.Rac1 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (023) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 d6 7.0–0 Nf6 8.Qe2 a6 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Be7 11.Rac1 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (024) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nf6 8.Qe2 a6 9.Rd1 Qa5 10.Bg5 Be7 11.Rac1 Ne5 12.Nxe5 dxe5 13.Rd3 +=
 
Joseph Henry Blackburne vs Clare / Janssens, 1868
B21 Sicilian, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1028842 (031) id=1028842
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (?)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e5 5.Bc4 Nf6 6.Qb3 Qe7 7.Bg5 Nc6 8.Nd5 Qd6 9.O-O-O Nd4 10.Rxd4 exd4 11.e5 Qxe5 12.Nf3 Qd6 13.Re1+ Kd8 14.Ne5 Qe6 15.Nxf6 Qf5 16.Nxf7+ Kc7 17.Ne8+ Kb8 18.Qg3+ d6 19.Nexd6 Qc5 20.Nb5 Bd6 21.Nbxd6
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 16 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (033) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.0–0 Be7 8.Qe2 a6 9.Rd1 Bd7 10.Bf4 e5 11.Be3 Nf6 12.Rac1 0–0 13.a3 h6 14.b4 b5 15.Bd5 Rc8 16.Rc2 Qe8 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (034) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 c5xd4 3.c3 d4xc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nf6 8.O-O Ng4 9.Nb5 Qb8 10.a3 a5 11.Be3 +=
 
Player 1 vs Player 2, 2012
B21 Sicilian, 53 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (036) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Book)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 e5 10.h3 O-O 11.Be3 Be6 12.Bxe6 fxe6 13.Rac1 Qd7 14.b4 a6 15.Na4 Bd8 16.Qc2 Qe7 17.a3 Rc8 18.Nb6 Bxb6 19.Bxb6 Nh5 20.Ne1 Nf4 21.Kh2 Qh4 22.Be3 Rcd8 23.Rd2 Kh8 24.Rcd1 d5 25.Bc5 Rfe8 26.exd5 Nxd5 27.g3 Qf6 28.Qe4 Nc3 29.Rxd8 Nxd8 30.Rxd8 Rxd8 31.Qxb7 h6 32.Nf3 Qf5 33.Nh4 Qf6 34.Qc7 Ne4 35.Be3 Nxf2 36.Ng6+ Kh7 37.Ne7 Re8 38.Qc2+ e4 39.Nc8 Nd3 40.Nd6 Rf8 41.Nxe4 Qb2 42.Qxb2 Nxb2 43.Nc5 Nc4 44.Bg1 e5 45.Kg2 Nxa3 46.Nxa6 Kg6 47.Nc7 Rb8 48.Bc5 Kf5 49.g4+ Ke4 50.Ne6 g6 51.Nf8 Nc2 52.Nxg6 Nxb4 53.Bf8 Nd3
 
Kicovic, Bozidar vs Forintos, Gyozo, 1956
B21 Sicilian, 20 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (038) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Yugoslavia)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 e5 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Bxc3 9.Bxc3 Qe4+ 10.Qe2 Qxe2+ 11.Bxe2 e4 12.d5 exf3 13.Bxf3 Nce7 14.Bxg7 Ng6 15.d6 h6 16.Bxh8 Nxh8 17.O-O Nf6 18.Rac1 Kd8 19.Rfe1 Ne8 20.Rxc8+
 
Bill Wall vs Friedrichsen, 1974
B21 Sicilian, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250967 (043) id=1250967
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Guam)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Bc4 Qa5 6.Bd2 Qb4 7.Qe2 Qxb2 8.Rb1 Qc2 9.Bb3
 
Graeme Spain vs Leonard J McLaren, 2008
B21 Sicilian, 33 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1482788 (057) id=1482788
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (New Zealand Championship)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 a6 7.Bg5 Nf6 8.Bxf6 gxf6 9.Nd4 Qa5 10.Nxc6 bxc6 11.O-O Bg7 12.Kh1 O-O 13.Bb3 f5 14.Qh5 Qe5 15.f4 Qf6 16.e5 Qg6 17.Qh4 dxe5 18.fxe5 Be6 19.Rae1 Rab8 20.Qxe7 Rfe8 21.Qc7 Bxb3 22.axb3 Rxb3 23.Na4 Rb5 24.Qa7 Bxe5 25.Qxa6 Re6 26.Qa7 26.Qh5 27.h3 Qh4 28.Re3 Bb8 29.Rxe6 Bxa7 30.Re8+ Kg7 31.Nc3 Rxb2 32.Ne2 Bb8 33.Ng1 Qg3
 
Michael Adams vs William Nicholas Watson, 1990
B21 Sicilian, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1013921 (058) id=1013921
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Eastbourne)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Nge7 7.Bg5 f6 8.Be3 Ng6 9.O-O Be7 10.Qe2 a6 11.Na4 Qc7 12.Nb6 Rb8 13.Rac1 O-O 14.Rfd1 f5 15.exf5 Rxf5 16.Qd3 Kh8 17.Nxd7 Bxd7 18.Qxd7 Qxd7 19.Rxd7 Nf8 20.Rd2 Bb4 21.Re2 Rd8 22.a3 Bc5 23.Bxa6 Bxe3 24.Rxe3 bxa6 25.Rxc6 Rb5 26.b4 a5 27.bxa5 Rxa5 28.g3 Rdd5 29.Rc8 Kg8 30.Rb3 Kf7 31.Rb7+ Nd7 32.Ne5+
 
Mladen Zelic vs Dinko Brumen, 2008
B21 Sicilian, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1496238 (060) id=1496238
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Zagreb op-A)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Nb5 Qb8 9.e5 Nxe5 10.Nxe5 Qxe5 11.Qf3 Bd6 12.g3 Bb8 13.Bf4 Qh5 14.Qa3 Ng4 15.h4 Ne5 16.Bd5 d6 17.Nxd6+ Bxd6 18.Qxd6 exd5 19.Rfe1 Be6 20.Rxe5 Qg4 21.Bg5
 
Lev Milman vs Jaan Ehlvest, 2003
B21 Sicilian, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1581358 (061) id=1581358
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (New York Masters 53rd)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Nb5 Qb8 9.e5 Ng4 10.Nd6+ Bxd6 11.exd6 b5 12.Bb3 O-O 13.h3 Nf6 14.Re1 a5 15.Bg5 a4 16.Bxf6 gxf6 17.Bc2 Nb4 18.Bb1 Nd5 19.Nh4 Qxd6 20.Qg4+ Kh8 21.Nf5
 
Bill Wall vs K Saint Amant, 1991
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251509 (066) id=1251509
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Palo Alto)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 d6 5.Bc4 Nf6 6.e5 Qc7 7.Bb5+ Nfd7 8.Nd5 Qa5+ 9.Bd2 Qxb5 10.Nc7+
 
R H Watson vs Dr. Julian T Farrand, 1968
B21 Sicilian, 27 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1161819 (078) id=1161819
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (BCF-ch)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 g6 7.O-O Bg7 8.Qe2 Nf6 9.h3 O-O 10.Rd1 Qa5 11.Nb5 a6 12.Bd2 Qd8 13.Nc3 Bd7 14.a4 Rc8 15.Rac1 Qb6 16.Bg5 Qa5 17.e5 Nxe5 18.Nxe5 Qxe5 19.Qxe5 dxe5 20.Bxf6 Bxf6 21.Rxd7 Rxc4 22.Rxb7 Rfc8 23.Rd1 Rd4 24.Re1 Rcc4 25.Ra7 Rc6 26.Re2
 
Vasseur vs Nerrant, 1981
B21 Sicilian, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1387497 (083) id=1387497
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (FRA corr)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 e6 6.Nf3 Nc6 7.O-O Nf6 8.Nbd2 Nxe4 9.Nxe4 d5 10.Bb5 dxe4 11.Ne5 Qc7 12.Qa4 Bd7 13.Rac1 Bd6 14.Nxd7 Bxh2+ 15.Kh1 Kxd7 16.Rfd1+ Bd6 17.Be5 Qb6 18.Bxd6
 
Bill Wall vs Monahan, 1972
B21 Sicilian, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250930 (085) id=1250930
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Yuba City CA)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 d6 6.Nf3 e5 7.Nxe5 dxe5 8.Bxf7+ Ke7 9.Ba3+
 
Satpathy Sunyasakta vs Shivam Gour, 2008
B21 Sicilian, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1509815 (088) id=1509815
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit "Satpathy for the Devil" (Commonwealth Championship)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 d6 5.Bc4 Nc6 6.Nf3 Nf6 7.e5 Nd7 8.e6 fxe6 9.Bxe6 Nf6 10.Ng5 h6 11.Bf7+ Kd7 12.Ne6 Qb6 13.Na4 Qb4+ 14.Bd2 Qe4+ 15.Be3 Qb4+ 16.Kf1 Qb5+ 17.Kg1 b6 18.Qb3 Qf5 19.Qxb6 Ne8 20.Nac5+ dxc5 21.Rd1+ Nd4 22.Nxc5+ Qxc5 23.Qxc5 Ba6 24.Bxe8+ Kxe8 25.Rxd4 e6 26.Qc6+ Kf7 27.Rf4+ Kg8 28.Qxe6+ Kh7 29.Qe4+ Kg8 30.Qxa8 Kh7 31.Qe4+ Kg8 32.Qe6+ Kh7 33.Qxa6 Be7 34.Qxa7 Bg5 35.Rf7 Bxe3 36.Rxg7#
 
Murray Chandler vs Jan Timman, 1982
B21 Sicilian, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1095454 (090) id=1095454
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Wijk aan Zee (Netherlands))
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 Bc5 6.Bc4 Ne7 7.O-O O-O 8.Bg5 f6 9.Bf4 Ng6 10.Bg3 Nc6 11.a3 Nge5 12.Ba2 a6 13.b4 Ba7 14.b5 Nxf3+ 15.Qxf3 Ne5 16.Qe2 Bc5 17.a4 Kh8 18.Kh1 axb5 19.Nxb5 b6 20.Bb3 Bb7 21.Rad1 Qe7 22.f4 Nf7 23.Bh4 Bc6 24.Rd3 g5 25.Be1 gxf4 26.Rxf4 Ne5 27.Rh3 Rf7 28.Bc3 Rg8 29.Nd4 Bb7 30.Nf3 Ng6 31.Rg4 Rgg7 32.Qb2 Kg8 33.Qd2 Qd6 34.Nd4 Bxd4 35.Qxd4 Qxd4 36.Bxd4 f5 37.Rg5 fxe4 38.Bc4 d5 39.Bb5 Rc7 40.Bxb6 Rc1+ 41.Bg1 d4
 
Andras Ozsvath vs Mark Taimanov, 1965
B21 Sicilian, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1138252 (504) id=1138252
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Boedapest S)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Bc4 e6 6.Nge2 Nf6 7.Ng3 Be7 8.Be3 O-O 9.O-O b6 10.f4 d5 11.Bb5 Bb7 12.e5 Nd7 13.Qg4 Kh8 14.Rad1 Qc8 15.Nxd5 f5 16.exf6 Nxf6 17.Nxf6 gxf6 18.Rc1 Bc5 19.Bxc5 bxc5 20.Qh5 Ne7 21.Rxc5 Qd8 22.Rc2 Qd4+ 23.Kh1 Nd5 24.Rd1 Qxf4 25.Bd3 f5 26.Rc4 Qe5 27.Rh4 Nf6 28.Qe2 Qxe2 29.Bxe2 Rac8 30.Rc4 Bd5 31.Rxc8 Rxc8 32.Bd3 Ng4 33.Kg1 Bxg2 34.Nxf5 exf5 35.Bxf5 Rg8 36.Be6 Bf3 37.Rf1 Re8 38.Bd7 Re7 39.Bf5 Ne5 40.Rc1 Bb7 41.Rc3 Rg7+
 
Rodney Malpert vs Dimitri Gurevich, 1992
B21 Sicilian, 53 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1055462 (568) id=1055462
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Pittsburgh)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Bg5 Be7 9.Rc1 a6 10.Bb3 O-O 11.e5 Nxe5 12.Nd5 Nxf3+ 13.Qxf3 Qd8 14.Nxe7+ Qxe7 15.Rc7 h6 16.Be3 Ne8 17.Rc3 Qf6 18.Qe4 Nd6 19.Qd3 Nf5 20.Bb6 d5 21.Rc7 e5 22.Qxd5 Be6 23.Qa5 Bxb3 24.axb3 Nd6 25.Bc5 Rfd8 26.Qb6 Rab8 27.Rc1 Nb5 28.Rxb7 Qxb6 29.Rxb6 Rxb6 30.Bxb6 Rd3 31.Ra1 Rxb3 32.Rxa6 Rxb2 33.g3 Nc3 34.Kg2 Kh7 35.Ba7 f6 36.Rc6 Nd5 37.Rd6 Rd2 38.Bc5 e4 39.Re6 f5 40.Re5 Kg6 41.g4 Nf4+ 42.Kg3 Rd3+ 43.Be3 Ne2+ 44.Kg2 f4 45.Kf1 f3 46.Ke1 Nd4 47.Bxd4 Rxd4 48.Rf5 Kh7 49.h4 e3 50.fxe3 Rxg4 51.h5 Rg2 52.Rxf3 Rg5 53.Rh3
 
Viorel-Ovidiu Popa-Matei vs Juan Manuel Bellon Lopez, 2010
B21 Sicilian, 29 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1571047 (570) id=1571047
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Gibraltar)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nf6 8.h3 d6 9.O-O Be7 10.Rd1 a6 11.Bf4 Nd7 12.Rac1 O-O 13.Bb3 Qb8 14.Qd2 Nde5 15.Qe3 b5 16.Ne2 Na5 17.Nfd4 Nxb3 18.axb3 Bb7 19.Bg3 Rc8 20.f4 Nc6 21.Kh2 Nxd4 22.Nxd4 Qa7 23.Bf2 Bd8 24.Qg3 Bb6 25.f5 Bxe4 26.Rxc8+ Rxc8 27.fxe6 d5 28.Qg4 Re8 29.Nc6 Qc7+
 
Kalygin Sergey V vs Tokarev Ilya, 2002
B21 Sicilian, 40 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=# (571) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Cup Russia (open))
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nb5 Qb8 10.h3 Nge5 11.Nxe5 Nxe5 12.Bf4 a6 13.Qh5 d6 14.Bxe5 dxe5 15.Rac1 g6 16.Qf3 axb5 17.Bxb5+ Ke7 18.Rfd1 f6 19.Rd8 Bg7 20.Rcxc8 Qxc8 21.Rxc8 Rhxc8 22.Qb3 Rc1+ 23.Kh2 Rac8 24.Qb4+ R1c5 25.a4 Bh6 26.b3 R8c7 27.Bc4 Kf7 28.Qb6 R5c6 29.Qa5 Bf8 30.Qa8 b6 31.Qd8 Rxc4 32.bxc4 Rxc4 33.Qxb6 Rxa4 34.f3 Be7 35.Qb8 h6 36.h4 Rd4 37.g4 Rd8 38.Qc7 g5 39.Kg3 Rd1 40.hxg5 hxg5
 
Al Atarji, Sami vs Todorovic, Goran M, 2004
B21 Sicilian, 14 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (572) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (17. Belgrade Trophy)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.g3 a6 10.Nd5 Qd8 11.h3 Nge5 12.Bf4 d6 13.Ne3 Nxf3+ 14.Qxf3 g5
 
Angelo Picardi vs Risto Nicevski, 1995
B21 Sicilian, 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1623696 (573) id=1623696
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Rome op)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nf6 8.e5 Ng4 9.Bf4 d5 10.exd6 Bxd6 11.Nb5 Bb4+ 12.Bd2 Qe7 13.Bxb4 Nxb4 14.O-O a6 15.Nc3 O-O 16.Rad1 Nf6 17.Ne5 b5 18.Bb3 Bb7 19.f4 Nbd5 20.f5 Nxc3 21.bxc3 Bd5 22.c4 Be4 23.fxe6 Qc5+ 24.Kh1 Qxe5 25.exf7+ Kh8 26.Bc2 Qb2
 
Mike W Wills vs Maurice W Johnson, 1996
B21 Sicilian, 43 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1673412 (574) id=1673412
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Marcussi mem corr)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 Nc6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nf6 8.e5 Ng4 9.Bf4 d5 10.exd6 Bxd6 11.Bxd6 Qxd6 12.Rd1 Qe7 13.Nd4 Nge5 14.Nxc6 Nxc6 15.O-O O-O 16.Rfe1 b6 17.Qh5 Rd8 18.Rxd8+ Qxd8 19.Rd1 Qe7 20.Ne4 Rb8 21.Rd6 g6 22.Qh6 Ne5 23.Rd4 Nd7 24.Ng5 Nf8 25.Rh4 f5 26.h3 Qg7 27.Qxg7+ Kxg7 28.Rd4 Kf6 29.f4 Bb7 30.Kf2 Ke7 31.a3 h6 32.Nf3 Bxf3 33.Kxf3 Rd8 34.Rxd8 Kxd8 35.Ke3 Ke7 36.h4 Kd6 37.Kd4 Nd7 38.b4 e5+ 39.fxe5+ Nxe5 40.Bd5 g5 41.hxg5 hxg5 42.Bb7 g4 43.g3 Ng6
 
Maurizio Prelati vs Georgy Timoshenko, 1998
B21 Sicilian, 20 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1301080 (575) id=1301080
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Arco op 20th)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nf6 8.e5 Ng4 9.Bf4 d5 10.Bb3 h5 11.O-O Be7 12.Rae1 Qd8 13.h3 g5 14.Bd2 Nh6 15.h4 g4 16.Ng5 Nf5 17.Bf4 Nxh4 18.Nb5 Bxg5 19.Bxg5 Qxg5 20.Nc7+ Kd8
 
Sebastien Pucher vs Janos Szabolcsi, 2002
B21 Sicilian, 33 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1277328 (587) id=1277328
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Nationale II - Est)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Nf6 7.Qe2 Qc7 8.e5 Ng4 9.Bf4 f6 10.Nd5 Qa5+ 11.Bd2 Qd8 12.exf6 Nxf6 13.O-O Be7 14.Nxe7 Qxe7 15.Rfe1 O-O 16.Bc3 b6 17.Rad1 Bb7 18.Ng5 h6 19.Bxf6 Rxf6 20.Ne4 Rg6 21.Qh5 Qe8 22.Kf1 Ne7 23.f3 Qf8 24.Rxd7 Qc8 25.Bb5 Bxe4 26.Rxe7 Qc2 27.Be2 Rf8 28.Qh3 a5 29.Rxe6 Bf5 30.Rxg6 Bxh3 31.Rxb6 Bf5 32.Rb5 Bd3 33.Rxa5 Re8
 
Juergen Morlock vs Heinrich Fronczek, 1999
B21 Sicilian, 33 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1648066 (588) id=1648066
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Pforzheim ELO op 3rd)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Bc4 e6 6.Nf3 Nf6 7.O-O Qc7 8.Nb5 Qb8 9.e5 Nxe5 10.Bf4 d6 11.Rc1 Nxc4 12.Rxc4 Nd5 13.Bxd6 Qxd6 14.Nxd6+ Bxd6 15.Nd4 O-O 16.Nb5 Bb8 17.Nc3 Nxc3 18.Rxc3 Be5 19.Rc2 b6 20.f4 Bf6 21.Qf3 Rb8 22.Rd1 Bb7 23.Qa3 a5 24.Rd7 Bd5 25.Qa4 h5 26.b3 Rbc8 27.Rcc7 Rxc7 28.Rxc7 Rd8 29.h3 h4 30.Kf1 g6 31.Qb5 Bd4 32.Qa6
 
Nun, Josef vs Kupka, Slavoj, 1962
B21 Sicilian, 30 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=# (591) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (CSR Ch)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nf6 7.e5 Ng4 8.exd6 exd6 9.O-O Be7 10.Bf4 O-O 11.Re1 Nge5 12.Bxe5 dxe5 13.Nxe5 Nxe5 14.Rxe5 Bf6 15.Re3 Qxd1+ 16.Rxd1 Bg4 17.f3 Bh5 18.Nd5 Bxb2 19.Rb3 Be5 20.Rxb7 Rfd8 21.Ne7+ Kf8 22.Rxd8+ Rxd8 23.Nc6 Rd1+ 24.Kf2 Bxh2 25.g3 g5 26.Ne7 Bg1+ 27.Ke2 Rd8 28.g4 Re8 29.gxh5 Rxe7+ 30.Rxe7 Kxe7
 
Marc Esserman vs Jayson Lian, 2008
B21 Sicilian, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1528920 (592) id=1528920
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (United States Chess League)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Nge7 7.Bg5 f6 8.Be3 Ng6 9.O-O Be7 10.Nb5 O-O 11.Rc1 Kh8 12.Qd2 Nge5 13.Nxe5 Nxe5 14.Nxa7 Nxc4 15.Rxc4 d5 16.exd5 exd5 17.Rxc8 Rxc8 18.Nxc8 Qxc8 19.Qxd5 Rd8 20.Qb5 Bd6 21.Rc1 Qb8 22.g3 Be5 23.b4 h6 24.a4 Bd4 25.Bf4 Qa7 26.Rc2 Ra8 27.Kg2 Qxa4 28.Rc8+ Kh7 29.Qf5+ g6 30.Rc7+ Kh8 31.Qxg6
 
Ewoud 't Jong vs Marc J P G Schroeder, 2009
B21 Sicilian, 43 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1723305 (761) id=1723305
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (6. ...Nf6?!) (WSTT/2/07/F)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nf6 7.e5 Ng4 8.e6 fxe6 9.Ng5 Nge5 10.Nxe6 Qa5 11.Bb3 Bxe6 12.Bxe6 Qa6 13.Be3 Nd3+ 14.Kd2 Nc5 15.Bxc5 dxc5 16.Qh5+ g6 17.Qxc5 Rd8+ 18.Ke1 Bg7 19.Rd1 Bd4 20.Qc4 Qxc4 21.Bxc4 Rf8 22.Rf1 Rf5 23.Ke2 Rc5 24.Bb3 Bxc3 25.bxc3 Rxc3 26.Rxd8+ Nxd8 27.Rd1 Rc5 28.Rd4 Rh5 29.h3 Nc6 30.Rd1 e6 31.f4 Ke7 32.Rd3 Rc5 33.g4 b5 34.Re3 Nd4+ 35.Kd3 Nxb3 36.axb3 a5 37.Re1 b4 38.Kd4 Rc3 39.f5 gxf5 40.gxf5 Rxb3 41.Rxe6+ Kf7 42.h4 a4 43.Rh6 Rh3
 
Alberto Gonzalez Freixas vs Claudio Pantaleoni, 1990
B21 Sicilian, 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1323134 (499) id=1323134
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Siberian Trap) (WT/M/GT/271)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nb5 Qb8 10.h3 h5 11.g3 a6 12.Nc3 Nge5 13.Nxe5 Nxe5 14.Bb3 b5 15.Be3 h4 16.g4 b4 17.Na4 a5 18.Nb6 Ba6 19.Bc4 Nxc4 20.Nxc4 Qb7 21.f3 Be7 22.Rfc1 d5 23.Nxa5 Bxe2 24.Nxb7 Bxf3 25.exd5 Bxd5 26.Rc7 Rb8 27.Nc5 Bd6 28.Ra7 Rc8
 
Victor Dumas vs Evgeny Sharapov, 2011
B21 Sicilian, 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1608272 (500) id=1608272
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Siberian Trap) (27th Cappelle-la-Grande)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Nb5 Qb8 9.e5 a6 10.Nd6+ Bxd6 11.exd6 O-O 12.Bf4 Nh5 13.Be3 b5 14.Bb3 f5 15.Rc1 Na5 16.Ne5 Nf6 17.Rc7 Nxb3 18.axb3 Nd5 19.Qc1 Nxc7 20.dxc7 Qb7 21.Rd1 d5 22.Qc5 b4 23.Qd6 Qb5 24.Rc1 a5 25.Rc6 d4 26.Bxd4 Qd5
 
Hannes Langrock vs Ruediger Breyther, 2001
B21 Sicilian, 13 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1167900 (501) id=1167900
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Siberian Trap) (IHEM)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Nb5 Qb8 9.e5 Ng4 10.Bf4 a6 11.Nd6+ Bxd6 12.exd6 b5 13.Bb3
 
Hannes Langrock vs Stanislav Korotkjevich, 2000
B21 Sicilian, 57 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1235624 (503) id=1235624
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Siberian Trap) (GER-chT U20)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nb5 Qb8 10.e5 a6 11.Nd6+ Bxd6 12.exd6 Qxd6 13.Rd1 Qe7 14.Bg5 f6 15.Bh4 d5 16.Bb3 O-O 17.Re1 Qf7 18.Rad1 Nge5 19.Nxe5 fxe5 20.f3 Bd7 21.Bg3 Qh5 22.Bxe5 Nxe5 23.Qxe5 Qxe5 24.Rxe5 Rac8 25.Kf2 a5 26.Rd4 Rc1 27.Re2 b5 28.a4 b4 29.Ke3 Ra1 30.Rd1 Rxd1 31.Bxd1 e5 32.Bb3 Kh8 33.Bxd5 Bxa4 34.Ke4 Rc8 35.b3 Bd7 36.Ra2 Rc5 37.Kxe5 Bc6 38.Kd6 Rxd5+ 39.Kxc6 Rd3 40.Rb2 h5 41.Kb6 Rd5 42.Ra2 Rd3 43.Rxa5 g6 44.Rb5 Rxb3 45.Kc5 Rb2 46.Rxb4 Rxg2 47.h4 Kg7 48.Kd5 Re2 49.Re4 Rf2 50.Rf4 Ra2 51.Ke4 Ra4+ 52.Ke3 Ra2 53.Ke4 Re2+ 54.Kd3 Re7 55.Re4 Ra7 56.Rf4 Ra2 57.Ke4
 
Jason Kammerdiner vs Daniel Gater, 2011
B21 Sicilian, 43 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1630202 (839) id=1630202
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit (Taylor 7.e5) (112th US Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 a6 7.e5 dxe5 8.Qxd8+ Nxd8 9.Nd5 Rb8 10.Nxe5 e6 11.Nc7+ Ke7 12.Bf4 Nf6 13.O-O-O Nh5 14.Be3 Nc6 15.Bc5+ Kf6 16.Ng4+ Kf5 17.Bd3+ Kxg4 18.Be3 Nf6 19.f3+ Kh5 20.g4+ Kh4 21.Bf2+ Kg5 22.Bg3 Nd7 23.Ne8 f5 24.h4+ Kg6 25.gxf5+ exf5 26.h5+ Kf7 27.Rhe1 Be7 28.Nd6+ Bxd6 29.Bxd6 Kf6 30.Bc4 Nde5 31.Bb3 Nxf3 32.Re3 Nfe5 33.Bc7 Be6 34.Bxe6 Kxe6 35.Rd6+ Ke7 36.Rxc6 bxc6 37.Rxe5+ Kf6 38.h6 Rb7 39.hxg7 Rg8 40.Bd6 Rd7 41.Re8 Rxe8 42.Bf8
 
F Kraus vs Victor Costin, 1913
B21 Sicilian, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250664 (763) id=1250664
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Declined (also transposed from Benoni Accepted or Rat Defense) (Schweizerische Schachzeitung)
1.d4 c5 2.dxc5 Qa5+ 3.Nc3 Qxc5 4.e4 e5 5.Nf3 d6 6.Nd5 Ne7 7.b4 Qc6 8.Bb5
 
Ruben Cenal Gutierrez vs Juan Manuel Diaz Cofino, 2000
B21 Sicilian, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1235560 (032) id=1235560
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Deferred (Asturias-chT Preferente)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Bb4 6.Qd4 Bxc3+ 7.Qxc3 f6 8.Bf4 Nc6 9.Bd6 Nge7 10.b4 a6 11.a4 Ng8 12.Bd3 Nh6 13.O-O Nf7 14.Bg3 e5 15.b5 Ne7 16.Bc4 Nd6 17.Nd2 Nxc4 18.Nxc4 d5 19.exd5 Nxd5 20.Qa3 Qe7 21.Nd6+ Kd7 22.Ne4 Qxa3 23.Rxa3 Ke7 24.Rd3 Be6 25.Nc5 axb5 26.axb5 b6 27.Nxe6 Kxe6 28.Rfd1 Rhd8 29.f4 exf4 30.Bxf4 Ke7 31.Rxd5 Rxd5 32.Rxd5 Ra5 33.Bd2 Ra1+ 34.Kf2 Rb1 35.Be3 Ke6 36.Rh5 g6 37.Rxh7 Rxb5 38.Rb7 Rb2+ 39.Kf3 b5 40.Rb6+ Kf7 41.Bd4
 
Hrannar Baldursson vs Eric Lobron, 2002
B21 Sicilian, 34 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1258317 (006) id=1258317
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation (XV Carlos Torre)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 d6 6.Bc4 Nf6 7.O-O a6 8.h3 e6 9.Qe2 Be7 10.Rd1 Qc7 11.Bf4 Ne5 12.Bb3 O-O 13.Rac1 Qb8 14.Nd4 b5 15.Bg3 Bb7 16.f4 Nc4 17.a3 Re8 18.Nf3 g6 19.Kh1 Bf8 20.Bxc4 bxc4 21.Qxc4 d5 22.exd5 Nxd5 23.Nxd5 Bxd5 24.Rxd5 exd5 25.Qxd5 Qb5 26.Qa2 Rac8 27.Rxc8 Rxc8 28.Ne5 Qb7 29.b4 Bg7 30.Qe2 Rc3 31.Kh2 Rxa3 32.Nc4 Rc3 33.Nd6 Qd7 34.f5 Rxg3
 
Milan Matulovic vs Vladimir Sokolov, 1953
B21 Sicilian, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1285105 (022) id=1285105
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation (Italy)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 d6 5.Bc4 Nc6 6.Nf3 a6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Bg4 9.Rd1 Qc8 10.Bf4 g5 11.Bg3 h5 12.h3 h4 13.Bxd6 Bh5 14.e5 g4 15.Ng5 exd6 16.exf6+ Ne5 17.Rd5 Qf5 18.Bb5+ Kd8 19.Qe3 axb5 20.Qb6+ Kc8 21.Nxb5 Qd7 22.Rxe5 dxe5 23.Rc1+ Kb8 24.Rc7 Qd1+ 25.Kh2 g3+ 26.fxg3 hxg3+ 27.Kxg3 Qd3+ 28.Kh2 Bf3 29.Rc8+
 
Robert James Fischer vs Viktor Korchnoi, 1960
B21 Sicilian, 29 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1008395 (044) id=1008395
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation (Buenos Aires)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Nc6 6.Bc4 d6 7.O-O Nf6 8.Bg5 e6 9.Qe2 Be7 10.Rfd1 Qc7 11.Rac1 O-O 12.Bb3 h6 13.Bf4 e5 14.Be3 Qd8 15.Nd5 Nxd5 16.Bxd5 Bd7 17.Nd2 Nb4 18.Bb3 Bg5 19.Bxg5 Qxg5 20.Nf3 Bg4 21.Rc7 Qd8 22.Rxb7 Rb8 23.Rxb8 Qxb8 24.h3 Bxf3 25.Qxf3 Nc6 26.Qd3 Nd4 27.Bc4 a5 28.b3 Qb4 29.f4 Kh7
 
Savielly Tartakower vs Lodewijk Prins, 1950
B21 Sicilian, 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1156222 (081) id=1156222
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation (Southsea)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 d6 6.Bc4 Nc6 7.O-O Nf6 8.Bf4 e6 9.Qe2 Qc7 10.Rac1 Be7 11.Nd5 exd5 12.exd5 Na7 13.Rfe1 Qd8 14.Nd4 Kf8 15.Rc3 Nb5 16.Nxb5 axb5 17.Bb3 b6 18.Qxb5 Ra5 19.Qe2 Ba6 20.Qd2 Ng4 21.Bd1 Bc8 22.Bxg4 Bxg4 23.Rce3 Ra7 24.Qb4 Kg8 25.Bg5 f6 26.Bxf6 gxf6 27.Qxg4+ Kf8 28.Rg3 Ke8 29.Qh5+ Kd7 30.Rc1 Qa8 31.Qf5+ Kd8 32.Rgc3 Rd7 33.Qc2 Ke8 34.Rc8+ Rd8 35.Rxa8 Rxa8 36.Re1 Kf7 37.Qe4 Ra7 38.Qe6+ Kf8 39.Re3 Rg8 40.Rc3 Ra8 41.h4 Re8 42.Rc7 Rg6 43.h5 Rg5 44.Rxe7
 
Kamran Shirazi vs Christov Kleijn, 2006
B21 Sicilian, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1398328 (764) id=1398328
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation (Cappelle la Grande)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 a6 7.O-O Nf6 8.h3 b5 9.Bb3 e6 10.Qe2 Bb7 11.Rd1 Qb8 12.Bf4 Ne5 13.Nd4 Be7 14.Nxe6 fxe6 15.Bxe5 dxe5 16.Bxe6 Bc5 17.Rac1 Bd4 18.Rxd4 exd4 19.e5 Nd7 20.Bxd7+ Kxd7 21.Qg4+ Ke8 22.Qxg7 Rf8 23.e6 Qd8 24.Qxb7 dxc3 25.e7 Qxe7 26.Qxa8+ Kf7 27.Qf3+ Kg8 28.Qxc3 Rd8 29.a4
 
Kenneth Ray Smith vs Larry Melvyn Evans, 1972
B21 Sicilian, 40 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1126415 (835) id=1126415
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation "Morra the Same" (San Antonio)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 a6 7.O-O Nf6 8.Bg5 e6 9.Qe2 h6 10.Bh4 g5 11.Bg3 Nh5 12.Rfd1 Nxg3 13.hxg3 g4 14.Ne1 Ne5 15.Bb3 h5 16.Nd3 Bg7 17.Nf4 h4 18.Qd2 hxg3 19.fxg3 Qb6+ 20.Kf1 Bd7 21.Rac1 Rd8 22.Ke2 Nf3 23.Qd3 Nd4+ 24.Kd2 Nxb3+ 25.axb3 Qf2+ 26.Nce2 Bb5 27.Qe3 Qxe3+ 28.Kxe3 e5 29.Nd5 Bh6+ 30.Kf2 Bxc1 31.Rxc1 Bc6 32.Nec3 Kd7 33.Nf6+ Ke6 34.Nxg4 f5 35.exf5+ Kxf5 36.Ne3+ Ke6 37.g4 d5 38.Ne2 d4 39.Nc4 Rdg8 40.Kg3 Rg5
 
Eric Brandt vs Larry Kaufman, 2001
B21 Sicilian, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1211971 (837) id=1211971
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation (US Amateur Team East)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 a6 7.O-O Nf6 8.Bg5 e6 9.Qe2 Be7 10.Rfd1 Qc7 11.Rac1 O-O 12.Bb3 Ng4 13.Nd5 exd5 14.exd5 Bxg5 15.Nxg5 Qe7 16.Qd3 Qxg5 17.dxc6 bxc6 18.Qxd6 Qf6 19.Qxf6 Nxf6 20.Rxc6 Bf5 21.Bc4 a5 22.Rc5 Bg6 23.b3 Ne4 24.Rc7 Rad8 25.Rxd8 Rxd8 26.g3 h5 27.f3 Rd1+ 28.Kg2 Rd2+ 29.Kg1 Ng5 30.f4 Nf3+ 31.Kf1 Nxh2+
 
Alberto Chueca Forcen vs Ivan Salgado Lopez, 2013
B21 Sicilian, 48 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1729807 (840) id=1729807
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Classical Formation (Spanish Championship)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 a6 7.O-O Nf6 8.Bf4 Bg4 9.h3 Bh5 10.Qb3 Na5 11.Qa4+ b5 12.Bxb5+ axb5 13.Nxb5 Nc6 14.Qxa8 Qxa8 15.Nc7+ Kd7 16.Nxa8 e5 17.Be3 Nxe4 18.Nb6+ Kc7 19.Nd5+ Kb7 20.b4 f5 21.Nd2 Bf7 22.Nxe4 Bxd5 23.Nc3 Bc4 24.Rfd1 f4 25.Bd2 g5 26.b5 Nd4 27.a4 Be7 28.a5 Ra8 29.b6 d5 30.Na4 Nb3 31.Rab1 Nxd2 32.Rxd2 Rxa5 33.Nc3 h6 34.Kh2 Bd6 35.Ne4 Bb8 36.Nf6 e4 37.Nxe4 dxe4 38.Rd7+ Ka8 39.Rb4 Bd5 40.Rh7 f3+ 41.g3 e3 42.fxe3 f2 43.Rb1 f1=Q 44.Rxf1 Ra2+ 45.Kg1 Rg2+ 46.Kh1 Rxg3+ 47.Kh2 Rg2+ 48.Kh1 Ra2+
 
Jorge Freyre vs Anothai Rittiphunyawong, 1984
B21 Sicilian, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1634024 (009) id=1634024
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Fianchetto Defense "Tell Me Anothai" (Thessaloniki ol (Men))
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 g6 6.Bc4 Bg7 7.e5 Qa5 8.O-O Nxe5 9.Nxe5 Qxe5 10.Re1 Qa5 11.Nd5 Kf8 12.Bd2 Qd8 13.Nxe7 Nxe7 14.Bg5 f6 15.Qd6 fxg5 16.Re3 Ke8 17.Rae1 Bf8 18.Rf3 Qb6 19.Rxf8+
 
Milan Matulovic vs Del Pezzo, 1954
B21 Sicilian, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1285106 (021) id=1285106
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Fianchetto Defense "Pezzo Dispenser" (Sirmione)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 g6 6.Bc4 Bg7 7.O-O Nf6 8.e5 Ng4 9.Bxf7+ Kxf7 10.Ng5+ Ke8 11.Qxg4 Nxe5 12.Qa4 Nc6 13.Rd1 Qa5 14.Qb3 Qf5 15.Nb5 Be5 16.Rd5 h6 17.Nc7+ Kf8 18.Nf3 Rb8 19.Nxe5 Nxe5 20.f4
 
Moore vs Igor Vasilievich Ivanov, 1988
B21 Sicilian, 36 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1061155 (040) id=1061155
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Fianchetto Defense (USA)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 Nc6 4.c3 dxc3 5.Nxc3 g6 6.Bc4 Bg7 7.e5 Na5 8.Qd5 e6 9.Qd3 d5 10.exd6 Nxc4 11.Qxc4 Nf6 12.O-O O-O 13.Rd1 Bd7 14.Ne5 Rc8 15.Qb3 Nh5 16.Nxd7 Qxd7 17.Be3 Bxc3 18.bxc3 Rc6 19.Rd3 Rfc8 20.Qb5 a6 21.Qa4 b5 22.Qd4 Rc4 23.Qb6 Nf6 24.Rd4 R4c6 25.Qa5 e5 26.Rd2 Ne4 27.Rd5 Rxd6 28.Rxd6 Qxd6 29.a4 Nxc3 30.axb5 axb5 31.Bh6 b4 32.h3 Ne2+ 33.Kh1 Nd4 34.Qa4 b3 35.Qc4 Qc6 36.Qd3 b2
 
Leroy Dubeck vs Raymond Allen Weinstein, 1958
B21 Sicilian, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1654200 (080) id=1654200
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Fianchetto Defense (New Jersey Open Championship)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 g6 6.Bc4 Na5 7.Qd4 f6 8.O-O Nh6 9.e5 Nf5 10.exf6 exf6 11.Re1+ Be7 12.Nd5 Kf8 13.Rxe7 Qxe7 14.Bh6+ Ke8 15.Qc3 Qd6 16.Re1+ Kd8 17.Bf4 Qc6 18.Qxf6+
 
Kurtes vs Berta, 1958
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250818 (087) id=1250818
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Fianchetto Defense (Hungary)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 g6 6.Bc4 Na5 7.Bxf7+ Kxf7 8.Qd4 Bg7 9.Ng5+ Kf8 10.Ne6+
 
Marc Esserman vs Vadim Martirosov, 2008
B21 Sicilian, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1645109 (089) id=1645109
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Kan Formation "That's a Morra!" (Harvard Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 a6 6.Bc4 d6 7.O-O b5 8.Bb3 Ra7 9.Be3 Rd7 10.Nd4 Nf6 11.f4 Bb7 12.f5 e5 13.Ne6 fxe6 14.fxe6 Rc7 15.Bb6 Be7 16.Rc1 O-O 17.Bxc7 Qxc7 18.Nd5 Qd8 19.Nxe7+ Qxe7 20.Rc7 Qxc7 21.e7+ d5 22.Bxd5+ Bxd5 23.Qxd5+ Rf7 24.Qd8+ Qxd8 25.exd8=Q+
 
Marc Esserman vs Justin Sarkar, 2008
B21 Sicilian, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1609652 (099) id=1609652
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Kan Formation (Miami op)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 a6 6.Bc4 b5 7.Bb3 Bb7 8.O-O b4 9.Nd5 exd5 10.exd5 d6 11.Qd4 Nf6 12.Qxb4 Qc7 13.Bf4 Nbd7 14.Rfe1+ Kd8 15.Rac1 Qb6 16.Ng5
 
Marc Esserman vs Justin Sarkar, 2008
B21 Sicilian, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1674656 (583) id=1674656
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Kan Formation (Miami op)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 a6 6.Bc4 b5 7.Bb3 Bb7 8.O-O b4 9.Nd5 exd5 10.exd5 d6 11.Re1+ Be7 12.Nd4 Kf8 13.Qf3 Bf6 14.Nc6 Qc7 15.Bf4 Nxc6 16.Rac1 Rd8 17.Rc4 Ne5 18.Rxc7 Nxf3+ 19.gxf3 g5 20.Bd2 Ba8 21.Bxb4 Nh6 22.Ra7 Kg7 23.Re6 Nf5 24.Bc2 Bd4
 
Tom Allen vs Eric Schiller, 2001
B21 Sicilian, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1366227 (838) id=1366227
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Larsen Defense (Bagby Memorial)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 a6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nc6 8.O-O Bd6 9.Re1 Ne5 10.Nxe5 Bxe5 11.f4 Bd4+ 12.Kh1 b5 13.Bb3 Bb7 14.Be3 Bxe3 15.Qxe3 Ne7 16.Bd1 Rc8 17.Be2 O-O 18.Rad1 d5 19.Bf3 dxe4 20.Nxe4 Nd5 21.Rxd5 Bxd5 22.Ng5 h6 23.Bxd5 hxg5 24.Bxe6 fxe6 25.Qxe6+ Qf7
 
Mladen Zelic vs Miso Cebalo, 1995
B21 Sicilian, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1494459 (008) id=1494459
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (Portoroz op)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 a6 7.O-O Nge7 8.Bg5 h6 9.Be3 Ng6 10.Nd4 Be7 11.f4 O-O 12.Bb3 b5 13.Qh5 Nxd4 14.Bxd4 Qc7 15.Nd5 exd5 16.Bxd5 Qd6 17.Rad1 Rb8 18.f5 Bb7 19.f6 Nf4 20.Rxf4 Qxf4 21.fxe7 Bxd5 22.exf8=Q+ Rxf8 23.Qxd5 Re8 24.Rf1
 
Dr. Michael Negele vs Gata Kamsky, 2007
B21 Sicilian, 38 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1470149 (014) id=1470149
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (Ordix Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 a6 6.Bc4 e6 7.O-O Nge7 8.Bg5 b5 9.Bb3 Bb7 10.Qe2 Qb8 11.Rfe1 Ng6 12.Rad1 Bc5 13.e5 h6 14.Bc1 Bb4 15.Bc2 Nce7 16.Rd4 Bxc3 17.bxc3 Bd5 18.Ba3 Qb7 19.Rxd5 Nxd5 20.Bxg6 fxg6 21.Qe4 Kf7 22.Nh4 Rhc8 23.Qxg6+ Kg8 24.Bc1 d6 25.exd6 Qf7 26.Qg4 Rc4 27.Re4 Nf6 28.Rxc4 Nxg4 29.Rxg4 g5 30.Nf3 Qf5 31.Rd4 Qc2 32.Bd2 e5 33.Rd5 e4 34.Ne1 Qxa2 35.Rd4 Rd8 36.h4 Qe6 37.hxg5 hxg5 38.Bxg5 Rxd6
 
Dan E Mayers vs Nicholas J Rutter, 1993
B21 Sicilian, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1283850 (035) id=1283850
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (Lloyds Bank Masters)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 a6 6.Bc4 e6 7.O-O Qc7 8.Qe2 Nf6 9.e5 Ng4 10.Bf4 f6 11.Nd5 Qb8 12.exf6 Bd6 13.Bxd6 Qxd6 14.Rad1 Qb8 15.fxg7 Rg8 16.h3 b5 17.Bb3 Nge5 18.Nxe5 Nxe5 19.Qh5+ Ng6 20.Nf6+ Kf7 21.Nxg8 Kxg8 22.Qh6 Qf4 23.Bxe6+
 
Joseph L Shipman vs Louis A Mercuri, 1987
B21 Sicilian, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1333317 (076) id=1333317
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (Harvard Futurity)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 a6 7.O-O Nge7 8.Bg5 f6 9.Be3 b5 10.Bb3 Ng6 11.Nd4 Be7 12.f4 Nxd4 13.Bxd4 O-O 14.Nd5 Rb8 15.f5 Ne5 16.Nf4 Nc4 17.Rc1 e5 18.Rxc4 bxc4 19.Bxc4+ Rf7 20.Qh5 Qe8 21.Rf3 Rb4 22.Qxh7+ Kxh7 23.Rh3+
 
Ralph Junge vs Vlastimil Hort, 1986
B21 Sicilian, 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1058699 (077) id=1058699
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (Krefeld)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 a6 7.O-O Nge7 8.a4 Ng6 9.Be3 Qc7 10.Rc1 Be7 11.Nd4 O-O 12.Ba2 Bf6 13.Nxc6 bxc6 14.f4 d6 15.Qh5 Qe7 16.g4 Rb8 17.g5 Bxc3 18.Rxc3 Rxb2 19.Bd4 e5 20.f5 exd4 21.Rh3 h6 22.gxh6 Qf6 23.fxg6 Qxf1+ 24.Kxf1 Bxh3+ 25.Qxh3 Rxa2 26.hxg7 Kxg7 27.Qh7+ Kf6 28.g7+ Rb8 29.g8=N+ Rxg8 30.Qxg8 d3 31.Qh8+ Ke6 32.Qd4 d2 33.Ke2 Ke7 34.h4 c5 35.Qc4 Rb2 36.h5 Rb4 37.Qxa6 Rd4 38.Kd1 Kf6 39.Qf1+ Kg7 40.Qg1+ Kh6 41.Qxd4 cxd4 42.a5 d5 43.exd5 f5 44.a6 f4 45.a7 f3 46.a8=Q
 
Marc Esserman vs Loek Van Wely, 2011
B21 Sicilian, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1630005 (086) id=1630005
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation "Marc of Excellence" (112th US Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 a6 7.O-O Nge7 8.Bg5 f6 9.Be3 Ng6 10.Bb3 b5 11.Nd5 exd5 12.exd5 Nce5 13.d6 Bb7 14.Nxe5 fxe5 15.f4 Qf6 16.fxe5 Qxe5 17.Bg5 Be7 18.Bf7 Kd8 19.dxe7 Nxe7 20.Qd2 Kc8 21.Rac1 Nc6 22.Rfd1 Qf5 23.Bf4 Qxf7 24.Qd6 Kd8 25.Rxc6 Bxc6 26.Qxc6
 
Arni H Kristjansson vs Michael Spooner, 2002
B21 Sicilian, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1371099 (091) id=1371099
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation "There is No Spooner" (Hong Kong-Iceland)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 a6 6.Bc4 Nc6 7.O-O d6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Nf6 11.Rac1 O-O 12.Bb3 Qb8 13.h3 b5 14.e5 dxe5 15.Nxe5 Nxe5 16.Bxe5 Qb7 17.Bc2 Qa7 18.Ne4 Nd5 19.Bb3 Bb7 20.Bxd5 exd5 21.Rc7 Bd8 22.Qg4 g6 23.Nf6+ Bxf6 24.Bxf6 Qb6 25.Qf4
 
Rodney Malpert vs Bruce Rind, 1992
B21 Sicilian, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1643173 (096) id=1643173
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (World op)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 a6 7.O-O b5 8.Bb3 Nge7 9.Bg5 h6 10.Bh4 Qa5 11.Nd5 Ng6 12.Bg3 d6 13.Rc1 Bb7 14.Nd4 Rc8 15.Nxe6 fxe6 16.Qh5 exd5 17.Qxg6+ Kd8 18.exd5 Ne7 19.Qxd6+ Ke8 20.Qe6 Rxc1 21.Rxc1 Qd2 22.Rd1 Qg5 23.d6
 
Nigel Short vs Anatoly Karpov, 1977
B21 Sicilian, 59 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1068033 (580) id=1068033
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (London sm)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 a6 7.a3 b5 8.Ba2 b4 9.axb4 Bxb4 10.O-O Nge7 11.Bg5 O-O 12.Nd5 exd5 13.exd5 Qc7 14.dxc6 dxc6 15.Rc1 a5 16.Qe2 Ba6 17.Bc4 Bxc4 18.Rxc4 Rfe8 19.Qe4 Rac8 20.Rfc1 Qd7 21.h4 f6 22.Be3 Nf5 23.Qg4 h5 24.Qh3 Qe6 25.Bc5 Nd6 26.Qxe6+ Rxe6 27.R4c2 Bxc5 28.Rxc5 Nb7 29.Rxh5 Rd8 30.Rf5 Rd3 31.Rf4 c5 32.Rfc4 Rb3 33.R1c2 Reb6 34.Nd2 Rxb2 35.Ne4 Rxc2 36.Rxc2 Kf7 37.Rc1 Ke6 38.Nxc5+ Nxc5 39.Rxc5 Ra6 40.Kf1 a4 41.Ke2 a3 42.Rc1 a2 43.Ra1 Kf5 44.Kd2 Kg4 45.Ke3 Ra3+ 46.Ke2 Kxh4 47.Rh1+ Kg4 48.Ra1 f5 49.Kf1 Kf4 50.Ke2 g5 51.Kd2 g4 52.Ke2 g3 53.f3 Ke5 54.Ke1 Kd4 55.Kd2 f4 56.Ke2 Kc3 57.Rd1 Kc4 58.Ra1 Kb3 59.Rc1 a1=Q
 
Esserman vs NN, 2007
B21 Sicilian, 12 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (582) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Paulsen Formation (corr)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 d6 7.O-O Nge7 8.Bg5 h6 9.Nb5 d5 10.exd5 hxg5 11.dxe6 fxe6 12.Nd6+
 
Antonin Chretien vs Sven Charmeteau, 2000
B21 Sicilian, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1235603 (015) id=1235603
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Pin Defense (FRA-chTJ 00/01)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Bc4 e6 6.Nf3 Bb4 7.O-O Bxc3 8.bxc3 Nge7 9.Qe2 O-O 10.Rd1 b6 11.Bf4 Bb7 12.Ng5 Qc8 13.Qh5 h6 14.Nf3 Ng6 15.Bxh6 gxh6 16.Qxh6 Re8 17.Ng5 Nf8 18.Bd3 Ne5 19.Bc2 Nfg6 20.g3 f6 21.Qh7+ Kf8 22.f4 fxg5 23.fxe5 Qxc3 24.Rf1+ Nf4 25.gxf4 Qe3+ 26.Kh1 g4 27.f5 Bxe4+ 28.Bxe4 Qxe4+ 29.Kg1 Qe3+ 30.Rf2 exf5 31.Qxf5+ Ke7 32.Qf6#
 
Bernardo Wexler vs Germalm, 1967
B21 Sicilian, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250869 (069) id=1250869
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Pin Defense (Philadelphia)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Bc4 e6 6.Nf3 Bb4 7.O-O Nge7 8.Nb5 d5 9.exd5 exd5 10.Bxd5 Nxd5 11.Qxd5 Qxd5 12.Nc7+
 
Marc Esserman vs Justin Sarkar, 2008
B21 Sicilian, 67 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1581310 (833) id=1581310
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Pin Defense (Berkeley Masters op)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Bb4 7.O-O Nge7 8.e5 Ng6 9.Ne4 Ngxe5 10.Nxe5 Nxe5 11.Qd4 f6 12.Be2 Qb6 13.Bh5+ Kf8 14.Qd1 d5 15.Be3 Qd8 16.Qb3 Be7 17.Rfd1 g6 18.Be2 Qa5 19.Bh6+ Kf7 20.Nc3 Qb4 21.Qc2 Bd7 22.f4 Nc4 23.Nxd5 exd5 24.Bxc4 dxc4 25.Rxd7 Rhd8 26.Rxd8 Rxd8 27.Rd1 Qc5+ 28.Kf1 Rxd1+ 29.Qxd1 Qh5 30.Qxh5 gxh5 31.f5 Bc5 32.Ke2 Bd4 33.Bc1 Ke7 34.Kf3 Kd6 35.Ke4 Be5 36.h3 b5 37.g4 hxg4 38.hxg4 a5 39.b3 cxb3 40.axb3 Bc3 41.Bf4+ Kc6 42.Bh6 a4 43.bxa4 bxa4 44.Bc1 Kb5 45.Kd5 h6 46.Ba3 Ba1 47.Bc1 Be5 48.Ba3 Bc3 49.Bc1 Kb4 50.Bxh6 Kb3 51.Bc1 Bb4 52.g5 fxg5 53.f6 g4 54.Ke4 Kc2 55.Bf4 a3 56.f7 a2 57.Be5 g3 58.Kf3 Kd3 59.Kxg3 Ke4 60.Ba1 Kf5 61.Kf3 Kg6 62.Ke2 Bf8 63.Kd3 Bg7 64.Kc2 Kxf7 65.Bxg7 Kxg7 66.Kb2 a1=Q+ 67.Kxa1
 
Jacek Stopa vs Alexandra Kosteniuk, 2011
B21 Sicilian, 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1634591 (834) id=1634591
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Pin Defense (Kings vs Queens)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 Nc6 6.Bc4 Bb4 7.O-O Nge7 8.Bg5 Qa5 9.Nb5 d5 10.exd5 exd5 11.Bf4 O-O 12.Bd3 Qd8 13.Bc7 Qd7 14.a3 Ba5 15.Bxa5 Nxa5 16.Ne5 Qd8 17.Re1 Nac6 18.Nf3 Ng6 19.Qa4 Bd7 20.Qb3 Nf4 21.Bf1 Qb6 22.Qa4 Ng6 23.Qd1 a6 24.Qxd5 Be6 25.Rxe6 fxe6 26.Qxe6+ Kh8 27.Nd6 Qxb2 28.Rd1 Nce5 29.Bc4 Nxf3+ 30.gxf3 Ne5 31.Bd5 Rf6 32.Qe7 Qe2
 
Savielly Tartakower vs Josef Lokvenc, 1948
B21 Sicilian, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1156047 (003) id=1156047
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (7, Venice it ITA)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 d6 6.Bc4 e6 7.Bf4 Nf6 8.Qe2 Nh5 9.Be3 Be7 10.Rd1 Qa5 11.O-O Nf6 12.Bg5 O-O 13.Nb5 d5 14.exd5 exd5 15.Bxf6 Bxf6 16.Bxd5 Bg4 17.Nd6 Qb6 18.Ne4 Be7 19.Nc3 Bf6 20.Ne4 Be5 21.Neg5 Bxf3 22.Qd3 g6 23.Qxf3 Nd8 24.Qh3 h5 25.g4 Bf4 26.Ne4 hxg4 27.Qxg4 Bh6 28.Bb3 Kg7 29.Rd6 Qc7 30.Rfd1 Qa5 31.R6d5 Qc7 32.Rd6 Qa5 33.Rd7 Qe5 34.R1d6 Kh8 35.Rf6 Rc8 36.Kg2 Rc7 37.Rd5 Qxb2 38.Rh5 Kg7 39.Rxh6 Kxh6 40.Qf4+ Kg7 41.Qxc7
 
Mikhail Tal vs Neibult, 1991
B21 Sicilian, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1141196 (010) id=1141196
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (URS)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nf6 8.Qe2 a6 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Ne5 11.Bb3 Be7 12.Rac1 Qb8 13.Nd4 O-O 14.Bg3 Ned7 15.f4 e5 16.Nf5 Re8 17.Qc4 d5 18.Nxd5 Bc5+ 19.Kh1 Re6 20.Qxc5 Nxd5 21.Rxd5 exf4 22.Ne7+ Kf8 23.Rxd7 Bxd7 24.Bxe6
 
Milan Matulovic vs Lajos Segi, 1953
B21 Sicilian, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1285107 (020) id=1285107
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Yugoslavia)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O a6 8.Qe2 Nf6 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Ne5 11.Bxe5 dxe5 12.Rac1 Bd7 13.Bxe6 Bxe6 14.Nd5 Qb8 15.Nc7+ Ke7 16.Qd2 Ne8 17.Nxe6 fxe6 18.Qd7+ Kf6 19.Ng5 Kxg5 20.Qxe6 Nf6 21.Qf5+ Kh6 22.Rc3 Qe8 23.Rh3+ Qh5 24.g4 Qxh3 25.g5+ Kh5 26.Qxh3+ Kxg5 27.Qf5+ Kh6 28.Rd3 Nh5 29.Rh3 g6 30.Rxh5+ Kg7 31.Qxe5+ Kg8 32.Qd5+ Kg7 33.Qxb7+ Kf6 34.e5+ Ke6 35.Qc6+
 
Yury Novikov vs Isaac Boleslavsky, 1961
B21 Sicilian, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1306181 (025) id=1306181
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Ch Belarus)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Be7 8.Qe2 Nf6 9.Rd1 e5 10.h3 O-O 11.b4 Be6 12.Bxe6 fxe6 13.Qc4 Qd7 14.b5 Na5 15.Qa4 Qc7 16.Ba3 Nc4 17.Rac1 Rac8 18.Nd2 Nxd2 19.Nd5 Qd7 20.Nxe7+ Qxe7 21.Rxc8 Rxc8 22.Rxd2 Nh5 23.Rxd6 Qg5 24.Qd1 Nf4 25.Qg4 Qf6 26.Rd7 h5 27.Qd1 Qg6 28.g3 Nxh3+ 29.Kg2 Ng5 30.f3 Rc3 31.Rd3 Nxe4
 
Monokroussos vs Igor Vasilievich Ivanov, 1985
B21 Sicilian, 22 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1061018 (037) id=1061018
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Reno)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 d6 6.Bc4 Nc6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 e5 10.Be3 O-O 11.Rac1 Bg4 12.h3 Bh5 13.g4 Bg6 14.Bc5 Rc8 15.Ba3 a6 16.Bd5 Qa5 17.Qd2 Rfe8 18.Kh2 Bf8 19.Qe2 Nd4 20.Nxd4 exd4 21.Rxd4 Rxc3 22.Bb4 Qxd5
 
B Nyren vs Mark Taimanov, 1952
B21 Sicilian, 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1156367 (039) id=1156367
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Liverpool)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nf6 8.Bf4 a6 9.a4 Be7 10.Qe2 e5 11.Rad1 exf4 12.e5 O-O 13.exf6 Bxf6 14.Ne4 Be5 15.Nxe5 Nxe5 16.Nxd6 Qg5 17.Bd5 Be6 18.f3 Bxd5 19.Rxd5 f6 20.Rfd1 Rab8 21.Qe4 b5 22.axb5 axb5 23.R1d4 Ra8 24.Qxf4 Ra1+ 25.Kf2 Nd3+ 26.Ke3 Nxf4
 
Savielly Tartakower vs Miguel Najdorf, 1948
B21 Sicilian, 57 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1101054 (042) id=1101054
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Saltsjobaden)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Nc6 6.Bc4 e6 7.Bf4 a6 8.a4 Be7 9.Qd2 Nf6 10.Rd1 Qa5 11.Bxd6 Bxd6 12.Qxd6 Nxe4 13.Qa3 Nxc3 14.bxc3 Qc7 15.O-O Qe7 16.Rd6 O-O 17.Qc5 Re8 18.Rfd1 h6 19.Qb6 e5 20.Ne1 e4 21.Be2 Be6 22.Qe3 Rac8 23.R1d2 Na5 24.h3 Qg5 25.Qxe4 Nb3 26.Rb2 Nc5 27.Qf3 Bb3 28.Rb1 Qe7 29.Rd2 Bxa4 30.Bc4 Bc6 31.Qg4 Qe4 32.Qxe4 Nxe4 33.Rd3 Rcd8 34.Rxd8 Rxd8 35.Rc1 b5 36.Bd3 Nc5 37.Bc2 Rd2 38.Rd1 Rxd1 39.Bxd1 a5 40.Kf1 a4 41.Nc2 Ne4 42.Bf3 Nd2+ 43.Ke2 Nxf3 44.gxf3 g5 45.Na3 Kg7 46.Ke3 h5 47.f4 Kg6 48.f3 h4 49.fxg5 Kxg5 50.f4 Kf5 51.Nc2 Bd7 52.Na3 Kf6 53.Kf3 Ke7 54.f5 Bxf5 55.Nxb5 Bxh3 56.c4 Bd7 57.Na3 Kd6
 
Alexander Zaitsev vs Y Sakharov, 1968
B21 Sicilian, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1158342 (082) id=1158342
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Ch URS, Alma-Ata)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nge7 8.Bg5 a6 9.Qe2 h6 10.Be3 Bd7 11.Rad1 Ng6 12.Nd4 Na5 13.Bxe6 fxe6 14.Qh5 Kf7 15.f4 Nc4 16.Bf2 Rc8 17.f5 Kg8 18.fxg6 Qg5 19.Qh3 Qxg6 20.Rd3 Qe8 21.Rg3 Rh7 22.b3 Nd2 23.Re1 Be7 24.Na4 Bd8 25.Rd3 b5 26.Nc3 Bg5 27.Qg3 e5 28.Nf5 Bf4 29.Qg4 h5 30.Qe2 Bxf5 31.exf5
 
Jacob Yuchtman vs Abram Yakolevich Roizman, 1957
B21 Sicilian, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1543492 (094) id=1543492
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Minsk)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 d6 5.Nf3 Nc6 6.Bc4 e6 7.O-O Be7 8.Bf4 e5 9.Be3 Nf6 10.Ng5 O-O 11.Qb3 d5 12.Nxd5 Nxd5 13.Nxf7 Rxf7 14.Bxd5 Qe8 15.f4 Bf6 16.fxe5 Nxe5 17.Bd4 Kh8 18.Bxf7 Nxf7 19.Rxf6 Qxe4 20.Qxf7 Qxd4+ 21.Kh1 Qxf6 22.Qe8+
 
Iivo Nei vs Alexander Koblents, 1956
B21 Sicilian, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1565140 (095) id=1565140
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Zonal Tt)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nge7 8.Bg5 h6 9.Nb5 d5 10.exd5 hxg5 11.dxe6 Ng6 12.exf7+ Ke7 13.Qe1+ Kf6 14.Qe3 Nf4 15.h4 Be6 16.hxg5+ Kf5 17.Bxe6+ Nxe6 18.g4+
 
Marc Esserman vs Thomas J Bartell, 2009
B21 Sicilian, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1609641 (098) id=1609641
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (USA tt)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Be7 8.Qe2 Nf6 9.Rd1 e5 10.Be3 O-O 11.Rac1 Bd7 12.a3 a6 13.b4 b5 14.Bb3 Be6 15.Nd5 Bxd5 16.exd5 Nb8 17.Nxe5 dxe5 18.d6 Bxd6 19.Bc5 Bxc5 20.Rxd8 Bxf2+ 21.Qxf2 Rxd8 22.g4 a5 23.g5 Nfd7 24.Qxf7+ Kh8 25.Qe7 Rf8 26.Qxf8+ Nxf8 27.Rc8
 
Gerald Koller vs Dr. Helmut Stieger, 1999
B21 Sicilian, 29 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1323846 (576) id=1323846
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (EM/M/A080)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 d6 7.O-O Nf6 8.Qe2 a6 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Be7 11.Rac1 Qb8 12.Bb3 O-O 13.Bg3 Ne5 14.h3 b5 15.Nxe5 dxe5 16.Rf1 b4 17.Na4 Bd7 18.Nc5 Bxc5 19.Rxc5 Bb5 20.Bc4 Nd7 21.Bxe5 Bxc4 22.Qxc4 Nxe5 23.Rxe5 Qxe5 24.Qxb4 Rab8 25.Qa3 Qxb2 26.Qxa6 Ra8 27.Qd6 Rxa2 28.Qc6 Qe2 29.Qb7 Rd8
 
Alexey Averjanov vs Barbara Grabarska, 2001
B21 Sicilian, 22 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1192378 (577) id=1192378
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Rubinstein Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 d6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 e5 10.h3 O-O 11.b4 a6 12.a4 Be6 13.Bxe6 fxe6 14.Ba3 Nh5 15.Rac1 Nf4 16.Qe3 Qe8 17.g3 Nxh3+ 18.Kg2 Nd4 19.Rxd4 exd4 20.Qxd4 Qh5 21.Qd3 Qg4 22.Ne2 Rf7
 
Gik vs Rosenberg, ????
B21 Sicilian, 21 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=# (578) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (co)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 d6 7.O-O Nf6 8.Qe2 a6 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Be7 11.Rac1 Qb8 12.Nd5 exd5 13.exd5 Na5 14.Re1 O-O 15.Qxe7 Nxc4 16.Rxc4 Nxd5 17.Qxd6 Nxf4 18.Qxf4 Be6 19.Qxb8 Rfxb8 20.Ra4 b5
 
Stoltefuss vs Komlijenovic, 2013
B21 Sicilian, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (579) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Münster Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 d6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Bd7 9.Rd1 Qb8 10.Bg5 Be7 11.Nb5 O-O 12.Bxf6 gxf6 13.Rd3 Na5 14.Ne5 fxe5 15.Qh5 Rc8 16.Rg3+ Bg5 17.Qxg5+ Kf8 18.Qf6 Bxb5 19.Rg7 Qc7 20.Rxh7 Ke8 21.Rh8+ Kd7
 
Mariya Muzychuk vs Nona Gaprindashvili, 2012
B21 Sicilian, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1668565 (584) id=1668565
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Women's World Rapid Championship)
1.d4 c5 2.e4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Be7 8.Qe2 a6 9.Rd1 Qc7 10.Bf4 Ne5 11.Bb3 Bd7 12.Rac1 Qb8 13.Bxe5 dxe5 14.Rxd7 Kxd7 15.Ba4+ b5 16.Nxb5 axb5 17.Bxb5+ Kd8 18.Rd1+ Kc8 19.Bd7+ Kb7 20.Qb5+ Ka7 21.Qa5+ Kb7 22.Bc6+ Kc8 23.Bxa8 Qc7 24.Qa6+ Kb8 25.Nxe5
 
Kiffmaier vs Sandmeier, 1970
B21 Sicilian, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (585) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (?)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nf6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 O-O 10.e5 Ne8 11.exd6 Bxd6 12.Nb5 Qe7 13.Bg5 f6 14.Be3 Bb8 15.Rac1 b6 16.Bb3 Bb7 17.Bc5 bxc5 18.Bxe6+ Kh8 19.Rd7
 
Uno Erikhovich Mikkov vs Alexey Suetin, 1956
B21 Sicilian, 58 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1134544 (831) id=1134544
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Tallinn)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.O-O Nge7 8.Bg5 Qd7 9.Qe2 Ng6 10.Rfd1 h6 11.Be3 Be7 12.Nd4 O-O 13.g3 a6 14.f4 Nxd4 15.Bxd4 b5 16.Bb3 Bb7 17.Qg4 b4 18.Nd5 h5 19.Qh3 Rad8 20.Nb6 Qc6 21.Re1 Bf6 22.Bf2 Bxb2 23.Rad1 Bc3 24.Re2 a5 25.Ba4 Qc7 26.Qxh5 Ne7 27.Bb3 d5 28.exd5 Nxd5 29.Nxd5 Bxd5 30.Bxd5 Rxd5 31.Rxd5 exd5 32.Qxd5 Rd8 33.Qb5 Rb8 34.Re8+ Rxe8 35.Qxe8+ Kh7 36.h4 Qc4 37.Qa4 Qd5 38.Bb6 Qf3 39.Bf2 g6 40.Qd7 Kg7 41.Qa4 Qd3 42.Kg2 Qd5+ 43.Kg1 Kh6 44.Bb6 Bd4+ 45.Bxd4 Qxd4+ 46.Kh2 Qf2+ 47.Kh3 Qg1 48.Qc6 Qf1+ 49.Kh2 Qe2+ 50.Kg1 Qxa2 51.Qf6 Kh7 52.h5 Qb1+ 53.Kf2 Qc2+ 54.Kf1 Qf5 55.hxg6 Qxg6 56.Qe5 Qxg3 57.Qf5+ Kg8 58.Qc8+ Kg7
 
Aleksandr Lenderman vs Boris Gulko, 2007
B21 Sicilian, 37 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1485522 (841) id=1485522
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation "Morra Less" (2007 (108th) U.S. Open)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 d6 6.Bc4 e6 7.Qe2 Be7 8.O-O Nf6 9.Rd1 e5 10.Bb5 Bg4 11.Qc4 O-O 12.Bxc6 Rc8 13.Qa4 bxc6 14.Qxa7 d5 15.Qa4 d4 16.Qc2 Nd7 17.Ne2 c5 18.b3 c4 19.bxc4 Qc7 20.Ng3 Qxc4 21.Qxc4 Rxc4 22.Nf5 Bxf5 23.exf5 Ra8 24.Bb2 g6 25.fxg6 hxg6 26.Rdc1 Rb4 27.Rc7 Rxb2 28.Rxd7 Raxa2 29.Rc1 Bf6 30.Rf1 e4 31.Rd6 Kg7 32.Nxd4 Rd2 33.Nb5 e3 34.Rxf6 Kxf6 35.Nc3 e2 36.Re1 Rd1 37.Kh1
 
Marc Esserman vs Zbynek Hracek, 2009
B21 Sicilian, 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1609643 (611) id=1609643
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Declined Push Variation (New York Marshall CC op 2nd)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.Bxd3 g6 5.c4 Bg7 6.Nf3 d6 7.h3 Nf6 8.O-O O-O 9.Nc3 Nbd7 10.Be3 b6 11.Rc1 Bb7 12.Bb1 a6 13.Qe2 Re8 14.Rfd1 Qb8 15.b3 Nc5 16.Nd2 e6 17.b4 Ncd7 18.Nb3 Rc8 19.f4 Qc7 20.Qe1 Re8 21.Qf2 Rac8 22.Bd3 h5 23.Nd2 Rb8 24.Nf3 Ba8 25.Rf1 Qd8 26.f5 exf5 27.exf5 Bxf3 28.Qxf3 Ne5 29.Qd1 d5 30.cxd5 Nxd5 31.Nxd5 Qxd5 32.fxg6 fxg6 33.Bc4 Qxc4 34.Rxc4 Nxc4 35.Bf4 Rbc8 36.Qd7 Kh7 37.Bg5 Ne5 38.Qb7 Rc6 39.Bf6 Rxf6 40.Rxf6 Kh6 41.Rd6 h4 42.Qe4 Kh5 43.Rd5 Bf6 44.Qf4
 
Ladislav Langner vs Srdjan Benderac, 2003
B21 Sicilian, 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1268386 (612) id=1268386
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Declined Push Variation (19th ECC 2003)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.Bxd3 Nc6 5.c4 g6 6.Nf3 Bg7 7.O-O d6 8.h3 Nf6 9.Nc3 O-O 10.Be3 Nd7 11.Rc1 Nc5 12.Bb1 Qa5 13.Nd4 Nxd4 14.Bxd4 Be6 15.Nd5 Bxd5 16.exd5 Nd7 17.Bxg7 Kxg7 18.Re1 Rfe8 19.a3 Rac8 20.Rc3 f6 21.Rce3 Qd8 22.Qe2 Ne5 23.b3 Qa5 24.f4 Nf7 25.h4 Qxa3 26.h5 Qc5 27.hxg6 hxg6 28.Qg4 g5 29.fxg5 Nxg5 30.Kf1 Rh8 31.Rxe7+ Kf8 32.R1e3 Rh1+ 33.Ke2 Rd8 34.Qf4 Rh6 35.Rh7 Rxh7 36.Qxf6+ Nf7 37.Qe7+ Kg8 38.Bxh7+
 
Murray Chandler vs John Van der Wiel, 1982
B21 Sicilian, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1095455 (079) id=1095455
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Declined Scandinavian Formation (Wijk aan Zee (Netherlands))
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Nf6 5.Bb5+ Bd7 6.Bc4 dxc3 7.Nxc3 Na6 8.Nf3 Qa5 9.Ne5 b5 10.Nxd7 bxc4 11.Ne5 Nb4 12.O-O Rd8 13.Qf3 Qa6 14.Bg5 h6 15.Bxf6 gxf6 16.Nc6 Nxc6 17.dxc6 Rd3 18.Qe4 Rg8 19.c7 Kd7 20.Nd5 f5 21.Qe5 Qc6 22.Rfd1 Rg5 23.Rxd3 cxd3 24.h4 Rg7 25.Rd1 e6 26.Qf6 Rxg2+ 27.Kh1 Qa8 28.Kxg2 Qxd5+ 29.Kg1 Kc8 30.Qxf7 Bd6 31.Qe8+ Kxc7 32.Rc1+ Bc5 33.Qf7+ Kb6 34.b4 Bxf2+ 35.Kxf2 Qd4+ 36.Kg2 Qb2+ 37.Kf3 Qxc1 38.Qxe6+ Qc6+ 39.Qxc6+ Kxc6 40.Ke3 Kb5 41.Kxd3 Kxb4
 
Dutch vs John N Sugden, 1964
B21 Sicilian, 10 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1243215 (097) id=1243215
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Declined Scandinavian Formation (London)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.Nf3 Bg4 6.Qa4+ Nc6 7.Nxd4 Bd7 8.Nb5 O-O-O 9.Nxa7+ Nxa7 10.Qxa7 Qd1+
 
NN vs NN, 2012
B21 Sicilian, 17 moves, +-  www.chessgames.com?gid=# (071) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Siberian Trap (Quick)
1.e4 c5 2.d4 c5xd4 3.c3 d4xc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nd5 exNd5 10.exNd5 Ne7 11.h3 b5 12.Bxb5 Nf6 13.Rd1 Qd6 14.Ne5 a6 15.Nc4 Qb8 16.Bc6 dxBc6 17.d5xc6
 
NN vs NN, 2012
B21 Sicilian, 15 moves, +-  www.chessgames.com?gid=# (072) id=#
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Siberian Trap (Quick)
1.e4 c5 2.d4 c5xd4 3.c3 d4xc3 4.Nxc3 Nc6 5.Nf3 e6 6.Bc4 Qc7 7.O-O Nf6 8.Qe2 Ng4 9.Nd5 exNd5 10.exNd5 Ne7 11.h3 Nh6 12.Re1 Nh6f5 13.Bd3 d6 14.Bf4 Bd7 15.Nd2
 
Mario Bossoni vs Valerij Bronznik, 2005
B21 Sicilian, 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1642851 (912) id=1642851
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Siberian Trap defended by 9.g3 (Arco op 27th)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Nxc3 e6 5.Nf3 Nc6 6.Bc4 Qc7 7.Qe2 Nf6 8.O-O Ng4 9.g3 Be7 10.Bf4 d6 11.Rac1 O-O 12.Rfd1 a6 13.Bb3 Qb8 14.Rd2 e5 15.Be3 Nxe3 16.Qxe3 Bg4 17.Nd5 Bd8 18.Rd3 Kh8 19.Nb6 Bxb6 20.Qxb6 f5 21.Bd5 Ne7 22.Ng5 Nxd5 23.Rxd5 fxe4 24.Rxd6 Qe8 25.Ne6 Bxe6 26.Rxe6 Qh5 27.Qe3 Rad8 28.Qxe4 Qf7
 
Cranktorp vs Maddox, 1933
B21 Sicilian, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243066 (871) id=1243066
Sicilian Defense:Morphy Gambit. Andreaschek Gambit (Australie)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Nf3 e5 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Nc6 6.Bc4 Be7 7.Qd5 Qc7 8.Qxf7+ Kd8 9.Qxg7 Bf6 10.Qf8#
 
Joseph Tamargo vs Robert James Fischer, 1956
B22 Sicilian Alapin, 40 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044418 (886) id=1044418
Sicilian Defense: Alapin Variation. Smith-Morra Declined "Tamargo Never Knows" (New York Manhattan)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 Nf6 4.e5 Nd5 5.cxd4 Nc6 6.Nc3 Nxc3 7.bxc3 d5 8.Bd3 e6 9.Ne2 Be7 10.O-O Bd7 11.f4 g6 12.g4 Qc7 13.f5 gxf5 14.gxf5 exf5 15.Ng3 O-O-O 16.Nxf5 Be6 17.Kh1 h5 18.Qf3 Rdg8 19.Nh6 Rf8 20.Bf5 Qd7 21.Bd2 f6 22.Bxe6 Qxe6 23.Qf5 Qxf5 24.Nxf5 fxe5 25.Nxe7+ Nxe7 26.dxe5 Kd7 27.Bg5 Ke6 28.Bf6 Rhg8 29.Rab1 b6 30.Rfd1 Rc8 31.Bxe7 Kxe7 32.Rxd5 Rxc3 33.a4 Ke6 34.Rdb5 Ra3 35.a5 bxa5 36.R1b3 Rxb3 37.Rxb3 Rg5 38.Rb7 Kxe5 39.Rxa7 Kd4 40.h4 Rg4
 
NN vs NN, 2012
B22 Sicilian Alapin, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (067) id=#
Sicilian Alapin (Quick)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d6 4.d4 cxd4 5.cxd4 Bg4 6.d5 Ne5 7.Nxe5 Qa5+ 8.Bd2 Bxd1 9.Bxa5 dxe5 10.Bb5#
 
NN vs NN, 2012
B22 Sicilian Alapin, 4 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (068) id=#
Sicilian Alapin (Quick)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.c3 Nf6 4.Bd3 Nc6 5.Bc2 Bg4 6.h3 Bh5 7.d4 e6 8.d5 Ne5 9.Ba4+ Nfd7 10.dxe6 fxe6 11.Nxe5 Bxd1 12.Bxd7+ Qxd7 13.Nxd7 Bc2 14.Nxf8
 
Lukasz Iwancio vs Kresim Kacic Karlin, 2007
B22 Sicilian Alapin, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1470750 (050) id=1470750
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense (IBCA European Individual Championship)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 e6 7.Nc3 Qa5 8.Be2 Nf6 9.O-O Be7 10.a3 O-O 11.b4 Qd8 12.Bf4 a6 13.Rc1 Bd7 14.Qd3 Na7 15.Ne5 Bc6 16.Rfd1 Nd5 17.Nxd5 Bxd5 18.Bh5 Nc6 19.Rc3 Bf6 20.Qh3 Rc8 21.Rg3 Be4 22.Nxc6 Rxc6 23.Be5 Bf5 24.Bg4 Bxe5 25.Bxf5 exf5 26.Rgd3 Rh6 27.dxe5
 
Rudolf Maric vs Nicolas Rossolimo, 1972
B22 Sicilian Alapin, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1119656 (053) id=1119656
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense (Novi Sad i/14\\317)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nc6 5.Nf3 cxd4 6.cxd4 e5 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Bxc3 9.Bxc3 e4 10.Ne5 Nxe5 11.dxe5 Ne7 12.Qa4+ Bd7 13.Qa3 Qe6 14.Rd1 O-O 15.Rd6 Qf5 16.Be2 Be6 17.O-O Ng6 18.Bd4 Nf4 19.Re1 Rac8 20.Bf1 Bc4 21.Qe3 Bxf1 22.Kxf1 Nd3 23.Rd1 Qh5 24.Qe2 Qxh2 25.Qxe4 Rc2
 
Sergei Tiviakov vs Alberto Andres Gonzalez, 2007
B22 Sicilian Alapin, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1477291 (070) id=1477291
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense (Calvia Chess Festival)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nf6 5.Nf3 Nc6 6.dxc5 Qxc5 7.Na3 Bg4 8.Nb5 Rc8 9.Be3 Bxf3 10.Qxf3 Qe5 11.O-O-O a6 12.Na7 Qb8 13.Nxc8 Qxc8 14.h4 g6 15.h5 gxh5 16.Bg5 Bg7 17.Bxf6 Bxf6 18.Rxh5 Qe6 19.Qd5
 
Gary W Lane vs Janos Flesch, 1983
B22 Sicilian Alapin, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243477 (093) id=1243477
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense (Ramsgate)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 e6 5.Nf3 Nf6 6.Be2 Be7 7.O-O O-O 8.c4 Qf5 9.Nc3 Rd8 10.Nh4
 
Valery A Chekhov vs Larry Melvyn Evans, 1975
B22 Sicilian Alapin, 52 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1317014 (597) id=1317014
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense (Algarve)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nc6 5.dxc5 Qxc5 6.Na3 e5 7.Nb5 Qe7 8.Be3 a6 9.Bc5 Qxc5 10.Nc7+ Ke7 11.Nxa8 Nf6 12.Qb3 b5 13.a4 Be6 14.Qd1 b4 15.Nc7 bxc3 16.Nxa6 Qa5 17.b4 Nxb4 18.Nxb4 Qxb4 19.Bd3 Bd5 20.f3 Ke6 21.Qb1 Qf4 22.Qc2 Bc5 23.Nh3 Qh4+ 24.Nf2 Rb8 25.Bb5 Bc4 26.Rb1 Rd8 27.Bxc4+ Qxc4 28.Rd1 Rd2 29.Rxd2 cxd2+ 30.Kxd2 Qxc2+ 31.Kxc2 Bxf2 32.a5 Nd5 33.Kb3 f5 34.a6 e4 35.fxe4 fxe4 36.Kc4 Nb6+ 37.Kc3 Nc8 38.Rf1 Bc5 39.Kc4 Ba7 40.Kb5 e3 41.Kc4 Nb6+ 42.Kd3 Nd7 43.Ke2 Ke7 44.Rb1 Nc5 45.Rb4 Kd6 46.Rf4 Nb3 47.Re4 h6 48.h4 h5 49.Rxe3 Bxe3 50.Kxe3 Kc6 51.Kf4 Nd4 52.Kg5 Ne6+
 
Evgenija Naiditsch vs Anja Draeger, 2000
B22 Sicilian Alapin, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1236226 (062) id=1236226
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Central Exchange (GER-chT U20W)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Qd8 8.d5 Ne5 9.Nxe5
 
Paul Brown vs Yves Farges, 1983
B22 Sicilian Alapin, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251126 (603) id=1251126
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Central Exchange (NWC February)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Qd7?? 8.d5 Bxf3 9.gxf3 O-O-O 10.dxc6 Qxc6 11.Bd2 e5 12.Ne4 Kb8 13.Qb3
 
Player 1 vs Player 2, 1964
B22 Sicilian Alapin, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (604) id=#
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Central Exchange (corr)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Bxf3 8.gxf3 Qxd4 9.Qxd4 Nxd4 10.Nb5 Ne6 11.Nxa7 Rxa7 12.Bb5+ Kd8 13.Be3 Ra8 14.Bb6+ Kc8 15.Rc1+ Kb8 16.Bd7 Nc5 17.Rxc5 Rxa2 18.Rc8#
 
Robert Sinclair Brieger vs James T Sherwin, 1956
B22 Sicilian Alapin, 46 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1654009 (693) id=1654009
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Central Exchange (57th US Open)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Bxf3 8.Nxd5 Bxd1 9.Nc7+ Kd8 10.Nxa8 Bh5 11.d5 Nb4 12.Be3 Nc2+ 13.Kd2 Nxe3 14.fxe3 e6 15.g4 Bxg4 16.Bg2 e5 17.d6 Bxd6 18.Bxb7 Ne7 19.Rac1 Kd7 20.Rhg1 Bf5 21.e4 Be6 22.Rxg7 Rb8 23.Ba6 Rxa8 24.Bb5+ Kd8 25.Rxh7 Ng6 26.Rc6 Ke7 27.Ra6 Bc5 28.Rc6 Bb6 29.Bc4 Nf4 30.Bxe6 Nxe6 31.Rc1 Ng5 32.Rh5 Nxe4+ 33.Kd3 Nc5+ 34.Kc4 Ke6 35.Rh6+ f6 36.Rf1 Nd7 37.b4 e4 38.Re1 Ke5 39.Rd1 Rc8+ 40.Kb3 Rc7 41.Rh7 Nc5+ 42.bxc5 Rxh7 43.cxb6 axb6 44.Rd2 e3 45.Re2 Ke4 46.Kc2 f5
 
Julius Perlis vs Savielly Tartakower, 1907
B22 Sicilian Alapin, 11 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1250649 (694) id=1250649
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Central Exchange (Ostende)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 e6 8.Nc3 Qa5 9.0-0 Nf6 10.Ne5 Bxe2 11.Nxc6 Qxc3
 
Raymond Keene vs G E Clements, 1964
B22 Sicilian Alapin, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1555172 (697) id=1555172
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Central Exchange (Sunday Times Uk Schools Ch)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Qd7 8.d5 Bxf3 9.gxf3 Rd8 10.dxc6 Qxd1+ 11.Nxd1 bxc6 12.Be3 e6 13.Rc1 Bb4+ 14.Ke2 Ne7 15.a3 Ba5 16.Nc3 O-O 17.Bxa7 Rd7 18.Bc5 Rb8 19.b4 Bd8 20.Bxe7 Bxe7 21.Bg2 Ra7 22.Ra1 Bf6 23.Rhc1 c5 24.b5 Bxc3 25.Rxc3 Rxb5 26.a4 Rba5 27.Rc4 Kf8 28.f4 R7a6 29.Kd2 Ke7 30.Bf1 Rd6+ 31.Ke3 Rd5 32.Rc2 e5 33.Bb5 exf4+ 34.Kxf4 h6 35.Re1+ Kd6 36.Re8 g5+ 37.Kg3
 
Alexander Motylev vs Vladimir Malakhov, 1996
B22 Sicilian Alapin, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1326071 (601) id=1326071
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Milner-Barry Attack (RUS-ch U20)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 e5 7.Nc3 Bb4 8.Be2 e4 9.O-O Bxc3 10.bxc3 exf3 11.Bxf3 Qf5 12.Ba3 Nge7 13.Re1 Be6 14.d5 O-O-O 15.dxc6 Rxd1 16.cxb7+ Kc7 17.Raxd1 Nc8 18.c4 Qf4 19.Bb2 Nd6 20.Be5 Qxe5 21.Rxe5 Nxb7 22.h3 Rd8 23.Rb1 Nd6 24.Ra5 Nc8 25.Rb7+ Kd6 26.c5+ Ke5 27.c6+ Kd6 28.c7 Rd7 29.Ra6+ Ke5 30.Rc6 Rd2 31.Rxe6+
 
Robert Rabiega vs Stefan Bromberger, 2002
B22 Sicilian Alapin, 42 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1499402 (884) id=1499402
Sicilian Defense: Alapin Variation. Barmen Defense Modern Line (Austria tt)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.dxc5 Qxd1 7.Kxd1 e5 8.b4 e4 9.h3 Bh5 10.g4 Nxg4 11.hxg4 Bxg4 12.Nd2 exf3 13.Bd3 Nd7 14.Re1 Be7 15.Kc2 h5 16.Be4 O-O-O 17.Nc4 Rhe8 18.Na5 Bxc5 19.Bxb7 Kc7 20.bxc5 Rxe1 21.Bf4 Re5 22.c6 g5 23.Bh2 f5 24.Bxe5 Nxe5 25.Re1 Rd5 26.Nb3 Nxc6 27.Bxc6 Kxc6 28.c4 Rd7 29.Kc3 h4 30.Nd4 Kc7 31.c5 h3 32.Nb5 Kb7 33.Re6 Rh7 34.c6 Kb6 35.c7 Kb7 36.Ra6 Rh8 37.Rxa7 Kb6 38.Kb4 f4 39.c8=N Bxc8 40.a4 h2 41.Rc7 Bb7 42.Rg7 h1=Q
 
Heinz Ullrich vs NN, 1952
B22 Sicilian Alapin, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243158 (051) id=1243158
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Berlijn)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.e5 Bf5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Bxb1 6.Rxb1 Qa5+ 7.Bd2 Qxa2 8.Bc3
 
Player 1 vs Player 2, ????
B22 Sicilian Alapin, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (056) id=#
Sicilian Defense: Alapin Variation. General ()
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d4 Nc6 5.c4 Qa5+ 6.Bd2 Ndb4 7.d5 Nd4 8.Na3 Qxa3 9.bxa3 Nbc2+ 10.Qxc2 Nxc2+ 11.Kd1 Nxa1 12.Bc3
 
Bill Wall vs Millimaci, 1988
B22 Sicilian Alapin, 11 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1251266 (065) id=1251266
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Mountain View)
1.e4 c5 2.c3 Nc6 3.d4 cxd4 4.cxd4 e6 5.Nf3 Nf6 6.Bg5 Be7 7.e5 Ne4 8.Bxe7 Qxe7 9.Bd3 Qb4+ 10.Kf1 Qxb2 11.Na3 Qxf2#
 
Nigel Short vs Garry Kasparov, 1993
B22 Sicilian Alapin, 37 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1070670 (074) id=1070670
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Active)
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.g3 d6 5.exd6 e6 6.Bg2 Bxd6 7.Nf3 O-O 8.O-O Nc6 9.d3 b6 10.Nbd2 Bb7 11.Qe2 Bc7 12.Nc4 Re8 13.a4 h6 14.Bd2 Qd7 15.Rad1 Rad8 16.Bc1 e5 17.Rfe1 f5 18.Nh4 Qf7 19.Bf3 Rf8 20.Bh5 Qd7 21.Ng6 Rfe8 22.Qf1 Nf6 23.Bf3 Kh7 24.Nh4 g5 25.Ng2 f4 26.Qe2 Kg7 27.Qc2 Qh3 28.Nd2 e4 29.Rxe4 Nxe4 30.Bxe4 Rxe4 31.dxe4 Ne5 32.Ne1 Ba6 33.c4 Rxd2 34.Rxd2 Bxc4 35.Rd3 Bxd3 36.Nxd3 Nf3+ 37.Kh1 Qf1#
 
Tomas Oral vs Giovanni Vescovi, 1995
B22 Sicilian Alapin, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1319511 (092) id=1319511
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Wch U20)
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Nf6 4.Bd3 g6 5.dxc5 dxc5 6.e5 Nfd7 7.e6 fxe6 8.Nf3 Nc6 9.Qe2 Bg7 10.Nbd2 Nde5 11.Be4 O-O 12.h4 Bd7 13.h5 Be8 14.Ng5 Qd6 15.Nxh7 Kxh7 16.Nc4 Nxc4 17.hxg6+ Kg8 18.Rh8+ Bxh8 19.Qh5 Bxg6 20.Qxg6+ Bg7 21.Qh7+ Kf7 22.Qh5+ Kf6 23.f4
 
Aron Nimzowitsch vs Oscar Chajes, 1911
B22 Sicilian Alapin, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1000871 (599) id=1000871
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Karlsbad)
1.e4 c5 2.c3 Nc6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.exd5 Qxd5 6.Nf3 e5 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Bxc3 9.Bxc3 e4 10.Ne5 Nxe5 11.dxe5 Ne7 12.Qa4+ Bd7 13.Qa3 e3 14.f3 Qe6 15.Rd1 Nf5 16.Bd3 Qg6 17.O-O e2 18.Bxe2 Ne3 19.Kf2 Nxd1+ 20.Rxd1 Qb6+ 21.Bd4 Qe6 22.b3 Bc6 23.Bc5 Qf5 24.Qc1 Rd8 25.Bd6 h5 26.Bd3 Qe6 27.Qg5 Rd7 28.Bf5 Rxd6 29.exd6 f6 30.Qg6+ Qf7 31.d7 Bxd7 32.Qxf7+
 
Sergey Smagin vs Sveshnikov, 1995
B22 Sicilian Alapin, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1739524 (614) id=1739524
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Amantea)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Nf6 4.Bb5+ Nbd7 5.c4 a6 6.Bxd7+ Bxd7 7.Nf3 e6 8.Qe2 Be7 9.dxe6 Bxe6 10.O-O Bf5 11.Re1 Bd3 12.Qe5 Kf8 13.Nc3 Bd6 14.Qe3 Bxc4 15.d4 Qb6 16.Ne5 Bb5 17.Qf3 Bxe5 18.dxe5 Bc6 19.Qf5 Re8 20.Bf4 Nd5 21.e6 Nf6 22.Bh6 Qd8 23.Qxc5+ Qe7 24.Bxg7+ Kxg7 25.Qg5+ Kf8 26.Qh6+ Kg8 27.Re5 Ne4 28.Nxe4 Bxe4 29.Rxe4
 
Anatoly Karpov vs Judit Polgar, 1994
B22 Sicilian Alapin, 68 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1069175 (632) id=1069175
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (05, Monaco Amber 25' ;EXP 40)
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Nf6 4.Bd3 g6 5.Nf3 Bg7 6.O-O O-O 7.h3 Qc7 8.Re1 Rd8 9.Qe2 a6 10.Bf4 b5 11.e5 Nd5 12.exd6 exd6 13.Bg5 Rf8 14.Be4 Bb7 15.dxc5 dxc5 16.Qd2 Nb6 17.Bxb7 Qxb7 18.Be7 Rc8 19.Ng5 h6 20.Nf3 N8d7 21.Na3 Nd5 22.c4 bxc4 23.Nxc4 N7b6 24.Nd6 Qc6 25.Nxc8 Rxc8 26.Rac1 c4 27.Ne5 Qb5 28.Ng4 g5 29.Rc2 f5 30.Nh2 c3 31.bxc3 Bxc3 32.Rxc3 Rxc3 33.Bxg5 hxg5 34.Qxg5+ Kf7 35.Qh5+ Kg7 36.Qxf5 Rc6 37.Ng4 Qb4 38.Qg5+ Rg6 39.Qe5+ Kh7 40.Re4 Qc3 41.Rd4 Qc1+ 42.Kh2 Qc7 43.f4 Qxe5 44.Nxe5 Re6 45.Kg3 Nc3 46.Kg4 Nbd5 47.g3 Rb6 48.Kg5 Rb8 49.g4 Rg8+ 50.Kh4 Re8 51.Nf3 Re3 52.Ng5+ Kg7 53.f5 Kf6 54.Rc4 Ke5 55.Nf7+ Kf6 56.Nh6 Ne4 57.g5+ Ke7 58.f6+ Ke6 59.Ng4 Re1 60.Rc6+ Nd6 61.f7 Rf1 62.g6 Ne7 63.Kg5 Nxc6 64.Nh6 Ne5 65.f8=Q Ne4+ 66.Kh5 Rxf8 67.g7 Nf6+ 68.Kg5 Rb8
 
Heather Richards vs Simon Kim Williams, 2003
B22 Sicilian Alapin, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1730513 (743) id=1730513
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Hastings Challengers)
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd5 exd5 5.Be3 Qb6 6.dxc5 Qxb2 7.Qb3 Qxa1 8.Nf3 Ne7 9.Bb5+ Nbc6 10.O-O Bf5 11.Nd4 Qxb1 12.Rxb1 Bxb1 13.Qxb1 O-O-O 14.Bf4 Nxd4 15.cxd4 g6 16.c6 bxc6 17.Ba6+ Kd7 18.Qb7+ Ke6 19.Qc7 Bg7 20.Qxa7 Nf5 21.Qc5 Nxd4 22.g4 g5 23.Bc8+ Kf6 24.Qxd4+ Kg6 25.Bf5+ Kh6 26.Bxg5+ Kxg5 27.Qxg7+ Kf4 28.Qd4+ Kg5 29.h4+ Kxh4 30.Qf6+ Kh3 31.Qh6#
 
Igor Nikolayev vs Vladimir Belikov, 1990
B22 Sicilian Alapin, 57 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1699984 (879) id=1699984
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (URS chT Semi-Final )
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Nf6 4.dxc5 Nc6 5.Bc4 Nxe4 6.Bxf7+ Kxf7 7.Qh5+ Kg8 8.Qd5+ e6 9.Qxe4 d5 10.Qe3 d4 11.Qe4 Qd5 12.Qxd5 exd5 13.Ne2 dxc3 14.Nbxc3 d4 15.Ne4 b6 16.cxb6 axb6 17.O-O Ba6 18.Re1 d3 19.N2c3 Nd4 20.Rd1 h6 21.Rb1 Rd8 22.Be3 Be7 23.f3 Kh7 24.Na4 Bc4 25.b3 b5 26.bxc4 bxa4 27.Rb7 Rhe8 28.Kf2 Nc2 29.Bb6 Rb8 30.Rxb8 Rxb8 31.c5 Nb4 32.Bc7 Rb5 33.Bd6 Bxd6 34.cxd6 Rd5 35.Ke3 Kg6 36.Rb1 Nxa2 37.Kd2 a3 38.Ra1 Nb4 39.Rxa3 Kf7 40.Ra7+ Kf8 41.Rb7 Nc6 42.Rc7 Nd4 43.Kxd3 Nf5+ 44.Kc4 Ne3+ 45.Kb4 Nxg2 46.Rc5 Rxc5 47.Kxc5 Nf4 48.Kc6 Ke8 49.Kc7 Nd5+ 50.Kc8 Nb6+ 51.Kb7 Nd5 52.Nc3 Kd7 53.Nxd5 Kxd6 54.Ne3 Ke5 55.Ng2 g5 56.Kc6 h5 57.h3
 
Evgeni Ellinovich Sveshnikov vs Vitaly Tseshkovsky, 1981
B22 Sicilian Alapin, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1386980 (880) id=1386980
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (URS-ch49)
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Nf6 4.dxc5 Nc6 5.Bc4 Nxe4 6.Bxf7+ Kxf7 7.Qd5+ e6 8.Qxe4 d5 9.Qf3+ Kg8 10.Be3 b6 11.cxb6 axb6 12.Qd1 Bc5 13.Ne2 Bxe3 14.fxe3 Qh4+ 15.Ng3 Ba6 16.Na3 h5 17.Qb3 Qg4 18.Qxb6 Ne5 19.Qd4 h4 20.Qxe5 hxg3 21.c4 dxc4 22.h3 c3 23.Nb5 cxb2 24.Qxb2 Qg5 25.a4 Bxb5
 
Roland Ekstroem vs Djordjije Kontic, 2009
B22 Sicilian Alapin, 21 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1538202 (881) id=1538202
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (10th European Individual Championship)
1.e4 c5 2.c3 a6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.exd5 Nf6 6.Nc3 g6 7.Bc4 b5 8.Bb3 b4 9.Na4 Bb7 10.Nf3 Bxd5 11.O-O Bg7 12.Ne5 O-O 13.Re1 a5 14.Be3 Bxb3 15.Qxb3 Nd5 16.Rac1 e6 17.Nc5 a4 18.Qd3 a3 19.b3 Nc3 20.Qc4 Qd5 21.Qxd5
 
Yaroslav Zinchenko vs Vitaly Nazarevich, 2001
B22 Sicilian Alapin, 66 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1236949 (882) id=1236949
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (UKR-ch U14)
1.e4 c5 2.c3 a6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.exd5 Qxd5 6.Nc3 Qd8 7.Nf3 Nf6 8.Be2 e6 9.O-O Nc6 10.Bg5 Be7 11.Qd2 O-O 12.Rac1 b5 13.Bd3 Bb7 14.Bb1 Nb4 15.Ne5 Rc8 16.Rfe1 Qd6 17.a3 Nbd5 18.Qd3 g6 19.Qh3 Nb6 20.Rcd1 Bd5 21.Bf4 Qd8 22.Qh6 Nh5 23.Bc1 Bf6 24.g4 Bg7 25.Qe3 Nf6 26.Qh3 Nfd7 27.Bh6 Nxe5 28.dxe5 Qe7 29.g5 Rc4 30.Rd3 Bxh6 31.Qxh6 Rg4+ 32.Rg3 Rxg3+ 33.hxg3 Rc8 34.Be4 Rxc3 35.bxc3 Qxa3 36.Bxd5 Qxc3 37.Re4 Nxd5 38.Rh4 Qxe5 39.Qxh7+ Kf8 40.Qh8+ Qxh8 41.Rxh8+ Ke7 42.Rb8 Kd6 43.Kf1 Kc5 44.Ke1 a5 45.Kd2 a4 46.Ra8 Nb6 47.Ra7 b4 48.Rxf7 Nc4+ 49.Kc2 b3+ 50.Kc3 b2 51.Rc7+ Kd6 52.Rb7 a3 53.Kxc4 a2 54.Rxb2 a1=Q 55.Rd2+ Ke5 56.Kd3 Kf5 57.Ke3 e5 58.Ke2 Kxg5 59.Rd1 Qc3 60.Rd3 Qc4 61.Kd2 Kg4 62.Re3 Kh3 63.Re2 g5 64.Kd1 Kg2 65.f4+ Qxe2+ 66.Kxe2 exf4
 
Martin Zumsande vs Emanuel Berg, 2015
B22 Sicilian Alapin, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1790945 (885) id=1790945
Sicilian Defense: Alapin Variation. General (Bundesliga 2014/15)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Nf6 4.Bb5+ Nbd7 5.c4 a6 6.Bxd7+ Qxd7 7.d4 e6 8.Nf3 exd5 9.O-O dxc4 10.Qe2+ Be7 11.dxc5 O-O 12.Qxc4 Qd5 13.Qxd5 Nxd5 14.Rd1 Be6 15.Nbd2 Nb4 16.Nd4 Rad8 17.Nxe6 fxe6 18.Rf1 Bxc5 19.Ne4 Bb6 20.Bg5 Rd4 21.Be3 Rxe4 22.Bxb6 Nd5 23.Bc5 Rc8 24.f3 Re2 25.Rf2 Rxf2 26.Bxf2 Rc2 27.Bd4 Nf4 28.Be5 Nd3 29.Bd4 Nf4 30.Be5 Nd3 31.Bd4 Nxb2 32.g3 Nd3 33.Rd1 Rc1 34.Rxc1 Nxc1 35.Be3 Nxa2 36.Bd2 b5 37.Kf2 b4 38.Ke2 a5 39.Kd3 a4 40.Kd4
 
Ilir Seitaj vs Judit Polgar, 2002
B22 Sicilian Alapin, 69 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1254687 (052) id=1254687
Sicilian Defense: Alapin Variation. Smith-Morra Declined (ECC)
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d4 cxd4 5.Nf3 e6 6.cxd4 d6 7.Nc3 Nxc3 8.bxc3 Qc7 9.Bd2 Nd7 10.exd6 Bxd6 11.Bd3 b6 12.O-O Bb7 13.Re1 O-O 14.h3 Rac8 15.a4 Bf4 16.Bxf4 Qxf4 17.Re3 Nf6 18.Ne5 Nd5 19.Rf3 Qh4 20.Qd2 Rxc3 21.Bxh7+ Qxh7 22.Rxc3 Nxc3 23.Qxc3 Rc8 24.Qe3 Qe4 25.Qxe4 Bxe4 26.f3 Bd5 27.a5 b5 28.Rb1 a6 29.Nd3 Rc3 30.Nc5 Ra3 31.Nxa6 Rxa5 32.Nb4 Bc4 33.Kf2 Ra3 34.Rb2 g5 35.Rd2 Ra4 36.d5 exd5 37.Nxd5 Ra1 38.Nf6+ Kf8 39.Ne4 Ke7 40.Ke3 f6 41.Kd4 Rc1 42.Rb2 Rd1+ 43.Kc5 Rd5+ 44.Kb4 Ke6 45.Nc3 Rd8 46.Rf2 Ke5 47.g3 Rh8 48.f4+ gxf4 49.gxf4+ Kf5 50.Nxb5 Bxb5 51.Kxb5 Rxh3 52.Kc4 Ke4 53.f5 Rh8 54.Re2+ Kf4 55.Rf2+ Ke3 56.Rg2 Rh5 57.Rg3+ Ke4 58.Kc3 Rxf5 59.Kd2 Re5 60.Rg6 Kf5 61.Rg2 Kf4 62.Rf2+ Kg5 63.Rg2+ Kh4 64.Rf2 f5 65.Rf1 Kg3 66.Rg1+ Kf2 67.Rg5 Re2+ 68.Kd1 f4 69.Rh5 Re8
 
Ian Rogers vs Alexey Shirov, 1991
B22 Sicilian Alapin, 67 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1117450 (054) id=1117450
Sicilian Defense: Alapin Variation. Smith-Morra Declined (07 Brno)
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d4 cxd4 5.Qxd4 e6 6.Nf3 Nc6 7.Qe4 f5 8.Qe2 b6 9.g3 a5 10.Bg2 Ba6 11.c4 Bc5 12.O-O O-O 13.b3 f4 14.Bb2 a4 15.Qd1 Nde7 16.Nc3 fxg3 17.hxg3 a3 18.Bc1 Qc7 19.Ne4 Bb7 20.Nxc5 bxc5 21.Qd6 Qxd6 22.exd6 Nf5 23.Rd1 Nb4 24.Ne5 Bxg2 25.Kxg2 Nc2 26.Rb1 Ra7 27.g4 Nfd4 28.Be3 Nxe3+ 29.fxe3 Nc2 30.Rd3 g5 31.Rc1 Nb4 32.Rd2 Kg7 33.Kg3 h6 34.Rb1 Rb7 35.Rh1 Rf6 36.Rhh2 Ra7 37.Rhf2 Rb7 38.Rf3 Rxf3+ 39.Kxf3 Kf6 40.Ke4 Kg7 41.Rf2 Kg8 42.Rh2 Kg7 43.Rd2 Ra7 44.Nf3 Ra8 45.Ne5 Ra7 46.Nxd7 Rxd7 47.Ke5 Kf7 48.Rf2+ Ke8 49.Kxe6 Rh7 50.Rh2 Nc6 51.e4 Nd8+ 52.Kd5 Kd7 53.e5 Ne6 54.Rh1 h5 55.gxh5 g4 56.Ke4 Rf7 57.h6 Rf4+ 58.Ke3 Rf3+ 59.Ke4 Rf4+ 60.Ke3 Rf3+ 61.Ke4 Ng5+ 62.Kd5 Rh3 63.Rg1 Ne6 64.b4 cxb4 65.c5 Rc3 66.h7 Rxc5+ 67.Ke4 Rc8
 
Vlastimil Hort vs William Hartston, 1975
B22 Sicilian Alapin, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1057789 (063) id=1057789
Sicilian Defense: Alapin Variation. Smith-Morra Declined (Hastings)
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d4 cxd4 5.Qxd4 e6 6.Nf3 Nc6 7.Qe4 f5 8.exf6 Nxf6 9.Qc2 Qc7 10.Bg5 Ne5 11.Nbd2 b6 12.Be2 Bb7 13.Bh4 Ng6 14.Bg3 Nf4 15.Bxf4 Qxf4 16.O-O Bd6 17.Qd3 Bc7 18.g3 Qh6 19.h4 O-O 20.Ng5 Nd5 21.Rae1 Rf5 22.Nde4 Bc6 23.Bg4 Rff8 24.Nxe6 dxe6 25.Ng5 Rad8 26.Rxe6 Rf6 27.Rxf6 gxf6 28.Ne6 f5 29.Nxd8 fxg4 30.Nxc6 Qxc6 31.Qe4 Qc5 32.b4
 
Vincenzo Rezzuti vs Mick Tobor, 1991
B22 Sicilian Alapin, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1323507 (064) id=1323507
Sicilian Defense: Alapin Variation. Smith-Morra Declined (WT/M/GT/297)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 Nf6 4.e5 Nd5 5.Nf3 Nc6 6.cxd4 d6 7.Bc4 e6 8.O-O Be7 9.Qe2 O-O 10.Nc3 Nxc3 11.bxc3 dxe5 12.dxe5 Qc7 13.Bd3 Bd7 14.Qe4 g6 15.Re1 Rfd8 16.Bg5 Bxg5 17.Nxg5 Qxe5 18.Qh4 Qg7 19.Ne4 Kh8 20.Re3 Ne5 21.Nf6 Nxd3 22.Rh3 h6 23.Qg5
 
Sveshnikov vs Efim Geller, 1979
B22 Sicilian Alapin, 19 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1049970 (532) id=1049970
Sicilian Defense: Alapin Variation. Smith-Morra Declined (Minsk ch-SU)
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d4 cxd4 5.Qxd4 e6 6.Nf3 Nc6 7.Qe4 d6 8.Nbd2 dxe5 9.Nxe5 Nxe5 10.Qxe5 Nf6 11.Bb5+ Bd7 12.a4 a6 13.Bxd7+ Qxd7 14.O-O Bd6 15.Qe2 Qc7 16.h3 Rc8 17.c4 O-O 18.b3 Bh2+ 19.Kh1 Qe5
 
Milan Matulovic vs Lev Polugaevsky, 1969
B22 Sicilian Alapin, 15 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1111899 (533) id=1111899
Sicilian Defense: Alapin Variation. Smith-Morra Declined (Belgrade (Yugoslavia))
1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d4 cxd4 5.Qxd4 e6 6.Bc4 Nc6 7.Qe4 d6 8.Nf3 dxe5 9.Nxe5 Nxe5 10.Qxe5 Nb6 11.Bb5+ Bd7 12.Bg5 Qb8 13.Qe2 Bd6 14.Nd2
 
Adam Tukhaev vs Veijo Maki, 2010
B22 Sicilian Alapin, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1598536 (073) id=1598536
Sicilian Defense: Alapin Variation. Stoltz Attack Ivanchuk Line (European Club Cup)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.e5 Nd5 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 c4 7.Bc2 Qc7 8.Qe2 g5 9.Na3 g4 10.Nb5 Qb8 11.Ng5 Nxe5 12.O-O d5 13.f4 Nd3 14.Bxd3 cxd3 15.Qe5 f6 16.Qc7 fxg5 17.Nd6+
 
Wolfgang Schmidt vs George Danzer, 2000
B22 Sicilian Alapin, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1236117 (602) id=1236117
Sicilian Defense: Alapin. Barmen Defense Endgame Variation (RLSO BY99/00)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Bxf3 8.gxf3 Qxd4 9.Qxd4 Nxd4 10.Nb5 e5 11.Nc7+ Kd7 12.Nxa8 Bb4+ 13.Kd1 Ne7 14.Nb6+ axb6 15.Be3 Nec6 16.Rc1 b5 17.a3 Bd6 18.b4 f5 19.Bd3 Ke6 20.Rc3 Ra8 21.h4 Kf6 22.Rh3 Ne7 23.f4 Nd5 24.fxe5+ Bxe5 25.Rc5 Nxe3+ 26.fxe3 Ne6 27.Rc1 Rxa3 28.Bxf5 Nf4 29.exf4 Rxh3 30.Bxh3 Bxf4 31.Rc5 Be3 32.Rxb5 b6 33.Ke2 Bg1 34.Rf5+ Kg6 35.Rg5+
 
Hrvoje Stevic vs Veselin Topalov, 2010
B22 Sicilian Alapin, 63 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1592249 (605) id=1592249
Sicilian Defense: Alapin. Barmen Defense Endgame Variation (Chess Olympiad)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Bxf3 8.gxf3 Qxd4 9.Qxd4 Nxd4 10.Nb5 e5 11.Nc7+ Kd7 12.Nxa8 Bb4+ 13.Kd1 Ne7 14.f4 Rxa8 15.fxe5 Rd8 16.Bh3+ Ke8 17.Be3 Nd5 18.Bxd4 Nf4 19.Kc2 Rxd4 20.Bf1 Ne6 21.Rd1 Rf4 22.Kb1 Ke7 23.Bg2 b6 24.Rhf1 Bc5 25.Rd2 h5 26.Bd5 g5 27.f3 a5 28.Rfd1 Rf5 29.Be4 Rxe5 30.Rd5 Rxd5 31.Rxd5 f6 32.Kc2 Bd6 33.Rd2 Bf4 34.Rf2 f5 35.Bd5 Nc5 36.Re2+ Kf6 37.Kc3 b5 38.Kd4 Bd6 39.Bg8 g4 40.fxg4 hxg4 41.Kd5 Ne4 42.a4 bxa4 43.Rxe4 fxe4 44.Kxd6 Kf5 45.Bc4 Kf4 46.Be2 g3 47.hxg3+ Kxg3 48.Kc5 Kf2 49.Bh5 Ke1 50.Kb5 Kd2 51.Kxa4 Kc2 52.Ka3 e3 53.Be2 a4 54.Ba6 Kc1 55.Ka2 Kc2 56.Bc4 Kc1 57.Bb5 Kd2 58.Kb1 e2 59.Bxe2 Kxe2 60.Kc2 Ke1 61.Kc3 Kd1 62.Kb4 Kc2 63.Kxa4 Kxb2
 
Player 1 vs Player 2, ????
B22 Sicilian Alapin, 28 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (606) id=#
Sicilian Defense: Alapin. Barmen Defense Endgame Variation (match)
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Nc3 Bxf3 8.gxf3 Qxd4 9.Qxd4 Nxd4 10.Nb5 Nc2+ 11.Kd1 Nxa1 12.Nc7+ Kd7 13.Nxa8 Nf6 14.Bb5+ Kd6 15.Be3 b6 16.Kd2 e6 17.Rc1 Be7 18.Bf4+ e5 19.Rc6+ Kd7 20.Nxb6+ axb6 21.Rxf6+ Kc8 22.Rc6+ Kb7 23.Bxe5 Rd8+ 24.Kc3 Bf6 25.Rc7+ Ka8 26.Bc6+ Kb8 27.Rb7+ Ka8 28.Rd7#
 
Milan Matulovic vs Dragoljub Janosevic, 1955
B22 Sicilian Alapin, 59 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1303271 (598) id=1303271
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Declined Scandinavian Formation (YUG-ch)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Nf6 5.Bb5+ Nbd7 6.Qxd4 a6 7.Be2 b5 8.Bf3 Qb6 9.Qxb6 Nxb6 10.d6 Nfd5 11.dxe7 Bxe7 12.Ne2 Bb7 13.Nd2 O-O 14.O-O Rad8 15.a4 Bg5 16.axb5 axb5 17.Ne4 Bxc1 18.Rfxc1 Nc4 19.Nc5 Bc8 20.Nd4 Nf4 21.b4 Ne5 22.Bd1 Ned3 23.Nxd3 Nxd3 24.Rcb1 Rfe8 25.Bf3 Bd7 26.Be2 Bf5 27.Rd1 Nb2 28.Rd2 Nc4 29.Bxc4 bxc4 30.f3 Bd3 31.Kf2 g5 32.Re1 Kf8 33.Ra2 Rxe1 34.Kxe1 Rd6 35.Ra8+ Ke7 36.Ra7+ Kd8 37.Rxf7 Kc8 38.Ra7 g4 39.fxg4 Rf6 40.Nf3 Re6+ 41.Kf2 Re2+ 42.Kg3 Rb2 43.Ra1 Rc2 44.Ra3 Bf1 45.Ne1 Rb2 46.Ra8+ Kb7 47.Rf8 Bd3 48.Nxd3 cxd3 49.Rd8 d2 50.Kf3 Rc2 51.Ke3 Rxc3+ 52.Kxd2 Rb3 53.Rd7+ Kc6 54.Rxh7 Rxb4 55.h3 Rb2+ 56.Ke3 Rxg2 57.Kf3 Rg1 58.Re7
 
Oliver Frackowiak vs Christian Hess Jr., 2000
B22 Sicilian Alapin, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1236213 (600) id=1236213
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Declined Scandinavian Formation (GER-chT U20)
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 e5 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Bxc3 9.Bxc3 e4 10.Ne5 Nxe5 11.dxe5 Ne7 12.Qe2 Be6 13.Rd1 Qc6 14.Rd6 Qa4 15.Rd4 Qxa2 16.Qb5+ Kf8 17.Qxb7 Rc8 18.Qxe7+ Kxe7 19.Bb4+ Ke8 20.Bb5+ Bd7 21.Bxd7+ Kd8 22.Be6+ Ke8 23.Bxa2
 
Maximilian Meinhardt vs Krishnan Sasikiran, 2007
B23 Sicilian Closed, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1470223 (352) id=1470223
Sicilian Defense: Closed Variation (Ordix Open)
1.e4 c5 2.Nc3 a6 3.g3 b5 4.Bg2 Bb7 5.d3 e6 6.f4 d5 7.e5 Nh6 8.Nf3 Nf5 9.Qe2 Nc6 10.Qf2 h5 11.O-O Qc7 12.Ne2 d4 13.Bd2 Be7 14.a4 b4 15.h3 O-O-O 16.Rfc1 c4 17.Be1 c3 18.bxc3 dxc3 19.Kh2 Rd5 20.Qg1 f6 21.exf6 gxf6 22.Bf2 Rg8 23.Ne1 Qd7 24.d4 Rd8 25.Rd1 Na5 26.Nd3 Nc4 27.Bf3 a5 28.Bxh5 Nxd4 29.Nxd4 Rxh5 30.Nb5 Rxh3+ 31.Kxh3 Rh8+
 
Richard Forster vs Garry Kasparov, 2001
B23 Sicilian Closed, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1220540 (353) id=1220540
Sicilian Defense: Closed Variation "Forced Forster" (Korchnoi Birthday Gp A)
1.e4 c5 2.Nc3 d6 3.f4 g6 4.Nf3 Bg7 5.Bb5+ Bd7 6.a4 Nc6 7.O-O Nf6 8.d3 O-O 9.Bd2 Nd4 10.h3 Nxb5 11.axb5 Ne8 12.f5 Nc7 13.b6 axb6 14.Rxa8 Qxa8 15.Qe1 Qe8 16.Qh4 f6 17.Qg3 gxf5 18.Nh4 fxe4 19.dxe4 Kh8 20.Nf5 Rg8 21.Qh4 Bf8 22.Rf3 Qf7 23.Ne2 Bxf5 24.Rxf5 Ne6 25.Bc3 Qg6 26.Qf2 Bh6 27.Kh1 Bg5 28.Qf3 b5 29.b4 b6 30.Bb2 cxb4 31.Rxb5 Be3 32.Rf5 Bc5 33.Kh2 Ng5 34.Qd3 Nf7 35.Nf4 Qh6 36.Qf3 Ne5 37.Bxe5 dxe5 38.Ne6 Qc1 39.Nxc5 bxc5 40.Rxf6 Rxg2+ 41.Kxg2 Qg5+
 
Dmitry Andreikin vs Boris Gelfand, 2010
B23 Sicilian Closed, 83 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1599744 (847) id=1599744
Sicilian Defense: Closed Variation (World Blitz Championship)
1.e4 c5 2.Nc3 d6 3.f4 g6 4.Nf3 Bg7 5.Bc4 Nc6 6.O-O e6 7.f5 exf5 8.d3 Nge7 9.Qe1 h6 10.Kh1 fxe4 11.dxe4 Be6 12.Nd5 Bxd5 13.exd5 Ne5 14.Bb5+ Kf8 15.Bf4 Nxf3 16.Rxf3 Nf5 17.c3 Qb6 18.Bd3 Qxb2 19.Rb1 Qxa2 20.Rxb7 Qxd5 21.Qb1 Re8 22.Rxa7 c4 23.Bxf5 gxf5 24.h3 Qe4 25.Bxd6+ Kg8 26.Qxe4 fxe4 27.Rfxf7 Bxc3 28.Rfc7 e3 29.Rxc4 Rh7 30.Rxh7 e2 31.Bg3 e1=Q+ 32.Bxe1 Rxe1+ 33.Kh2 Be5+ 34.g3 Re2+ 35.Kg1 Kxh7 36.Rg4 Ra2 37.h4 Bf6 38.h5 Bg5 39.Re4 Kg7 40.Re6 Kf7 41.Rc6 Bf6 42.Kf1 Ra5 43.g4 Ra4 44.Rc7+ Be7 45.Rc6 Bg5 46.Kg2 Rxg4+ 47.Kf3 Rh4 48.Rc7+ Ke6 49.Rc6+ Kd5 50.Ra6 Rxh5 51.Ra5+ Kc6 52.Ra6+ Kb5 53.Re6 Rh3+ 54.Kg4 Rh4+ 55.Kf5 Rf4+ 56.Kg6 Kc5 57.Re2 Rf6+ 58.Kh5 Kd5 59.Re1 Bf4 60.Re2 Kd6 61.Re1 Kd7 62.Rg1 Ra6 63.Rg7+ Ke8 64.Rg6 Ra5+ 65.Kh4 Bg5+ 66.Kg4 Ra4+ 67.Kg3 Kf7 68.Rc6 h5 69.Kh3 Ra3+ 70.Kg2 Bf6 71.Rc4 Kg6 72.Rf4 Kg5 73.Rf3 Ra4 74.Rg3+ Rg4 75.Kh3 Be5 76.Rb3 Rh4+ 77.Kg2 Rh2+ 78.Kg1 Rc2 79.Rb5 Kf5 80.Rb4 Bf4 81.Rb7 h4 82.Rg7 Be5 83.Kh1
 
Omar Cartagena vs Aleksander Wojtkiewicz, 1991
B23 Sicilian Closed, 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1149197 (848) id=1149197
Sicilian Defense: Closed Variation (Bacolod City)
1.e4 c5 2.Nc3 d6 3.f4 Nc6 4.Nf3 g6 5.Bc4 Bg7 6.O-O e6 7.f5 exf5 8.d3 Nge7 9.Qe1 h6 10.exf5 Bxf5 11.g4 Bxg4 12.Bxf7+ Kxf7 13.Ne5+ Kg8 14.Nxg4 Nd4 15.Qe4 d5 16.Qg2 Ndf5 17.Bf4 Kh7 18.Rae1 Rf8 19.Qh3 Nc6 20.Kh1 h5 21.Ne5 Bxe5 22.Bxe5 d4 23.Nd1 Qd5+ 24.Qf3 Ng3+
 
Ferdinand Hellers vs Boris Gelfand, 1990
B23 Sicilian Closed, 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1048081 (849) id=1048081
Sicilian Defense: Closed Variation (Novi)
1.e4 c5 2.Nc3 d6 3.f4 Nc6 4.Nf3 g6 5.Bc4 Bg7 6.O-O e6 7.f5 exf5 8.d3 Nge7 9.Qe1 h6 10.exf5 Bxf5 11.g4 Bxg4 12.Bxf7+ Kxf7 13.Ne5+ Kg8 14.Nxg4 Nd4 15.Qf2 Ndf5 16.Qg2 Qd7 17.Ne4 Rf8 18.c3 b6 19.Bf4 d5 20.Nd2 d4 21.Ne4 g5 22.Be5 Bxe5 23.Nxe5 Qe6 24.Ng4 dxc3 25.Rae1 Qc6 26.bxc3 Kg7 27.d4 Ng6 28.dxc5 bxc5 29.Qf2 Nd4 30.Nef6 h5 31.cxd4 hxg4 32.Ne8+ Qxe8
 
Gawain Jones vs Loek Van Wely, 2007
B23 Sicilian Closed, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1469817 (350) id=1469817
Sicilian Defense: Grand Prix Attack "Gawain's World" (Staunton Memorial)
1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 g6 4.Nf3 Bg7 5.Bb5 Nd4 6.O-O a6 7.Bd3 b5 8.Nxd4 Bxd4+ 9.Kh1 Bb7 10.e5 Ra7 11.Be4 Bxc3 12.Bxb7 Bxb2 13.Bxb2 Rxb7 14.f5 Nh6 15.Qf3 Qb6 16.e6 f6 17.fxg6 hxg6 18.Bxf6 exf6 19.Qxf6 Rg8 20.Rae1 d5 21.Qg5 Re7 22.Qxh6 Qa5 23.Rf6 Qxa2 24.Rxg6 Rf8 25.Qxf8+
 
Terrey Ian Shaw vs Raymond Keene, 1979
B25 Sicilian Closed, 42 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1290334 (349) id=1290334
Sicilian Defense: Closed Variation (Brisbane)
1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.d3 d6 6.f4 Nf6 7.Nf3 O-O 8.O-O Rb8 9.h3 9...b5 10.g4 10...b4 11.Ne2 Ba6 12.Nd2 Nd7 13.Kh1 Bb5 14.Rg1 14...a5 15.Rb1 a4 16.b3 axb3 17.axb3 Ra8 18.Bb2 Nd4 19.Nf3 19...Nxf3 20.Bxf3 Bxb2 21.Rxb2 e5 22.Rb1 Qh4 23.Qf1 exf4 24.Nxf4 Ra2 25.Rc1 Ne5 26.Kh2 Rfa8 27.Rg2 Bc6 28.Nd5 28...Bxd5 29.exd5 h5 30.Rg3 30...hxg4 31.Bxg4 Kg7 32.Qg2 Ra1 33.Rg1 Rxg1 34.Qxg1 Ra2 35.Qb1 Ra3 36.Qd1 Qf6 37.Kg2 Qf4 38.Qf1 Qd4 39.Qf2 Qxd5+ 40.Bf3 Qd4 41.Be4 Ra2 42.Qd2 Qc3
 
Hans-Joachim Hecht vs Raymond Keene, 1972
B26 Sicilian, Closed, 6.Be3, 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1071329 (308) id=1071329
Sicilian Defense: Closed Variation "To Hecht with It" (Teesside (England))
1.e4 g6 2.Nc3 Bg7 3.g3 3...c5 4.Bg2 Nc6 5.d3 d6 6.Be3 Rb8 7.Nf3 7...Nf6 8.h3 b5 9.Qd2 b4 10.Nd1 10...Ba6 11.Nh4 O-O 12.O-O c4 13.f4 Qc7 14.Rf2 14...Rfd8 15.d4 15...d5 16.e5 Ne4 17.Bxe4 c3 18.bxc3 dxe4 19.Kh2 19...e6 20.Qe1 Bf8 21.f5 21...exf5 22.Bg5 bxc3 23.Bxd8 Qxd8 24.Qxc3 Rc8 25.Ne3 Qxd4 26.Qxd4 Nxd4 27.Rd1 Nc6 28.Rd5 Re8 29.g4 29...Bh6 30.Nexf5 30...gxf5 31.Nxf5 Bf8 32.Nd6 Rxe5
 
Melissa Greeff vs Irina Krush, 2008
B28 Sicilian O'Kelly Variation (1.e4 c5 2.Nf3 a6), 39 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1515650 (754) id=1515650
Sicilian Defense: O'Kelly Variation. Normal System (Mindsports)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.e5 Qa5+ 6.Nc3 Qxe5+ 7.Be3 e6 8.Nf3 Qa5 9.Qd2 Bb4 10.a3 Ne4 11.Qc1 Bxc3+ 12.bxc3 Qxc3+ 13.Bd2 Nxd2 14.Nxd2 b5 15.Bd3 Bb7 16.O-O O-O 17.Ne4 Bxe4 18.Bxe4 d5 19.Bd3 Nd7 20.Qg5 Nc5 21.Rad1 Nxd3 22.Rxd3 Qxc2 23.Rg3 Qg6 24.Qe5 Qh6 25.Rh3 Qf6 26.Qe3 Rac8 27.Rf3 Qb2 28.Qd3 h6 29.Re1 Rc1 30.Rfe3 Rfc8 31.h3 Rxe1+ 32.Rxe1 Rc2 33.Qe3 d4 34.Qe4 Rxf2 35.Qa8+ Kh7 36.Qe4+ f5 37.Qxe6 Rxg2+ 38.Kh1 Rh2+ 39.Kg1 Qf2+#
 
Paul Keres vs Fridrik Olafsson, 1959
B28 Sicilian O'Kelly Variation (1.e4 c5 2.Nf3 a6), 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1072748 (850) id=1072748
Sicilian Defense: O'Kelly Variation. Normal System (Bled-Zagreb-Belgrade Candidates)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Nf3 Bb4 7.Nxe5 O-O 8.Bd3 d5 9.O-O Bxc3 10.bxc3 dxe4 11.Be2 Qc7 12.Nc4 Rd8 13.Bf4 Qe7 14.Nb6 Rxd1 15.Rfxd1 Nc6 16.Nxa8 Bg4 17.Bxg4 Nxg4 18.Nc7 Qc5 19.Bg3 e3 20.fxe3 Nxe3 21.Bf2 Qg5 22.Bxe3 Qxe3+ 23.Kh1 Qxc3 24.Nd5 Qc5 25.Rd2 h6 26.Re1 Nd4 27.c3 Ne6 28.h3 Kh7 29.Rf1 Ng5 30.Rf4 Qa3 31.Rc2 Qd6 32.c4 b5 33.h4 bxc4 34.Rd4 Qe5 35.Rcxc4 Ne6 36.Rd1 Qe2 37.Rdc1 Qxa2 38.Nf4 Nf8 39.Rc7 Qd2 40.Rf1 Nd7 41.Ra7
 
Stefan Vasile vs Mihai Osman, 2001
B28 Sicilian O'Kelly Variation (1.e4 c5 2.Nf3 a6), 11 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1222742 (851) id=1222742
Sicilian Defense: O'Kelly Variation. Normal System (Astral Open)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Nf3 Bb4 7.Nxe5 O-O 8.f3 Nxe4 9.Bc4 Qh4+ 10.Ke2 Qf2+ 11.Kd3 Nc5#
 
Milan Matulovic vs Mark Taimanov, 1965
B28 Sicilian O'Kelly Variation (1.e4 c5 2.Nf3 a6), 39 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1138282 (730) id=1138282
Sicilian Defense: O'Kelly Variation. Venice System (USSR)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.d4 e6 6.Be2 Nf6 7.O-O cxd4 8.cxd4 Be7 9.Nc3 Qd6 10.Bg5 Nbd7 11.Bd3 b5 12.Ne4 Qd5 13.Re1 Bb7 14.a4 b4 15.Rc1 Rc8 16.Rxc8+ Bxc8 17.Qc2 O-O 18.Nxf6+ Nxf6 19.Bxh7+ Nxh7 20.Bxe7 Re8 21.Bxb4 Bb7 22.Re3 Ng5 23.Bc3 Rc8 24.Ne1 Ne4 25.f3 Nd6 26.Re5 Qc4 27.g4 Bd5 28.Kf2 f5 29.h3 Nf7 30.Re2 Qc7 31.gxf5 Qh2+ 32.Ke3 Qxh3 33.Rh2 Qg3 34.fxe6 Nh6 35.Rg2 Ng4+ 36.Kd3 Bc4+ 37.Ke4 Nf6+ 38.Kf5 g6 39.Kxf6 Rf8+
 
Radojica Dabetic vs Vladimir Baklan, 2009
B28 Sicilian O'Kelly Variation (1.e4 c5 2.Nf3 a6), 50 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1559540 (722) id=1559540
Sicilian Defense: O'Kelly Variation. Venice System Steiner Line (European Club Cup)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c3 d6 4.d4 Qc7 5.Bd3 g6 6.h3 Bg7 7.O-O Nf6 8.Re1 e5 9.Nbd2 O-O 10.Nf1 cxd4 11.cxd4 exd4 12.Nxd4 Nbd7 13.Ng3 d5 14.Nb3 Re8 15.exd5 Rxe1+ 16.Qxe1 Nxd5 17.Qe8+ Nf8 18.Bd2 Rb8 19.Rc1 Bd7 20.Rxc7 Bxe8 21.Rc2 Ne6 22.Ne4 Bb5 23.Bxb5 axb5 24.a3 Rd8 25.g3 h6 26.Bc1 f5 27.Ned2 Nb6 28.Kg2 Na4 29.Nf3 Kf7 30.Na5 Rd7 31.b3 Nac5 32.b4 Nd3 33.Bd2 g5 34.Nb3 Rd8 35.Ne1 Ne5 36.Nc5 Nc4 37.Nxe6 Kxe6 38.Bc1 Rd1 39.Nf3 Kd5 40.g4 f4 41.h4 Bf6 42.hxg5 hxg5 43.Bd2 b6 44.Be1 Rd3 45.Re2 Rxf3 46.Kxf3 Ne5+ 47.Rxe5+ Bxe5 48.Bd2 Bb2 49.Ke2 Kd4 50.f3 Bxa3
 
Marek Vokac vs Ratmir Kholmov, 1979
B28 Sicilian O'Kelly Variation (1.e4 c5 2.Nf3 a6), 42 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1353910 (720) id=1353910
Sicilian Defense: O'Kelly Variation. Wing Gambit (CSR-ch)
1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.b4 cxb4 4.a3 bxa3 5.Bxa3 d6 6.d4 Nf6 7.Bd3 g6 8.h3 Bg7 9.O-O O-O 10.Nbd2 Nh5 11.Re1 Nc6 12.c3 Qc7 13.Nc4 Nf4 14.Bf1 d5 15.Nce5 Nxe5 16.Nxe5 dxe4 17.Rxe4 Nd5 18.Rc1 Bf5 19.Re1 Rad8 20.Qb3 Rfe8 21.c4 Nb6 22.Nf3 Nc8 23.c5 e5 24.dxe5 Be6 25.Bc4 Na7 26.Ng5 Bxc4 27.Qxc4 Rxe5 28.Rxe5 Bxe5 29.Qh4 h5 30.Nf3 Bg7 31.Re1 Nc6 32.Bc1 Nd4 33.Nxd4 Rxd4 34.Qg5 Qd7 35.Re7 Qc6 36.Qe3 Qxc5 37.Kh2 Qd6+ 38.g3 Qd5 39.Re8+ Kh7 40.Ba3 Rd3 41.Qc5 Qf3 42.Bb4 Bd4
 
Paul F Johner vs Savielly Tartakower, 1928
B29 Sicilian (Nimzo-Rubinstein), 16 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1410045 (724) id=1410045
Sicilian Defense: Nimzowitsch. Closed Variation (Berlin)
1.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Ne4 e6 6.d4 cxd4 7.Nxd4 Be7 8.Bb5+ Bd7 9.c4 Nf6 10.Nc3 O-O 11.O-O Qc7 12.Qe2 Nc6 13.Nf3 Rfe8 14.Bg5 Ng4 15.Bxe7 Nd4 16.Nxd4 Qxh2#
 
Vladas Ivanovich Mikenas vs Leonids Dreibergs, 1939
B40 Sicilian (Classical + e6), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1274400 (795) id=1274400
Sicilian Defense: Pin Variation (Kemeri Tournament)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.Ndb5 d5 7.e5 Nfd7 8.Qg4 Bf8 9.Bg5 Qa5 10.Qa4 Qb6 11.O-O-O Bc5 12.b4 Be7 13.Bxe7 Kxe7 14.Rxd5 Qxf2 15.Nc7 exd5 16.Nc3xd5+ Kd8 17.Bb5 Qd4 18.e6 Qa1+ 19.Kd2 Qd4+ 20.Bd3 Nc6 21.Qxc6 Qf2+ 22.Kd1 Re8 23.exd7 Bxd7 24.Qxb7 Bg4+ 25.Kc1 Re1+ 26.Kb2 Rc8 27.Rxe1 Qxe1 28.Qxa7 Qe5+ 29.c3 Qe1 30.Qc5 Qd2+ 31.Bc2
 
Jan Gottfredsen vs Michael Nielsen, 1999
B40 Sicilian (Classical + e6), 19 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1237623 (797) id=1237623
Sicilian Defense: Pin Variation (Holdenturnier 3 div G2 99/00)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.Bg5 Bxc3+ 7.bxc3 Qa5 8.Nb5 Nxe4 9.Bf4 O-O 10.Qd3 d5 11.Nc7 e5 12.Bxe5 Nc6 13.Bf4 Nxc3 14.Bd2 d4 15.Bxc3 Qxc7 16.Bxd4 Nb4 17.Qe4 Nxc2+ 18.Kd1 Nxd4 19.Bd3 Bf5 20.Qxd4 Rad8
 
Sidney Norman Bernstein vs Alvin Cushing Cass, 1939
B40 Sicilian (Classical + e6), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1497435 (742) id=1497435
Sicilian Defense: Pin. Koch Variation (Marshall CC Championship)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.e5 Nd5 7.Qg4 Nxc3 8.Qxg7 Rf8 9.a3 Ba5 10.b4 Bc7 11.Bg5 Bxe5 12.Qxe5 f6 13.Nf5! Nd5 14.Be2 Nc6 15.Bh5+ Rf7 16.Qe4 Qc7 17.Nh6 Nd8 18.Nxf7 Nxf7 19.Bxf7+ Kxf7 20.Qxh7+ Ke8 21.Qg6+ Ke7 22.Bxf6+ Nxf6 23.Qg7+
 
Walkerling vs Hanssen, 1928
B40 Sicilian (Classical + e6), 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243045 (794) id=1243045
Sicilian Defense: Pin. Koch Variation (cr)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.e5 Nd5 7.Qg4 g6 8.a3 Qa5 9.axb4 Qxa1 10.Nb3
 
Aivars Gipslis vs Mamadzhan Mukhitdinov, 1957
B40 Sicilian (Classical + e6), 65 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1050737 (832) id=1050737
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit. Accepted Scheveningen Formation (Sverdlovsk)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 5.Nxc3 Nc6 6.Bc4 d6 7.O-O Nge7 8.Bg5 Qd7 9.Qe2 h6 10.Bh4 a6 11.Rfd1 Qc7 12.Rac1 Bd7 13.Bb3 Ng6 14.Bg3 Rd8 15.h4 Be7 16.Nd5 exd5 17.exd5 O-O 18.dxc6 Bxc6 19.Nd4 Ne5 20.Nxc6 Nxc6 21.Qe4 Qd7 22.Rd5 Kh8 23.Rcd1 f5 24.Qf4 Rf6 25.Qd2 Qe8 26.Re1 Qh5 27.Bd1 Qf7 28.Bf4 Re6 29.Bb3 Rxe1+ 30.Qxe1 Bxh4 31.Rxd6 Qf8 32.Re6 Be7 33.Qe3 Bc5 34.Qh3 Kh7 35.Qh5 Ne7 36.Bg5 Rd7 37.Bc2 g6 38.Qh4 Qg7 39.Bb3 h5 40.Bf6 Qf8 41.Qg5 Ng8 42.Bc3 Qh6 43.Rxg6 Qxg5 44.Rxg5 Nh6 45.Kf1 Bd4 46.Be6 Rd6 47.Bxd4 Rxd4 48.Bxf5+ Nxf5 49.Rxf5 Kg6 50.Re5 Rd2 51.Re6+ Kf5 52.Rb6 Rd7 53.Kg1 Kg5 54.Kh2 Kf5 55.a4 Rd4 56.a5 Rd7 57.b4 Kg5 58.b5 axb5 59.Rxb5+ Kh6 60.f3 Rc7 61.g3 Rc3 62.f4 Rc7 63.Kh3 Rg7 64.Rb6+
 
A Ostrauskas vs Aivars Gipslis, 1957
B41 Sicilian (Kann), 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1050723 (723) id=1050723
Sicilian Defense: Kan. Maroczy Bind Reti Variation (Ch URS (1/4 final))
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 O-O 8.O-O Nc6 9.Nf3 Qc7 10.Qe2 Ng4 11.h3 Nd4! 12.hxg4 Nxe2+ 13.Nxe2 b6 14.Bf4 Bd6 15.e5 Be7 16.Rfd1 Bb7 17.a3 Rad8 18.Rd2 d6 19.Rad1 Bxf3 20.exd6 Bxd6 21.Bxd6 Rxd6 22.gxf3 Rfd8 23.Kg2 h6 24.b4 Kf8 25.Nc1 Qc6 26.Be4 Rxd2 27.Rxd2 Qc7 28.Rc2 Rd1
 
Jens Enevoldsen vs Lajos Portisch, 1958
B41 Sicilian (Kann), 36 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1112874 (726) id=1112874
Sicilian Defense: Kan. Maroczy Bind Reti Variation (Munchen)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.e5 Ne4 8.Qg4 Nxc3 9.a3 Bf8 10.bxc3 Qa5 11.Qg3 d6 12.exd6 Bxd6 13.Qxd6 Qxc3+ 14.Kd1 Qxa1 15.Bd3 Bd7 16.Re1 Nc6 17.Nc2 Qf6 18.Qc5 Qe7 19.Qh5 Qd6 20.Re3 O-O-O 21.Bb2 e5 22.Kc1 f6 23.Bc3 g6 24.Qh4 Bf5 25.Bxf5+ gxf5 26.Kb2 Rd7 27.c5 Qxc5 28.Qxf6 Rf8 29.Qh6 Kb8 30.Nb4 Na5 31.Nxa6+ bxa6 32.Bxa5 Rb7+ 33.Rb3 Qxf2+ 34.Ka1 Qf1+ 35.Ka2 Qe2+ 36.Bd2 Rd8
 
Wolfgang Unzicker vs Mikhail Tal, 1959
B41 Sicilian (Kann), 36 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1139491 (727) id=1139491
Sicilian Defense: Kan. Maroczy Bind Reti Variation (Zurich)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd2 O-O 8.e5 Bxc3 9.Bxc3 Ne4 10.Qc2 d5 11.exd6 Nxc3 12.Qxc3 Qxd6 13.Rd1 e5 14.Nf3 Qg6 15.Bd3 e4 16.Bb1 f5 17.Nh4 Qe6 18.g3 Nc6 19.Rd5 Qf7 20.O-O Be6 21.Rd6 Bxc4 22.Rfd1 Be6 23.Bc2 Rae8 24.Ng2 Qf6 25.Qxf6 Rxf6 26.a3 Ne5 27.Nf4 Bf7 28.Rxf6 gxf6 29.Rd6 Nf3+ 30.Kh1 Rc8 31.Bd1 Rc1 32.Rd8+ Kg7 33.Kg2 Ne1+ 34.Kh3 Nd3 35.Be2 Nxf4+ 36.gxf4 Rc2
 
Maia Chiburdanidze vs Gisela Fischdick, 1979
B41 Sicilian (Kann), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1285249 (728) id=1285249
Sicilian Defense: Kan. Maroczy Bind Reti Variation (Belgrade (Women))
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bd3 Qc7 8.O-O Nc6 9.Bc2 Nxd4 10.Qxd4 Ng4 11.e5 Nxe5 12.Ne4 d6 13.Bf4 b6 14.a3 Bc5 15.Qc3 f5 16.Ba4+ Kf8 17.Nxc5 bxc5 18.Rad1 Nf7 19.Bxd6+ Nxd6 20.Qe5 Kf7 21.Rxd6 Qa5 22.Bd7
 
Juan Reyes vs Garry Kasparov, 1993
B50 Sicilian (2.Nf3 d6), 37 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1549610 (399) id=1549610
Sicilian Defense: Modern Variations (Lima)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 Nf6 4.e5 dxe5 5.Nxe5 a6 6.a4 Qc7 7.Nc4 Nc6 8.b3 b6 9.Bd3 Bb7 10.O-O Nb4 11.Be2 g6 12.Bb2 Bg7 13.Bf3 O-O 14.Bxb7 Qxb7 15.d3 Rfd8 16.Qe2 Nc6 17.Rfe1 Nd4 18.Qd1 e6 19.Qc1 b5 20.Ne3 Qc6 21.h3 Nd7 22.Ne2 h5 23.Nf1 e5 24.Nd2 Nb6 25.Nc3 Re8 26.Qd1 Rad8 27.axb5 axb5 28.Ra5 c4 29.bxc4 bxc4 30.Nce4 cxd3 31.cxd3 Nf5 32.Qb3 Nd5 33.Nc5 Qc8 34.Nb7 Rd7 35.Rxd5 Rxb7 36.Rb5 Rxb5 37.Qxb5
 
Evgeny Shaposhnikov vs Anton Shomoev, 2008
B50 Sicilian (2.Nf3 d6), 17 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1489032 (400) id=1489032
Sicilian Defense: Modern Variations (Russia)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 Nf6 4.e5 dxe5 5.Nxe5 e6 6.g3 Nbd7 7.Nc4 Nb6 8.Ne3 Bd7 9.Bg2 Qc7 10.a4 Bc6 11.O-O Be7 12.d3 O-O 13.a5 Nbd7 14.Nc4 b5 15.axb6 axb6 16.Bf4
 
Michael Deleva vs Viktor Laznicka, 2011
B50 Sicilian (2.Nf3 d6), 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1611231 (910) id=1611231
Sicilian Defense: Modern Variations (12th European Individual Championship)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.b3 Nf6 4.e5 dxe5 5.Nxe5 Nbd7 6.f4 g6 7.Bb2 Bg7 8.Bb5 O-O 9.Bxd7 Nxd7 10.O-O Nxe5 11.fxe5 c4 12.Na3 Be6 13.Kh1 Qb6 14.Qe2 Rac8 15.Rab1 cxb3 16.cxb3 Rfd8 17.d4 f6 18.Rbc1 Rxc1 19.Rxc1 fxe5 20.dxe5 Bh6 21.Nc4 Qa6 22.Rd1 Rxd1+ 23.Qxd1 Qxa2 24.Qd8+ Bf8 25.Qd4 Qxb3 26.Ne3 Bh6
 
Viswanathan Anand vs Vassily Ivanchuk, 1998
B50 Sicilian (2.Nf3 d6), 25 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1018849 (457) id=1018849
Sicilian Defense: Modern Variations. Anti-Qxd4 Move Order Accepted (Linares)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.dxc5 Nxe4 5.cxd6 Nc6 6.Nbd2 Nxd6 7.Nc4 e5 8.c3 f6 9.Qb3 Qc7 10.Be3 Bd7 11.Be2 Nf5 12.O-O Be6 13.Qa4 Rb8 14.Qb5 Bd7 15.Qd5 b5 16.Ncd2 Nce7 17.Qd3 Bc6 18.c4 bxc4 19.Qxc4 Nxe3 20.fxe3 Qb6 21.Kh1 Rc8 22.e4 Bd7 23.Qd3 Ng6 24.g3 Bc5 25.Rfd1
 
Alexey Sokolsky vs Mikhail Botvinnik, 1947
B51 Sicilian (Rossolimo), 51 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1032166 (888) id=1032166
Sicilian Defense: Canal Attack (Moscow)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nc6 4.O-O a6 5.Bxc6+ bxc6 6.d4 cxd4 7.Qxd4 e5 8.Qd3 Nf6 9.Bg5 Be7 10.Rd1 O-O 11.Na3 Ra7 12.Nc4 Rd7 13.Ne3 h6 14.Bh4 g6 15.c4 Nh5 16.Bxe7 Qxe7 17.Qc2 Nf4 18.b4 Rdd8 19.Rd2 h5 20.g3 Bg4 21.Nxg4 Nh3+ 22.Kg2 hxg4 23.Ng1 Ng5 24.Rad1 f5 25.c5 Nxe4 26.cxd6 Qb7 27.Qc4+ Kg7 28.Rc2 Rxd6 29.Rxd6 Nxd6 30.Qc5 Nf7 31.Qxc6 Qxb4 32.Rc4 Qb5 33.a4 Qa5 34.Rc5 Qb4 35.Rc4 Qd2 36.Rc2 Qd4 37.Rc4 Qd8 38.Rb4 Qa8 39.Rb6 a5 40.Ne2 Qxc6+ 41.Rxc6 Rd8 42.Nc3 Rd2 43.Rc7 Kf8 44.Rc5 e4 45.Nd5 Ng5 46.Ne3 Ke7 47.Re5+ Kf6 48.Rc5 Ra2 49.Rc4 Nf3 50.Nd5+ Kg5 51.Nf4 e3
 
Dennes Abel vs Karsten Mueller, 2013
B51 Sicilian (Rossolimo), 57 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1737947 (889) id=1737947
Sicilian Defense: Canal Attack (Bundesliga)
1.Nf3 c5 2.e4 d6 3.Bb5+ Nc6 4.O-O a6 5.Bxc6+ bxc6 6.e5 Bg4 7.h3 Bh5 8.Re1 e6 9.d3 d5 10.Nbd2 Ne7 11.b3 Nc8 12.Nf1 Be7 13.Ng3 Bg6 14.Bf4 Nb6 15.Qd2 h6 16.c4 a5 17.Qe2 a4 18.Red1 O-O 19.Qe3 Re8 20.Nh2 Nd7 21.Nf3 Bf8 22.h4 axb3 23.axb3 Qb6 24.h5 Bh7 25.Nd2 Ra5 26.Ne2 Rea8 27.Rac1 Qd8 28.g4 Qh4 29.Qf3 f5 30.Bg3 Qxg4 31.Qxg4 fxg4 32.d4 Ra3 33.Rc3 Ra1 34.Rcc1 R1a3 35.Rc3 Be7 36.cxd5 cxd5 37.dxc5 Bxc5 38.Nf4 Bf5 39.Rdc1 Ra1 40.Nf1 Rxc1 41.Rxc1 d4 42.Nd2 Bb4 43.Nc4 d3 44.Rd1 Nc5 45.Nd6 Bh7 46.Ng6 d2 47.Bf4 Nxb3 48.Kf1 Ra2 49.Nc4 Rc2 50.Ne3 Rc1 51.Ke2 Kf7 52.Nh8+ Ke7 53.Ng6+ Ke8 54.Bg3 Nd4+ 55.Kd3 Nf3 56.Ke2 Bxg6 57.hxg6 h5
 
Hendrik Tabatt vs Fabiano Caruana, 2011
B51 Sicilian (Rossolimo), 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1604858 (890) id=1604858
Sicilian Defense: Canal Attack (Tradewise Gibraltar)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nc6 4.O-O Bd7 5.c3 Nf6 6.d4 Nxe4 7.d5 Ne5 8.Bxd7+ Nxd7 9.Bf4 Nef6 10.Re1 Nb6 11.Na3 Nbxd5 12.Nb5 e6 13.Qa4 Qd7 14.c4 Nxf4 15.Rad1 Ng6 16.Ng5 Be7 17.Nc7+ Kd8 18.Nb5 Rf8 19.Re2 Kc8 20.Red2 Kb8 21.Qb3 a6 22.Nxd6 Bxd6 23.Rxd6 Qc7 24.Qg3 e5 25.Qe3 h6 26.Ne4 Nxe4 27.Qxe4 Ka7 28.b4 Rad8 29.bxc5 Rxd6 30.Rxd6 Qxc5 31.Rd7 Qc8
 
Rubens A Filguth vs Miguel Najdorf, 1978
B51 Sicilian (Rossolimo), 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1101957 (891) id=1101957
Sicilian Defense: Canal Attack (Sao Paulo)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nc6 4.O-O Bd7 5.c3 Nf6 6.Re1 a6 7.Bf1 Bg4 8.h3 Bh5 9.d3 e6 10.Nbd2 Be7 11.Qc2 d5 12.g3 d4 13.Bg2 Nd7 14.Nh2 g5 15.Ndf1 Nde5 16.g4 Bg6 17.Rd1 h5 18.a3 hxg4 19.hxg4 Rh4 20.Qe2 Bd6 21.Bd2 a5 22.Ng3 a4 23.Rf1 Kd7 24.f4 gxf4 25.Bxf4 Rxh2 26.Kxh2 Qh4+ 27.Bh3 Rh8 28.Nh5 Bxh5
 
Vassily Ivanchuk vs Alexey Shirov, 2009
B52 Sicilian (Rossolimo), 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1544428 (306) id=1544428
Sicilian Defense: Canal Attack. Main Line "The B52s" (M-Tel Masters)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.c4 Nf6 6.Nc3 g6 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Bg7 9.f3 O-O 10.Be3 Nc6 11.O-O Rac8 12.b3 e6 13.Rc1 Rfd8 14.Qd2 d5 15.exd5 exd5 16.c5 Nxd4 17.Bxd4 Ne4 18.Qe3 Nxc5 19.Rcd1 Bxd4 20.Rxd4 Qc6 21.Ne2 Ne6 22.Rd2 d4 23.Nxd4 Qb6 24.Rfd1 Rd5
 
Bukhuti Gurgenidze vs Mikhail Tal, 1968
B52 Sicilian (Rossolimo), 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1139862 (307) id=1139862
Sicilian Defense: Canal Attack. Main Line (Gori)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Qxd7 5.O-O Nf6 6.e5 dxe5 7.Nxe5 Qc8 8.c4 e6 9.Qa4+ Nbd7 10.d3 Bd6 11.Nxd7 Nxd7 12.Be3 O-O 13.Nd2 Qc7 14.h3 f5 15.Nf3 Ne5 16.Nxe5 Bxe5 17.Qb5 f4 18.Bxc5 Rf5 19.f3 Bf6 20.d4 b6 21.Rae1 bxc5 22.Rxe6 Bxd4+ 23.Kh1 Rb8
 
Laszlo Szabo vs Bent Larsen, 1957
B53 Sicilian (4.Qxd4), 37 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1136902 (305) id=1136902
Sicilian Defense: Chekhover Variation (Hastings 1956/57)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Qxd4 Nf6 5.e5 Nc6 6.Bb5 Qa5+ 7.Nc3 Qxb5 8.Nxb5 Nxd4 9.Nfxd4 dxe5 10.Nc7+ Kd8 11.Nxa8 exd4 12.Bf4 e5 13.Bxe5 Bb4+ 14.Kf1 Re8 15.Bxd4 b6 16.Nxb6 axb6 17.Bxb6+ Kd7 18.c4 Kc6 19.Be3 Ng4 20.Bf4 Bf5 21.h3 Nf6 22.Be3 Bd3+ 23.Kg1 Ne4 24.Rd1 Be2 25.Rc1 f5 26.c5 Ba5 27.a3 Bc7 28.Re1 Bc4 29.Rc1 Bb3 30.h4 Be5 31.f4 Bf6 32.Kh2 Rb8 33.Rb1 Ba2 34.b4 Bxb1 35.Rxb1 Nc3 36.Rb3 Kb5 37.Rb2 Nd5
 
Zsofia Polgar vs Bent Larsen, 1995
B56 Sicilian, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1109853 (303) id=1109853
Sicilian Defense: Modern Variations "Sofia Rules" (Iceland)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc3 cxd4 5.Nxd4 Nbd7 6.f4 a6 7.Nf3 Qc7 8.a4 g6 9.Bd3 Bg7 10.O-O O-O 11.Qe1 e6 12.Kh1 Nc5 13.Qh4 b6 14.f5 exf5 15.exf5 Nxd3 16.cxd3 Bxf5 17.Nd4 Qc5 18.Nxf5 gxf5 19.d4 Qc4 20.Rxf5 Ne8 21.Nd5 Ra7 22.Be3 f6 23.Qe4 Raf7 24.Ne7+ Kh8 25.Rh5
 
Rashid Gibiatovich Nezhmetdinov vs P Ermolin, 1946
B71 Sicilian Dragon (Levenfish), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1102133 (866) id=1102133
Sicilian Defense: Dragon. Levenfish Variation "Nez to Meet You" (Kazan ch)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.f4 Bg7 7.e5 dxe5 8.fxe5 Nd5 9.Bb5+ Kf8 10.O-O Bxe5 11.Bh6+ Kg8 12.Nxd5 Qxd5 13.Nf5 Qc5+ 14.Be3 Qc7 15.Nh6+ Kg7 16.Rxf7#
 
Robert James Fischer vs S Purevzhav, 1962
B77 Sicilian Dragon, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1044171 (691) id=1044171
Sicilian Defense: Dragon. Yugoslav Attack Sosonko Variation (Varna ol prel Rd: 1)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 Nc6 8.Qd2 O-O 9.Bc4 Nd7 10.O-O-O Nb6 11.Bb3 Na5 12.Qd3 Bd7 13.h4 Rc8 14.h5 Nbc4 15.hxg6 hxg6 16.Bh6 e6 17.f4 e5 18.Nf5 Bxf5 19.exf5 Nxb2 20.Kxb2 e4 21.Bxg7 Kxg7 22.Nxe4
 
Player 1 vs Player 2, 2013
B87 Sicilian Sozin, 23 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=# (494) id=#
(Book)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.f4 Bb7 9.f5 e5 10.Nde2 Nbd7 11.Ng3 Be7 12.Bg5 Rc8 13.Bxf6 Nxf6 14.Nh5 Qb6 15.Nxf6+ Bxf6 16.Qd3 Bg5 17.Bd5 Rxc3 18.Qxc3 Bxd5 19.exd5 O-O 20.Ke2 b4 21.Qd3 Rc8 22.h4 Bh6
 
Robert Eugene Byrne vs Robert James Fischer, 1967
B87 Sicilian Sozin, 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044626 (493) id=1044626
Sicilian Defense: Fischer-Sozin Attack. Flank Variation (Sousse Interzonal,)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.f4 Bb7 9.f5 e5 10.Nde2 Nbd7 11.Bg5 Be7 12.Ng3 Rc8 13.O-O h5 14.h4 b4 15.Bxf6 Bxf6 16.Nd5 Bxh4 17.Nxh5 Qg5 18.f6 g6 19.Ng7+ Kd8 20.Rf3 Bg3 21.Qd3 Bh2+ 22.Kf1 Nc5 23.Rh3 Rh4 24.Qf3 Nxb3 25.axb3 Rxh3 26.Qxh3 Bxd5 27.exd5 Qxf6+ 28.Ke1 Qf4
 
Alexey Suetin vs Igor V Platonov, 1971
B87 Sicilian Sozin, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1109384 (495) id=1109384
Sicilian Defense: Fischer-Sozin Attack. Flank Variation (USSR (ch) 37/)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.f4 Bb7 9.f5 e5 10.Nde2 Nbd7 11.Bg5 Be7 12.Bxf6 Nxf6 13.Qd3 Qb6 14.h3 O-O 15.O-O-O a5 16.Nd5 Bxd5 17.Bxd5 Rac8 18.Kb1 Rc5 19.g4 Rfc8 20.Nc3 h6 21.Rd2 a4 22.Rg2 Qa5 23.Rhg1 Rxc3 24.bxc3 Rxc3 25.Qd2 Nxd5 26.Qxd5 Qb4+ 27.Ka1 Rxh3 28.Qd2 Qxe4 29.g5 hxg5 30.Rxg5 Bxg5 31.Qxg5 Qd4+ 32.Kb1 e4 33.f6 g6 34.Qg4 Rh2 35.a3 Qc4 36.Rc1 b4 37.Qg3 bxa3 38.Qxa3 Qb5+ 39.Ka2 Qc4+ 40.Kb1 Qd4 41.Qg3 Rh5
 
Ljubomir Ljubojevic vs Lajos Portisch, 1972
B87 Sicilian Sozin, 40 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1091334 (496) id=1091334
Sicilian Defense: Fischer-Sozin Attack. Flank Variation (Wijk aan Zee)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.O-O Be7 9.f4 O-O 10.f5 e5 11.Nde2 Nbd7 12.Bg5 Bb7 13.Ng3 Rc8 14.Bxf6 Nxf6 15.a3 Qb6+ 16.Kh1 Qe3 17.Rf3 Qg5 18.Qd3 Qh4 19.Re1 Rc7 20.Re2 Rfc8 21.h3 Qg5 22.Qe3 Qxe3 23.Rfxe3 Rc5 24.Rd3 a5 25.Rdd2 h5 26.h4 Kf8 27.Kh2 Ba6 28.Nd5 Nxd5 29.exd5 R5c7 30.Kh3 a4 31.Ba2 b4 32.Re4 bxa3 33.Rxa4 Bc4 34.b3 Bb5 35.Rxa3 Rc3 36.Bb1 e4 37.Kh2 e3 38.Rd4 Bf6 39.Rb4 Be5 40.Rxb5 e2
 
Shakhriyar Mamedyarov vs Boris Gelfand, 2011
B87 Sicilian Sozin, 39 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1621783 (812) id=1621783
Sicilian Defense: Fischer-Sozin Attack. Flank Variation "Don't Cha Wish Your Gelfand..." (World Championship Candidates)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.O-O Be7 9.Qf3 Qc7 10.Qg3 O-O 11.Bh6 Ne8 12.Rad1 Bd7 13.f4 Nc6 14.f5 Nxd4 15.Rxd4 Kh8 16.Be3 Nf6 17.Qh3 d5 18.e5 Qxe5 19.Rh4 Rfc8 20.Kh1 Rxc3 21.bxc3 Qxc3 22.Rd4 a5 23.Rd3 Qc6 24.c3 a4 25.Bc2 e5 26.Bg5 b4 27.Qh4 bxc3 28.Rh3 Kg8 29.Re1 e4 30.g4 Kf8 31.Be3 Qc4 32.g5 Bxf5 33.gxf6 Bxf6 34.Qh5 Bg6 35.Qg4 Qxa2 36.Bb1 Qc4 37.Qg2 a3 38.Ba2 Qc6 39.Rg3 Rb8
 
Vassily Ivanchuk vs Veselin Topalov, 2008
B87 Sicilian Sozin, 63 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1486373 (813) id=1486373
Sicilian Defense: Fischer-Sozin Attack. Flank Variation (Morelia-Linares)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.O-O Be7 9.Qf3 Qb6 10.Be3 Qb7 11.Qg3 b4 12.Na4 Nbd7 13.f3 O-O 14.Rfd1 Kh8 15.Kh1 Ne5 16.a3 bxa3 17.Rxa3 Rb8 18.Nc3 Ned7 19.Ra2 Nc5 20.Bc4 Qc7 21.b3 Bd7 22.Qe1 Rfc8 23.Rda1 Ne8 24.Nde2 Bf6 25.Bd4 Bxd4 26.Nxd4 Qb6 27.Qe3 Nc7 28.h3 h6 29.Ra5 Kg8 30.R1a2 Qb4 31.Nce2 Qb6 32.Nc3 Qb4 33.Nce2 Qb6 34.Ng3 d5 35.exd5 exd5 36.Ndf5 Re8 37.Qxc5 dxc4 38.bxc4 Bxf5 39.Nxf5 Re2 40.Qxb6 Rxb6 41.Kh2 Rd2 42.h4 Kh7 43.h5 Rf6 44.Re5 Ne6 45.Rxa6 Nd4 46.Rxf6 Nxf3+ 47.Kh3 Nxe5 48.Rd6 Rxc2 49.Rd5 Nxc4 50.Rc5 Ne3 51.Rxc2 Nxc2 52.g4 Ne1 53.Kg3 Nd3 54.Kf3 Kg8 55.Ke4 Nc5+ 56.Kd5 Nd7 57.Ke4 Kf8 58.Kf4 Nc5 59.Ke5 Ne6 60.Kd5 Ke8 61.Ke5 Kf8 62.Ke4
 
Robert James Fischer vs Fridrik Olafsson, 1960
B87 Sicilian Sozin, 43 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1044126 (814) id=1044126
Sicilian Defense: Fischer-Sozin Attack. Flank Variation (Buenos Aires)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.O-O Be7 9.Qf3 Qc7 10.Qg3 b4 11.Nce2 g6 12.c3 Nxe4 13.Qe3 Nf6 14.cxb4 O-O 15.Bd2 e5 16.Nf3 Bb7 17.Rac1 Qd7 18.Nc3 Qf5 19.Bc2 Qh5 20.Ne4 Bxe4 21.Bxe4 d5 22.Bc2 e4 23.Nd4 Bd6 24.h3 Nbd7 25.Bd1 Qe5 26.g3 Rfc8 27.Be2 Qe8 28.a3 Be5 29.b5 axb5 30.Bxb5 Rxc1 31.Rxc1 Qb8 32.Bc6 Ra6 33.Bxd7 Nxd7 34.Nc6 Qe8 35.Bb4 Bf6 36.Qf4 h5 37.b3 Qe6 38.Qc7 Kh7 39.Qc8 Rb6 40.Nd8 Qxh3 41.Nxf7 Rb8 42.Qc6 Qf5 43.Nd6 Qe6
 
Watu Kobese vs Boris Gelfand, 2005
B87 Sicilian Sozin, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1376771 (506) id=1376771
Sicilian Defense: Fischer-Sozin Attack. Flank Variation (bishop sac) (FIDE World Cup)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 b5 8.Be3 Bb7 9.f4 Nbd7 10.O-O Be7 11.Bxe6 fxe6 12.Nxe6 Qc8 13.Nxg7+ Kf7 14.Nf5 Bf8 15.e5 Rg8 16.Ng3 Qc6 17.Qe2 Re8 18.Rad1 dxe5 19.fxe5 Rxe5 20.Qf2 Rxe3 21.Rxd7+ Qxd7 22.Qxe3 Qc6 23.Nge4 Rg6 24.Qh3 Kg8 25.Qf5 Be7
 
Andrey Lukin vs Boris Gelfand, 1988
B90 Sicilian Najdorf, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1047876 (705) id=1047876
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack (Ch URS ( 1 liga ))
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.Nd5 Nbd7 9.f3 Nxd5 10.exd5 Bf5 11.Be2 Be7 12.Qd2 a5 13.O-O a4 14.Nc1 O-O 15.Bd3 Bxd3 16.Nxd3 Nb6 17.Bxb6 Qxb6+ 18.Kh1 Qd4 19.Rad1 Rfc8 20.Rfe1 f5 21.Qb4 Qxb4 22.Nxb4 a3 23.Rb1 Rc4 24.bxa3 Rxa3 25.Re2 Bf6 26.Nd3 Rxa2 27.Rxb7 Rcxc2 28.Rxc2 Rxc2 29.g3 h5 30.Rb2 Rc4 31.Rb6 Rc3 32.Nb4 Rb3 33.Kg2 Rb2+ 34.Kh3 Kh7 35.Rb8 g5
 
Gennadi Kuzmin vs Vladimir Akopian, 1993
B90 Sicilian Najdorf, 27 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1606855 (497) id=1606855
Sicilian Defense: Najdorf Variation (Rostov)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.a4 Be7 8.O-O O-O 9.Qf3 Qc7 10.Bd3 Nc6 11.Nxc6 bxc6 12.Qg3 e5 13.Bh6 Nh5 14.Qf3 Nf6 15.Qg3 Ne8 16.b4 Be6 17.Bd2 Nf6 18.b5 axb5 19.axb5 cxb5 20.Nxb5 Qc6 21.Bh6 Ng4 22.Bd2 Rxa1 23.Rxa1 Ra8 24.Rxa8+ Qxa8 25.f3 Bg5 26.fxg4 Bxd2 27.Kf1 Bxg4
 
Mihail Saltaev vs Robert Kempinski, 2006
B90 Sicilian Najdorf, 17 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1615073 (498) id=1615073
Sicilian Defense: Najdorf Variation (Bundesliga 0607)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.a4 Be7 8.O-O O-O 9.Ba2 Nc6 10.Kh1 Nb4 11.Bb3 d5 12.e5 Nd7 13.f4 Nc5 14.Be3 Qc7 15.Qd2 Bd7 16.Rae1
 
Mihail Saltaev vs Andrei Volokitin, 2007
B90 Sicilian Najdorf, 45 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1470234 (507) id=1470234
Sicilian Defense: Najdorf Variation (Ordix Open)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.a4 Nxe4 8.Nxe4 d5 9.Bg5 Be7 10.Qg4 Bxg5 11.Nxg5 Qa5+ 12.c3 dxc4 13.Ndf3 Qc7 14.O-O-O h6 15.Ne4 O-O 16.Nd6 b5 17.axb5 axb5 18.Nxb5 Qc5 19.Nd6 Qxf2 20.Kb1 Nc6 21.Qxc4 Ba6 22.Qe4 Rfb8 23.Rd2 Qa7 24.Ne1 Bb5 25.Nxb5 Rxb5 26.Nd3 Qa2+ 27.Kc1 Qb3 28.Rdd1 Rd5 29.Kb1 Rad8 30.Rd2 Rb8 31.Rc1 Ne5 32.Rcc2 Nc4 33.Kc1 Qa2 34.Kd1 Nxd2 35.Rxd2 Qb1+ 36.Ke2 Rbb5 37.Qf4 Rf5 38.Qg3 Rg5 39.Qf3 Rbf5 40.Qa8+ Kh7 41.Rd1 Re5+ 42.Nxe5 Rxe5+ 43.Kd2 Rd5+ 44.Qxd5 Qxb2+ 45.Ke3 exd5
 
Gyula Sax vs Joseph G Gallagher, 1999
B90 Sicilian Najdorf, 34 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1493208 (304) id=1493208
Sicilian Defense: Najdorf Variation (6.f3) (Mitropa Cup)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f3 e5 7.Nb3 Be6 8.Be3 Be7 9.Qd2 O-O 10.O-O-O b5 11.g4 b4 12.Nd5 Bxd5 13.exd5 a5 14.Kb1 Qc7 15.g5 Nfd7 16.h4 Nb6 17.h5 a4 18.Nc1 Nc4 19.Bxc4 Qxc4 20.g6 Nd7 21.gxh7+ Kh8 22.Rhg1 b3 23.axb3 axb3 24.Nxb3 Qa4 25.Qg2 Bf6 26.Bg5 Nc5 27.Bxf6 Qa2+ 28.Kc1 Nxb3+ 29.cxb3 Rfc8+ 30.Kd2 Qa5+ 31.Ke3 Qb6+ 32.Ke2 Rc2+ 33.Rd2 Rxd2+ 34.Kxd2 Qd4+
 
Jan Plachetka vs Vlastimil Hort, 1962
B90 Sicilian Najdorf, 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1382207 (356) id=1382207
Sicilian Defense: Najdorf Variation (Sozin) (CSR-ch)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 g6 7.f3 Bg7 8.Be3 O-O 9.Qd2 Nc6 10.O-O-O Na5 11.Bb3 Qc7 12.Kb1 Nc4 13.Qe2 Na3+ 14.Ka1 e5 15.Bg5 exd4 16.Bxf6 Bxf6 17.Nd5 Qd8 18.Nxf6+ Qxf6 19.e5 dxe5 20.bxa3 Bd7 21.Kb1 Rac8 22.h4 Rc3 23.Qe4 Bc6 24.Qg4 a5
 
Stefano Tatai vs Pierluigi Beggi, 1977
B90 Sicilian Najdorf, 37 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1525667 (357) id=1525667
Sicilian Defense: Najdorf Variation (Sozin) (Roma)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 g6 7.f3 Bg7 8.Be3 b5 9.Bb3 Bb7 10.Qd2 h5 11.O-O Nbd7 12.a4 b4 13.Nd5 a5 14.Rfe1 O-O 15.Rad1 Nc5 16.Bh6 e6 17.Bxg7 Kxg7 18.Ne3 d5 19.Bxd5 Nxd5 20.exd5 e5 21.b3 Nxa4 22.Nef5+ gxf5 23.Nxf5+ Kg8 24.bxa4 Qf6 25.Ng3 Rac8 26.Nxh5 Qg6 27.Rxe5 Rxc2 28.Qg5 b3 29.d6 b2 30.d7 Qxg5 31.Rxg5+ Kh7 32.Rg7+ Kh6 33.Rxf7 Rd2 34.Rxd2 b1=Q+ 35.Kf2 Qb6+ 36.Ke2 Ba6+ 37.Kd1 Qb1#
 
David Bronstein vs Miguel Najdorf, 1954
B90 Sicilian Najdorf, 43 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1033886 (358) id=1033886
Sicilian Defense: Najdorf Variation (Sozin) (Buenos Aires (Argentina))
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.a3 Bd7 8.O-O Nc6 9.Ba2 Be7 10.Be3 O-O 11.Qe2 Rc8 12.Rad1 Qc7 13.Kh1 Ne5 14.Bc1 Nc4 15.Rd3 Qb6 16.Bb3 Qc5 17.Rfd1 b5 18.Rg3 Kh8 19.Rg5 Qb6 20.Rg3 Rfd8 21.Nf3 h6 22.Rh3 Qc5 23.Nd4 Kg8 24.Qf3 Be8 25.Qg3 Kh7 26.f4 d5 27.e5 Ng8 28.f5 Qc7 29.f6 gxf6 30.Qd3+ f5 31.Nxf5 Nxe5 32.Qd2 exf5 33.Re1 Ng4 34.Nd1 Bd7 35.c3 Be6 36.Bc2 d4 37.Nf2 dxc3 38.Qe2 cxb2 39.Qxg4 bxc1=Q 40.Bxf5+ Bxf5 41.Qxf5+ Kg7 42.Qg4+ Bg5 43.Qf5
 
Robert James Fischer vs Jacek B Bednarski, 1966
B90 Sicilian Najdorf, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1044017 (359) id=1044017
Sicilian Defense: Najdorf Variation (Sozin) (Habana ol)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 Nbd7 8.f4 Nc5 9.f5 Nfxe4 10.fxe6 Qh4+ 11.g3 Nxg3 12.Nf3 Qh5 13.exf7+ Kd8 14.Rg1 Nf5 15.Nd5 Qxf7 16.Bg5+ Ke8 17.Qe2+ Be6 18.Nf4 Kd7 19.O-O-O Qe8 20.Bxe6+ Nxe6 21.Qe4 g6 22.Nxe6
 
Bojan Kurajica vs Miguel Najdorf, 1972
B90 Sicilian Najdorf, 36 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1101810 (565) id=1101810
Sicilian Defense: Najdorf Variation. Adams Attack (Hastings 1971/72)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 Nf6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 a6 6.h3 e6 7.g4 d5 8.exd5 Nxd5 9.Nde2 Bb4 10.Bg2 O-O 11.Bd2 Nb6 12.Ne4 Be7 13.O-O Nc6 14.b3 f5 15.gxf5 exf5 16.N4c3 Bc5 17.a4 a5 18.Bf4 Qe7 19.Qd3 Nb4 20.Qg3 Be6 21.Rad1 Nxc2 22.Nb5 Bd7 23.Nec3 Bc6 24.Rd2 Bxg2 25.Kxg2 Nb4 26.Nc7 Rac8 27.Re2 Qf7 28.Ne6 Rfe8 29.Nxc5 Rxe2 30.Nxe2 Rxc5 31.Qf3 N6d5 32.Rd1 h6 33.Kh2 Rc2 34.Nd4 Rc3 35.Be3 f4 36.Ne2 fxe3
 
Dmitry Schneider vs Hikaru Nakamura, 1999
B90 Sicilian Najdorf, 53 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1392547 (566) id=1392547
Sicilian Defense: Najdorf Variation. Adams Attack (Manhattan CC-ch)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.h3 e6 7.g4 d5 8.Bg2 Bb4 9.exd5 Nxd5 10.Qd3 Qc7 11.Nde2 Nxc3 12.bxc3 Bd6 13.O-O O-O 14.Rd1 Be7 15.Qe4 Nc6 16.Be3 e5 17.Rab1 Be6 18.Bb6 Qc8 19.Qa4 h5 20.gxh5 Bxh3 21.Rd3 Bf5 22.Rg3 Kh8 23.Be4 Bxe4 24.Qxe4 f5 25.Qg2 Bf6 26.Rg6 Ne7 27.Ba5 Qc4 28.Ng3 Nxg6 29.hxg6 Qg4 30.Nxf5 Qxg2+ 31.Kxg2 Bd8 32.Bxd8 Rxf5 33.Be7 b5 34.Rd1 Re8 35.Rd7 e4 36.Bh4 Rfe5 37.Kg3 R5e6 38.Kf4 Rxg6 39.Ke3 Rc6 40.Kd2 Rec8 41.Ra7 Rxc3 42.Rxa6 Rxc2+ 43.Ke3 R2c3+ 44.Ke2 b4 45.Be7 Rc2+ 46.Kf1 Rb2 47.Bg5 Rcc2 48.Be3 Rxa2 49.Rb6 Rc4 50.Kg2 Rc3 51.Bd4 Rd3 52.Rd6 Rad2 53.Rh6+ Kg8
 
David Bronstein vs Eduard Gufeld, 1965
B90 Sicilian Najdorf, 14 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1034341 (567) id=1034341
Sicilian Defense: Najdorf Variation. Adams Attack (USSR Championship)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.h3 e6 7.g4 d5 8.exd5 Nxd5 9.Nde2 Bb4 10.Bg2 O-O 11.Bd2 Nxc3 12.Nxc3 Qc7 13.Qe2 Bd7 14.a3 Bxc3
 
Judit Polgar vs Veselin Topalov, 2007
B90 Sicilian Najdorf, 58 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1479213 (551) id=1479213
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack (Liga de Campeones)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.f3 h5 9.Be2 Nbd7 10.O-O Rc8 11.Qd2 Be7 12.a4 Nb6 13.a5 Nc4 14.Bxc4 Rxc4 15.Qd3 Qc8 16.Na4 Rxc2 17.Nb6 Qc7 18.Rfc1 Rxc1+ 19.Rxc1 Qb8 20.f4 O-O 21.f5 Bd7 22.Bg5 Bc6 23.Qe2 Qd8 24.Bxf6 Bxf6 25.Rd1 Bg5 26.Nc5 Bf4 27.Nd3 Qg5 28.Nxf4 Qxf4 29.Re1 g6 30.Qd3 gxf5 31.Qxd6 fxe4 32.Nc4 Re8 33.Ne3 Qg5 34.Qc5 f5 35.Nc4 e3 36.Nxe3 f4 37.Qc4+ Kg7 38.h4 Qg6 39.Nd5 Qe6 40.Nb6 Qg4 41.Nd5 Qxh4 42.Re2 Qg4 43.Rd2 Qe6 44.Qc5 Qd7 45.Rd3 Qf7 46.Qd6 Qg6 47.Qc7+ Kh6 48.Nxf4 exf4 49.Qxf4+ Kh7 50.Rg3 Rf8 51.Qe5 Rf5 52.Qc7+ Qf7 53.Qd6 Rd5 54.Qb8 Rxa5 55.Qd8 Rd5 56.Qh4 Rf5 57.Kh2 Qf6 58.Qc4 Rg5
 
Peter Leko vs Viswanathan Anand, 2008
B90 Sicilian Najdorf, 45 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1485953 (552) id=1485953
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack "Dark Knight of the Soul" (Morelia-Linares)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.Qd2 Nbd7 9.f3 b5 10.O-O-O Be7 11.Nd5 Bxd5 12.exd5 Nb6 13.Bxb6 Qxb6 14.Na5 Rc8 15.Nc6 Nxd5 16.Nxe7 Nxe7 17.Qxd6 Qxd6 18.Rxd6 Nc6 19.c3 Ke7 20.Rd1 f5 21.Bd3 g6 22.Rhe1 Rhd8 23.Bf1 Rxd1+ 24.Rxd1 Na5 25.a4 Nc4 26.axb5 axb5 27.Rd5 Kf6 28.Rxb5 Ne3 29.Rb6+ Kg5 30.Ba6 Rd8 31.b4 Kf4 32.Rc6 Nxg2 33.b5 Ra8 34.Bb7 Rb8 35.Rc7 Ne1 36.Rxh7 Nxf3 37.c4 e4 38.Kc2 e3 39.Kd3 g5 40.Ke2 Nd4+ 41.Ke1 Rd8 42.Re7 Nc2+ 43.Kf1 Rd1+ 44.Ke2 Rd2+ 45.Kf1 Nd4
 
Eduard Gufeld vs Nona Gaprindashvili, 1981
B90 Sicilian Najdorf, 59 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1047383 (553) id=1047383
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack (Tournament)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.Qd2 Nbd7 9.f3 b5 10.a4 b4 11.Nd5 Bxd5 12.exd5 Nb6 13.Bxb6 Qxb6 14.a5 Qb7 15.Bc4 Be7 16.Ra4 Rb8 17.Nc1 Bd8 18.O-O O-O 19.Kh1 e4 20.Nb3 exf3 21.gxf3 Nd7 22.Nd4 Nc5 23.Ra2 Qe7 24.Nc6 Qh4 25.Nxb8 Qxc4 26.Raa1 Bf6 27.b3 Qh4 28.Nc6 Bxa1 29.Rxa1 Re8 30.Rf1 g6 31.Nxb4 Ne4 32.Qg2 Ng3+ 33.Qxg3 Qxb4 34.Qg4 Qxa5 35.Qd7 Re1 36.Rxe1 Qxe1+ 37.Kg2 Qe2+ 38.Kg3 Qe5+ 39.Kg2 Qg5+ 40.Kf2 Qxd5 41.Qc8+ Kg7 42.Qxa6 Qc5+ 43.Kg3 Qxc2 44.b4 Qd2 45.b5 Qe1+ 46.Kg2 Qe2+ 47.Kg3 Qe5+ 48.Kg2 Qb2+ 49.Kg3 d5 50.b6 d4 51.b7 d3 52.Qa8 Qe5+ 53.Kg2 Qe2+ 54.Kg3 Qe5+ 55.Kg2 d2 56.b8=Q Qxb8 57.Qxb8 d1=Q 58.Qe5+
 
Noel Studer vs Joerg Gruenenwald, 2012
B90 Sicilian Najdorf, 65 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1680962 (625) id=1680962
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack (ch-SUI Hauptturnier 1 2012)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nf3 h6 8.Bc4 Be6 9.Bb3 Be7 10.O-O O-O 11.Qe2 Qc7 12.Rfd1 Nbd7 13.Nh4 Nc5 14.Bxc5 Qxc5 15.Nf5 Rfe8 16.Nd5 Bxf5 17.exf5 e4 18.c3 Bd8 19.Rd4 Re5 20.Nxf6+ Bxf6 21.Rxe4 Rae8 22.Rxe5 Qxe5 23.Qxe5 Rxe5 24.Rd1 Be7 25.Bd5 b6 26.Bc4 a5 27.Bd3 Kf8 28.Kf1 Bf6 29.f4 Rc5 30.Kf2 d5 31.Kf3 b5 32.a3 d4 33.cxd4 Bxd4 34.b4 axb4 35.axb4 Rc3 36.Ke4 Bf6 37.Rb1 Ke7 38.Bxb5 Rc2 39.Bf1 Rb2 40.Rxb2 Bxb2 41.Kd5 Bc1 42.g3 Be3 43.Kc6 Bg1 44.h3 Bh2 45.g4 Bxf4 46.b5 Kd8 47.Bc4 f6 48.Be6 Be3 49.Bb3 Bf4 50.Ba4 Bg3 51.b6 Bf4 52.Bb5 Bg3 53.Ba4 Bf4 54.Kd5 Ke7 55.Kc5 Bg3 56.Kb5 Kd8 57.Ka6 Kc8 58.b7+ Kb8 59.Kb6 h5 60.Bd1 hxg4 61.hxg4 Bf4 62.Bf3 Bh6 63.Kc6 Bc1 64.Kd7 Bh6 65.Ke7
 
Andras Adorjan vs Zoltan Ribli, 1979
B90 Sicilian Najdorf, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1015909 (806) id=1015909
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack "Pawn Storms Likely" (Budapest Interzonal Playoff)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.Qd2 Nbd7 9.f3 Rc8 10.g4 Be7 11.O-O-O Nb6 12.h4 O-O 13.h5 Nc4 14.Bxc4 Rxc4 15.g5 Nd7 16.Rdg1 Qc7 17.g6 Rc8 18.Bh6 Bf6 19.gxh7+ Kxh7 20.Bxg7 Bxg7 21.h6 Bf6 22.Qg2 Qd8 23.Qg7+ Bxg7 24.hxg7+ Kg8 25.Rh8#
 
Alexey Shirov vs Vassily Ivanchuk, 1994
B90 Sicilian Najdorf, 33 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1060442 (786) id=1060442
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack (6. ... e6) (Buenos Aires Sicilian)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e6 7.Be2 Qc7 8.g4 d5 9.exd5 Bb4 10.dxe6 Bxc3+ 11.bxc3 Qxc3+ 12.Kf1 fxe6 13.Nb3 Nd5 14.Qd4 Qc7 15.Bd3 Nc6 16.Qe4 Ne5 17.Bc5 Bd7 18.Re1 Nxd3 19.cxd3 Nf4 20.Nd4 Qxc5 21.Qxf4 Rf8 22.Qe4 O-O-O 23.Re2 Kb8 24.Rg1 Qc7 25.Nxe6 Bxe6 26.Qxe6 Qxh2 27.Qe3 Ka8 28.Rg3 Rc8 29.Rg2 Qh1+ 30.Rg1 Qh4 31.Rg2 Rf3 32.Qd2 Qh1+ 33.Rg1 Qh3+
 
Viswanathan Anand vs Garry Kasparov, 1996
B90 Sicilian Najdorf, 55 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1018676 (628) id=1018676
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack Anti-English (CS Masters)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 Ng4 7.Bg5 h6 8.Bh4 g5 9.Bg3 Bg7 10.Be2 h5 11.Bxg4 Bxg4 12.f3 Bd7 13.Bf2 Nc6 14.Qd2 Ne5 15.O-O e6 16.b3 Ng6 17.Rad1 g4 18.f4 h4 19.Nde2 h3 20.g3 Rc8 21.e5 d5 22.Nd4 O-O 23.Qd3 f5 24.Nce2 Rf7 25.Rc1 Bf8 26.c3 Ne7 27.Rfd1 Nc6 28.c4 dxc4 29.Rxc4 Qe8 30.Qd2 b5 31.Rcc1 Nb4 32.Nc3 Rc7 33.a3 Qa8 34.Be3 Nd3 35.Rc2 b4 36.Na2 Nc5 37.Qe2 bxa3 38.b4 Ba4 39.bxc5 Bxc2 40.Nxc2 Bxc5 41.Bxc5 Rxc5 42.Ne1 Rb5 43.Qc4 Rb2 44.Qxe6 Qa7+ 45.Kh1 Rxh2+ 46.Kxh2 Qf2+ 47.Kh1 Qf1+ 48.Kh2 Qe2+ 49.Kg1 Qxd1 50.Kf1 Qd7 51.Qxa6 h2 52.Qg6+ Rg7 53.Qh5 Rh7 54.Qg6+ Qg7 55.Qe8+
 
Veselin Topalov vs Garry Kasparov, 1996
B90 Sicilian Najdorf, 64 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1070859 (629) id=1070859
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack Anti-English (CS Masters)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 Ng4 7.Bg5 h6 8.Bh4 g5 9.Bg3 Bg7 10.Be2 h5 11.h4 gxh4 12.Rxh4 Nc6 13.Nb3 Be6 14.Qd2 Qb6 15.Nd5 Bxd5 16.exd5 Nce5 17.c3 Ng6 18.Rh3 h4 19.Bxg4 hxg3 20.Rxh8+ Bxh8 21.Qe3 gxf2 22.Kxf2 Qxe3+ 23.Kxe3 Ne5 24.Be2 Kd7 25.Nd2 Rg8 26.Rh1 Bf6 27.Kf2 Ng4+ 28.Bxg4+ Rxg4 29.Rh7 Ke8 30.Kf3 Rg5 31.Ne4 Rf5+ 32.Ke3 Rxd5 33.Nxf6+ exf6 34.Rh8+ Kd7 35.Rb8 Re5+ 36.Kf3 Kc7 37.Rf8 Re7 38.g4 Kd7 39.Kf4 Ke6 40.c4 Rc7 41.b3 b5 42.Re8+ Kd7 43.Ra8 bxc4 44.bxc4 Rxc4+ 45.Kf5 Ra4 46.Kxf6 Rxg4 47.Ra7+ Kc6 48.Rxa6+ Kc5 49.Kxf7 d5 50.Ra5+ Kd6 51.Kf6 Rf4+ 52.Kg5 Rf1 53.a4 Ke5 54.Ra8 Rg1+ 55.Kh6 d4 56.a5 d3 57.Rd8 Ke4 58.a6 Ra1 59.Rd6 Ke3 60.Re6+ Kf2 61.Rd6 Ke2 62.Re6+ Kd1 63.Kg5 d2 64.Kf4 Kc2
 
Hikaru Nakamura vs Boris Gelfand, 2013
B90 Sicilian Najdorf, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1732995 (630) id=1732995
Sicilian Defense: Najdorf Variation. English Attack Anti-English (FIDE Grand Prix Paris)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 Ng4 7.Bc1 Nf6 8.Be3 Ng4 9.Bg5 h6 10.Bh4 g5 11.Bg3 Bg7 12.h3 Ne5 13.f3 Nbc6 14.Bf2 Be6 15.Qd2 Rc8 16.O-O-O Nxd4 17.Bxd4 Qa5 18.a3 O-O 19.h4 g4 20.Qf2 Rc6 21.f4 Rfc8 22.Qg3 Nd7 23.Bxg7 Kxg7 24.f5 Rxc3 25.bxc3 Qxa3+ 26.Kd2 Nf6 27.Qd3 Bc4 28.Qd4 d5 29.exd5 Bxd5 30.Rg1 Be4 31.Bd3 Qa5 32.Qb4 Qc7 33.Bxe4 a5 34.Qxb7 Qf4+ 35.Ke2 Rc7 36.Qb6 Nxe4 37.Qd4+ Kh7 38.c4 Rd7 39.Qe3 Ng3+ 40.Qxg3 Qxg3 41.Rxd7 Qe5+
 
Vassily Ivanchuk vs Veselin Topalov, 1996
B90 Sicilian Najdorf, 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1060716 (787) id=1060716
Sicilian Defense: Scheveningen Variation. Delayed Keres Attack (Las Palmas)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e6 7.g4 h6 8.f4 b5 9.Bg2 Bb7 10.g5 hxg5 11.fxg5 b4 12.Na4 Nh5 13.O-O Nd7 14.g6 Nhf6 15.c3 Ne5 16.gxf7+ Kxf7 17.cxb4 Rh4 18.Qb3 Qe8 19.Rac1 Bxe4 20.Rc7+ Kg8 21.Nxe6 Rg4 22.Rxf6 Rxg2+ 23.Kf1 Qb5+
 
Hector Decio Rossetto vs James T Sherwin, 1958
B90 Sicilian Najdorf, 45 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1162813 (302) id=1162813
Sicilian Defense: Sozin (Najdorf) "A Sure Win" (Portoroz Interzonal)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 Nbd7 7.a3 g6 8.O-O Bg7 9.Bg5 O-O 10.Ba2 Nb6 11.Qd3 Qc7 12.Rac1 Bd7 13.Nd1 d5 14.exd5 Nfxd5 15.c4 Nf4 16.Qd2 Ne6 17.Be3 Rad8 18.Nxe6 Bxe6 19.Qb4 Nc8 20.Nc3 Qc6 21.a4 Nd6 22.Nd5 Bxd5 23.cxd5 Qd7 24.h3 Rc8 25.Qa3 Qf5 26.b4 Qe5 27.Bc5 Qb2 28.Qxb2 Bxb2 29.Rb1 Bf6 30.Rfe1 Rc7 31.g4 Rfc8 32.Re2 h6 33.Kg2 g5 34.Rf1 a5 35.f4 axb4 36.Bxb4 Rc2 37.Rff2 Rxe2 38.Rxe2 gxf4 39.Kf3 Bg5 40.Bb3 Rc1 41.Bd2 Rh1 42.Kg2 Ra1 43.Be1 Bf6 44.Bb4 Rb1 45.Bxd6 f3+
 
Andjelko Sitaric vs Ante Brkic, 2005
B90 Sicilian Najdorf, 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1643166 (300) id=1643166
Sicilian Defense: Sozin (Najdorf) - Bishop sac e6 (Bizovac Metalis op 12th)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.Bb3 Nbd7 8.Bxe6 fxe6 9.Nxe6 Qb6 10.O-O Ne5 11.Nd5 Nxd5 12.Qxd5 Bxe6 13.Qxe6+ Be7 14.Be3 Qc7 15.f4 Qc4 16.Qf5 Nc6 17.e5 Qf7 18.Qg4 O-O 19.exd6 Bxd6 20.Rad1 Rae8 21.Rf3 Rxe3 22.Rxd6 Rxf3 23.Qxf3 Qxa2
 
Enrico Paoli vs Atanas Stefanov Kolarov, 1965
B90 Sicilian Najdorf, 37 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1379190 (301) id=1379190
Sicilian Defense: Sozin (Najdorf) - Bishop sac e6 (Asztalos mem)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 Nbd7 7.O-O e6 8.a3 b5 9.Bxe6 fxe6 10.Nxe6 Qb6 11.Be3 Qc6 12.Nd5 Rb8 13.Bg5 Bb7 14.Bxf6 Nxf6 15.Nxf6+ gxf6 16.Qh5+ Ke7 17.Nd4 Qe8 18.Qh3 Bc8 19.Qb3 Bd7 20.Rfe1 Qf7 21.Nf5+ Ke8 22.Qb4 Rb6 23.Qa5 Rc6 24.Nd4 Rc4 25.c3 Bc8 26.a4 b4 27.b3 Rxc3 28.Qxb4 Qc7 29.Ne2 Rc5 30.Qd4 Be7 31.Nf4 Rc2 32.Qd1 h5 33.Nd5 Qc5 34.Ne3 Rc3 35.b4 Qg5 36.Nd5 Bh3 37.g3 Rc8
 
Anatoly Shmit vs Mikhail Tal, 1971
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1140003 (562) id=1140003
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation (Riga)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be6 8.f4 Qc7 9.O-O Nbd7 10.f5 Bc4 11.a4 h6 12.Kh1 Be7 13.Be3 O-O 14.a5 Rfc8 15.Ra4 Bxe2 16.Qxe2 Qc6 17.Rd1 Rc7 18.Nd2 Rac8 19.Rc4 Qxc4 20.Nxc4 Rxc4 21.Bf2 Rb4 22.g4 Rxb2 23.Rd3 d5 24.exd5 Bb4 25.Be1 e4 26.Nxe4 Bxe1 27.Qxe1 Nxe4 28.Qxe4 Rcxc2 29.Rd1 Nf6 30.Qf3 Rf2 31.Qg3 Nxd5 32.g5 hxg5 33.Qxg5 Rxh2+ 34.Kg1 Rbg2+ 35.Kf1 Rxg5
 
Anatoly Karpov vs David Bronstein, 1971
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 53 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1034568 (563) id=1034568
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation "Anatoly of a Murder" (Moscow)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be6 8.f4 Qc7 9.O-O Nbd7 10.f5 Bc4 11.a4 Be7 12.Be3 O-O 13.a5 b5 14.axb6 Nxb6 15.Kh1 Rfc8 16.Bxb6 Qxb6 17.Bxc4 Rxc4 18.Qe2 Rb4 19.Ra2 h6 20.Rfa1 Bf8 21.Ra4 Rc8 22.Rxb4 Qxb4 23.Qxa6 Rxc3 24.bxc3 Qxe4 25.Qd3 Qf4 26.Rf1 Qh4 27.Nd2 e4 28.Qg3 Qxg3 29.hxg3 d5 30.Rb1 Bd6 31.Kg1 Bxg3 32.Kf1 Nh5 33.Ke2 Bf4 34.Nf1 Be5 35.Ne3 Bxc3 36.Rb8+ Kh7 37.Nxd5 Ng3+ 38.Kf2 Bd4+ 39.Ke1 Nxf5 40.Rb4 Ne3 41.Ke2 Bc5 42.Rb5 Nxd5 43.Rxc5 Nf4+ 44.Kf2 Kg6 45.g3 Ne6 46.Rd5 f5 47.c4 f4 48.c5 e3+ 49.Kf3 fxg3 50.Kxg3 h5 51.c6 e2 52.Kf2 Kf6 53.Rd7
 
Mikhail Tal vs Robert James Fischer, 1962
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 59 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1044571 (564) id=1044571
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation (Curacao Candidates)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be6 8.O-O Nbd7 9.a4 Be7 10.f4 Qc7 11.Be3 O-O 12.a5 b5 13.axb6 Nxb6 14.f5 Bc4 15.Bxb6 Qxb6+ 16.Kh1 Bb5 17.Bxb5 axb5 18.Nd5 Nxd5 19.Qxd5 Ra4 20.c3 Qa6 21.Rad1 Rc8 22.Nc1 b4 23.Nd3 bxc3 24.bxc3 Ra5 25.Qb3 Ra3 26.Qb1 Raxc3 27.Nb4 Qa7 28.Nd5 R3c6 29.Qb3 Bf8 30.h3 Ra6 31.Rb1 Ra3 32.Qb5 Qd4 33.Rfe1 Rg3 34.Qe2 Qd3 35.Qh5 Qc2 36.Qe2 Qxe2 37.Rxe2 h5 38.Ra2 Rd3 39.Ra7 h4 40.f6 g6 41.Kh2 Rxd5 42.exd5 Bh6 43.Re7 Bg5 44.Rf1 Bf4+ 45.Kg1 g5 46.Rb1 e4 47.Rxe4 Kh7 48.Re7 Kg6 49.Rbb7 Kxf6 50.Rxf7+ Ke5 51.Rfc7 Ra8 52.Rb1 Kxd5 53.Rd1+ Ke6 54.Rc2 Ra3 55.Kf2 Rb3 56.Re2+ Kf5 57.Rd5+ Kf6 58.Re4
 
Herbert Goldhamer vs Robert James Fischer, 1956
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044407 (894) id=1044407
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation "Gold Rush" (Washington)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be7 8.Be3 O-O 9.f3 Be6 10.Qd2 b5 11.Rd1 Nbd7 12.g4 Rc8 13.h4 Nb6 14.g5 Nh5 15.Kf2 f5 16.Kg2 fxe4 17.Bxb6 Qxb6 18.Nd5 exf3+ 19.Bxf3 Bxd5 20.Bxd5+ Kh8 21.Be4 d5 22.Bf3 Nf4+ 23.Kg3 Bd6 24.Rhf1 e4 25.Bg4 e3
 
John Van der Wiel vs Lajos Portisch, 1984
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 44 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1114057 (558) id=1114057
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation (7.Nf3) (Tilburg)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nf3 h6 8.Bc4 Be6 9.Bxe6 fxe6 10.Nh4 Nc6 11.Ng6 Rg8 12.O-O Kf7 13.Nxf8 Rxf8 14.f4 Kg8 15.Be3 exf4 16.Rxf4 Qc7 17.Qe2 Ne5 18.Bd4 Rf7 19.Rd1 Raf8 20.Kh1 Qc4 21.Qd2 b5 22.a3 Qc6 23.Bxe5 dxe5 24.Rf3 Nxe4 25.Nxe4 Qxe4 26.Rxf7 Rxf7 27.h3 Qc4 28.Qd8+ Kh7 29.Qd3+ Qxd3 30.Rxd3 Rf1+ 31.Kh2 Kg6 32.Kg3 e4 33.Rd2 Kf5 34.Rf2+ Rxf2 35.Kxf2 a5 36.Ke3 Ke5 37.g3 a4 38.h4 h5 39.Kf2 Kd4 40.Ke2 e3 41.Kf3 e5 42.Ke2 Ke4 43.Ke1 Kf3 44.b3 b4
 
Dolfi Drimer vs David Bronstein, 1961
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 43 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1448834 (559) id=1448834
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation (7.Nf3) (Budapest)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nf3 h6 8.Bc4 Be7 9.h3 Be6 10.Qe2 Nc6 11.O-O Rc8 12.Bb3 Na5 13.Bxe6 fxe6 14.Rd1 Qc7 15.Rd3 Nc6 16.Nh4 Kf7 17.Rg3 Nd4 18.Qd1 g5 19.Nf3 Nxf3 20.Qxf3 b5 21.a3 Qc6 22.h4 gxh4 23.Rh3 Rcg8 24.Rxh4 h5 25.Qe2 Rg6 26.f3 Rhg8 27.Rh2 d5 28.Bd2 h4 29.Rxh4 Rxg2 30.Qxg2 Rxg2 31.Kxg2 d4 32.Rh2 dxc3 33.Bxc3 Qc7 34.Rah1 a5 35.Kg3 Kg6 36.Bd2 Qxc2 37.Bxa5 Qd3 38.Rh4 Qe3 39.R1h2 Bc5 40.Rg2 Kf7 41.Bd2 Qd3 42.Bg5
 
Vasily Smyslov vs V Tukmakov, 1977
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1126603 (560) id=1126603
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation (7.Nf3) (URS-ch 24/480 Suetin,A)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nf3 h6 8.O-O Be6 9.a4 Nc6 10.b3 Rc8 11.Bb2 Be7 12.Re1 O-O 13.Bf1 Qc7 14.Qd2 Nb4 15.Rac1 Rfd8 16.Qe2 Qb6 17.Nb1 Rc7 18.Ba3 Na2 19.Rcd1 Rdc8 20.Rd2 Nd7 21.Qd1 Nc3 22.Nxc3 Rxc3 23.Bxd6 Bf6 24.Ba3 Qc7 25.Bc4 Rxc4 26.bxc4 Nc5 27.Qb1 b6 28.h3 Qc6 29.Bb2 Nxa4 30.Bxe5 Be7 31.Qa1 Bb4 32.Bxg7 Bxd2 33.Nxd2 Kh7 34.Re3 Rg8 35.Rg3 Bxc4 36.Qd4 b5 37.Nf3 Qc5 38.Qf6 Qb6 39.Qf5+ Qg6 40.Rxg6 fxg6 41.Qf6
 
Wolfgang Unzicker vs Mikhail Tal, 1977
B92 Sicilian Najdorf (Opocensky Variation), 33 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1140384 (561) id=1140384
Sicilian Defense: Najdorf. Opocensky Variation Modern Line (Tallinn)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be7 8.O-O Be6 9.f4 Qc7 10.a4 Nbd7 11.Be3 O-O 12.Kh1 exf4 13.Rxf4 Ne5 14.a5 Rac8 15.Nd4 Rfe8 16.Rf1 Nc4 17.Nxe6 fxe6 18.Bxc4 Qxc4 19.Bd4 Rf8 20.Ra4 Qc6 21.Qd3 Ng4 22.Raa1 Ne5 23.Qh3 Rxf1+ 24.Rxf1 Qc4 25.Rd1 Rf8 26.Bg1 Rf6 27.Rd4 Qc5 28.Ra4 Rf1 29.Qxe6+ Kh8 30.Ne2 Qf2 31.Qxe7 h6 32.Qxd6 Qxe2 33.Qc5 Ng4
 
Raul Sanguineti vs Robert James Fischer, 1958
B93 Sicilian Najdorf (6.f4), 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044474 (354) id=1044474
Sicilian Defense: Najdorf. Amsterdam Variation (Portoroz Interzonal)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 e5 7.Nf3 Qc7 8.Bd3 Nbd7 9.O-O b5 10.Qe1 Bb7 11.Nh4 g6 12.Nf3 Bg7 13.Qh4 O-O 14.fxe5 dxe5 15.Bh6 Nh5 16.Bxg7 Kxg7 17.Rad1 Nf4 18.Rf2 f6 19.Rfd2 Nc5 20.Bf1 b4 21.Nd5 Bxd5 22.exd5 Ne4 23.Qe1 Nxd2 24.Qxd2 Nxd5 25.c4 bxc3
 
Arthur Bisguier vs Jalo Aatos Fred, 1952
B93 Sicilian Najdorf (6.f4), 19 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1419167 (355) id=1419167
Sicilian Defense: Najdorf. Amsterdam Variation (Helsinki)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 Qc7 7.Bd3 Nc6 8.Nxc6 Bg4 9.Qd2 bxc6 10.f5 d5 11.O-O e6 12.exd5 cxd5 13.h3 Bc5+ 14.Kh1 Nh5 15.Rf4 Bxf5 16.Nxd5 Qe5 17.Qa5 Qxd5 18.Rxf5 Ng3+ 19.Kh2 Nxf5
 
Vlastimil Hort vs Ulf Andersson, 1979
B93 Sicilian Najdorf (6.f4), 27 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1019941 (555) id=1019941
Sicilian Defense: Najdorf. Amsterdam Variation (Wijk aan Zee (Netherlands))
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 e5 7.Nf3 Nbd7 8.Bc4 b5 9.Bd5 Rb8 10.fxe5 dxe5 11.Bg5 Bb4 12.Bxf6 Bxc3+ 13.bxc3 Qxf6 14.O-O O-O 15.Kh1 Qe7 16.a4 Nf6 17.axb5 axb5 18.Qe2 Bb7 19.Rad1 Rfd8 20.c4 bxc4 21.Qxc4 Rbc8 22.Qb3 Nxd5 23.exd5 Ba6 24.Rfe1 Bc4 25.Qb6 Rxd5 26.Rxd5
 
Sergey Dolmatov vs V Tukmakov, 1982
B93 Sicilian Najdorf (6.f4), 34 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1391385 (556) id=1391385
Sicilian Defense: Najdorf. Amsterdam Variation (Yerevan zt)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 e5 7.Nf3 Nbd7 8.a4 Qc7 9.Bd3 b6 10.O-O Bb7 11.Qe2 Be7 12.fxe5 dxe5 13.Nh4 g6 14.Bh6 Bf8 15.Bxf8 Kxf8 16.Bc4 Kg7 17.Rad1 Rhf8 18.Rf3 b5 19.axb5 axb5 20.Bxb5 Rad8 21.Bxd7 Rxd7 22.Rxd7 Qxd7 23.Rf2 Ra8 24.h3 Qe7 25.Nf3 Qb4 26.Qe3 Qxb2 27.Nxe5 Ra6 28.Nxf7 Qb6 29.Qxb6 Rxb6 30.Ne5 Re6 31.Nf3 Nxe4 32.Re2 Nc5 33.Rxe6 Nxe6 34.Kf2 Bxf3
 
Boris De Greiff vs Svetozar Gligoric, 1955
B93 Sicilian Najdorf (6.f4), 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1308038 (557) id=1308038
Sicilian Defense: Najdorf. Amsterdam Variation (Mar del Plata)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f4 e5 7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 Be7 9.O-O O-O 10.a4 b6 11.Qe1 Bb7 12.fxe5 dxe5 13.Kh1 Rc8 14.Bd2 Bb4 15.Rd1 Nh5 16.Qe2 Bxc3 17.Bxc3 Nf4 18.Qe3 f6 19.Bb4 Rf7 20.g3 Nxd3 21.cxd3 a5 22.Ba3 Nc5 23.Bxc5 Rxc5 24.Rc1 Rd7 25.Ne1 Qe7 26.Rxc5 Qxc5 27.Qxc5 bxc5 28.Rf2 c4 29.dxc4 Bxe4+ 30.Kg1 Rd1 31.Re2 Bd3 32.Re3 Bxc4 33.b3 Bxb3 34.Rxb3 Rxe1+ 35.Kf2 Re4
 
Paul Keres vs Miguel Najdorf, 1955
B98 , 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1255552 (807) id=1255552
Sicilian Defense: Najdorf Variation. Goteborg (Argentine) (Gothenburg Interzonal)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Be7 8.Qf3 h6 9.Bh4 g5 10.fxg5 Nfd7 11.Nxe6 fxe6 12.Qh5+ Kf8 13.Bb5 Kg7 14.O-O Ne5 15.Bg3 Ng6 16.gxh6+ Rxh6 17.Rf7+ Kxf7 18.Qxh6 axb5 19.Rf1+ Ke8 20.Qxg6+ Kd7 21.Rf7 Nc6 22.Nd5 Rxa2 23.h4 Qh8 24.Nxe7 Nxe7 25.Qg5
 
Svetozar Gligoric vs Robert James Fischer, 1959
B99 Sicilian Najdorf, 57 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1008390 (706) id=1008390
Sicilian Defense: Najdorf Variation. Main Line (Bled-Zagreb-Belgrade Candidates)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Be7 8.Qf3 Qc7 9.O-O-O Nbd7 10.g4 b5 11.Bxf6 gxf6 12.f5 Ne5 13.Qh3 O-O 14.Nce2 Kh8 15.Nf4 Rg8 16.Rg1 d5 17.fxe6 dxe4 18.Nd5 Qc5 19.Nxe7 Qxe7 20.Nf5 Qxe6 21.Qh6 Bd7 22.Rd6 Nxg4 23.Rxg4 Qxf5 24.Rxg8+ Rxg8 25.Rxf6 Qd5 26.Rd6 Qf5 27.Rf6 Qg5+ 28.Qxg5 Rxg5 29.Rxf7 Bg4 30.Kd2 Bf3 31.Ke3 Rg1 32.Bh3 Re1+ 33.Kf4 Bd1 34.Ke5 e3 35.Bf5 Rg1 36.Rxh7+ Kg8 37.Rc7 Bg4 38.Bxg4 Rxg4 39.Rc3 e2 40.Re3 Rg2 41.Kd4 e1=Q 42.Rxe1 Rxc2 43.Rb1 Kf7 44.a3 Ke6 45.b3 Rxh2 46.Kc5 Kd7 47.Kb6 Ra2 48.Kxa6 Rxa3+ 49.Kb7 Kd6 50.Kb6 Kd7 51.b4 Rh3 52.Rc1 Rh8 53.Kxb5 Rb8+ 54.Ka4 Ra8+ 55.Kb3 Rc8 56.Rxc8 Kxc8 57.Kc4 Kb8
 
David Janowski vs Juan Corzo, 1913
C00 French, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1001122 (429) id=1001122
(Havana)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 f5 5.f3 exf3 6.Ngxf3 Nf6 7.Bc4 Nc6 8.c3 Nd5 9.Qe2 Be7 10.O-O O-O 11.a3 Bf6 12.Rad1 a6 13.Ba2 b5 14.Nb3 Kh8 15.Bc1 Qd6 16.Rfe1 Nd8 17.Nc5 c6 18.g3 Nf7 19.Nxe6 Bxe6 20.Qxe6 Qxe6 21.Rxe6 Ne7 22.Rde1 Ra7 23.Bf4 Nd8 24.R6e2 Rd7 25.Ne5 Ra7 26.Nd3 Nf7 27.h4 g6 28.Re6 Kg7 29.Nc5 Rc8 30.Kg2 Ng8 31.Re8 Rxe8 32.Rxe8 h5 33.Ne6+ Kh7 34.Nf8+ Kg7 35.Nxg6 Ngh6 36.Ne5 Bxe5 37.dxe5 Ng4 38.e6 Nfe5 39.e7 Kf6 40.Bg5+
 
Volker Hergert vs Gunter Handke, 1988
C00 French, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251282 (466) id=1251282
French Defense: Advance. Steinitz Variation (NS 1988)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.c3 dxe4 4.f3 Bd6 5.Nh3 exf3 6.Qxf3 Nf6 7.Bd3 O-O 8.O-O Nbd7 9.Nd2 Nb6 10.Ne4 Nxe4 11.Bxe4 c6 12.Bxh7+
 
Paul Keres vs Verbac, 1933
C00 French, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1073526 (361) id=1073526
French Defense: Alapin Gambit "Terse Correspondence" (corr)
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Be3 dxe4 4.Nd2 f5 5.f3 exf3 6.Ngxf3 Nf6 7.Bd3 c5 8.O-O cxd4 9.Nxd4 f4 10.Rxf4 e5 11.Bb5+ Kf7 12.Qh5+ g6 13.Bc4+ Kg7 14.Qh6+ Kxh6 15.Rh4+ Kg7 16.Bh6#
 
Emil Josef Diemer vs Hunn, 1983
C00 French, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282282 (362) id=1282282
French Defense: Alapin Gambit (?)
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.c4 Nbd7 6.f3 c5 7.Qa4 Qc7 8.Ne2 cxd4 9.Nxd4 Be7 10.Nb5 Qc6 11.Nb3 exf3 12.N3d4 Qe4 13.Qb3 fxg2 14.Bxg2 Qxg2 15.Nc7+ Kf8 16.Ndxe6+ fxe6 17.Nxe6+ Ke8 18.O-O-O Nc5 19.Nxc5 Qc6 20.Rhe1 Kf7 21.Nd3 Bd6 22.Bc5 Bf4+ 23.Kb1 Bf5 24.Re7+ Kg6 25.Ka1 Bxd3 26.Qxd3+ Kh6 27.Qh3+ Nh5 28.Re6+ Qxe6 29.Qxe6+
 
Emil Josef Diemer vs J Karanjac, 1957
C00 French, 29 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1156938 (363) id=1156938
French Defense: Alapin Gambit (Hastings B)
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.f3 Nd5 6.Qe2 c5 7.dxc5 Qa5 8.O-O-O Qxa2 9.fxe4 Nxe3 10.Qxe3 Qa1+ 11.Nb1 Qa5 12.Qg5 Bd7 13.Nf3 Nc6 14.Qf4 Rd8 15.Ng5 f6 16.Be2 Bxc5 17.Bh5+ Ke7 18.Nf7 Nb4 19.Rd2 Na2+ 20.Kd1 Bb4 21.e5 Be8 22.Rxd8 Bxf7 23.exf6+ gxf6 24.Rxh8 Bxh5+ 25.g4 Qd5+ 26.Ke2 Qg2+ 27.Ke3 Bc5+ 28.Kd3 Bg6+ 29.Kc4 Qd5+
 
Jacques Mieses vs David Janowski, 1896
C00 French, 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1064516 (365) id=1064516
French Defense: Alapin Gambit (Vienna)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.c3 b6 6.g3 Bb7 7.Bg2 Be7 8.Qc2 O-O 9.Nxe4 Nd5 10.Nf3 Nd7 11.h4 h6 12.O-O-O f5 13.Ned2 Nxe3 14.fxe3 Nf6 15.Rhg1 Ng4 16.Rde1 Bd6 17.Ng5 hxg5 18.Bxb7 Rb8 19.Bf3 gxh4 20.gxh4 Nh6 21.Rg2 Qxh4 22.Reg1 Rf7 23.Be2 Re8 24.Qd1 Ng4 25.Bxg4 fxg4 26.Rxg4 Qf2 27.R4g2 Qxe3 28.Qh5 Ref8 29.Kc2 Qf4 30.Rg5 Qh2 31.Qg4 Qh7+ 32.Kb3 Bf4 33.Rh5 Bh6 34.Qxe6 Kh8 35.Rg6 Rf6 36.Rhxh6 Qxh6 37.Rxh6+ gxh6 38.Qe5 Kh7 39.Qxc7+ R8f7 40.Qg3 Rg6 41.Qd3 Kg7 42.Nc4 Rf2 43.d5 Rgg2 44.d6 b5 45.d7 bxc4 46.Kxc4 Rd2 47.d8=Q
 
Jacques Mieses vs Paul Lipke, 1894
C00 French, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1293296 (366) id=1293296
French Defense: Alapin Gambit (DSB-09.Kongress)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.g3 Nc6 6.c3 e5 7.Ne2 Bg4 8.Qb3 Qd5 9.c4 Qd7 10.d5 Nb4 11.Nc3 b6 12.h3 Bf3 13.Nxf3 exf3 14.a3 Na6 15.c5 Nb8 16.cxb6 axb6 17.Bb5 c6 18.dxc6 Qc7 19.Na4 Bc5 20.Nxc5 bxc5 21.Bxc5 Na6 22.Qa4 Qc8 23.c7+ Nd7 24.Bc6 Qxc7 25.Rd1 Nab8 26.Bxd7+ Qxd7 27.Qxa8 Qb5 28.Rd2 f6 29.Qd5
 
Emil Josef Diemer vs Zeitler, 1983
C00 French, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282277 (367) id=1282277
French Defense: Alapin Gambit (?)
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Be3 dxe4 4.f3 exf3 5.Nxf3 Nf6 6.Bd3 Be7 7.O-O O-O 8.Ne5 Nbd7 9.Qf3 c5 10.Qh3 g6 11.Nc3 cxd4 12.Bxd4 Nc5 13.Qe3 Nxd3 14.cxd3 Nd5 15.Qh6 Bg5 16.Ng4 f6 17.Qxg5 e5 18.Nh6+ Kg7 19.Bxe5 fxe5 20.Rf7+
 
Wolfgang Heidenfeld vs Cecil Lee, 1974
C00 French, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1453395 (371) id=1453395
French Defense: Alapin Gambit (Nice ol prelim)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.f3 exf3 5.Nxf3 Nf6 6.Bd3 Be7 7.O-O O-O 8.c4 Nbd7 9.Nc3 c5 10.Qc2 cxd4 11.Bxd4 a6 12.Kh1 h6 13.Rae1 Bc5 14.Qf2 Qc7 15.Qh4 b6 16.Ne4 Bxd4 17.Nxd4 Bb7 18.Nxf6+ Nxf6 19.Rxf6 gxf6 20.Qxh6 Rfd8 21.Bh7+ Kh8 22.Qxf6+ Kxh7 23.Re3 Kg8 24.Rh3
 
Wolfgang Heidenfeld vs Alexandros Aggos, 1958
C00 French, 39 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1367528 (372) id=1367528
French Defense: Alapin Gambit (13th olm final C)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.f3 Nf6 5.fxe4 e5 6.Nf3 Bg4 7.Bb5+ c6 8.Bc4 Bxf3 9.Qxf3 exd4 10.Bg5 Qa5+ 11.Bd2 Qc5 12.Qb3 Nbd7 13.Bxf7+ Kd8 14.Na3 Nxe4 15.O-O-O Nxd2 16.Rxd2 Be7 17.Kb1 Bg5 18.Re2 Rf8 19.Be6 b5 20.Bxd7 Kxd7 21.Qe6+ Kc7 22.Re5 Qb4 23.Nxb5+ cxb5 24.a3 Qc4 25.Qxc4+ bxc4 26.Rxg5 Kc6 27.Rd1 Rad8 28.Rxg7 Rf2 29.Rxh7 d3 30.cxd3 Rb8 31.b4 cxb3 32.d4 Re8 33.Rh3 Rxg2 34.d5+ Kd6 35.Rh6+ Kd7 36.Rh3 Ree2 37.Rxb3 Rxh2 38.d6 Rd2 39.Rb7+ Kxd6
 
Emil Josef Diemer vs Band, ????
C00 French, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (373) id=#
French Defense: Alapin Gambit
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Be3 dxe4 4.f3 exf3 5.Nxf3 Nf6 6.Bd3 Nbd7 7. O-O c5 8.c3 Be7 9.Qe1 O-O 10.Qh4 b6 11.Bg5 h6 12.Bxh6 gxh6 13. Qxh6 Re8 14.Ng5 Bf8 15.Bh7+
 
Player 1 vs Player 2, ????
C00 French, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (374) id=#
French Defense: Alapin Gambit (?)
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.f3 exf3 6.Ngxf3 Be7 7. Bd3 Nc6 8.c3 a6 9.Nc4 Nd5 10.Bd2 b5 11.Nce5 Nxe5 12.Nxe5 O-O 13.Qe2 Bg5 14.Bxh7+ Kxh7 15.Qh5+ Bh6 16.O-O f5 17.Bxh6 gxh6 18. Qg6+ Kh8 19.Qxh6+ Kg8 20.Rf3
 
Player 1 vs Player 2, ????
C00 French, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (375) id=#
French Defense: Alapin Gambit (Corr)
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.f3 exf3 6.Ngxf3 Be7 7. Bd3 b6 8.O-O Bb7 9.Bg5 O-O 10.Qe1 Nbd7 11.Qh4 Re8 12.Bxf6 Nxf6 13.Ng5 Qd5 14.Bxh7+ Kf8 15.Be4 Qxd4+ 16.Kh1 Bxe4 17.Qh8+
 
Emil Josef Diemer vs Zeller, ????
C00 French, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (377) id=#
French Defense: Alapin Gambit (?)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 f5 5.f3 Nf6 6.fxe4 fxe4 7. Nh3 Bd6 8.Bc4 O-O 9.O-O Kh8 10.Ng5 Qe7 11.Ndxe4 e5 12.Nxf6 gxf6 13.dxe5 Bxe5 14.Qh5 fxg5 15.Rxf8+ Qxf8 16.Rf1 Bf6 17.Bd3 Qe7 18.Rxf6 Qxe3+ 19.Kh1 Qe7 20.Rf7 Qe1+ 21.Rf1 Qe7 22.Bxh7
 
Eva Moser vs Marta Zielinska, 2001
C00 French, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1221844 (379) id=1221844
French Defense: Alapin Gambit (2nd ch-EUR Women)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.f3 Nh6 5.Qd2 Nf5 6.fxe4 Qh4+ 7.Bf2 Qxe4+ 8.Ne2 Qc6 9.Nbc3 Nd7 10.O-O-O Bb4 11.d5 exd5 12.g4 d4 13.Nxd4 Nxd4 14.Bxd4 O-O 15.Bg2 Qg6 16.a3 Ba5 17.Qf4 c5 18.Be4 Qa6 19.Bxg7 Kxg7 20.Rd6 Qxd6 21.Qxd6 Re8 22.Qf4 Bd8 23.Bxh7 Nf8 24.Bf5 Ne6 25.Bxe6 Bxe6 26.h4 Be7 27.Nb5 Bd5 28.Qe5+
 
Paul Keres vs E Verbak, 1932
C00 French, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1609897 (404) id=1609897
French Defense: Alapin Gambit (corr)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 f5 5.f3 exf3 6.Ngxf3 Nf6 7.Bd3 c5 8.O-O cxd4 9.Nxd4 f4 10.Rxf4 e5 11.Bb5+ Kf7 12.Qh5+ g6 13.Bc4+ Ke8 14.Qxe5+ Qe7 15.Qxf6 Qxe3+ 16.Kh1 Qxd2 17.Re4+
 
Brendan Searson vs Andrew Parry, 2001
C00 French, 16 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1340243 (405) id=1340243
French Defense: Alapin Gambit (WCCF EB 2324 email)
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.f3 Nd5 6.Qe2 Nc6 7.c3 exf3 8.Ngxf3 Be7 9.Qf2 O-O 10.Bd3 e5 11.dxe5 Nxc3 12.Bxh7+ Kxh7 13.bxc3 Qd3 14.Bd4 Re8 15.Rd1 Be6 16.a4 Kg8
 
Karl Berndtsson Kullberg vs Andre Lilienthal, 1933
C00 French, 51 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1281083 (416) id=1281083
French Defense: Alapin Gambit (Olympiad)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.f3 Nd5 6.Qe2 Nc6 7.c3 exf3 8.Ngxf3 Be7 9.Qf2 O-O 10.Bd3 e5 11.O-O Nxe3 12.Qxe3 exd4 13.cxd4 Bf6 14.Nb3 Re8 15.Qf4 Qd6 16.Rae1 Bd7 17.Qd2 Rxe1 18.Rxe1 Re8 19.Rxe8+ Bxe8 20.Qe3 Qe7 21.Qxe7 Bxe7 22.a3 Bf6 23.Kf2 Kf8 24.Ke3 Ne7 25.Be4 b6 26.g4 g6 27.g5 Bg7 28.Nc1 f6 29.gxf6 Bh6+ 30.Kd3 Bxc1 31.fxe7+ Kxe7 32.Kc3 Bf4 33.Kd3 Kf6 34.h4 h6 35.b3 g5 36.hxg5+ hxg5 37.Ne1 Bb5+ 38.Kc3 g4 39.Ng2 Kg5 40.a4 Be2 41.Kc2 a6 42.Kc3 Bd1 43.Bd3 g3 44.Be4 Kg4 45.Bd5 Bf3 46.Be6+ Kg5 47.Bh3 Bg4 48.Bxg4 Kxg4 49.Ne1 Kh3 50.Kd3 g2 51.Nf3 Bh2
 
Geza Maroczy vs Theodor von Scheve, 1902
C00 French, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1094230 (423) id=1094230
French Defense: Alapin Gambit (Monte Carlo)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.c3 Nbd7 6.Qc2 Nd5 7.Nxe4 Nxe3 8.fxe3 b6 9.Nf3 Bb7 10.Bd3 Be7 11.O-O h6 12.Rae1 O-O 13.Qf2 c5 14.Qg3 c4 15.Bb1 f5 16.Ned2 b5 17.e4 f4 18.Qh3 Rf7 19.Qxe6 Nf8 20.Qh3 g6 21.Ne5 Rh7 22.Qg4 Bg5 23.Qe2 Qb6 24.Nef3 Re8 25.e5 Bd8 26.Be4 Bc8 27.Kh1 Rg7 28.d5 g5 29.e6 g4 30.Nd4 Bh4 31.Rd1
 
Emilio Moreno Tejera vs Pedro Barcelo, 2001
C00 French, 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1187746 (424) id=1187746
French Defense: Alapin Gambit (TCh-ESP Div 2)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 Nf6 5.f3 Nd5 6.Qe2 c5 7.dxc5 Qa5 8.c3 Nxe3 9.Qxe3 Qxc5 10.Qxc5 Bxc5 11.Nxe4 Be3 12.Bb5+ Ke7 13.Ke2 Bb6 14.Rd1 a6 15.Ba4 Bd7 16.Bxd7 Nxd7 17.Nh3 Ne5 18.b3 Rhd8 19.Nf4 Rac8 20.c4 Nc6 21.Rhe1 Nd4+ 22.Kf1 Nc2 23.Rxd8 Rxd8 24.Rc1 Ne3+ 25.Ke2 Nf5 26.c5 Bc7 27.Nd3 Nd4+ 28.Ke3 f5 29.Nd6 Bxd6 30.cxd6+ Rxd6 31.Rc7+ Kf6 32.f4 Nc6 33.Rxb7 Nd8 34.Ra7 Nf7 35.b4 g5 36.g3 gxf4+ 37.gxf4 e5 38.fxe5+ Nxe5 39.Nc5 Ng4+ 40.Ke2 Rd4 41.Rxa6+ Ke5 42.h3 Nh2 43.Nd3+
 
Curt von Bardeleben vs Henry Edward Bird, 1895
C00 French, 26 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1028188 (426) id=1028188
French Defense: Alapin Gambit (Hastings)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Nf3 c5 6.c3 Nc6 7.Nbd2 Qb6 8.Rb1 cxd4 9.cxd4 Be7 10.Be2 O-O 11.O-O f5 12.exf6 Nxf6 13.h3 Bd7 14.Nb3 Nd8 15.Nc1 Bd6 16.Ne5 Be8 17.Ncd3 Ne4 18.Bh5 Bb5 19.Re1 Qc7 20.Rc1 Qe7 21.Bf3 Ng5 22.Bg4 Bxd3 23.Qxd3 Ne4 24.Bf3 Ng5 25.Bxg5 Qxg5 26.Rc2
 
Emil Josef Diemer vs Robert Kindsvogel, 1981
C00 French, 50 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282284 (430) id=1282284
French Defense: Alapin Gambit (?)
1.d4 d5 2.e4 e6 3.Be3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 c5 6.c3 Qb6 7.Qd2 f5 8.Nf3 Nc6 9.Ng5 Ndb8 10.Be2 Bd7 11.O-O g6 12.Kh1 Na6 13.dxc5 Bxc5 14.Bxc5 Nxc5 15.b4 Ne4 16.Nxe4 fxe4 17.f5 exf5 18.Qxd5 Ne7 19.Qd2 O-O-O 20.Qc2 Be6 21.Na3 Nc6 22.Nb5 Nxe5 23.a4 Nc4 24.Qc1 Kb8 25.Qf4+ Kc8 26.Rfd1 Rxd1+ 27.Rxd1 Rd8 28.Rxd8+ Kxd8 29.Qh4+ Ke8 30.Qxh7 Bf7 31.Qh8+ Ke7 32.Qh4+ Qf6 33.Qf2 a6 34.Qc5+ Kd7 35.Qc7+ Ke8 36.Qc8+ Ke7 37.Qc5+ Kd7 38.Bxc4 axb5 39.Bxb5+ Kd8 40.Qf8+ Kc7 41.Bc4 e3 42.Kg1 Qxc3 43.Qxf7+ Kb8 44.Qf8+ Ka7 45.Qc5+ Kb8 46.Qd6+ Ka7 47.Qd3 Qa1+ 48.Qf1 Qxa4 49.Qe1 f4 50.Be2 g5
 
Aron Nimzowitsch vs Systemsson, 1927
C00 French, 24 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1334664 (474) id=1334664
French Defense: General "The Immortal Overprotection Game" (Composition)
1.e4 e6 2.h4 $1 2...d5 3.e5 $1 3...c5 4.d4 4...cxd4 5.h5 $1 5...Qb6 6.h6 $1 6...Nxh6 7.Qh5 $1 7...g6 8.Qh2 $1 8...Nf5 9.Bd3 9...Nc6 10.Nf3 10...h5 11.b3 11...Bg7 12.Bf4 $1 12...Bd7 13.Nbd2 Rc8 14.Ke2 $1 14...Nb4 15.Ne1 $1 15...Nxd3 16.Nxd3 $1 16...Rxc2 17.Rae1 $1 17...a5 18.Kd1 $1 18...Rc6 $1 19.Re2 Ke7 20.Rhe1 Re8 $1 21.Nf3 $1 21...Bf8 22.g4 $1 22...hxg4 23.Qh7 $1 23...gxf3 24.Bg5#
 
Mike Papa Jr. vs Roy Henock, 1991
C00 French, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1523840 (364) id=1523840
French Defense: Horwitz Attack. Papa-Ticulat Gambit (ASPC Correspondence)
1.e4 e6 2.b3 d5 3.Bb2 c5 4.Nf3 dxe4 5.Ne5 Nf6 6.Nc3 Qd4 7.Nc4 Be7 8.Qe2 O-O 9.O-O-O Nc6 10.g4 e5 11.Ne3 Qd7 12.g5 Nd4 13.Qc4 b5 14.Nxb5 Ba6 15.Bxd4 cxd4 16.Qa4 dxe3 17.gxf6 Bxb5 18.Bxb5 Ba3+ 19.Kb1 Qd4 20.Qxa3 exf2 21.fxg7 Rfd8 22.Qa4 a6 23.Bc6 e3 24.Bxa8 e2 25.Qxd4 exd4 26.Bf3 exd1=Q+ 27.Rxd1 Re8 28.Kc1 Kxg7 29.d3 Re1 30.Bg2 Rg1 31.Bf1 Rh1 32.h3 Kf6 33.Kd2 Ke5 34.Ke2 Rg1 35.Kxf2
 
Rudolf Spielmann vs Hans Mueller, 1928
C00 French, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1130915 (368) id=1130915
French Defense: Horwitz Attack. Papa-Ticulat Gambit (Vienna)
1.e4 e6 2.b3 d5 3.Bb2 dxe4 4.Nc3 Nf6 5.Qe2 Nbd7 6.Nxe4 Be7 7.Nf3 O-O 8.g3 Re8 9.Bg2 Nxe4 10.Qxe4 Bf6 11.d4 c5 12.O-O Qc7 13.c4 Rb8 14.Ne5 cxd4 15.Ng4 Be7 16.Qxd4 Nf6 17.Rad1 b6 18.Qe5 Rb7 19.Bxb7 Qxb7 20.Qg5 Qf3 21.Nxf6+ Bxf6 22.Bxf6 Qxf6 23.Qxf6 gxf6 24.Rd6 Kf8 25.Rfd1 Ke7 26.Rc6
 
Martin Ortueta vs Jose Sanz Aguado, 1933
C00 French, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1274525 (589) id=1274525
French Defense: King's Indian Attack "Pwned" (Madrid)
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 Bb4 6.Bd2 O-O 7.Nf3 f6 8.d4 c5 9.Nb5 fxe5 10.dxe5 Rxf4 11.c3 Re4+ 12.Be2 Ba5 13.O-O Nxe5 14.Nxe5 Rxe5 15.Bf4 Rf5 16.Bd3 Rf6 17.Qc2 h6 18.Be5 Nd7 19.Bxf6 Nxf6 20.Rxf6 Qxf6 21.Rf1 Qe7 22.Bh7+ Kh8 23.Qg6 Bd7 24.Rf7 Qg5 25.Qxg5 hxg5 26.Rxd7 Kxh7 27.Rxb7 Bb6 28.c4 dxc4 29.Nc3 Rd8 30.h3 Rd2 31.Na4 Rxb2 32.Nxb2 c3 33.Rxb6 c4 34.Rb4 a5 35.Nxc4 c2 36.Nxa5 c1=Q+
 
Hikaru Nakamura vs Yasser Seirawan, 2012
C00 French, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1666545 (376) id=1666545
French Defense: La Bourdonnais Variation (US Championship)
1.e4 e6 2.f4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 Nc6 5.c3 Nge7 6.Na3 Nf5 7.Nc2 h5 8.Bd3 g6 9.O-O Be7 10.Bxf5 gxf5 11.d4 h4 12.dxc5 Bxc5+ 13.Be3 Be7 14.h3 b6 15.Qe2 Nb8 16.Rfd1 Ba6 17.Qe1 Nd7 18.b4 Nf8 19.a4 Bc4 20.Ncd4 Qd7 21.b5 Ng6 22.Nc6 Kf8 23.Nd2 Bd3 24.c4 Kg7 25.cxd5 exd5 26.Nb1 Bc4 27.Qc3 Qe6 28.Nd2 Rhc8 29.Nd4 Qd7 30.e6
 
Gioachino Greco vs NN, 1620
C00 French, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271143 (756) id=1271143
French Defense: Mediterranean Defense (Miscellaneous Game)
1.e4 e6 2.d4 Nf6 3.Bd3 Nc6 4.Nf3 Be7 5.h4 O-O 6.e5 Nd5 7.Bxh7+ Kxh7 8.Ng5+ Bxg5 9.hxg5+ Kg8 10.Qh5 f5 11.g6 Re8 12.Qh8#
 
Ronald Hobson vs Jameson, 1966
C00 French, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250864 (758) id=1250864
French Defense: Mediterranean Defense (cr)
1.e4 e6 2.d4 Nf6 3.Nc3 Bb4 4.f3 d5 5.Be3 dxe4 6.a3 Bxc3+ 7.bxc3 exf3 8.Nxf3 O-O 9.Bd3 Nc6 10.O-O Qd6 11.Ng5 e5 12.Rxf6
 
Magnus Carlsen vs Ivar Abusdal, 2003
C00 French, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1394445 (467) id=1394445
French Defense: Schlechter Variation "The Wizard of Oslo" (Det 13. åpne junior-NM)
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Bd3 dxe4 4.Bxe4 Nf6 5.Bf3 c5 6.Ne2 Nc6 7.Be3 Nd5 8.Bxd5 Qxd5 9.Nbc3 Qh5 10.Nb5 cxd4 11.Nc7+ Ke7 12.Nxa8 dxe3 13.O-O Qe5 14.Nc3 Ke8 15.fxe3 Bd6 16.g3 Ke7 17.Qf3 Nd8 18.Ne4 b6 19.Nxd6 Qxd6 20.Rad1 Bb7 21.Qh5 Qb8 22.Rxd8 Kxd8 23.Qxf7 Bxa8 24.Rd1+ Bd5 25.Qxe6
 
Carl Schlechter vs Siegbert Tarrasch, 1911
C00 French, 22 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1121170 (468) id=1121170
French Defense: Schlechter Variation (Tarrasch - Schlechter)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Bd3 dxe4 4.Bxe4 Nf6 5.Bd3 c5 6.dxc5 Bxc5 7.Nf3 O-O 8.O-O Nc6 9.Qe2 Qc7 10.Nc3 Bd7 11.Bg5 Be7 12.Rad1 Rfd8 13.Nb5 Qb8 14.c3 a6 15.Nbd4 Qc7 16.Rfe1 Qa5 17.Nxc6 Bxc6 18.Ne5 Be8 19.Qf3 Qc7 20.Qh3 g6 21.Qh4 Nd5 22.Bxe7 Qxe7
 
Savielly Tartakower vs Friedrich Saemisch, 1923
C00 French, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1007069 (469) id=1007069
French Defense: Schlechter Variation (Karlsbad)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Bd3 dxe4 4.Bxe4 Nf6 5.Bd3 c5 6.dxc5 Bxc5 7.Nf3 Nc6 8.O-O Bd7 9.Nc3 Nb4 10.Ne5 Nxd3 11.Qxd3 Bc6 12.Qg3 O-O 13.Bh6 Ne8 14.Nxc6 bxc6 15.Rad1 Qc8 16.Rd3 f6 17.Ne4 Be7 18.Rfd1 Rf7 19.Be3 Bf8 20.Bc5 f5 21.Ng5 Bxc5 22.Nxf7 Kxf7 23.Rd7+ Kg8 24.Qg5 h6 25.Qg6 Bf8 26.Qf7+ Kh7 27.Qxf8
 
Semion Alapin vs Josef Noa, 1892
C01 French Exchange, 20 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1346269 (370) id=1346269
French Defense: Alapin Gambit (DSB-07.Kongress+)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Be3 dxe4 4.Nd2 f5 5.f3 exf3 6.Ngxf3 Nf6 7.Bc4 Nd5 8.Qe2 Be7 9.O-O-O O-O 10.Rhg1 c6 11.g4 b5 12.Bb3 a5 13.c4 a4 14.Bc2 bxc4 15.Nxc4 Ba6 16.Bd2 Bxc4 17.Qxc4 a3 18.b3 g6 19.gxf5 exf5 20.Bh6 Rf6
 
Aron Nimzowitsch vs G Fluess, 1906
C01 French Exchange, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1102322 (420) id=1102322
French Defense: Exchange Variation (Zurich (Switzerland))
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 Qxd5 4.Nc3 Bb4 5.Nf3 Nf6 6.Bg5 Bxc3+ 7.bxc3 Nc6 8.Bxf6 gxf6 9.Be2 Rg8 10.O-O Bd7 11.c4 Qh5 12.d5 O-O-O 13.Nd4 Qh3 14.g3 Rg6 15.dxc6 Bxc6 16.Nxc6 Rxd1 17.Rfxd1 bxc6 18.c5 Rg8 19.Rab1
 
Rudolf Spielmann vs R Wahle, 1926
C01 French Exchange, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1130888 (479) id=1130888
French Defense: Exchange. Svenonius Variation (Vienna)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.exd5 exd5 5.Bg5 Be7 6.Bd3 Nc6 7.Nge2 Nb4 8.Ng3 Nxd3+ 9.Qxd3 g6 10.O-O c6 11.Rae1 O-O 12.Rxe7 Qxe7 13.Qf3 Kg7 14.Nce4 dxe4 15.Nxe4 Qe6 16.Bxf6+ Kg8 17.Qf4
 
Bill Wall vs H Murtaugh, 1971
C02 French Advance, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250910 (581) id=1250910
French Defense: Advance Variation (California)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Qb6 5.Nf3 Nc6 6.Bd3 c4 7.Be2 Bd7 8.Nbd2 Nge7 9.Bxc4 dxc4 10.Nxc4 Qc7 11.Nd6+
 
Bill Wall vs J Robin, 1983
C02 French Advance, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1580800 (473) id=1580800
French Defense: Advance Variation. Milner-Barry Gambit (Casual)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Qb6 6.Bd3 cxd4 7.cxd4 Bd7 8.O-O Nxd4 9.Nxd4 Qxd4 10.Nc3 Qxe5 11.Re1 Qd6 12.Nb5 Bxb5 13.Bxb5+ Kd8 14.Qf3 a6 15.Bf4 Qb6 16.Qxd5+ exd5 17.Re8#
 
Siegbert Tarrasch vs Karl Eckart, 1889
C05 French (Tarrasch), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1242891 (431) id=1242891
French Defense: Tarrasch. Closed Variation (**Rd--()-, Nuremburg)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Bd3 c5 6.c3 Nc6 7.Ne2 Qb6 8.Nf3 Be7 9.O-O O-O 10.Nf4 Nd8 11.Qc2 f5 12.exf6 Nxf6 13.Ng5 g6 14.Bxg6 hxg6 15.Qxg6+ Kh8 16.Qh6+ Kg8 17.Ng6
 
Player 1 vs Player 2, 2009
C10 French (Rubinstein), 16 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (658) id=#
French Defense: Rubinstein Variation. (->BDG Weinsbach Declination) (corr)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.f3 exf3 5.Nxf3 Nf6 6.Bd3 Bb4 7.O-O O-O 8.Qe1 a6 9.Bg5 h6 10.Qh4 Be7 11.Bxh6 Nh7 12.Bxh7+ Kxh7 13.Bg5+ Kg8 14.Bxe7 Qe8 15.Ng5 f6 16.Qh7#
 
Alexander Khalifman vs Evgeny Bareev, 2002
C10 French (Rubinstein), 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1241404 (657) id=1241404
French Defense: Rubinstein Variation. Blackburne Defense (Corus)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bd3 Ngf6 6.Qe2 c5 7.Nxf6+ Nxf6 8.dxc5 Bxc5 9.Bd2 O-O 10.O-O-O Qd5 11.Kb1 Qxg2 12.Nf3 Qxf2 13.Qe5 Be7 14.Rdf1 Qc5 15.Qg3 Nh5 16.Qh3 g6 17.Rhg1 Nf4 18.Bxf4 e5 19.Qh6 exf4 20.Rg5
 
Bill Wall vs J Lippert, 1980
C10 French (Rubinstein), 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243380 (820) id=1243380
French/Sicilian Defense: Marshall Gambit (Dayton,Ohio)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 c5 4.exd5 cxd4 5.Qxd4 Nf6 6.Bb5+ Nc6 7.dxc6 Qxd4 8.cxb7+
 
Thomas Bittner vs Bruno Menge, 1988
C10 French (Rubinstein), 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251291 (821) id=1251291
French/Sicilian Defense: Marshall Gambit (Baden)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 c5 4.Nf3 cxd4 5.Qxd4 Ne7 6.Bf4 Nbc6 7.Qa4 Bd7 8.Nb5 Ng6 9.Nc7+ Ke7 10.Qa3+ Kf6 11.Bg5#
 
Gosta Stoltz vs Sad Zaglul Basjuni, 1951
C10 French (Rubinstein), 46 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1264899 (822) id=1264899
French/Sicilian Defense: Marshall Gambit (Marianske Lazne - Praha)
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Nc3 c5 4.exd5 exd5 5.dxc5 Nf6 6.Bb5+ Nc6 7.Be3 a6 8.Ba4 Be7 9.Nf3 O-O 10.h3 Qa5 11.Bxc6 bxc6 12.Nd4 Qxc5 13.Ne6 Qb4 14.Nxf8 Qxb2 15.Na4 Qb5 16.c3 Bf5 17.g4 Be4 18.f3 Bxf3 19.Qxf3 Ne4 20.h4 Rxf8 21.Qd1 Bd6 22.Rh3 Re8 23.Rb1 Qc4 24.Qb3 Qd3 25.Rd1 Qb5 26.Qxb5 axb5 27.Nb6 Nxc3 28.Rc1 d4 29.Rxc3 Bb4 30.Kd1 Bxc3 31.Bd2 Bxd2 32.Kxd2 c5 33.Rb3 b4 34.Kd3 Re1 35.Rb2 Re3+ 36.Kc4 Rc3+ 37.Kd5 h5 38.gxh5 d3 39.Rd2 Kh7 40.Nc4 f6 41.Kxc5 b3 42.a4 Rc2 43.Rxd3 Ra2 44.a5 Kh6 45.Rxb3 Kxh5 46.Ra3 Re2
 
Jose Raul Capablanca vs Alexander Alekhine, 1914
C11 French (Classical - Burn), 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1011936 (528) id=1011936
French Defense: Classical Variation (4.Bg5 h6) (St Petersburg)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 h6 5.Bxf6 Qxf6 6.exd5 Bb4 7.Bb5+ c6 8.dxc6 Nxc6 9.Ne2 O-O 10.O-O Rd8 11.Ne4 Qh4 12.Bxc6 bxc6 13.f4 Ba6 14.c3 Bf8 15.Qe1 Qh5 16.Rf2 c5 17.Nxc5 Bxc5 18.dxc5 Qxc5 19.Nd4 Rd5 20.h3 Rad8 21.Qe3 e5 22.fxe5 Rxe5 23.Qf3 Qe7 24.Nc6 Re1+ 25.Rxe1 Qxe1+ 26.Kh2 Rd7 27.Nd4 Bd3 28.Qg3 Qb1 29.Qb8+ Kh7 30.Qe8 Rb7 31.Ne6 Bb5 32.Qc8 Re7 33.Nf8+ Kg8 34.Nd7+ Kh7 35.Qc5 Qe1 36.Qf5+ Kg8 37.Qxb5 Rxd7 38.Re2 Qd1 39.Re8+ Kh7 40.Qf5+ g6 41.Qe5 f6 42.Qxf6 Qd6+ 43.Qxd6 Rxd6 44.Re7+ Kg8 45.Rxa7
 
Guenter Haika vs Uldis Strautins, 2001
C11 French (Classical - Burn), 36 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1445857 (766) id=1445857
French Defense: Classical. Burn Variation (ICCF Email - corr)
1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 e6 4.Bg5 dxe4 5.f3 e3 6.Bd3 c5 7.Bxe3 cxd4 8.Bxd4 Nc6 9.Be3 Be7 10.Nge2 O-O 11.O-O Nb4 12.Bd4 b6 13.a3 Nxd3 14.Qxd3 Bb7 15.Rad1 Qc7 16.Rfe1 Rfd8 17.Qe3 Nd7 18.Ng3 Bf6 19.Qe2 a6 20.Qf2 Be5 21.Nh5 f6 22.Bxe5 Nxe5 23.Qe3 b5 24.Rxd8+ Rxd8 25.f4 Qc6 26.Qe2 Qb6+ 27.Kf1 Nc4 28.Qg4 Qc7 29.Rxe6 Bc8 30.Nxf6+ Kh8 31.Qh4 Nd2+ 32.Ke1 g5 33.Qxg5 Bxe6 34.Nh5 Bc4 35.Qf6+ Kg8 36.Qg5+ Kh8
 
Bora Tot vs Jan Foltys, 1938
C11 French (Classical - Burn), 30 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1409796 (765) id=1409796
French Defense: Classical. Burn Variation (BDG Langeheinecke after refuting Euwe Invitation) (Ljubljana)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 dxe4 5.f3 e3!? 6.Bxe3 Nbd7 7.Qd2 Bb4 8.Nge2 O-O 9.a3 Be7 10.Nf4 c6 11.Nd3 Nb6 12.Bf2 Nfd5 13.b3 Nxc3 14.Qxc3 Nd5 15.Qd2 Bg5 16.f4 Nxf4 17.Nxf4 e5 18.Be3 exf4 19.Bxf4 Re8+ 20.Kd1 Bf6 21.c3 Qd5 22.Kc2 b5 23.Bd3 a5 24.Rhe1 Rxe1 25.Rxe1 Be6 26.Rb1 c5 27.dxc5 Qxc5 28.Bd6 Qc6 29.b4 Rd8 30.Rd1 Rxd6
 
Thomas Physick vs Samuel Passmore, 1900
C11 French (Classical - Burn), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1710355 (360) id=1710355
French Defense: Classical. Delayed Exchange Variation (London)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.exd5 exd5 5.Bd3 Bd6 6.Qe2+ Qe7 7.Nb5 Bb4+ 8.c3 Qxe2+ 9.Nxe2 Ba5 10.Bf4 Na6 11.b4 Bb6 12.a4 c6 13.Nd6+ Ke7 14.b5 Nb8 15.Ng3 Ba5 16.Kd2 Rd8 17.Nxc8+ Rxc8 18.Nf5+ Kf8 19.Bd6+ Ke8 20.Rhe1+ Kd8 21.Nxg7 Nbd7 22.Be7+ Kc7 23.bxc6 bxc6 24.Bxf6 Nxf6 25.Re7+ Nd7 26.Bf5 Rd8 27.Rxf7 Kd6 28.Ne8+ Rxe8 29.Rxd7#
 
Rudolf Spielmann vs Vera Menchik, 1938
C11 French (Classical - Burn), 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1130984 (478) id=1130984
French Defense: Classical. Steinitz Variation (Margate)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Nce2 c5 6.c3 Nc6 7.f4 Qb6 8.Nf3 f6 9.a3 fxe5 10.fxe5 cxd4 11.cxd4 Be7 12.Nf4 O-O 13.Bd3 Rxf4 14.Bxf4 Qxb2 15.O-O Nf8 16.Bg5 Bxg5 17.Nxg5 Qxd4+ 18.Kh1 Bd7 19.Qf3 Nxe5 20.Qxf8+
 
Carl Schlechter vs Geza Maroczy, 1902
C11 French (Classical - Burn), 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1099293 (791) id=1099293
French Defense: Classical. Swiss Variation (transposed Paulson 3. ... Nc6) (Monte Carlo)
1.e4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 Nf6 4.Bd3 Nc6 5.Nf3 Bb4 6.e5 Ne4 7.O-O Nxc3 8.bxc3 Bxc3 9.Rb1 f5 10.exf6 gxf6 11.Be3 Qe7 12.Rb3 Bb4 13.Bd2 Bd6 14.c4 dxc4 15.Bxc4 Nd8 16.Re1 O-O 17.Nh4 f5 18.Nf3 c6 19.Ne5 Nf7 20.Qh5 Bxe5 21.dxe5 Nh8 22.Bb4 c5 23.Bxc5 Qxc5 24.Rg3+ Ng6 25.Rxg6+ Kh8 26.Qh6 Rf7 27.Bxe6 Bxe6 28.Rxe6 Rg8 29.Rd6 f4 30.Rd3 Qa5 31.Rdd1 Rg6 32.Qh3 f3 33.e6 Rxg2+ 34.Kh1 Re7 35.Qxf3 Rg8 36.Qf6+ Reg7 37.e7
 
Emanuel Lasker vs Siegbert Tarrasch, 1916
C12 French (McCutcheon), 53 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271261 (484) id=1271261
French Defense: McCutcheon Variation (Lasker - Tarrasch)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.f3 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.Nge2 dxe4 8.fxe4 e5 9.a3 Bxc3+ 10.bxc3 Nc6 11.Qd3 Bg4 12.d5 Nb8 13.h3 Bxe2 14.Bxe2 Nd7 15.Qe3 O-O 16.Rf1 Qh4+ 17.g3 Qe7 18.c4 Qc5 19.Qxc5 Nxc5 20.Bd3 Rad8 21.Kd2 Rd6 22.Ke3 g6 23.g4 Kg7 24.Rab1 Rf6 25.Rb5 b6 26.Rbb1 Rxf1 27.Rxf1 Rd8 28.h4 Rd6 29.g5 hxg5 30.hxg5 f6 31.Rg1 fxg5 32.Rxg5 Nd7 33.c5 bxc5 34.Bb5 Kf6 35.Rg1 Nf8 36.a4 Rb6 37.Kd3 Nh7 38.Kc4 Ng5 39.Rg4 Nf7 40.Kxc5 Nh6 41.Rg1 g5 42.a5 Rd6 43.Be2 Kg6 44.c4 Ng8 45.Bg4 Ne7 46.Be6 Ra6 47.Kb5 Rd6 48.Rb1 a6+ 49.Kc5 Rxe6 50.dxe6 g4 51.Rf1 Kh5 52.Rf7 g3 53.Rxe7
 
Vladimir Baklan vs Thomas Luther, 2008
C12 French (McCutcheon), 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1531373 (746) id=1531373
French Defense: McCutcheon. Dr. Olland (Dutch) Variation (Bundesliga 2007-8)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Bc1 Nfd7 7.Qg4 g6 8.Bd3 c5 9.a3 cxd4 10.axb4 dxc3 11.Nf3 Nc6 12.O-O Ndxe5 13.Nxe5 Nxe5 14.Qd4 cxb2 15.Bxb2 f6 16.Be2 Kf7 17.b5 Kg7 18.Ra3 Nf7 19.f4 Nd6 20.g4 Bd7 21.g5 Qb6 22.Qxb6 axb6 23.Bxf6+ Kf7 24.Rfa1 Rxa3 25.Rxa3 Rh7 26.Ra7 hxg5 27.Be5 Ke7 28.fxg5 Rh4 29.Bxd6+ Kxd6 30.Rxb7 e5 31.Rxb6+ Kc5 32.Rxg6 Bxb5 33.Bxb5 Kxb5 34.Rg8 Kc4 35.g6 Kd4 36.g7 e4 37.Kf1 Rg4 38.h4
 
Chiel van Oosterom vs Jesse Kraai, 2009
C12 French (McCutcheon), 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1560447 (905) id=1560447
French Defense: McCutcheon. Dr. Olland (Dutch) Variation (13th Unive Tournament (Open))
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Bc1 Ne4 7.Qg4 g6 8.Nge2 c5 9.a3 Ba5 10.dxc5 Nc6 11.b4 Nxe5 12.Qh3 Bc7 13.Nxe4 dxe4 14.Bb2 Qf6 15.Nc3 Bd7 16.Nxe4 Nf3+ 17.Qxf3 Qxb2 18.Qf6 Qxf6 19.Nxf6+ Ke7 20.Nxd7 Kxd7 21.O-O-O+ Ke7 22.g3 a5 23.Bb5 Rhd8 24.Kb2 Rxd1 25.Rxd1 Rd8 26.Rxd8 Kxd8 27.Kb3 axb4 28.axb4 Be5 29.Kc4 g5 30.h3 h5 31.Ba4 g4 32.hxg4 hxg4 33.b5 f5 34.b6 f4 35.gxf4 Bxf4 36.c3 Be3 37.fxe3 g3 38.c6 Kc8 39.cxb7+ Kb8 40.Bc6 e5 41.Bg2
 
Rudolf Spielmann vs Milan Vidmar, 1906
C12 French (McCutcheon), 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1130637 (490) id=1130637
French Defense: McCutcheon. Janowski Variation (15th DSB Kongress (Nuremberg))
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Be3 Ne4 7.Qg4 Kf8 8.Nge2 c5 9.O-O-O Nxc3 10.Nxc3 Bxc3 11.bxc3 c4 12.Be2 Nd7 13.Qh3 Nb6 14.g4 Na4 15.Kd2 Bd7 16.g5 h5 17.g6 fxg6 18.Rhg1 Qa5 19.Bf4 Be8 20.Rg3 Ke7 21.Bg5+ Kd7 22.Rf3 b5 23.Rb1 Nb6 24.Rf4 Qa6 25.Bf1 Nc8 26.Qf3 Ne7 27.Rf8 Rxf8 28.Qxf8 Nf5 29.Bh3 Kc7 30.Bxf5 gxf5 31.Be7 Qc8 32.Bd6+ Kc6 33.Qxg7 Bd7 34.Rg1 a5 35.a3 b4 36.cxb4 c3+ 37.Kxc3 Qa6 38.Kb2 Qc4 39.Rg3 axb4 40.Bxb4 Qb5 41.Rb3 Re8 42.Bc5 Qa5 43.Rb4
 
Surya Shekhar Ganguly vs Hikaru Nakamura, 2006
C12 French (McCutcheon), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1405570 (491) id=1405570
French Defense: McCutcheon. Janowski Variation (VII Dos Hermanas Internet)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Be3 Ne4 7.Qg4 g5 8.h4 h5 9.hxg5 hxg4 10.Rxh8+ Bf8 11.Nxe4 dxe4 12.Ne2 Kd7 13.O-O-O c6 14.Ng3 Qe7 15.Nxe4 Kc7 16.Rh7 Nd7 17.g6 Qe8 18.Rxf7 Be7 19.Nf6 Bxf6 20.exf6 Qg8 21.Bf4+ Kb6 22.Bd3 Nxf6 23.Bc7#
 
Alexei Bezgodov vs Viktor Korchnoi, 2007
C12 French (McCutcheon), 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1575467 (492) id=1575467
French Defense: McCutcheon. Janowski Variation (Memorial V.S.Arhipov)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Be3 Ne4 7.Qg4 Kf8 8.a3 Bxc3+ 9.bxc3 Nxc3 10.Bd3 Nc6 11.h4 f5 12.Qf3 Ne7 13.g4 c5 14.Nh3 cxd4 15.gxf5 exf5 16.Bxd4 Qa5 17.Kf1 Ne4 18.Rd1 Qa4 19.Ba1 Be6 20.Rg1 g6 21.Qe3 Rc8 22.Nf4 Kf7 23.Ne2 Nc5 24.Nd4 Nxd3 25.Rxd3 Qa6 26.Kg2 g5 27.Rb1 f4 28.Qf3 Kg6 29.Rdb3 Rc7 30.Nxe6 Qxe6 31.Rxb7 Rhc8 32.Rxc7 Rxc7 33.hxg5 hxg5 34.Rh1 d4 35.Qh5+ Kf5 36.Qh3+ g4 37.Qh7+ Qg6 38.Bxd4 Ke4 39.c3 f3+ 40.Kg1 Rb7 41.Rh6 Qxh7 42.Rxh7 Rb1+ 43.Kh2 Nf5 44.e6 a6 45.e7 Rb8 46.Bc5
 
Nezhmetdinov vs Alexander Chistiakov, 1956
C12 French (McCutcheon), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1451689 (482) id=1451689
French Defense: McCutcheon. Tartakower Variation (24th USSR Ch Semifinals)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Bd2 Nfd7 7.Qg4 Bf8 8.Nf3 c5 9.Nb5 g6 10.Bd3 Rg8 11.c4 cxd4 12.cxd5 Nc5 13.Qxd4 exd5 14.Nd6+ Bxd6 15.exd6 Qxd6 16.O-O Nxd3 17.Qxd3 Nc6 18.Rfe1+ Be6 19.Nd4 g5 20.Rac1 Kd7 21.Nf5 Qf8 22.Qb5 Rc8 23.Qxb7+ Rc7 24.Qb5 a6 25.Qd3 Qb8 26.Nxh6 Rg6 27.Nxf7 Bxf7 28.Qf5+ Kd8 29.Rxc6 Rcxc6 30.Ba5+ Qc7 31.Qxf7
 
Matschulski vs Gurewitsch, 1976
C12 French (McCutcheon), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (483) id=#
French Defense: McCutcheon. Tartakower Variation (Match)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Bd2 Nfd7 7.Qg4 Bf8 8.Nf3 c5 9.dxc5 Nxc5 10.b4 Ncd7 11.Nb5 g6 12.Bd3 h5 13.Qxe6+ fxe6 14.Bxg6+ Ke7 15.Bg5+ Nf6 16.exf6+ Kd7 17.Ne5#
 
P Dubinin vs I Rabinovich, 1934
C13 French (+Alekhine-Chatard), 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1240049 (518) id=1240049
French Defense: Alekhine-Chatard Attack (USSR Championship 1934/35)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 h6 7.Be3 c5 8.Qg4 Kf8 9.Nf3 Nc6 10.O-O-O cxd4 11.Bxd4 Qa5 12.Rh3 Nc5 13.Rg3 g6 14.Qf4 Ke8 15.Nd2 Bd7 16.a3 Rc8 17.Bxc5 Qxc5 18.Nb3 Qb6 19.Rf3 Rh7 20.Kb1 Na5 21.Nxa5 Qxa5 22.h5 g5 23.Qd4 Qc7 24.Re1 Qc5 25.Qd3 Rg7 26.g4 Kd8 27.Rd1 Rc7 28.Qd2 Kc8 29.Rd3 Qc6 30.Bg2 Rg8 31.Bxd5 Qb6 32.Bb3 Rd8 33.Ka2 Rxc3 34.Qxc3+ Bc6 35.Rxd8+ Bxd8 36.Ba4 Be7 37.Bxc6 bxc6 38.Qd3 Qc7 39.Qa6+ Kb8 40.Qe2 Bc5 41.Rd3 Kc8 42.f3 Bb6 43.Qe4 Kb7 44.b4 a6 45.Kb3 Ka7 46.Rd6 Kb7 47.c4
 
Max Euwe vs Adolf Georg Olland, 1921
C13 French (+Alekhine-Chatard), 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1041952 (520) id=1041952
French Defense: Alekhine-Chatard Attack (Amsterdam)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Nc6 7.Nf3 O-O 8.Qd2 f6 9.exf6 Nxf6 10.O-O-O Ng4 11.Rh3 Bxg5 12.hxg5 e5 13.dxe5 Ngxe5 14.Nxe5 Nxe5 15.Re3 Ng4 16.Nxd5 Qxg5 17.Rf3 Qxd2+ 18.Rxd2 Be6 19.Nxc7 Nh2 20.Rxf8+ Rxf8 21.Nxe6 Nxf1 22.Nxf8 Nxd2 23.Kxd2 Kxf8 24.c4 Ke7 25.Ke3 Ke6 26.Ke4 a5 27.b3 Kd6 28.Kd4 b6 29.a3 h5 30.b4 g5 31.bxa5 bxa5 32.c5+ Kc6 33.a4 h4 34.f3 Kc7 35.Kd5 Kd7 36.c6+ Kc7 37.Kc5 Kc8 38.Kb6 Kb8 39.Kxa5
 
Max Euwe vs G Filep, 1921
C13 French (+Alekhine-Chatard), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1041943 (522) id=1041943
French Defense: Alekhine-Chatard Attack (Amsterdam)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Nc6 7.Be3 f6 8.Bd3 fxe5 9.Qh5+ Kf8 10.dxe5 Ndxe5 11.O-O-O Bd7 12.Nh3 Be8 13.Qe2 Bf7 14.Ng5 h6 15.Nxf7 Nxf7 16.Bg6 Nce5 17.h5 Bf6 18.Bc5+ Be7 19.Bd4 Bd6 20.Bxf7 Nxf7 21.Qxe6 c6 22.Rh3 Qg5+ 23.Kb1 Qxg2 24.Re1 a6 25.f4 Qd2 26.Rhe3 Kg8 27.Rd1 Qh2 28.Qg6 Rh7 29.Rg1 Bxf4 30.Re7 Rf8 31.Qxh7+
 
Max Euwe vs Geza Maroczy, 1922
C13 French (+Alekhine-Chatard), 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1042037 (542) id=1042037
French Defense: Alekhine-Chatard Attack (Amsterdam)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Nc6 7.Nh3 f6 8.Nf4 Ndxe5 9.dxe5 Nxe5 10.Qe2 fxg5 11.hxg5 Bd6 12.Qh5+ Nf7 13.g6 Bxf4 14.gxf7+ Kf8 15.g3 Bg5 16.Bd3 e5 17.f4 exf4 18.O-O-O fxg3+ 19.Kb1 Be6 20.Rde1 Bxf7 21.Qg4 Bf6 22.Bxh7 Qd6 23.Nb5 Qc5 24.Bd3 Rh2 25.Qxg3 Qf2 26.Qxh2
 
Nezhmetdinov vs Sergey Ivanovich Pimenov, 1936
C13 French (+Alekhine-Chatard), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1102131 (549) id=1102131
French Defense: Alekhine-Chatard Attack "Easy as Pimenov" (Rostov )
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 h6 7.Qh5 a6 8.Bd3 Nf8 9.Bxe7 Qxe7 10.Qg4 f5 11.exf6 gxf6 12.Nh3 h5 13.Qg3 Qf7 14.Nf4 Rg8 15.Qe3 Kd8 16.O-O-O Bd7 17.Be2 Rh8 18.Bf3 Nc6 19.Qe2 Be8 20.Rhe1 Kd7 21.Na4 Rd8 22.Nc5+ Kc8 23.Nxa6 bxa6 24.Qxa6+ Kd7 25.Nxe6 Qxe6 26.Rxe6 Kxe6 27.Re1+ Kf7 28.Rxe8 Nb8 29.Rxd8 Nxa6 30.Ra8 Nb4 31.a3
 
Efim Bogoljubov vs Rudolf Spielmann, 1919
C13 French (+Alekhine-Chatard), 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1030627 (550) id=1030627
French Defense: Alekhine-Chatard Attack (Stockholm)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 h6 7.Be3 c5 8.Qg4 g6 9.h5 g5 10.f4 Nc6 11.Nf3 f5 12.exf6 Nxf6 13.Qg3 Ne4 14.Nxe4 dxe4 15.Ne5 cxd4 16.O-O-O Nxe5 17.fxe5 d3 18.cxd3 Qa5 19.dxe4 Bd7 20.Kb1 O-O-O 21.Bc4 Kb8 22.Qg4 Qa4 23.Bb3 Qa6 24.Bd4 Bc8 25.Bc3 Rhf8 26.Rxd8 Bxd8 27.Bb4 Rf1+ 28.Rxf1 Qxf1+ 29.Bd1 Bc7 30.Qf3 Qg1 31.Bf8 Bxe5 32.Bxh6 Qd4 33.Qe2 b6 34.Bxg5 Bb7 35.Ka1 Bxe4 36.Be3 Qb4 37.Qd2 Qxd2 38.Bxd2 Bxg2 39.Bg4 Bd5 40.Bc3 Bxc3 41.bxc3 Kc7 42.h6 Be4 43.Bxe6 Bh7 44.Kb2 Kd6 45.Bb3
 
Vasily Panov vs Abram Borisovich Poliak, 1934
C13 French (+Alekhine-Chatard), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1427469 (517) id=1427469
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. "Out of the Panov Into the Fire" (Moscow)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 h6 7.Bxe7 Qxe7 8.Qg4 g6 9.h5 g5 10.O-O-O a6 11.f4 gxf4 12.Nf3 c5 13.dxc5 Nc6 14.Qxf4 Nxc5 15.Be2 Bd7 16.Rh4 b5 17.Rg4 b4 18.Nb1 Ne4 19.Rf1 Qc5 20.Nbd2 Nxd2 21.Nxd2 Nd8 22.Qf6 Rf8 23.Qxh6 Rc8 24.Bd3 Bb5 25.Nb3 Qc7 26.Bxb5+ axb5 27.Qd2 Nc6 28.Re1 Nxe5 29.Rxb4 Nc4 30.Qxd5 Na3 31.Rxe6+
 
Paul Keres vs Robert Wade, 1954
C13 French (+Alekhine-Chatard), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1072500 (485) id=1072500
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit (London GB-SU)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qe7 9.Nf4 a6 10.Qg4 Kf8 11.Qf3 Kg8 12.Bd3 c5 13.Bxh7+ Rxh7 14.Rxh7 Kxh7 15.O-O-O f5 16.Rh1+ Kg8 17.Rh8+ Kf7 18.Qh5+ g6 19.Qxg6#
 
Alexander Alekhine vs Hans Fahrni, 1914
C13 French (+Alekhine-Chatard), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1011903 (508) id=1011903
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit "Fahrni Rubble" (Mannheim 1914)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qe7 9.Nf4 Nf8 10.Qg4 f5 11.exf6 gxf6 12.O-O-O c6 13.Re1 Kd8 14.Rh6 e5 15.Qh4 Nbd7 16.Bd3 e4 17.Qg3 Qf7 18.Bxe4 dxe4 19.Nxe4 Rg8 20.Qa3 Qg7 21.Nd6 Nb6 22.Ne8 Qf7 23.Qd6+
 
Bo Hedlund vs Ingvar Lindqvist, 1981
C13 French (+Alekhine-Chatard), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1284215 (509) id=1284215
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit (cr)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qe7 9.Nf4 Nc6 10.Qg4 f5 11.Qh5+ Qf7 12.Nxe6 g6 13.Nxc7+ Kd8 14.Qh2 Ndxe5 15.Nxa8
 
Player 1 vs Player 2, 2013
C13 French (+Alekhine-Chatard), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (510) id=#
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit (book)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qe7 9.Nf4 f5 10.Qh5+ Qf7 11.Nxe6 g6 12.Nxc7+ Kd8 13.Qh2 Nb6 14.Nxa8 Nxa8 15.Qh4+ Qe7 16.Qxe7+ Kxe7 17.Nxd5+
 
Garry Kasparov vs Viktor Korchnoi, 2001
C13 French (+Alekhine-Chatard), 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1220562 (543) id=1220562
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit (Korchnoi Birthday KO)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Qd3 Nc6 9.Nf3 Qg6 10.Qxg6 fxg6 11.Nb5 Ke7 12.Nxc7 Rb8 13.Nb5 Nb6 14.c3 Bd7 15.Bd3 Na5 16.b3 Bxb5 17.Bxb5 h6 18.Nh4 Rhc8 19.Rh3 g5 20.Ng6+ Kf7 21.Rf3+ Kxg6 22.Bd3+ Kh5 23.Rh3+ Kg4 24.f3+ Kf4 25.Kf2 g4 26.g3+
 
Ludek Pachman vs Eckert, 1940
C13 French (+Alekhine-Chatard), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1104680 (801) id=1104680
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit "Pachman Fever" (Cista)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qh6 9.Bd3 g6 10.Qg4 c5 11.f4 cxd4 12.Nb5 Kd8 13.Ng5 Qxh1+ 14.Kf2 Qxa1 15.Nxf7+ Ke7 16.Qg5+ Kxf7 17.Nd6+ Kg7 18.Qe7+ Kh6 19.Nf7+ Kg7 20.Ng5 Kh6 21.Nxe6 Nf6 22.Qg7+ Kh5 23.Qxf6 h6 24.Be2# 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8. Nh3 Qh6 9.Nb5 Na6 10.f4
 
Nikolai Nikolaevich Riumin vs Vladimir Andreevich Makogonov, 1934
C13 French (+Alekhine-Chatard), 59 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1240050 (802) id=1240050
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit (USSR Championship 1934/35)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qh6 9.g3 c6 10.Bd3 g6 11.f4 b6 12.Qe2 a5 13.O-O-O Qg7 14.g4 Ba6 15.f5 Bxd3 16.Qxd3 g5 17.Qe3 h6 18.Rh2 Nf8 19.Rdh1 Rh7 20.Na4 Nbd7 21.Qc3 Rc8 22.f6 Qg6 23.Nxb6 Nxb6 24.Qc5 Rc7 25.Qxb6 Kd8 26.Nf2 Nd7 27.Qxa5 c5 28.Nd3 cxd4 29.Nb4 Nc5 30.Nc6+ Kd7 31.Ne7 Qe4 32.Qb5+ Kd8 33.Nc6+ Kd7 34.Na7+ Kd8 35.Qb8+ Kd7 36.Qf8 Rxa7 37.Qe7+ Kc6 38.Qxa7 Qxe5 39.Qa8+ Kc7 40.Qa5+ Kc6 41.a4 Nd7 42.Qb5+ Kc7 43.Qa5+ Kc6 44.Qa8+ Kc7 45.a5 Nxf6 46.a6 Nxg4 47.Qb7+ Kd6 48.a7 Rh8 49.a8=Q Rxa8 50.Qxa8 Qe3+ 51.Rd2 f5 52.Qb8+ Kc6 53.Qa7 Qe4 54.Rg1 e5 55.Rd3 Ne3 56.Kb1 f4 57.Rc1 Nc4 58.Rb3
 
Leonid Yurtaev vs Felix Levin, 1988
C13 French (+Alekhine-Chatard), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1151403 (803) id=1151403
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit (Ch URS)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qh6 9.Bd3 a6 10.Qg4 c5 11.f4 cxd4 12.Nf2 Nxe5 13.fxe5 Qe3+ 14.Ne2 Qxe5 15.Rh5 Qf6 16.Rxd5 O-O 17.Bxh7+ Kxh7 18.Rh5+ Kg8 19.Qh3
 
Max Euwe vs Hendrik van Hartingsvelt, 1920
C13 French (+Alekhine-Chatard), 69 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1041873 (896) id=1041873
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Albin-Chatard Gambit (Amsterdam)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 Bxg5 7.hxg5 Qxg5 8.Nh3 Qe7 9.Qg4 g6 10.Nf4 Nb6 11.Bd3 Nc6 12.O-O-O Bd7 13.Nxg6 fxg6 14.Bxg6+ Kd8 15.Bxh7 Nxd4 16.Rxd4 c5 17.Rd3 Kc7 18.Rdh3 Raf8 19.f4 Rf7 20.Bd3 Rxh3 21.Rxh3 Rg7 22.Qf3 c4 23.Bf1 d4 24.Nb1 Qc5 25.Qa3 Na4 26.Qxc5+ Nxc5 27.Nd2 b5 28.Nf3 Bc6 29.Nxd4 Bxg2 30.Bxg2 Rxg2 31.Nxb5+ Kb6 32.Nd6 Kc6 33.Rh1 c3 34.bxc3 Na4 35.Rf1 Nxc3 36.Kb2 Na4+ 37.Ka3 Nc5 38.Kb2 Na4+ 39.Kb3 Nc5+ 40.Kc3 a5 41.Rf3 Na4+ 42.Kb3 Nc5+ 43.Kb2 Na4+ 44.Ka3 Nc5 45.Nc4 Kb5 46.Ne3 Re2 47.Kb2 Nd3+ 48.Kc3 Nxf4 49.Rxf4 Rxe3+ 50.Kd4 Ra3 51.c4+ Kc6 52.Rf6 Kd7 53.Rf7+ Ke8 54.Ra7 Rxa2 55.Kc5 Ra4 56.Kb5 Rb4+ 57.Kc5 Ra4 58.Rb7 Kf8 59.Rc7 Rb4 60.Kd6 Rb6+ 61.Kd7 Ra6 62.c5 a4 63.Rb7 a3 64.Rb1 a2 65.Rf1+ Kg7 66.Ra1 Ra5 67.c6 Rxe5 68.c7
 
Karl Gilg vs J Haberkorn, 1955
C13 French (+Alekhine-Chatard), 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1552028 (511) id=1552028
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Breyer Variation (Rosenheim)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 c5 7.Qg4 cxd4 8.Bxe7 Kxe7 9.Qg5+ Ke8 10.Qxg7 Rf8 11.Nb5 Qa5+ 12.Kd1 Nc6 13.Nf3 a6 14.Nd6+ Ke7 15.Qg5+ f6 16.Qg7+ Kd8 17.exf6 Qb4 18.Nf7+ Ke8 19.N3g5 Nb6 20.a3 Qc5 21.b4 Nxb4 22.axb4 Qxb4 23.Bd3 Nc4 24.Bxc4 dxc4 25.Nxh7 d3 26.Qxf8+ Qxf8 27.Nxf8 Kxf8 28.Ne5 dxc2+ 29.Kxc2 b5 30.Rhd1 Bb7 31.Rd7 Bxg2 32.Ng6+ Ke8 33.Re7+ Kd8 34.f7
 
Efim Bogoljubov vs Alexander Alekhine, 1942
C13 French (+Alekhine-Chatard), 42 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1013521 (512) id=1013521
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Breyer Variation (Crakow)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 c5 7.Bxe7 Kxe7 8.Qg4 Kf8 9.Nf3 Nc6 10.dxc5 Nxc5 11.O-O-O a6 12.Rh3 h6 13.Rg3 Rg8 14.Bd3 Nxd3+ 15.Rxd3 Qb6 16.Rd2 Qc7 17.Qf4 Bd7 18.Ne2 Rc8 19.Ned4 Na5 20.Rd3 Nc4 21.b3 Qa5 22.bxc4 dxc4 23.Re3 c3 24.Nb3 Qa3+ 25.Kd1 a5 26.Nfd4 Ke7 27.Ref3 Be8 28.Ne2 Qb2 29.Nxc3 Rd8+ 30.Rd3 Bc6 31.Qc4 Rxd3+ 32.Rxd3 Rc8 33.Qc5+ Ke8 34.Qxa5 Bxg2 35.f3 Bf1 36.Qb5+ Kf8 37.Qxb7 Re8 38.Rd7 Kg8 39.Qc7 Rf8 40.Rd8 Rxd8+ 41.Qxd8+ Kh7 42.Kd2
 
Andre Lilienthal vs Rudolf Spielmann, 1934
C13 French (+Alekhine-Chatard), 27 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1090833 (527) id=1090833
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Breyer Variation (Sitges)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 c5 7.Qg4 f5 8.Qh5+ g6 9.Qh6 Bf8 10.Bxd8 Bxh6 11.Bg5 Bxg5 12.hxg5 a6 13.f4 cxd4 14.Nce2 Nc6 15.Nf3 d3 16.cxd3 Nc5 17.Kd2 Bd7 18.Rc1 b6 19.Ned4 Nxd4 20.Nxd4 a5 21.Be2 O-O 22.Ke3 Rac8 23.g4 fxg4 24.Rhg1 Rf7 25.Bxg4 Rcf8 26.Rgf1 h5 27.Bh3 Rc8
 
David Bronstein vs Gideon Stahlberg, 1950
C13 French (+Alekhine-Chatard), 46 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1033799 (544) id=1033799
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Breyer Variation (Budapest Candidates)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 c5 7.Bxe7 Qxe7 8.Nb5 O-O 9.Nc7 cxd4 10.Nxa8 f6 11.Qxd4 Nc6 12.Qd2 fxe5 13.O-O-O Nf6 14.f3 Qd6 15.Ne2 Bd7 16.Nc3 Rxa8 17.Ne4 Qe7 18.Nxf6+ Qxf6 19.Bb5 Nb8 20.Qb4 Bxb5 21.Qxb5 Qf7 22.c4 Nc6 23.cxd5 Nd4 24.Qd3 exd5 25.Rhf1 Qf4+ 26.Kb1 Rd8 27.g3 Qxg3 28.f4 Qxd3+ 29.Rxd3 Nc6 30.fxe5 Nxe5 31.Rd4 Nc6 32.Rdf4 Ne5 33.Rf5 Nc4 34.R1f2 d4 35.b3 d3 36.bxc4 d2 37.Rxd2 Rxd2 38.Rb5 b6 39.Re5 Rd4 40.c5 Rxh4 41.Re8+ Kf7 42.Ra8 Rb4+ 43.Ka1 bxc5 44.Rxa7+ Kf6 45.Ra5 g5 46.Rxc5 g4
 
Riumin vs Gideon Stahlberg, 1935
C13 French (+Alekhine-Chatard), 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1326398 (545) id=1326398
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Breyer Variation (Moscow)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 c5 7.Bxe7 Kxe7 8.f4 Nc6 9.dxc5 Nxc5 10.Qg4 Kf8 11.O-O-O Bd7 12.Nf3 Rc8 13.Rh3 h5 14.Qg3 g6 15.Qf2 Qb6 16.Nd4 Nxd4 17.Qxd4 a6 18.Be2 Qc7 19.Rd2 Be8 20.g4 hxg4 21.Bxg4 Rd8 22.h5 Qb6 23.hxg6 Rxh3 24.Bxh3 fxg6 25.Bxe6 Qa5 26.f5 Nxe6 27.fxe6 Qc7 28.Qf4+ Kg8 29.Nxd5 Rxd5 30.Rxd5 Qc6 31.Rd6 Qa4 32.Qxa4 Bxa4 33.Rd7
 
Wolfgang Unzicker vs Moshe Czerniak, 1954
C13 French (+Alekhine-Chatard), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1494543 (519) id=1494543
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Maroczy Variation "Moshe Pit" (Amsterdam ol (Men))
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 a6 7.Qg4 f5 8.Qh5+ g6 9.Qh6 Bxg5 10.hxg5 Kf7 11.Nge2 c5 12.Nf4 Nf8 13.dxc5 Nc6 14.g4 Nxe5 15.Be2 Qc7 16.gxf5 Nf3+ 17.Bxf3 Qxf4 18.f6 Rg8 19.Rh3 Bd7 20.Nxd5 Qe5+ 21.Ne3 Qxb2 22.Rd1 Rd8 23.c6 bxc6 24.Kf1 c5 25.Nc4 Bb5 26.Qxh7+ Nxh7 27.Rxh7+ Kf8 28.Rxd8+
 
Liviu Dieter Nisipeanu vs Andrei Florean, 1995
C13 French (+Alekhine-Chatard), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1452186 (526) id=1452186
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Maroczy Variation (Rumania)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 a6 7.Qg4 Bxg5 8.hxg5 c5 9.g6 f5 10.Qf4 h6 11.dxc5 O-O 12.O-O-O Nxc5 13.Bc4 Qe8 14.Rxd5 exd5 15.Rxh6 gxh6 16.Qxh6 Rf7 17.Nxd5 Be6 18.Nf6+ Rxf6 19.exf6
 
Max Euwe vs Geza Maroczy, 1921
C13 French (+Alekhine-Chatard), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1041946 (521) id=1041946
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Spielmann Variation (Amsterdam)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 O-O 7.Bd3 c5 8.Qh5 g6 9.Qh6 Re8 10.Bxe7 Qxe7 11.h5 Nf8 12.Nf3 cxd4 13.Ng5 Nbd7 14.Nxh7 Nxe5 15.hxg6 Nfxg6 16.Bxg6 Nxg6 17.g4 dxc3 18.O-O-O
 
Efim Bogoljubov vs NN, 1952
C13 French (+Alekhine-Chatard), 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1284183 (546) id=1284183
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Spielmann Variation (?)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 O-O 7.Bd3 c5 8.Nh3 cxd4 9.Bxe7 Qxe7 10.Bxh7+ Kxh7 11.Qh5+ Kg8 12.Ng5
 
Efim Bogoljubov vs Rudolf Spielmann, 1922
C13 French (+Alekhine-Chatard), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1030727 (547) id=1030727
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Spielmann Variation (Vienna)
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 O-O 7.Bd3 c5 8.Nh3 Re8 9.Nb5 f5 10.Nd6 cxd4 11.Nxe8 Qxe8 12.Bb5 Bb4+ 13.Bd2 Qe7 14.f4 Qxh4+ 15.Nf2 Qe7 16.a3 Bxd2+ 17.Qxd2 Qc5 18.Bd3 Nc6 19.g4 Nb6 20.Qe2 Nc4 21.b4 Qe7 22.Bxc4 dxc4 23.Qxc4 Bd7 24.gxf5 Rf8 25.b5 Nd8 26.f6 gxf6 27.Ne4 fxe5 28.fxe5
 
Wolfgang Unzicker vs Gideon Stahlberg, 1960
C13 French (+Alekhine-Chatard), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1411102 (513) id=1411102
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Teichmann Variation (Stockholm tt)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 f6 7.Qh5+ Kf8 8.exf6 Nxf6 9.Qf3 c5 10.dxc5 b6 11.h5 bxc5 12.h6 g6 13.O-O-O Nbd7 14.Re1 Qb6 15.Bb5 Kf7 16.Nh3 a6 17.Bxd7 Bxd7 18.Bxf6 Bxf6 19.Ng5+
 
Paul Keres vs Gideon Stahlberg, 1960
C13 French (+Alekhine-Chatard), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1072823 (514) id=1072823
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Teichmann Variation (Telegraph Game)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 f6 7.Qh5+ Kf8 8.exf6 Nxf6 9.Qf3 c5 10.dxc5 b6 11.h5 h6 12.Bxf6 Bxf6 13.Nh3 Nc6 14.Nf4 bxc5 15.Bd3 Ne5 16.Ng6+ Nxg6 17.Bxg6 Qd6 18.O-O Bd7 19.Rad1 Rd8 20.Rfe1 Be8 21.Qe3 Bf7 22.Ne4 Qb6 23.Nxc5 e5 24.Qa3 Kg8 25.b4 Bxg6 26.hxg6 h5 27.Rxd5 Rxd5 28.Qb3
 
Boris Spassky vs Carlos Enrique Guimard, 1955
C13 French (+Alekhine-Chatard), 27 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1128341 (515) id=1128341
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Teichmann Variation (Gothenburg Interzonal)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 f6 7.Qh5+ Kf8 8.exf6 Nxf6 9.Qe2 c5 10.dxc5 Na6 11.Nf3 Nxc5 12.O-O-O b5 13.Nxb5 Rb8 14.Nbd4 Qa5 15.Nc6 Qxa2 16.Nxb8 Nce4 17.c4 Nc3 18.Qd3 Qa1+ 19.Kc2 Qa4+ 20.b3 Qa2+ 21.Kxc3 Ne4+ 22.Qxe4 Qa5+ 23.Kb2 Qa3+ 24.Kc2 Qa2+ 25.Kc3 Qa5+ 26.Kc2 Qa2+ 27.Kc3 Qa5+
 
Richard Reti vs Gyula Breyer, 1918
C13 French (+Alekhine-Chatard), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1398979 (516) id=1398979
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Teichmann Variation (Budapest 1918 (December))
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 f6 7.Bd3 fxg5 8.Qh5+ g6 9.Bxg6+ hxg6 10.Qxh8+ Nf8 11.hxg5 Nc6 12.O-O-O Bxg5+ 13.f4 Be7 14.Qg8 b5 15.Rh8 b4 16.Na4 Kd7 17.Nf3 Na5 18.Ng5 Kc6 19.Nh7 Bd7 20.Qg7 Nc4 21.Nc5 Ne3 22.Nxf8 Bxc5 23.dxc5 Nxd1 24.Kxd1 Qc8 25.Kd2 d4 26.Qe7 Qd8 27.Nxg6 Be8 28.Qxe6+ Kxc5 29.Ne7 d3 30.Nc6
 
Valeev vs Stephanov, 1956
C13 French (+Alekhine-Chatard), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1565116 (523) id=1565116
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Teichmann Variation (Team Ch of the Russian Republic semi-finals)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 f6 7.Qh5+ g6 8.exf6 Nxf6 9.Qe2 c5 10.dxc5 Na6 11.O-O-O O-O 12.Bh6 Re8 13.h5 gxh5 14.Rxh5 Nxh5 15.Qxh5 Bf8 16.Bg5 Be7 17.Nf3 Rf8 18.Bd3 Rf7 19.Rh1 Bxg5+ 20.Nxg5 Rg7 21.Nxh7 Nxc5 22.Nf6+ Qxf6 23.Qe8+ Qf8 24.Rh8+ Kxh8 25.Qxf8+ Rg8 26.Qh6#
 
Norton Jacobi vs Carlos Batista, 2008
C13 French (+Alekhine-Chatard), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1723239 (548) id=1723239
French Defense: Alekhine-Chatard Attack. Teichmann Variation (Australia v Portugal friendly corr match)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7 6.h4 f6 7.Qh5+ g6 8.exf6 Nxf6 9.Qe2 O-O 10.Nf3 a5 11.Bh6 Re8 12.Ne5 c5 13.h5 cxd4 14.hxg6 hxg6 15.Qd3 Ne4 16.Nxe4 dxe4 17.Qg3 Bb4+ 18.c3
 
Joseph Henry Blackburne vs NN, 1894
C13 French (+Alekhine-Chatard), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1029257 (824) id=1029257
French Defense: Classical Variation. Richter Attack (Hastings)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.Bxf6 Bxf6 6.Nf3 O-O 7.Bd3 Nc6 8.e5 Be7 9.h4 f6 10.Ng5 fxg5 11.Bxh7+ Kxh7 12.hxg5 Kg8 13.Rh8+ Kxh8 14.Qh5+ Kg8 15.g6 Rf5 16.Qh7+ Kf8 17.Qh8#
 
Leinier Dominguez Perez vs Mark Heidenfeld, 2000
C13 French (+Alekhine-Chatard), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1401495 (524) id=1401495
French Defense: Classical. Tartakower Variation (34th Olympiad)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Ne4 6.Bxe7 Nxc3 7.Qg4 Qxe7 8.Qxg7 Qb4 9.Qxh8+ Kd7 10.Nf3 Qxb2 11.Kd2 Nb1+ 12.Rxb1 Qxb1 13.Qxh7 a5 14.Qxf7+ Kc6 15.Qf8
 
Boris Spassky vs Robert Eugene Byrne, 1975
C13 French (+Alekhine-Chatard), 40 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1128978 (525) id=1128978
French Defense: Classical. Tartakower Variation (Moskva)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Ne4 6.Bxe7 Nxc3 7.Bxd8 Nxd1 8.Bxc7 Nxb2 9.Rb1 Nc4 10.Bxc4 dxc4 11.Nf3 Nc6 12.Bd6 b6 13.Kd2 Bb7 14.Kc3 Rc8 15.Nd2 f5 16.f3 Kf7 17.g4 fxg4 18.fxg4 Ne7 19.Rhf1+ Ke8 20.Bxe7 Kxe7 21.Rf4 Rhf8 22.Rxf8 Kxf8 23.Nf1 Bc6 24.Ne3 b5 25.a4 bxa4 26.Rb4 Ke7 27.Rxc4 Kd7 28.Rc5 g5 29.Nc4 Rf8 30.Ra5 Rf3+ 31.Kb4 Rf2 32.Rxa7+ Kd8 33.c3 Rxh2 34.Kc5 Bd5 35.Nb6 Bb3 36.Kd6 Ke8 37.c4 h5 38.Re7+ Kd8 39.Rh7 Ke8 40.Kxe6 Kd8
 
Andre Lilienthal vs Alexey Sokolsky, 1936
C15 French Winawer, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1090866 (422) id=1090866
French Defense: Winawer Variation (Ch)
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Qg4 Nf6 5.Qxg7 Rg8 6.Qh6 Rg6 7.Qe3 e5 8.a3 Ba5 9.Nf3 Ng4 10.Qd2 dxe4 11.Nxe5 Rd6 12.Qg5 Qxg5 13.Bxg5 f6 14.Nxg4 fxg5 15.Ne3 Rxd4 16.Be2 Bxc3+ 17.bxc3 Rd6 18.h4 Rh6 19.Nd5 Kd7 20.O-O-O
 
Alexander Alekhine vs Max Euwe, 1935
C15 French Winawer, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1013090 (460) id=1013090
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reemer Gambit (Amsterdam)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 c5 9.Ne2 Nbd7 10.Ng3 Rg6 11.Qe3 Nd5 12.Qxe4 Nxc3 13.Qd3 Nd5 14.Be2 Qf6 15.c3 cxd4 16.cxd4 N7b6 17.Bh5 Rg7 18.Bf3 Qg6 19.Be4 f5 20.Bf3 Kf8 21.a4 Rc7 22.O-O Bd7 23.Ba3+ Kg8 24.a5 Rc3 25.Qb1 Na4 26.Bxd5 exd5 27.Qxb7 Qc6 28.a6 Nb6 29.Bc5 f4 30.Nf5 Kh8 31.Ne7 Qe6 32.Bxb6 Bc6 33.Nxc6 Rg8 34.Ne5 Rg7 35.Qb8+ Rc8 36.Ng6+ Rxg6 37.Qxf4 Qxb6 38.Qe5+ Rg7 39.Qxd5 Rd8 40.Qe5 Qxd4 41.Qxd4
 
Thomas Winckelmann vs Klatt, 1989
C15 French Winawer, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251354 (406) id=1251354
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (BdF-40)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 exf3 7.Nxf3 Nc6 8.Bd3 Nge7 9.O-O O-O 10.Bxh7+ Kh8 11.Ng5
 
Ian Alexander Marks vs A Berlin, 1990
C15 French Winawer, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1251466 (407) id=1251466
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (W 067)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 exf3 7.Nxf3 Ne7 8.Bd3 Nbc6 9.O-O Ng6 10.Ng5 O-O 11.Qh5 h6 12.Nxf7
 
Robert James Fischer vs Wolfgang Uhlmann, 1970
C15 French Winawer, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1044338 (408) id=1044338
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Herceg Novi blitz)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 Rg6 9.Qe3 Nc6 10.Bb2 b6 11.O-O-O Bb7 12.h3 h5 13.c4 Qd6 14.Ne2 O-O-O 15.Nf4 Rgg8 16.Be2 Qe7 17.d5 exd5 18.cxd5 Ne5 19.c4 Ba6 20.Qc3 Nfd7 21.d6 cxd6 22.c5 Bxe2 23.cxd6+ Nc5 24.dxe7 Rxd1+ 25.Rxd1 Bxd1 26.Qxe5 Ba4 27.Kb1 Bc6 28.Nd5 Bxd5 29.Qxd5
 
Erling Mortensen vs Goran Fant, 2001
C15 French Winawer, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1173492 (409) id=1173492
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Politiken Cup)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Ba5 5.b4 Bb6 6.e5 a5 7.b5 c5 8.Na4 cxd4 9.Qg4 Kf8 10.Nxb6 Qxb6 11.a4 Qc7 12.Ba3+ Ne7 13.Qxd4 Nd7 14.Nf3 b6 15.Bd6 Qd8 16.Ra3 Ke8 17.Bd3 Bb7 18.Qg4 Ng6 19.Rc3 Rc8 20.Rxc8 Bxc8 21.h4 f5 22.Qg3 Rg8 23.Ng5 Ngf8 24.Nxh7 g6 25.Bxf8 Kf7 26.Bd6 Nc5 27.Ng5+ Kg7 28.h5 Rh8 29.Nxe6+
 
Claus Toerber vs Gerhard Menke, 1950
C15 French Winawer, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250784 (410) id=1250784
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (cr)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 Nf6 6.e5 Nfd7 7.a4 c5 8.Qg4 Kf8 9.h4 Qc7 10.Rh3 cxd4 11.Ba3+ Kg8 12.Qxg7+
 
Anatoly S Lutikov vs Milan Matulovic, 1969
C15 French Winawer, 36 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1303833 (411) id=1303833
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Sarajevo)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 Ne7 6.Nf3 b6 7.Bd3 Ba6 8.Ng5 Bxd3 9.cxd3 Nd7 10.Qh5 Ng6 11.e5 Ndf8 12.a4 h6 13.Nf3 Qd7 14.O-O Ne7 15.a5 Nfg6 16.Qg4 h5 17.Qg5 O-O-O 18.axb6 cxb6 19.c4 f6 20.Qd2 dxc4 21.Qc2 c3 22.Qxc3+ Kb8 23.Ba3 Nf5 24.Ra2 Qd5 25.Rfa1 Rd7 26.Rc2 Nf4 27.Bd6+ Nxd6 28.exd6 Qxd6 29.Qb2 Rc7 30.Rc4 Rhc8 31.Qb3 Ne2+ 32.Kf1 Rxc4 33.dxc4 Nxd4 34.Qd3 Nf5 35.Qe4 Qc6 36.Qf4+ Qc7
 
P Romanovsky vs David Bronstein, 1945
C15 French Winawer, 37 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1033589 (412) id=1033589
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (USSR Championship)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Bc4 Nf6 7.Bg5 Nc6 8.Ne2 h6 9.Bh4 Na5 10.Ba2 b6 11.O-O Ba6 12.f3 e3 13.Re1 g5 14.Bg3 Nd5 15.Bxd5 Qxd5 16.Nc1 Nc4 17.Nd3 O-O-O 18.Nb4 Qb7 19.Qd3 f5 20.Nxa6 Qxa6 21.Rxe3 b5 22.Ree1 Qc6 23.Be5 Rhg8 24.Re2 Rd5 25.Rb1 a5 26.Ra1 Nxe5 27.Rxe5 Rxe5 28.dxe5 Rd8 29.Qe3 Rd5 30.h4 f4 31.Qe4 Qxc3 32.Re1 Qd4+ 33.Kh2 Qxe4 34.Rxe4 Rc5 35.hxg5 hxg5 36.Re2 Rc3 37.Kh3 Rxa3
 
Robert James Fischer vs Vladimir Kovacevic, 1970
C15 French Winawer, 30 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044313 (413) id=1044313
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Rovinj/Zagreb)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 Nbd7 9.Ne2 b6 10.Bg5 Qe7 11.Qh4 Bb7 12.Ng3 h6 13.Bd2 O-O-O 14.Be2 Nf8 15.O-O Ng6 16.Qxh6 Rh8 17.Qg5 Rdg8 18.f3 e3 19.Bxe3 Nf8 20.Qb5 Nd5 21.Kf2 a6 22.Qd3 Rxh2 23.Rh1 Qh4 24.Rxh2 Qxh2 25.Nf1 Rxg2+ 26.Ke1 Qh4+ 27.Kd2 Ng6 28.Re1 Ngf4 29.Bxf4 Nxf4 30.Qe3 Rf2
 
Horacio Neto vs Jean Hebert, 1997
C15 French Winawer, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1322687 (418) id=1322687
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (ICCF Email)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Ba5 5.b4 Bb6 6.Nf3 a5 7.Rb1 axb4 8.axb4 Nc6 9.e5 f5 10.Ne2 Nge7 11.Nf4 h6 12.h4 O-O 13.c3 Qe8 14.Rh3 Bd7 15.Rg3 Qf7 16.Be2 Ra2 17.Bd2 Rfa8 18.Ng1 Bxd4 19.cxd4 Nxd4 20.Bh5 Qf8 21.Nge2 Nc2+ 22.Kf1 Na3 23.Rc1 Nc4 24.Bc3 Qb8 25.Nd4 Qa7 26.Bf7+
 
Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik, 1954
C15 French Winawer, 51 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1032330 (461) id=1032330
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (match)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 c5 9.Ne2 Rg6 10.Qe3 Nc6 11.dxc5 Ng4 12.Qxe4 Qd1+ 13.Kxd1 Nxf2+ 14.Ke1 Nxe4 15.Nf4 Rg8 16.Bd3 Nxc5 17.Bxh7 Rh8 18.Bd3 Nxd3+ 19.cxd3 Bd7 20.Be3 O-O-O 21.Kf2 e5 22.Ne2 Bg4 23.h3 Bh5 24.d4 Bxe2 25.Kxe2 exd4 26.cxd4 Nxd4+ 27.Kf2 b6 28.Rhd1 Ne6 29.Rac1+ Kb7 30.Rxd8 Rxd8 31.h4 Rh8 32.g3 b5 33.Kf3 a5 34.Ke4 Re8 35.Kf3 Rh8 36.Rc3 f5 37.Rd3 Kc6 38.Bd2 Ra8 39.Bc3 Kc5 40.Bf6 b4 41.h5 Ra7 42.Re3 Kd6 43.Be5+ Kd5 44.Bb2 Kd6 45.Rd3+ Kc5 46.Rd2 Rh7 47.Rh2 Kd6 48.a4 Ke7 49.g4 f4 50.Rd2
 
Ljubomir Ljubojevic vs Viktor Korchnoi, 1986
C15 French Winawer, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1083044 (462) id=1083044
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Tilburg)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 Nbd7 9.Nh3 c5 10.Be2 Qa5 11.Bd2 Rxg2 12.Ng5 cxd4 13.Qg7 Rxg5 14.Qxg5 Qxg5 15.Bxg5 dxc3 16.O-O-O a6 17.Rhg1 b5 18.Rg3 Nd5 19.Rh3 f6 20.Be3 Nxe3 21.fxe3 Nf8 22.Bh5+ Ke7 23.Rg3 Bd7 24.Rg7+ Kd8 25.Rdxd7+ Nxd7 26.Rg8+
 
Daniel Fischheimer vs Donald Benge, 1960
C15 French Winawer, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1668360 (476) id=1668360
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (1960 Utah Open)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Ba5 5.Qg4 Nf6 6.Qxg7 Rg8 7.Qh6 dxe4 8.Ne2 Nc6 9.Bg5 Rg6 10.Bxf6 Qxf6 11.Qe3 e5 12.Qxe4 Rg4 13.dxe5 Bxc3+ 14.bxc3 Qh4 15.Qe3 Re4 16.Qg3 Qh5 17.f4 Bg4 18.Qd3 Qg6 19.Qg3 Qh5 20.Qf2 O-O-O 21.h3 Bxe2 22.Bxe2 Nxe5 23.fxe5 Qxe5 24.Kf1 Rd2 25.Bg4+ Rxg4 26.Qxd2 Rf4+ 27.Kg1 Qc5+ 28.Kh2
 
Renier Gonzalez vs Hector Elissalt Cardenas, 1994
C15 French Winawer, 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1508556 (477) id=1508556
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Isla Guitart op)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 Nf6 7.fxe4 Nxe4 8.Qf3 f5 9.Qh5+ g6 10.Qh6 Nd7 11.Bd3 Ndf6 12.Nf3 Qe7 13.Ne5 Rg8 14.O-O Bd7 15.Re1 O-O-O 16.Bxe4 Nxe4 17.Rxe4 fxe4 18.Bg5 Qf8 19.Qxh7 e3 20.Bxd8 Qf2+ 21.Kh1 Rxd8 22.Qf7 Qxf7 23.Nxf7 Rf8 24.Ne5 Rf2 25.Rc1 Ba4 26.Kg1 Bxc2 27.Re1 Rd2 28.Rxe3 Rd1+ 29.Kf2 Ra1 30.c4 a5 31.g4 a4 32.h4 Rd1 33.Nf3 Kd7 34.Re1 Kd6 35.Rxd1 Bxd1 36.Ke3 b6 37.Ne5 Bc2 38.h5 gxh5 39.gxh5 c6 40.h6 Bf5 41.Nf3 Ke7 42.Ng5 Kf6 43.h7 Kg7 44.Kf4 b5 45.d5 exd5 46.cxd5 cxd5 47.Kxf5
 
P Romanovsky vs Mikhail M Yudovich Sr., 1934
C15 French Winawer, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1716981 (534) id=1716981
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Leningrad)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 Ne7 6.Nf3 dxe4 7.Ng5 Nbc6 8.Bc4 Na5 9.Nxf7 Kxf7 10.Qh5+ g6 11.Qxa5 Nd5 12.O-O Re8 13.Bd2 b6 14.Qb5 Bb7 15.Rae1 a6 16.Qb1 b5 17.Rxe4 Qd6 18.Bxd5 Bxd5 19.Rh4 h5 20.Qc1 Ke7 21.c4
 
Gerard Welling vs Michiel Bosman, 1994
C15 French Winawer, 71 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1357216 (535) id=1357216
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (KNSB league)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 b6 7.Nh3 Bb7 8.fxe4 Bxe4 9.Ng5 Bg6 10.Bc4 Nf6 11.Qf3 c6 12.O-O O-O 13.Bf4 h6 14.Nh3 b5 15.Bb3 Nd5 16.a4 a6 17.axb5 cxb5 18.Qg3 Nc6 19.Bd6 Nxc3 20.Rae1 Nxd4 21.Qe5 Nce2+ 22.Kh1 f6 23.Bxe6+ Kh7 24.Qd5 Re8 25.Bg4 Bxc2 26.Ng1 Re5 27.Qb7 Qxd6 28.Qxa8 Be4 29.Qc8 Nxg1 30.Rxe4 Nge2 31.Rxe5 Qxe5 32.Qxa6 Nf4 33.Qa2 Qe4 34.Qf2 Nd3 35.Qf5+ Nxf5 36.Bxf5+ Qxf5 37.Rxf5 Ne5 38.Kg1 Kg6 39.Rf4 Nc6 40.Kf2 Kf7 41.Ke3 Ke6 42.Rf1 f5 43.Kd3 g5 44.Re1+ Kd5 45.Re8 Ne5+ 46.Kc3 Ng4 47.h3 Nf6 48.Rb8 Ke4 49.Kd2 Kf4 50.Ke1 Kg3 51.Kf1 Nd5 52.Rxb5 Ne3+ 53.Kg1 f4 54.Rb3 Kh4 55.Kf2 Nf5 56.Rb4 Kh5 57.Rb5 Nh4 58.Rb6 Ng6 59.Rb1 Nh4 60.Rg1 Kg6 61.Ke2 Kf5 62.Kd3 Ke5 63.Re1+ Kf6 64.Re2 Kf5 65.Ra2 Kg6 66.Kd4 Kh5 67.Ke5 Kg6 68.Rb2 Kg7 69.Ke4 Kg6 70.Rb6+ Kh5 71.Rb2
 
Alexandra Kosteniuk vs Iweta Radziewicz Rajlich, 2006
C15 French Winawer, 73 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1413121 (536) id=1413121
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (37th Chess Olympiad: Women)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 Rg6 9.Qe3 Nc6 10.Bb2 b5 11.Nh3 Bb7 12.Bxb5 Qd6 13.c4 O-O-O 14.O-O-O Ng4 15.Qxe4 a6 16.d5 Ne7 17.Bc6 Nxc6 18.dxc6 Bxc6 19.Rxd6 Bxe4 20.Rxd8+ Kxd8 21.f3 Ne3 22.fxe4 Rxg2 23.Bd4 Nxc4 24.Bc5 Kd7 25.Nf4 Rg4 26.Rf1 Kc6 27.Nd3 Rxe4 28.Rxf7 Rh4 29.Rf2 e5 30.Bf8 a5 31.Nb2 Nb6 32.Nd3 Nc4 33.Nb2 Nb6 34.Bg7 Kd5 35.Rd2+ Ke6 36.Re2 e4 37.Bc3 Nd5 38.Bxa5 Ke5 39.c4 Nb6 40.Bc3+ Kf5 41.Be1 Rh6 42.Rf2+ Ke6 43.a4 Rh5 44.Re2 Kd7 45.a5 Nc8 46.h4 Re5 47.Nd3 Rf5 48.Rxe4 Nd6 49.Rf4 Rxf4 50.Nxf4 Nxc4 51.Nd5 Kc6 52.Nf6 h6 53.Ng4 h5 54.Nf6 Ne5 55.Nxh5 Nf3 56.Kd1 Kb5 57.Nf6 Nxh4 58.Bxh4 Kxa5 59.Kc2 Kb4 60.Bf2 Kc4 61.Ne4 c5 62.Bxc5 Kd5 63.Kd3 Ke5 64.Bd6+ Kd5 65.Bf4 Ke6 66.Nc3 Kf5 67.Ke3 Ke6 68.Ke4 Kf6 69.Nd5+ Ke6 70.Be5 Kd7 71.Nb4 Ke6 72.Nc6 Kd7 73.Kd5
 
Jonny Hector vs Borislav Ivkov, 1990
C15 French Winawer, 42 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1063640 (537) id=1063640
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (España equipos R4M04)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 Rg6 9.Qe3 Bd7 10.f3 Bc6 11.fxe4 Bxe4 12.Nf3 Nbd7 13.Ng5 Bf5 14.Rb1 Nb6 15.Bd3 Nfd5 16.Qd2 Bxd3 17.cxd3 Rxg5 18.Qxg5 Qxg5 19.Bxg5 Nxc3 20.Rb2 Ncd5 21.O-O f5 22.g4 fxg4 23.Re2 Kd7 24.Rf7+ Kc6 25.Rxh7 Kb5 26.Bc1 Rd8 27.Rg7 Nc3 28.Re5+ Nbd5 29.Rxg4 Ka4 30.h4 Rh8 31.Rxe6 a5 32.Kg2 Kb3 33.Re1 b5 34.Kh3 a4 35.Rg2 b4 36.axb4 a3 37.Bd2 a2 38.Ra1 Nxb4 39.d5 Ncxd5 40.Bxb4 Nxb4 41.d4 Ra8 42.Rg7 Nc2
 
Player 1 vs Player 2, ????
C15 French Winawer, 24 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (538) id=#
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (corr)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 Nf6 7.fxe4 Nxe4 8.Qg4 Nxc3 9.Bd3 Nd7 10.Nf3 O-O 11.Bh6 g6 12.O-O f5 13.Qg3 Re8 14.Bg5 Nf6 15.Rae1 c6 16.Qh4 Rf8 17.Ne5 Ncd5 18.Rf3 Qa5 19.Rh3 Qxa3 20.c4 Nb4 21.Bxf6 Rxf6 22.Qxf6 Nxd3 23.Qf7+ Kh8 24.Rxh7#
 
Vasily Smyslov vs Wolfgang Uhlmann, 1960
C15 French Winawer, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1125906 (539) id=1125906
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (Moscow Tournament)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.Qg4 Nf6 7.Qxg7 Rg8 8.Qh6 Rg6 9.Qd2 b6 10.Bb2 Bb7 11.O-O-O Qd6 12.c4 Nc6 13.f3 O-O-O 14.Qe1 Na5 15.fxe4 Qf4+ 16.Kb1 Bxe4 17.Nf3 Rdg8 18.Nh4 Rh6 19.g3 Qd6 20.c5 Qc6 21.Ba6+ Nb7 22.Rf1 bxc5 23.Bxb7+ Kxb7 24.dxc5 e5 25.Qd2 Nd5 26.Rfe1 Rxh4 27.gxh4 Bf3 28.Rc1 Rg2 29.Qd3 e4 30.Qb3+ Kc8 31.Rg1 Rxg1 32.Rxg1 Qxc5 33.Rg8+ Kd7 34.Qb8 Qe7 35.Qc8+ Kc6 36.Qa8+ Kc5 37.Qxa7+ Kd6 38.Bd4 Ke6 39.c4 Nf6 40.Rg5
 
John Eric Littlewood vs Jonathan Blackburn, 2006
C15 French Winawer, 30 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1429028 (540) id=1429028
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (European Union Individual Championships)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 c5 7.Rb1 Nc6 8.Bb5 Bd7 9.fxe4 Qh4+ 10.Kf1 Qxe4 11.Nf3 O-O-O 12.Bd3 Qg4 13.h3 Qg3 14.Bg5 f6 15.Bh4 Qd6 16.Bf2 Nge7 17.dxc5 Qf4 18.g3 Qc7 19.Nd2 Ne5 20.Ne4 Bc6 21.Qe2 Nd5 22.Bd4 Nxd3 23.cxd3 e5 24.Qg4+ Kb8 25.Bf2 f5 26.Qxf5 Ne3+ 27.Bxe3 Rhf8 28.Qxf8 Rxf8+ 29.Ke2 Bxe4 30.dxe4 Qf7
 
Player 1 vs Player 2, 2013
C15 French Winawer, 60 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (541) id=#
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Reimer Gambit (VM 2013)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 Nf6 7.fxe4 Nxe4 8.Qg4 Nf6 9.Qg3 Ne4 10.Qxg7 Qf6 11.Qxf6 Nxf6 12.Nf3 Bd7 13.Bb2 Rg8 14.c4 Ng4 15.Bd3 Ne3 16.Ke2 Nxg2 17.Bxh7 Rg7 18.Be4 c6 19.Rhg1 f5 20.Bxf5 exf5 21.Kf2 Kf7 22.Rxg2 Rxg2+ 23.Kxg2 c5 24.Ne5+ Ke7 25.d5 Ba4 26.Ng6+ Kf7 27.Nh8+ Kf8 28.Rg1 Nd7 29.Kf3 Re8 30.Bg7+ Kg8 31.Bf6+ Kf8 32.Ba1 Re4 33.Ng6+ Kf7 34.h4 Bxc2 35.h5 Rxc4 36.h6 Be4+ 37.Ke3 Ra4 38.h7 Rxa3+ 39.Kf4 Rh3 40.h8Q Rxh8 41.Nxh8+ Ke7 42.Rg7+ Kd6 43.Ng6 Bxd5 44.Ne7 Be6 45.Nc8+ Kd5 46.Nxa7 c4 47.Nc8 Kc5 48.Ne7 b5 49.Nxf5 Kb4 50.Nd4 Nc5 51.Ke5 Bh3 52.Nc6+ Kb3 53.Kd6 Ne4+ 54.Kd5 Nf2 55.Nd4+ Kb4 56.Rg1 Bd7 57.Rb1+ Ka3 58.Bc3 Be6+ 59.Kxe6 b4 60.Ra1#
 
Gerard Welling vs Migchiel De Jong, 1997
C15 French Winawer, 34 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1357461 (773) id=1357461
French Defense: Winawer Variation. Winckelmann-Riemer Gambit (Leeuwarden)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3+ 5.bxc3 dxe4 6.f3 Nd7 7.Bf4 Ngf6 8.fxe4 Nxe4 9.Qf3 Nd6 10.Bd3 Qe7 11.Qg3 O-O 12.Nf3 Re8 13.O-O Nf8 14.Rae1 f6 15.h4 b6 16.h5 Bb7 17.Nh2 Red8 18.Ng4 Ne8 19.h6 g6 20.Bxc7 Rd7 21.Bf4 Rc8 22.Bd2 Rdc7 23.Bb5 Bc6 24.Bxc6 Rxc6 25.Rf3 Nd7 26.Rfe3 Nc7 27.Qf3 Rd6 28.c4 f5 29.Bb4 fxg4 30.Qb7 Rf8 31.Qxc7 Qf6 32.Qxd6 Qf2+ 33.Kh1 Rf5 34.Qxe6+ Kh8
 
Sergei Movsesian vs Vadim Malakhatko, 1997
C16 French Winawer (Advance), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1288015 (402) id=1288015
French Defense: Winawer. Advance Variation General (Wch U20)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Ne7 5.Qg4 c5 6.Nf3 Nbc6 7.a3 Bxc3+ 8.bxc3 O-O 9.h4 f5 10.Qf4 Qa5 11.Qd2 b6 12.h5 h6 13.Rh3 Ba6 14.Rg3 f4 15.Rg4 Bxf1 16.Kxf1 Rf5 17.Kg1 Rc8 18.Qd3 cxd4 19.Bxf4 Rxh5 20.cxd4 Nb4 21.Qd1 Nxc2 22.Rc1 Nxa3 23.Rxc8+ Nxc8 24.Bxh6 Rxh6 25.Qc1 Qb4 26.Qxh6 Qe7 27.Qh3 Qf7 28.Rh4
 
Player 1 vs Player 2, ????
C16 French Winawer (Advance), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (403) id=#
French Defense: Winawer. Advance Variation General (?)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Ne7 5.Qg4 c5 6.Nf3 Nbc6 7.a3 Qa5 8.Bd2 Ng6 9.O-O-O cxd4 10.Nxd4 h5 11.Qg3 Bxa3 12.Nb3 Qc7 13.Nb5 Qb8 14.bxa3 Ngxe5 15.Bb4
 
Mikhail Tal vs Nikola Padevsky, 1963
C16 French Winawer (Advance), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1139651 (531) id=1139651
French Defense: Winawer. Advance Variation General (Moscow)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 b6 5.Qg4 Bf8 6.Bg5 Qd7 7.Nf3 Nc6 8.a3 Bb7 9.Bd3 h6 10.Bd2 O-O-O 11.h4 Nge7 12.O-O-O f5 13.exf6 gxf6 14.Rde1 Rg8 15.Qxe6 Rxg2 16.Qe3 Kb8 17.Bf1 Rg8 18.Bh3 f5 19.Qd3 Bc8 20.h5 Qe8 21.Bf4 Qxh5 22.Nb5 Rd7 23.Qc3 Bb7 24.Ne5 Nxe5 25.dxe5 d4 26.e6 dxc3 27.exd7 Bg7 28.Nxc7
 
Efim Geller vs Anatoli Karpov, 1976
C16 French Winawer (Advance), 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1049829 (369) id=1049829
French Defense: Winawer. Petrosian Variation "Efimeral Advantage" (USSR Championship)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Qd7 5.Nf3 b6 6.Bd2 Ba6 7.Bxa6 Nxa6 8.O-O Nb8 9.Ne2 Be7 10.Rc1 b5 11.Nf4 h5 12.b3 Ba3 13.Rb1 a5 14.c4 c6 15.c5 Bb4 16.Bc1 a4 17.Nd3 Ba5 18.bxa4 bxa4 19.Qxa4 Qa7 20.Bg5 Bc7 21.Rxb8+ Qxb8 22.Qxc6+ Kf8 23.Nf4 Ra7 24.Nh4 Qe8 25.Qxe6 fxe6 26.Nfg6+ Qxg6 27.Nxg6+ Ke8 28.Nxh8 Ra4 29.Rd1 Ne7 30.Bxe7 Kxe7 31.Ng6+ Kf7 32.Nf4 Bxe5 33.dxe5 Rxf4 34.Rc1 Ke8 35.c6 Kd8 36.c7 Kc8 37.g3 Ra4 38.Rc6 Rxa2 39.Rxe6 g5 40.Rd6 Rd2 41.e6 Kxc7 42.e7
 
Reuben Fine vs Mikhail Botvinnik, 1938
C17 French Winawer (Advance), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1031938 (475) id=1031938
French Defense: Winawer. Advance Variation "Fine Slew" (AVRO)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.dxc5 Ne7 6.Nf3 Nbc6 7.Bd3 d4 8.a3 Ba5 9.b4 Nxb4 10.axb4 Bxb4 11.Bb5+ Nc6 12.Bxc6+ bxc6 13.Ra4 Bxc3+ 14.Bd2 f6 15.O-O O-O 16.Bxc3 dxc3 17.Qe1 a5 18.Qxc3 Ba6 19.Rfa1 Bb5 20.Rd4 Qe7 21.Rd6 a4 22.Qe3 Ra7 23.Nd2 a3 24.c4 Ba4 25.exf6 Qxf6 26.Rxa3 Re8 27.h3 Raa8 28.Nf3 Qb2 29.Ne5 Qb1+ 30.Kh2 Qf5 31.Qg3
 
Georges Koltanowski vs M Saura, 1936
C17 French Winawer (Advance), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1080654 (427) id=1080654
French Defense: Winawer. Advance Variation Moscow Variation (simul blind 1/8)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.Qg4 cxd4 6.Qxg7 dxc3 7.b3 Qh4 8.Qxh8 Qe4+ 9.Be3 Qg6 10.Nf3 Bf8 11.Bd3 Qxg2 12.Rg1 Qxf3 13.Rxg8 Nd7 14.Bb5 Ke7 15.Rxf8 Nxf8 16.Bg5+
 
Boris Baczynskyj vs Sam Copeland, 2005
C17 French Winawer (Advance), 33 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1438384 (428) id=1438384
French Defense: Winawer. Advance Variation Moscow Variation (USCL)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.Qg4 Ne7 6.Nf3 cxd4 7.Nxd4 Qc7 8.Bb5+ Bd7 9.O-O Bxc3 10.bxc3 O-O 11.Ba3 Re8 12.Bd6 Qa5 13.Bxd7 Nxd7 14.Nxe6 Ng6 15.Nc7 Ndxe5 16.Qb4 Qxb4 17.cxb4 Nc4 18.Bc5 b6 19.Nxa8 Rxa8 20.Bd4 Re8 21.Rfe1 Re6 22.a4 Nf4 23.Be3 Ng6 24.Rad1 Nxe3 25.Rxe3 Ne7 26.c4 Rxe3 27.fxe3 Kf8 28.cxd5 Ke8 29.e4 f6 30.Kf2 Kd7 31.Ke3 Kd6 32.Kd4
 
Kostyra, Stanislaw vs Sarwinsk, Miroslaw, 1977
C17 French Winawer (Advance), 26 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (663) id=#
French Defense: Winawer. Advance Variation Moscow Variation (Poland)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.Qg4 Ne7 6.Nf3 cxd4 7.Nxd4 Qc7 8.Bb5+ Bd7 9.O-O Bxc3 10.bxc3 a6 11.Bxd7+ Nxd7 12.Ba3 Qxc3 13.Bd6 Ng6 14.Nxe6 fxe6 15.Qxe6+ Kd8 16.Qxd5 Qc6 17.Qf7 Ndxe5 18.Qxg7 Nd7 19.Rad1 Re8 20.Rd3 b5 21.Rfd1 Ra7 22.h4 Qc4 23.h5 Nh4 24.Bg3 Nf5 25.Qf6+ Kc8 26.Qxf5
 
F Bohatirchuk vs Mikhail Botvinnik, 1927
C17 French Winawer (Advance), 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1031689 (664) id=1031689
French Defense: Winawer. Advance Variation Moscow Variation (USSR Championship)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.Qg4 Kf8 6.Nf3 cxd4 7.Nxd4 Qa5 8.Bd2 Nc6 9.a3 f5 10.Qf4 Nxd4 11.Qxd4 Bc5 12.Qf4 Qd8 13.Na4 Be7 14.g4 Nh6 15.Rg1 Nf7 16.gxf5 exf5 17.Qd4 Be6 18.Nc5 Qb6 19.Nxe6+ Qxe6 20.O-O-O Qxe5 21.Qxe5 Nxe5 22.Bc3 d4 23.Bxd4 Bf6 24.Bg2 g6 25.Bxb7 Rb8 26.Bh1 Kg7 27.Bxa7 Rbc8 28.b3 Rhe8 29.Bd4 Re7 30.Kb1 Ng4 31.Bxf6+ Kxf6 32.Rd2 Rce8 33.Bc6 Re2 34.Rxe2 Rxe2 35.a4 Ke5 36.Rd1 Nxf2 37.Rd5+ Ke6 38.Rd8 Ne4 39.a5 f4 40.Bxe4
 
Karl Gilg vs Gaar, 1961
C17 French Winawer (Advance), 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1552056 (844) id=1552056
French Defense: Winawer. Advance Variation Moscow Variation (Poisoned Pawn Variation) (Rosenheim Stadtmeist)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.Qg4 Ne7 6.Qxg7 Rg8 7.Qh6 cxd4 8.a3 Ba5 9.b4 Qc7 10.Nge2 dxc3 11.bxa5 Qxe5 12.Qxh7 d4 13.Bf4 Qd5 14.Ng3 e5 15.Ne4 Nd7 16.Bc4 Rg7 17.Qh8+ Rg8 18.Qxg8+ Nxg8 19.Bxd5 exf4 20.O-O-O
 
William Hartston vs Andrew Jonathan Whiteley, 1974
C17 French Winawer (Advance), 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1441008 (417) id=1441008
French Defense: Winawer. Retreat Variation Armenian Line (England)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Ba5 6.b4 cxd4 7.Qg4 Ne7 8.bxa5 dxc3 9.Qxg7 Rg8 10.Qxh7 Nbc6 11.Nf3 Qc7 12.Bb5 Bd7 13.O-O Nxe5 14.Nxe5 Qxe5 15.Bxd7+ Kxd7 16.Qd3 d4 17.Rb1 Qd5 18.g3 Rac8 19.Rb4 e5 20.f4 f6 21.fxe5 fxe5 22.Bf4 Ke8 23.Re1 exf4 24.Rb5 Qd6 25.Qh7 Rf8 26.Rxb7 Rf7 27.Qg8+ Rf8 28.Qh7 Rf7 29.Qg8+ Rf8 30.Qg6+ Qxg6 31.Rexe7+ Kd8 32.Rbd7#
 
Petrosian vs Zandor Nilsson, 1967
C17 French Winawer (Advance), 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271601 (666) id=1271601
French Defense: Winawer. Retreat Variation Armenian Line (Correspondence Game)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Ba5 6.b4 cxd4 7.Qg4 Ne7 8.Nb5 Bc7 9.Qxg7 Rg8 10.Qxh7 a6 11.Nxc7+ Qxc7 12.Ne2 Bd7 13.Bb2 a5 14.h4 Ba4 15.Rh3 Bxc2 16.Rc1 Bxh7 17.Rxc7 d3 18.Nd4 axb4 19.Nb5 Nbc6 20.Bxd3 Bxd3 21.Rxd3 Rxg2 22.axb4 Ra2 23.Rd2 Nxb4 24.Bc3 Ra4 25.Bxb4 Rxb4 26.Ra2 Kf8 27.Nd6 Rg8 28.h5 Rh4 29.Rxb7 Rxh5 30.Raa7 Rg1+ 31.Kd2 Rg2 32.Rxe7 Rxf2+ 33.Ke3 Rf1 34.Rxf7+ Rxf7 35.Rxf7+ Kg8 36.Kf4
 
Lembit Oll vs Mikhail Ulibin, 1989
C18 French Winawer (Advance), 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1258270 (463) id=1258270
French Defense: Winawer. Poisoned Pawn Variation General "Oll's Well That Ends Well" (Tbilisi)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 Ne7 7.Qg4 O-O 8.Bd3 Nbc6 9.Qh5 h6 10.Bxh6 gxh6 11.Qxh6 Nf5 12.Bxf5 exf5 13.Nh3 f6 14.Qg6+ Kh8 15.Qh6+ Kg8 16.Qg6+ Kh8 17.O-O-O fxe5 18.Qh6+ Kg8 19.Qg6+ Kh8 20.Rd3 f4 21.Qh6+ Kg8 22.Qg6+ Kh8 23.Qh6+ Kg8 24.Rg3+ fxg3 25.Qg6+ Kh8 26.hxg3 Qh4 27.gxh4 Bf5 28.Qh6+ Kg8 29.Ng5 exd4 30.Rh3 Ne5 31.Rg3 Bg6 32.Ne6 Kf7 33.Nxf8 Rxf8 34.Qf4+
 
Wolfgang Unzicker vs Wolfgang Uhlmann, 1962
C18 French Winawer (Advance), 27 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1144192 (464) id=1144192
French Defense: Winawer. Poisoned Pawn Variation General "Dances with Wolves" (ol)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Ne7 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 c5 7.Qg4 Qc7 8.Bd3 cxd4 9.Ne2 dxc3 10.Qxg7 Rg8 11.Qxh7 Nbc6 12.Bf4 Bd7 13.O-O O-O-O 14.Qh5 d4 15.Bg3 Be8 16.Qf3 Nxe5 17.Qf6 Bc6 18.Rfe1 Rxg3 19.Nxg3 Nxd3 20.cxd3 Ng6 21.Ne2 Qd7 22.h4 e5 23.h5 Qg4 24.Ng3 Nf4 25.h6 Nxg2 26.h7 Qh3 27.Rxe5 Ne3
 
Bill Melvin vs Robert Cunningham, 1994
C19 French Winawer (Advance), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1490649 (421) id=1490649
French Defense: Winawer. Positional Variation "The Immortal Mr. Magoo" (Atlanta Action Tournament)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Ne7 5.Nf3 c5 6.a3 Bxc3+ 7.bxc3 Bd7 8.Bd3 Ba4 9.O-O Qa5 10.Bd2 Nbc6 11.c4 Qc7 12.cxd5 Nxd5 13.dxc5 Nxe5 14.Nxe5 Qxe5 15.Qg4 Bc6 16.Rae1 Qc7 17.c4 Nf6 18.Qxg7 18...Rg8 19.Rxe6+ fxe6 20.Bg6+ Kd8 21.Qxf6+ Qe7 22.Ba5+ b6 23.Rd1+ Bd7 24.cxb6 Qxf6 25.b7+
 
Paul Morphy vs A Bottin, 1858
C20 King's Pawn Game, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1242970 (165) id=1242970
King Pawn Game: Macleod Attack (Paris)
1.e4 e5 2.c3 Nf6 3.d4 Nxe4 4.dxe5 Bc5 5.Qg4 Nxf2 6.Qxg7 Rf8 7.Bg5 f6 8.exf6 Rxf6 9.Bxf6 Be7 10.Qg8+
 
Nicholas MacLeod vs Burille, 1889
C20 King's Pawn Game, 30 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1002303 (141) id=1002303
Ponziani Opening: Spanish Variation. Harrwitz Attack Nikitin Gambit (USA-06.Congress New York)
1.e4 e5 2.c3 d5 3.Nf3 Nc6 4.Qa4 dxe4 5.Nxe5 Qd5 6.Bb5 Ne7 7.Nxc6 Nxc6 8.O-O Bd6 9.Re1 O-O 10.Bxc6 Qxc6 11.Qxc6 bxc6 12.c4 f5 13.Nc3 Rf6 14.Ne2 c5 15.b3 Bb7 16.Ng3 Raf8 17.Bb2 Rg6 18.d3 exd3 19.Rad1 h5 20.f3 h4 21.Nh1 Bxf3 22.Rxd3 Rxg2+ 23.Kf1 Rxh2 24.Nf2 Bc6 25.Re6 Re8 26.Rg6 Re7 27.Bc3 Kh7 28.Rg5 Bg3 29.Rd2 Bg2+ 30.Kg1 Re1+
 
NN vs NN, 2012
C21 Center Gambit (Danish), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (167) id=#
Center Gambit (Danish) (Quick)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Qg5 6.Nf3 Qxg2 7.Bxf7 Kd8 8.Rg1 Bb4 9.Nc3 Qh3 10.Rg3 Qh6 11.Qb3 BxNc3 12.QxBc3 Nf6 13.Rg6 PxRg6 14.QxNf6 PxQf6 15 Bxf6#
 
Joseph Henry Blackburne vs E J Evelyn, 1862
C21 Center Gambit (Danish), 32 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1028806 (445) id=1028806
Center Game: Von der Lasa Gambit (Blindfold simul)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Bc4 Bc5 4.Bxf7+ Kxf7 5.Qh5+ g6 6.Qd5+ Kg7 7.Qxc5 d5 8.Qxd4+ Nf6 9.Bg5 dxe4 10.Bxf6+ Qxf6 11.Qxf6+ Kxf6 12.Nc3 Kf5 13.Nge2 Be6 14.Ng3+ Kf4 15.Ngxe4 Nc6 16.O-O Rad8 17.g3+ Kf5 18.f4 Nd4 19.Rf2 h5 20.h3 Bc4 21.Re1 Rhf8 22.Nd2 Be6 23.Re5+ Kf6 24.Nde4+ Kg7 25.Ng5 Bf7 26.Re7 Rc8 27.Rd7 c5 28.Nce4 Rcd8 29.Rxb7 Kg8 30.Nf6+ Kg7 31.Nd7 Bd5 32.Nxf8
 
Jacques Mieses vs Frank James Marshall, 1903
C21 Center Gambit (Danish), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1094553 (168) id=1094553
Danish Gambit: Accepted "Blown to Mieses" (Monte Carlo)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 d6 6.Ne2 Nc6 7.O-O Be6 8.Bd5 Nf6 9.Qb3 Qc8 10.Nf4 Nd8 11.Bxf6 gxf6 12.Nh5 c6 13.Re1 Be7 14.Qf3 Rg8 15.Nxf6+ Bxf6 16.Qxf6 cxd5 17.exd5 Rg6 18.Qh8+ Kd7 19.Nc3 Bxd5 20.Qe8+ Kc7 21.Nxd5+ Kb8 22.Rac1 Nc6 23.Rxc6 bxc6 24.Rb1#
 
Vilhelm Nielsen vs C F Delcomyn, 1894
C21 Center Gambit (Danish), 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1320001 (715) id=1320001
Danish Gambit: Accepted (corr)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Nh6 6.Nc3 b6 7.Nf3 Bb7 8.Qc2 Na6 9.O-O-O Nc5 10.Nd5 Ne6 11.Ne5 Bd6 12.f4 Bxe5 13.Bxe5 O-O 14.Bb2 Bxd5 15.Bxd5 Rc8 16.f5 c6 17.Bc4 Qg5+ 18.Kb1 Nc5 19.g4 Nxg4 20.Rhg1 Rfe8 21.e5 h6 22.f6 gxf6 23.h3 f5 24.Rdf1 Ne4 25.Rxg4 fxg4 26.Bxf7+ Kf8 27.Qxe4 Ke7 28.e6 Qb5 29.exd7+ Kxd7 30.Rd1+ Kc7 31.Bxe8 Rxe8 32.Qxe8
 
Frank P Carr vs W C Palmer, 1903
C21 Center Gambit (Danish), 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1557762 (626) id=1557762
Danish Gambit: Accepted. Chigorin Defense (United Kingdom)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Qe7 6.Nc3 c6 7.Qe2 d6 8.Nf3 Be6 9.O-O Nd7 10.Nd4 Ngf6 11.Ba3 Nc5 12.Rae1 Nfd7 13.Bd5 Qf6 14.Qe3 cxd5 15.exd5 O-O-O 16.dxe6 fxe6 17.f4 Qf7 18.Rb1 Re8 19.Ncb5 a6 20.Na7+ Kc7 21.Rfc1 e5 22.Qf3 e4 23.Qc3 Qxf4 24.Qb3 b6 25.Qd5 Ne5 26.Rf1 Qg5 27.Rf7+ Nxf7 28.Qc6+ Kd8 29.Qxb6+ Ke7 30.Qc7+ Nd7 31.Qxd7+ Kxd7 32.Rb7+ Kd8 33.Ndc6#
 
Hans Lindehn vs Ladislas Maczuski, 1863
C21 Center Gambit (Danish), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336769 (178) id=1336769
Danish Gambit: Accepted. Copenhagen Defense (Paris)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Bb4+ 6.Nc3 Nf6 7.Nge2 Nxe4 8.O-O Nxc3 9.Nxc3 Bxc3 10.Bxc3 Qg5 11.Re1+ Kd8 12.f4 Qxf4 13.Bxg7 Rg8 14.Qg4 Qd6 15.Bf6+ Qxf6 16.Qxg8#
 
Dr. Carl Hartlaub vs M W Testa, 1912
C21 Center Gambit (Danish), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1242908 (190) id=1242908
Danish Gambit: Accepted. Copenhagen Defense "Testa Nerves" (Bremen)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Bb4+ 6.Nc3 d6 7.Nf3 Nf6 8.O-O Bxc3 9.Bxc3 O-O 10.e5 Ne4 11.Bb2 Bg4 12.Qd4 Bxf3 13.gxf3 Ng5 14.Kh1 Nxf3 15.Qd3 Nxe5 16.Rg1 Qd7 17.Qd2 Ng6 18.Qd4 Ne5 19.Rxg7+ Kxg7 20.Rg1+ Kh8 21.Qxe5+ dxe5 22.Bxe5+ f6 23.Bxf6+ Rxf6 24.Rg8#
 
Alexander Alekhine vs A Frieman, 1924
C21 Center Gambit (Danish), 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1012300 (197) id=1012300
Danish Gambit: Declined. Sorensen Defense (New York)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Nf3 Nc6 8.Be2 O-O 9.O-O Bxc3 10.bxc3 b6 11.c4 Qd8 12.d5 Ne7 13.Nd4 Bb7 14.Bb2 c6 15. Bf3 cxd5 16.Re1 Re8 17.Qd2 Rb8 18.Qg5 Ng6 19.Nf5 Rxe1+ 20.Rxe1 dxc4 21.Bxb7 Rxb7 22.Bxf6 Qxf6 23.Re8+ Nf8 24.Nh6+ Qxh6 25.Rxf8+ Kxf8 26.Qd8#
 
Gustaf Nyholm vs Savielly Tartakower, 1914
C21 Center Gambit (Danish), 39 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1394387 (133) id=1394387
Danish Gambit: General (Baden)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 d5 5.Bxd5 cxb2 6.Bxb2 Nf6 7.Bxf7+ Kxf7 8.Qxd8 Bb4+ 9.Qd2 Bxd2+ 10.Nxd2 Re8 11.f3 Nc6 12.Rc1 Be6 13.a3 Rad8 14.Ne2 Re7 15.Nc4 Bxc4 16.Rxc4 Nd7 17.Nd4 Nxd4 18.Rxd4 c5 19.Rd5 Rc8 20.Ke2 Rc6 21.Rc1 g6 22.g4 a6 23.h4 b5 24.h5 c4 25.hxg6+ hxg6 26.Bc3 Nb6 27.Rd8 Rd7 28.Rxd7+ Nxd7 29.Rd1 Nc5 30.Rd5 Na4 31.Kd2 Nxc3 32.Kxc3 Rf6 33.Kd4 Rxf3 34.Ke5 Rxa3 35.Rd7+ Ke8 36.Ra7 Kd8 37.g5 Ra1 38.Kd6 Rd1+ 39.Ke6 c3
 
Joseph Henry Blackburne vs NN, 1863
C21 Center Gambit (Danish), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1028829 (169) id=1028829
Danish Gambit: General "Blind Date" (Kidderminster -)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 d6 5.Nxc3 Nc6 6.Nf3 Ne5 7.Nxe5 dxe5 8.Bxf7+ Ke7 9.Bg5+ Nf6 10.Qh5 c6 11.Rd1 Qa5 12.f4 Qc5 13.fxe5 Qxe5 14.O-O h6 15.Be8 Be6 16.Rxf6 gxf6 17.Rd7+ Bxd7 18.Qf7+ Kd6 19.Qxd7+ Kc5 20.Be3+ Kb4 21.Qxb7+ Ka5 22.b4+ Bxb4 23.Bb6+ axb6 24.Qxa8#
 
Franklin Knowles Young vs L Dore, 1892
C21 Center Gambit (Danish), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1451952 (171) id=1451952
Danish Gambit: General "The Wolf at the Dore" (Boston)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 Nf6 5.Nf3 Nxe4 6.O-O Nd6 7.Nxc3 Nxc4 8.Re1+ Be7 9.Nd5 Nc6 10.Bg5 f6 11.Rc1 b5 12.Rxc4 bxc4 13.Ne5 fxg5 14.Qh5+ g6 15.Nf6+ Bxf6 16.Nxg6+ Qe7 17.Rxe7+ Bxe7 18.Ne5+ Kd8 19.Nf7+ Ke8 20.Nd6+ Kd8 21.Qe8+ Rxe8 22.Nf7#
 
Essery vs Warren, 1912
C21 Center Gambit (Danish), 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250657 (179) id=1250657
Danish Gambit: General (ENG)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 d6 5.Nxc3 Nf6 6.Nf3 Bg4 7.O-O Nc6 8.Bg5 Ne5 9.Nxe5 Bxd1 10.Bxf7+ Ke7 11.Nd5#
 
Friedrich Bethge vs Legal, 1930
C21 Center Gambit (Danish), 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250691 (188) id=1250691
Danish Gambit: General (Berlin)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Qb3 cxb2 5.Bxb2 Nf6 6.Nd2 Bc5 7.Bc4 Qe7 8.Ngf3 Nxe4 9.O-O Nxd2 10.Nxd2 O-O 11.Qg3 g6 12.Qc3
 
Jacques Schwarz vs Siegbert Tarrasch, 1883
C21 Center Gambit (Danish), 17 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1341023 (193) id=1341023
Danish Gambit: General (Casual game)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 Qe7 4.f3 d5 5.Qxd4 Nc6 6.Bb5 dxe4 7.fxe4 Nf6 8.e5 Bd7 9.Bxc6 Bxc6 10.Nf3 Rd8 11.Qe3 Ng4 12.Qg5 Qd7 13.O-O Bc5+ 14.Kh1 Nf2+ 15.Rxf2 Qd1+ 16.Ng1 Qxg1+ 17.Kxg1 Rd1#
 
Henry Ernest Atkins vs Herbert Levi Jacobs, 1915
C21 Center Gambit (Danish), 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1622777 (195) id=1622777
Danish Gambit: General "Oh Henry!" (London)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 Nf6 5.Nf3 Nxe4 6.O-O Nd6 7.Nxc3 Nxc4 8.Re1 Be7 9.Nd5 Nc6 10.Bg5 f6 11.Rc1 b5 12.Rxc4 bxc4 13.Ne5 fxg5 14.Qh5 g6 15.Nf6 Bxf6 16.Nxg6 Qe7 17.Rxe7 Bxe7 18.Ne5 Kd8 19.Nf7 Ke8 20.Nd6 Kd8 21.Qe8
 
Jacques Mieses vs Julius Finn, 1903
C21 Center Gambit (Danish), 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1609892 (656) id=1609892
Danish Gambit: General (New York)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 c2 5.Qxc2 Nc6 6.Nc3 Nf6 7.Nf3 d6 8.Bg5 Be7 9.O-O-O Bg4 10.e5 Bxf3 11.exf6 gxf6 12.gxf3 fxg5 13.Qf5 Ne5 14.Rhe1 Nxc4 15.Nd5 Ne5 16.Rxe5 dxe5 17.Qxe5 f6 18.Nxc7+ Kf8 19.Ne6+ Kg8 20.Rxd8+ Rxd8 21.Qc7 Re8 22.Qc4 b5 23.Qd5 Rf8 24.Nxg5+ Kg7 25.Ne6+ Kg6 26.Nxf8+ Rxf8 27.Qxb5 f5 28.Qd7 Bg5+ 29.Kc2 Rd8 30.Qxa7 Rd2+ 31.Kc3 Re2 32.b4 Bf6+ 33.Kd3 Rb2 34.Kc4 Rc2+ 35.Kb5
 
Brendan Searson vs Robert Lalonde, 2000
C21 Center Gambit (Danish), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340236 (610) id=1340236
King Pawn Game: Beyer Gambit (WCCF email)
1.d4 d5 2.e4 e5 3.dxe5 dxe4 4.Qxd8+ Kxd8 5.Nc3 Bb4 6.Bd2 Bf5 7.O-O-O Nc6 8.Bg5+ Kc8 9.Nd5 b6 10.Ba6+ Kb8 11.Nxb4 Nge7 12.Bxe7 Nxe7 13.Bb5 Kb7 14.Ne2 Bg4 15.Ba6+ Kb8 16.Rd2 Nc8 17.Nc6+
 
Josef Emil Krejcik vs Konrad Krobot, 1908
C22 Center Game - Mittelgambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1421407 (170) id=1421407
Center Game: Paulsen Attack Variation "I, Krobot" (Cafe Viktoria)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 Nc6 4.Qe3 g6 5.Bd2 Bg7 6.Nc3 Nge7 7.O-O-O O-O 8.f4 a6 9.Nf3 f5 10.Bc4+ Kh8 11.Ng5 Qe8 12.exf5 Rxf5 13.g4 Rf8 14.Qh3 h6 15.Rhg1 b5 16.Nxb5 axb5 17.Bc3 h5 18.Rd6 cxd6 19.gxh5 gxh5 20.Bxg7+ Kxg7 21.Nf7+ Ng6 22.Rxg6+ Kxg6 23.f5+ Kf6 24.Qh4+ Kxf5 25.Qg5+ Ke4 26.Nxd6+ Kd4 27.c3#
 
Dr. Thomas Bowdler vs Henry Seymour Conway, 1788
C23 Bishop's Opening, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282695 (175) id=1282695
Bishop's Opening: Boi Variation "Bowdlerized" (Casual Game)
1.e4 e5 2.Bc4 Bc5 3.d3 c6 4.Qe2 d6 5.f4 exf4 6.Bxf4 Qb6 7.Qf3 Qxb2 8.Bxf7+ Kd7 9.Ne2 Qxa1 10.Kd2 Bb4+ 11.Nbc3 Bxc3+ 12.Nxc3 Qxh1 13.Qg4+ Kc7 14.Qxg7 Nd7 15.Qg3 b6 16.Nb5+ cxb5 17.Bxd6+ Kb7 18.Bd5+ Ka6 19.d4 b4 20.Bxb4 Kb5 21.c4+ Kxb4 22.Qb3+ Ka5 23.Qb5#
 
Reichert vs Emil Joseph Diemer, 1950
C23 Bishop's Opening, 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1282261 (907) id=1282261
Bishop's Opening: Calabrese Countergambit (Germany)
1.e4 e5 2.Bc4 f5 3.d3 Nf6 4.Nf3 d5 5.exd5 Bd6 6.Nc3 a6 7.d4 e4 8.Ne5 Nbd7 9.f4 exf3 10.Nxf3 O-O 11.O-O Qe8 12.Ne2 Nb6 13.Bb3 Nbxd5 14.Kh1 Kh8 15.c4 Ne3 16.Bxe3 Qxe3 17.c5 Be7 18.Ne5 Ne4 19.Nf4 g6 20.Nfxg6+ hxg6 21.Nxg6+ Kg7 22.Nxe7 Ng3+ 23.hxg3 Rh8+
 
NN vs NN, 2012
C24 Bishop's Opening, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (157) id=#
Bishop's Opening (Reinhardt)
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.Nf3 Nxe4 4.Nc3 Nxf2 5.Kxf2 Bc5+ 6.d4 exd4 7.Re1+ Kf8 8.Ne4 Bb6 9.Qd3 d5 10.Qa3+ Kg8 11.Bxd5 Qxd5 12.Nf6+ gxf6 13.Qf8+ Kxf8 14.Bh6+ Kg8 15.Re8#
 
NN vs NN, 2012
C24 Bishop's Opening, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (174) id=#
Bishop's Opening (Quick)
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 c6 4.Bg5 d5 5.Bxf6 gxf6 6.Bb3 f5 7.Qf3 fxe4 8.dxe4 Be6 9.Ne2 Qa5+ 10.Nbc3 Rg8 11.exd5 Bg4 12.Qxf7+ Kxf7 13.dxc6+ Kf6 14.cxb7 Bb4 15.bxa8Q Qa3 16.Qe4
 
Lodewijk Prins vs Ludwig Rellstab, 1951
C27 Vienna Game (3.Bc4 Nxe4), 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1228785 (486) id=1228785
Vienna Game: Stanley. Frankenstein-Dracula Variation "Prins Charming" (Travemunde op)
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Nxe4 4.Qh5 Nd6 5.Bb3 Nc6 6.Nb5 g6 7.Qf3 f5 8.Qd5 Qe7 9.Nxc7+ Kd8 10.Nxa8 b6 11.d3 Nd4 12.Nh3 h6 13.c3 Bb7 14.Qxb7 Nxb7 15.cxd4 Qb4+ 16.Bd2 Qxd4 17.O-O Bd6 18.Nf4 Na5 19.Be3 Qb4 20.Nd5 Qh4 21.Naxb6 f4 22.Rac1 Nc6 23.Nc4 Bb8 24.Bc5 f3 25.g3 Qh3 26.Nde3 d5 27.Bd1 dxc4 28.Bxf3 Qd7 29.Rxc4 Nd4 30.Bxd4 exd4 31.Bg4 Qb7 32.Rxd4+ Ke8 33.Re1 Rh7 34.Nf5+ Kf8 35.Rd8+ Kf7 36.Re7+ Kf6 37.Rf8+ Kg5 38.Rxb7 Rxb7 39.Ne3 h5 40.h4+ Kh6 41.Be6
 
Milner-Barry vs Veikko Hanninen, 1956
C29 Vienna Gambit (3.f4), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1228805 (650) id=1228805
Vienna Game: Vienna Gambit. Modern Variation (Olympiad)
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.d3 Nxc3 6.bxc3 d4 7.Nf3 c5 8.Be2 Be7 9.O-O O-O 10.Qe1 f6 11.Qg3 fxe5 12.Bh6 Bf6 13.Nxe5 Bxe5 14.Qxe5 Rf6 15.Bxg7 Re6 16.Qh5 Qe7 17.Bh6 Nd7 18.Bg4 Re5 19.Qh3 Nb6 20.Rf8+ Qxf8 21.Bxf8 Kxf8 22.Qxh7
 
Milner-Barry vs Edward G Sergeant, 1938
C29 Vienna Gambit (3.f4), 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1228710 (649) id=1228710
Vienna Game: Vienna Gambit. Wurzburger Trap (Margate)
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.d3 Qh4+ 6.g3 Nxg3 7.Nf3 Qh5 8.Nxd5 Bg4 9.Bg2 Nxh1 10.Nxc7+ Kd7 11.Nxa8 Nc6 12.Be3 f6 13.d4 fxe5 14.d5 Kc8 15.dxc6 Bb4+ 16.c3 bxc6 17.cxb4 Rd8 18.Qe2 Kb7 19.Rd1 e4 20.Rxd8 exf3 21.Bxf3 Qh4+ 22.Kd2 Qxd8+ 23.Kc1 Bxf3 24.Qxf3 Qd5 25.Qxd5 cxd5 26.Kd1 g5 27.Ke1 g4 28.Kf1 g3 29.Kg2 Nf2 30.Bxf2 gxf2 31.Kxf2 Kxa8 32.Ke3
 
Gyula Sax vs Pal Petran, 1973
C29 Vienna Gambit (3.f4), 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1229019 (713) id=1229019
Vienna Game: Vienna Gambit. Wurzburger Trap (HUN-ch Budapest)
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.d3 Qh4+ 6.g3 Nxg3 7.Nf3 Qh5 8.Nxd5 Bg4 9.Bg2 Nxh1 10.Nxc7+ Kd7 11.Nxa8 Nc6 12.d4 Bxf3 13.Qxf3 Qxf3 14.Bxf3 Nxd4 15.Be4 Bc5 16.Be3 Rxa8 17.Bxd4 Bxd4 18.Rd1 Ke6 19.Rxd4 Kxe5 20.c3
 
Andrew Hon vs Paul van der Sterren, 1992
C29 Vienna Gambit (3.f4), 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1230264 (714) id=1230264
Vienna Game: Vienna Gambit. Wurzburger Trap (London (England))
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.d3 Qh4+ 6.g3 Nxg3 7.Nf3 Qh5 8.Nxd5 Nxh1 9.Nxc7+ Kd8 10.Nxa8 Bg4 11.Bg2 Nc6 12.d4 Bxf3 13.Qxf3 Qxf3 14.Bxf3 Nxd4 15.Bg5+ Kc8 16.O-O-O Bc5 17.Bxh1 Kb8 18.b4 Ne6 19.bxc5 Nxg5 20.Rd7 Kxa8 21.Rxb7
 
Gustav Richard Neumann vs Jean Dufresne, 1863
C30 King's Gambit denied, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1075650 (444) id=1075650
King's Gambit: Declined. Classical Variation "Gustav Wind" (Berlin Congress GCF)
1.e4 e5 2.f4 Bc5 3.Nf3 d6 4.Bc4 Nf6 5.Nc3 O-O 6.d3 Ng4 7.Rf1 Nxh2 8.Rh1 Ng4 9.Qe2 Bf2+ 10.Kf1 Nc6 11.f5 Bc5 12.Ng5 Nh6 13.Qh5 Qe8 14.Nxh7 Kxh7 15.Bxh6 g6 16.Qxg6+ fxg6 17.Bxf8#
 
Ulf Andersson vs Raymond Keene, 1974
C30 King's Gambit denied, 12 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1076860 (438) id=1076860
King's Gambit: Declined. Keene Defense (Olympiad)
1.e4 e5 2.f4 Qh4+ 3.g3 Qe7 4.fxe5 d6 5.exd6 Qxe4+ 6.Qe2 Qxe2+ 7.Nxe2 Bxd6 8.d3 Bd7 9.Bg2 Bc6 10.Bxc6+ Nxc6 11.Bf4 Bxf4 12.Nxf4 Nf6
 
Milner-Barry vs Raymond Keene, 1969
C30 King's Gambit denied, 51 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1555227 (439) id=1555227
King's Gambit: Declined. Keene Defense (Cambridge Univ - Civil Service)
1.e4 e5 2.f4 Qh4+ 3.g3 Qe7 4.Nc3 d6 5.Nf3 Bg4 6.h3 Bxf3 7.Qxf3 Nf6 8.fxe5 dxe5 9.Bc4 Nc6 10.d3 Nd4 11.Qf2 c6 12.Be3 Qd7 13.Bxd4 Qxd4 14.Qxd4 exd4 15.Ne2 Bc5 16.O-O Rf8 17.Rf5 Nd7 18.Raf1 f6 19.R5f2 Ne5 20.Bb3 Kd7 21.Nf4 Rfe8 22.Nh5 Re7 23.g4 a5 24.a4 Kc7 25.Ng3 Rae8 26.Kg2 Rd7 27.Nf5 h6 28.Kg3 Bf8 29.Kg2 Bc5 30.Ng3 Rde7 31.Ne2 Ng6 32.Kg1 Rd8 33.Rf5 b6 34.Nf4 Nxf4 35.R5xf4 Bd6 36.Rf5 Be5 37.Kg2 Rb8 38.h4 Kd6 39.g5 hxg5 40.hxg5 Rh8 41.Rh1 Rxh1 42.Kxh1 g6 43.Rf1 Rh7+ 44.Kg1 fxg5 45.Rf8 g4 46.Rg8 Rg7 47.Rxg7 Bxg7 48.Kg2 Be5 49.Bf7 b5 50.axb5 cxb5 51.Bxg6
 
Zsofia Polgar vs K Smart, 1988
C30 King's Gambit denied, 49 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1078463 (440) id=1078463
King's Gambit: Declined. Keene Defense "Get Smart" (Val Maubuee)
1.e4 e5 2.f4 Qh4+ 3.g3 Qe7 4.fxe5 d6 5.Nc3 dxe5 6.Bc4 Nf6 7.d3 Be6 8.Nf3 Nbd7 9.Qe2 c6 10.Be3 b5 11.Bxe6 Qxe6 12.a3 h6 13.d4 a6 14.O-O Bd6 15.Rad1 O-O 16.d5 cxd5 17.exd5 Qg4 18.Kg2 Nh5 19.Nh4 Qxe2+ 20.Nxe2 Nhf6 21.Nf5 Ne8 22.Nc3 Ndf6 23.Bxh6 gxh6 24.Nxd6 Nxd6 25.Rxf6 Rad8 26.g4 Kg7 27.Rf3 Rc8 28.Re1 f6 29.h4 Rce8 30.b3 h5 31.Rg3 Kh6 32.g5+ fxg5 33.hxg5+ Kg6 34.Ne4 Nxe4 35.Rxe4 Rf4 36.Rxf4 exf4 37.Rd3 Kxg5 38.d6 Rd8 39.c4 bxc4 40.bxc4 Kf6 41.c5 Ke6 42.Kf3 Kd7 43.Kxf4 Kc6 44.Ke5 Rg8 45.Ke6 Rg6+ 46.Kf7 Rh6 47.d7 Rh7+ 48.Ke6 Rh6+ 49.Kf5
 
Robert James Fischer vs Robert Wade, 1968
C30 King's Gambit denied, 39 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1044293 (436) id=1044293
King's Gambit: Declined. Petrov's Defense (Vinkovci)
1.e4 e5 2.f4 Nf6 3.fxe5 Nxe4 4.Nf3 Ng5 5.d4 Nxf3+ 6.Qxf3 Qh4+ 7.Qf2 Qxf2+ 8.Kxf2 Nc6 9.c3 d6 10.exd6 Bxd6 11.Nd2 Be6 12.Ne4 Be7 13.Ng5 Bxg5 14.Bxg5 h6 15.Bh4 g5 16.Bg3 O-O-O 17.Bb5 f5 18.Bxc6 bxc6 19.Be5 Rhg8 20.h4 g4 21.h5 g3+ 22.Bxg3 Rg4 23.Rh4 Rdg8 24.Rxg4 Rxg4 25.Re1 Kd7 26.Re5 f4 27.Bh2 Rh4 28.Bg1 Bd5 29.g3 Rg4 30.Bh2 f3 31.b3 a6 32.c4 Rxd4 33.cxd5 Rd2+ 34.Kxf3 Rxh2 35.dxc6+ Kxc6 36.Re6+ Kd7 37.Rxh6 Rxa2 38.Rg6
 
Michael Rohde vs William E Martz, 1977
C30 King's Gambit denied, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1077000 (437) id=1077000
King's Gambit: Declined. Petrov's Defense (Lone Pine)
1.e4 e5 2.f4 Nf6 3.fxe5 Nxe4 4.Nf3 d5 5.d3 Nc5 6.d4 Ne4 7.Bd3 Be7 8.O-O O-O 9.Nbd2 Nxd2 10.Bxd2 c5 11.dxc5 Bxc5+ 12.Kh1 Bg4 13.Qe1 Nc6 14.Bxh7+ Kxh7 15.Ng5+ Kg6 16.Qh4 Bh5 17.Qh3 f5 18.exf6 Qxf6 19.Qd3+ Qf5 20.Rxf5 Rxf5 21.Ne6 Bd6 22.Nxg7 Raf8 23.Nxf5 Rxf5 24.Rf1 Bg4 25.Rxf5
 
Isidor Gunsberg vs Harry Nelson Pillsbury, 1903
C36 King's Gambit (Abbazia), 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1054785 (648) id=1054785
King's Gambit: Accepted. Modern Defense (Vienna)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d5 4.e5 g5 5.h3 Nh6 6.d4 Nf5 7.Bd3 Ng3 8.Rh2 h6 9.Nbd2 c5 10.dxc5 Bxc5 11.Nb3 Nc6 12.c3 Qb6 13.Nxc5 Qxc5 14.Qc2 Bd7 15.Bd2 Nxe5 16.O-O-O Nxd3+ 17.Qxd3 O-O-O 18.Nd4 Rhe8 19.h4 Re4 20.Kb1 Bg4 21.Rc1 Kb8 22.hxg5 hxg5 23.Be1 Re3 24.Qd2 Nf1 25.Qc2 Nxh2 26.Be2 Re4 27.Ne6
 
Bill Wall vs V Greenwalt, 1983
C37 King's Gambit, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1077431 (661) id=1077431
King's Gambit: Accepted. King's Knight Gambit (Dayton OH)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 f6 5.Nxg5 fxg5 6.Qh5+ Ke7 7.Qxg5+ Ke8 8.Qh5+ Ke7 9.Qe5#
 
Jesus Seoane Sepulveda vs I Prieto, 1986
C37 King's Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1768197 (749) id=1768197
King's Gambit: Accepted. Quade Gambit (Cadiz, ESP)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Nc3 g4 5.Ne5 Qh4+ 6.g3 fxg3 7.Qxg4 g2+ 8.Qxh4 gxh1=Q 9.Qh5 Bd6 10.Qxf7+ Kd8 11.d4 Ne7 12.Bg5 Nbc6 13.Nd5 Qxe4+ 14.Be2 Qh1+ 15.Kd2 Qxa1 16.Qe8+ Kxe8 17.Nf6+ Kf8 18.Bh6#
 
Bird / Dobell vs NN, 1886
C37 King's Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1028112 (750) id=1028112
King's Gambit: Accepted. Quade Gambit (London -)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Nc3 g4 5.Ne5 Qh4+ 6.g3 fxg3 7.Qxg4 g2 8.Qxh4 gxh1=Q 9.Qh5 Be7 10.Nxf7 Nf6 11.Nd6+ Kd8 12.Qe8+ Rxe8 13.Nf7#
 
Karl Mayet vs Philipp Hirschfeld, 1861
C38 King's Gambit Accepted, 15 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1075619 (796) id=1075619
King's Gambit: Accepted. Mayet Gambit (Berlin)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 Bg7 5.d4 d6 6.c3 g4 7.Qb3 gxf3 8.Bxf7+ Kf8 9.Bxg8 Rxg8 10.O-O Bxd4+ 11.cxd4 Rxg2+ 12.Kh1 Rxh2+ 13.Kxh2 Qh4+ 14.Kg1 Qg3+ 15.Kh1 Qg2#
 
Gustav Richard Neumann vs Joseph Henry Blackburne, 1867
C38 King's Gambit Accepted, 33 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1075728 (452) id=1075728
King's Gambit: Accepted. Traditional Variation (Dundee Congress)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 Bg7 5.d4 d6 6.O-O h6 7.g3 g4 8.Ne1 f3 9.c3 Nd7 10.Na3 Nb6 11.Bb3 Qe7 12.Nd3 Bd7 13.Nf4 h5 14.Qd3 h4 15.Nb5 hxg3 16.hxg3 c6 17.Nc7+ Kd8 18.Nxa8 Nf6 19.Nxb6 Nxe4 20.Nxd7 Nxg3 21.Ne6+ fxe6 22.Qg6 Rh2 23.Rxf3 gxf3 24.Kxh2 Qh4+ 25.Kg1 Qh1+ 26.Kf2 Qg2+ 27.Ke3 Nf1+ 28.Kf4 Qxg6 29.Kxf3 Nh2+ 30.Kf2 Kxd7 31.Bf4 Qf5 32.Kg3 Qg4+ 33.Kxh2 Qxf4+
 
Bill Wall vs R Illorde, 1988
C39 King's Gambit (Berlin Def.), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1078409 (816) id=1078409
King's Gambit: Accepted. Allgaier Gambit Thorold Attack "Writing on the Wall" (Palo Alto)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ng5 h6 6.Nxf7 Kxf7 7.d4 d5 8.Bxf4 dxe4 9.Bc4+ Kg7 10.Be5+ Nf6 11.O-O Be7 12.Nc3 Kh7 13.Nxe4 Rf8 14.Qd3 Kg7 15.h5 Nbd7 16.Nxf6 Nxe5 17.Qh7#
 
Alexander Alekhine vs Manuel De Agustin, 1941
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1013437 (145) id=1013437
Elephant Gambit: General (Madrid)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.d4 dxe4 4.Nxe5 Nc6 5.Bb5 Bd7 6.Nxd7 Qxd7 7.d5 O-O-O 8.c4 Qf5 9.Bxc6 bxc6 10.Nc3 Bc5 11.Be3 Bxe3 12.fxe3 Qg5 13.Qd4 Kb8 14.Nxe4 Qxg2 15.O-O-O Ne7 16.Nc5 cxd5 17.Rhg1 Qe2 18.cxd5 Nxd5 19.Rd3 Qxh2 20.Rgd1 Qd6 21.Qc4 c6 22.Qb3+
 
Bill Wall vs Vic Grand, 2012
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (767) id=#
Elephant Gambit: General (Madrid)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.exd5 Qxd5 4.Nc3 Qd6 5.Bc4 Be6 6.Nb5 Qc5 7.Bxe6 Qxb5 8.a4 Qb6 9.Bc4 Bc5 10.Nxe5 Bxf2+ 11.Kf1 Qc5 12.Qh5 g6 13.Bxf7+ Kd8 14.Bxg6 Ne7 15.Nf7+ Ke8 16.Nxh8+
 
E F Wendell vs Dr.Lindos, 1903
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1426304 (768) id=1426304
Elephant Gambit: General (Offhand Game)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.exd5 Qxd5 4.Nc3 Qd8 5.d4 Bg4 6.Bc4 exd4 7.Ne4 Nc6 8.Qe2 Bxf3 9.Nf6#
 
Tadej Sakelsek vs Philip Corbin, 2004
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1312572 (143) id=1312572
Elephant Gambit: Maroczy Gambit (36th Olympiad)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.exd5 Bd6 4.d4 e4 5.Ne5 Nf6 6.Bb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Nxc6 Qb6 9.c4 Nxc6 10.d5 O-O 11.Bxc6 Ng4 12.Qe2 f5 13.Bxa8 f4 14.f3 Ne5 15.Nc3 exf3 16.gxf3 Bf5 17.Ne4 Bb4+ 18.Kd1 Qd4+ 19.Kc2 Nxf3 20.Rd1 Bxe4+ 21.Kb3 Rb8 22.Bc6 Bd2+ 23.Bb5 Rxb5+ 24.cxb5 Qb4#
 
Poehlmann vs Emil Joseph Diemer, 1947
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1282265 (712) id=1282265
Elephant Gambit: Maroczy Gambit (corr)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.exd5 Bd6 4.d4 e4 5.Ne5 Ne7 6.Bg5 O-O 7.Bh4 f6 8.Bc4 Nf5 9.Bg3 b5 10.Bxb5 fxe5 11.dxe5 Nxg3 12.hxg3 Bxe5 13.Qh5 Bf5 14.c3 Qxd5 15.Na3 Qc5 16.Bc4+ Kh8 17.Rc1 Nc6 18.Qg5 Bg6 19.Qd2 e3 20.Qd7 exf2+ 21.Kf1 Rad8 22.Qh3 Qxc4+ 23.Nxc4 Bd3#
 
Paul Morphy vs Augustus Mongredien, 1859
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1281977 (142) id=1281977
Elephant Gambit: Paulsen Countergambit (Paris)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.exd5 e4 4.Qe2 Qe7 5.Nd4 Qe5 6.Nb5 Bd6 7.d4 Qe7 8.c4 Bb4+ 9.Bd2 Bxd2+ 10.Nxd2 a6 11.Nc3 f5 12.O-O-O Nf6 13.Re1 O-O 14.f3 b5 15.fxe4 fxe4 16.Ncxe4 bxc4 17.Qxc4 Kh8 18.Bd3 Bb7 19.Nxf6 Qxf6 20.Rhf1 Qd8 21.Rxf8+ Qxf8 22.Qb4
 
NN vs Emil Joseph Diemer, 1978
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 15 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1282204 (771) id=1282204
Elephant Gambit: Paulsen Countergambit "Redeemer of Material" (corr)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.exd5 e4 4.Qe2 Qe7 5.Nd4 Qe5 6.Nb3 f5 7.d3 Nf6 8.dxe4 fxe4 9.f3 Bd6 10.fxe4 Bg4 11.Qb5+ Nbd7 12.Qxb7 Nxe4 13.Qxa8+ Kf7 14.Qxh8 Qg3+ 15.hxg3 Bxg3#
 
NN vs David Bronstein, 1954
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 12 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1284227 (144) id=1284227
Elephant Gambit: Wasp Variation "An Elephant Never Forgets" (Moskva-Kislovodsk)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.Nxe5 dxe4 4.Bc4 Qg5 5.Bxf7+ Ke7 6.Qh5 Qxg2 7.Bxg8 Qxh1+ 8.Ke2 Rxg8 9.Qf7+ Kd6 10.Qxg8 Kxe5 11.Qxf8 Bg4+ 12.Ke3 Qe1#
 
Max Lange vs NN, 1855
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336392 (185) id=1336392
Elephant Gambit: Wasp Variation "Take the Lange Way Home" (Unknown)
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.Nxe5 dxe4 4.Bc4 Qg5 5.Nxf7 Qxg2 6.Qh5 Qxh1+ 7.Ke2 Qxc1 8.Nd6+ Kd7 9.Qf7+ Kxd6 10.Nc3 Qxa1 11.Nxe4+ Ke5 12.Qd5+ Kf4 13.Qg5+ Kxe4 14.d3+ Kd4 15.Qe3#
 
Emmanuel Schiffers vs Mikhail Chigorin, 1897
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 30 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1036460 (870) id=1036460
King Pawn Game: Damiano Defense. Damiano Gambit Chigorin Gambit (Petersburg (Match))
1.e4 e5 2.Nf3 f6 3.Nxe5 Qe7 4.Nf3 d5 5.d3 dxe4 6.dxe4 Qxe4+ 7.Be2 Nc6 8.O-O Bd7 9.Nc3 Qg6 10.Ne5 Nxe5 11.Bh5 O-O-O 12.Bxg6 hxg6 13.Qe2 Bd6 14.Ne4 Nf3+ 15.gxf3 Bxh2+ 16.Kg2 Bh3+ 17.Kh1 Be5 18.Qe1 Bg4+ 19.Kg1 Bxf3 20.Ng3 Ne7 21.Qe3 Bc6 22.Qxa7 22...b6 23.Be3 Nf5 24.f4 Nxg3 25.fxe5 Rh1+ 26.Kf2 Rh2+ 27.Kxg3 Rdh8 28.Qa6+ Kb8 29.Bxb6 Rg2+ 30.Kf4 Rh4+
 
Aron Nimzowitsch vs Karl Behting, 1919
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1359943 (139) id=1359943
Latvian Gambit: Accepted. Nimzowitsch Attack (Riga)
1.e4 e5 2.Nf3 f5 3.Nxe5 Qf6 4.d4 d6 5.Nc4 fxe4 6.Ne3 c6 7.Bc4 d5 8.Bb3 Be6 9.c4 Qf7 10.Qe2 Nf6 11.O-O Bb4 12.Bd2 Bxd2 13.Nxd2 O-O 14.f4 dxc4 15.Ndxc4 Qe7 16.f5 Bd5 17.Nxd5 cxd5 18.Ne3 Qd7 19.Nxd5 Nxd5 20.Qxe4 Rd8 21.f6 gxf6 22.Rf5 Kh8 23.Rxd5 Re8 24.Rxd7 Rxe4 25.Rd8+ Kg7 26.Rg8+ Kh6 27.Rf1
 
G Gamman vs Joseph Henry Blackburne, 1869
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1028855 (772) id=1028855
Latvian Gambit: Mayet Attack (London)
1.e4 e5 2.Nf3 f5 3.Bc4 fxe4 4.Nxe5 Nf6 5.Nf7 Qe7 6.Nxh8 d5 7.Be2 Nc6 8.d4 exd3 9.cxd3 Bg4 10.Nc3 O-O-O 11.O-O Be6 12.Bf4 d4 13.Nb5 Nd5 14.Bg3 a6 15.Na3 Qd7 16.Nc4 Be7 17.Ng6 hxg6 18.a3 Bf6 19.Bf3 g5 20.b4 Nc3 21.Qc2 Bxc4 22.dxc4 d3 23.Qd2 Nd4 24.Bd1 Nde2+ 25.Kh1 Ne4 26.Qa2 Bxa1 27.Qxa1 Qf5 28.Ba4 Rh8 29.Qe1 N4xg3+ 30.fxg3 Rxh2+ 31.Kxh2 Qh7#
 
Schlezer vs Mikhail Chigorin, 1878
C40 Kings Knight (Latvian,Elephant Gambit), 12 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1036237 (166) id=1036237
Spanish Game: Schleimann Defense. Jaenisch Gambit Accepted (Petersburg)
1.e4 e5 2.Nf3 f5 3.exf5 Nc6 4.Bb5 Bc5 5.Bxc6 dxc6 6.Nxe5 Bxf5 7.Qh5+ g6 8.Nxg6 hxg6 9.Qxh8 Qe7+ 10.Kd1 Bxf2 11.Qxg8+ Kd7 12.Qc4 Re8
 
Murray Chandler vs Peter G Large, 1986
C41 Philidor Defense, 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1095666 (647) id=1095666
Philidor Defense: General (Hastings)
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.Bc4 Be6 4.Bxe6 fxe6 5.d4 exd4 6.Nxd4 e5 7.Ne6 Qe7 8.Qh5+ g6 9.Qh3 Na6 10.Nc3 Qd7 11.f4 exf4 12.Bxf4 Nf6 13.O-O Nh5 14.Bg5 Nc5 15.Nxc5 Qxh3 16.gxh3 dxc5 17.Nd5 Kd7 18.Rf7+ Ke6 19.Raf1 Bd6 20.Nxc7+ Bxc7 21.Rxc7 h6 22.Be3 b6 23.Rc6+ Ke5 24.Bd2 Kxe4 25.Rxg6 Raf8 26.Rg4+ Kd5 27.Rxf8 Rxf8 28.Bxh6 Rf5 29.Rg5 Rxg5+ 30.Bxg5 Ke4 31.Kf2 c4 32.Ke2 b5 33.Kd2 a5 34.a4 bxa4 35.Bd8 Nf4 36.Bxa5 Nd5 37.Kc1 Kd4 38.h4 Nf4 39.Bc7 Nd5 40.h5 Nf6 41.h6 Nh7 42.Bb6+
 
John Van der Wiel vs John Van Baarle, 1983
C41 Philidor Defense, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1148025 (124) id=1148025
Philidor Defense: Hanham Variation "Behind the Weil" (Arnhem/Amsterdam)
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nd7 4.Bc4 c6 5.dxe5 dxe5 6.Ng5 Nh6 7.O-O Be7 8.Ne6 fxe6 9.Bxh6 Nb6 10.Qh5+ Kf8 11.f4 Bc5+ 12.Kh1 Kg8 13.f5 gxh6 14.fxe6 Qe7 15.Rf7 Qg5 16.Rf8+
 
Savielly Tartakower vs Ossip Bernstein, 1937
C41 Philidor Defense, 13 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1399349 (162) id=1399349
Philidor Defense: Nimzowitsch Variation (Paris)
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.dxe5 Nxe4 5.Bc4 Be6 6.Bxe6 fxe6 7.Qe2 d5 8.Qb5+ Nc6 9.Nd4 Qd7 10.Qxb7 Bb4+ 11.c3 Nxd4 12.Qxa8+ Kf7 13.Qxh8 Qb5
 
Karl Behting vs Aron Nimzowitsch, 1912
C41 Philidor Defense, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1316449 (140) id=1316449
Philidor Defense: Nimzowitsch. Klein Variation (corr)
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Bc4 Nxe4 5.O-O d5 6.Nxe5 dxc4 7.Re1 Nc6 8.Nxc6 bxc6 9.Rxe4+ Be7 10.Bg5 Be6 11.Bxe7 Qxe7 12.c3 Rb8 13.Na3 Rxb2 14.Nxc4 Rb5 15.a4 Rd5 16.Ne3 Rd8 17.f4 g6 18.Qf3 O-O 19.f5 gxf5 20.Qg3+ Kh8 21.Qe5+ Kg8 22.Nxf5 Qg5 23.Rg4 Qxg4 24.Ne7#
 
Paul Morphy vs Theodore Lichtenhein, 1857
C42 Petrov Defense, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1264566 (312) id=1264566
Bishop's Opening: Boden-Kieseritsky Gambit (1st American Chess Congress)
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Bc4 Nxe4 4.Nc3 d5 5.Bxd5 Nf6 6.Bb3 Bd6 7.d3 O-O 8.h3 h6 9.Be3 Nc6 10.Qd2 Na5 11.g4 Nxb3 12.axb3 Bd7 13.Rg1 Nh7 14.Ne4 Kh8 15.g5 h5 16.Nh4 g6 17.Qe2 Bc6 18.f4 exf4 19.Bd4+ Kg8 20.Nf5 Re8 21.Nh6+ Kf8 22.O-O-O Bxe4 23.dxe4 Qe7 24.e5 Bxe5 25.Bxe5 Qxe5 26.Rd7 Qg7 27.Qc4 Re7 28.Rxe7 Kxe7 29.Re1+
 
W Pollock vs Burille, 1889
C42 Petrov Defense, 20 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1002338 (735) id=1002338
Bishop's Opening: Boden-Kieseritsky Gambit (USA-06.Congress New York)
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Bc4 Nxe4 4.Nc3 Nf6 5.Nxe5 d5 6.Qe2 Be6 7.Bb3 c6 8.d4 Bd6 9.O-O O-O 10.Bg5 Re8 11.f4 Qb6 12.Qf2 Ne4 13.Nxe4 dxe4 14.c4 Bc7 15.f5 Bxe5 16.c5 Qc7 17.fxe6 Bxh2+ 18.Kh1 f6 19.Bxf6 Qf4 20.Be5
 
Wilhelm Steinitz vs Henry Edward Bird, 1862
C42 Petrov Defense, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1027922 (736) id=1027922
Bishop's Opening: Boden-Kieseritsky Gambit (London)
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Bc4 Nxe4 4.Nc3 Nf6 5.Nxe5 Bb4 6.O-O Bxc3 7.bxc3 d5 8.Bb3 O-O 9.d4 h6 10.c4 c6 11.f4 Ne4 12.cxd5 cxd5 13.c4 Nc6 14.cxd5 Nc3 15.Qd3 Nxd4 16.Bc4 Nde2+ 17.Kh1 b5 18.Bb3 Qh4 19.Bd2 Bf5 20.Qe3 Rac8 21.Bd1 Nxd1 22.Raxd1 Bg4 23.d6 Rc4 24.Be1 Qh5 25.Nxc4 bxc4 26.d7 Ng3+ 27.Bxg3 Bxd1 28.Qd2
 
G da Cutri vs Perbin, 1580
C42 Petrov Defense, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1581428 (740) id=1581428
Bishop's Opening: Boden-Kieseritsky Gambit "It's a Free Cutri" (?)
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Bc4 Nxe4 4.Nc3 Nf6 5.Nxe5 d5 6.Bb3 Bd6 7.d4 O-O 8.Bg5 h6 9.Bh4 Be6 10.f4 c5 11.Qd2 c4 12.Ba4 a6 13.O-O-O b5 14.f5 Bxf5 15.Rdf1 Bh7 16.Rxf6 gxf6 17.Nxd5 Bxe5 18.dxe5 Nd7 19.Qxh6
 
Boumediene Talbi vs Abdelkrim Bouhaddad, 2000
C42 Petrov Defense, 18 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1233992 (138) id=1233992
Russian Game: Damiano Variation. Kholmov Gambit (Selection Olympiades)
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 Nxe4 4.Qe2 Qe7 5.Qxe4 d6 6.d4 f6 7.Nc3 dxe5 8.Nd5 Qd6 9.dxe5 fxe5 10.Bg5 h6 11.Bf4 Be6 12.O-O-O Nd7 13.Be3 Bxd5 14.Rxd5 Qe6 15.Be2 O-O-O 16.Bg4 Qa6 17.Qxe5 Qxa2 18.Ra5 Bd6
 
Arkadi Naiditsch vs Kateryna Lahno, 2006
C42 Petrov Defense, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1387667 (136) id=1387667
Russian Game: Nimzowitsch Attack (Corus Wijk aan Zee Group B)
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.Nc3 Nxc3 6.dxc3 Be7 7.Be3 Nc6 8.Qd2 O-O 9.O-O-O Ne5 10.Kb1 a6 11.Be2 Be6 12.Nd4 Bc4 13.f4 Bxe2 14.Qxe2 Nc6 15.Nf5 g6 16.Nh6+ Kg7 17.f5 Bg5 18.Ng4 gxf5 19.Qd2 Bxe3 20.Nxe3 Qg5 21.h4 Qh5 22.Rdf1 Rae8 23.Rxf5 Qh6 24.Rg5+ Kh8 25.Nd5 Re6 26.Nxc7 Rg6 27.Rf1 Qxh4 28.Rxg6 hxg6 29.g3 Qh3 30.Qc1 Kg7 31.Rh1 Qg2 32.Qh6+ Kf6 33.Rd1
 
Vladimir Kramnik vs Garry Kasparov, 1995
C42 Petrov Defense, 66 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1070812 (137) id=1070812
Russian Game: Nimzowitsch Attack (Intel Chess Grand Prix (blitz))
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.Nc3 Nxc3 6.dxc3 Be7 7.Be3 O-O 8.Qd2 Nc6 9.O-O-O Ne5 10.Nd4 c5 11.Nb5 Qa5 12.a3 Be6 13.Nxd6 Qb6 14.f4 Ng4 15.f5 Qxd6 16.Qxd6 Bxd6 17.Rxd6 Nxe3 18.fxe6 fxe6 19.Bd3 Rae8 20.Be4 Re7 21.Re1 Ng4 22.h3 Nf6 23.Bf3 Rfe8 24.Re5 b6 25.Bc6 Rc8 26.Bb5 Kf7 27.Bc4 Rce8 28.b4 Nd5 29.Rdxe6 Rxe6 30.Bxd5 Kf6 31.Rxe6+ Rxe6 32.Bxe6 Kxe6 33.Kd2 c4 34.b5 Kd5 35.Ke3 Ke5 36.h4 h5 37.g3 g6 38.Kf3 Kf5 39.a4 Ke5 40.g4 Ke6 41.gxh5 gxh5 42.Kf4 Kf6 43.Ke4 Ke6 44.a5 bxa5 45.Kd4 Kf5 46.Kxc4 Kg4 47.Kb3 Kxh4 48.c4 Kg5 49.c5 h4 50.c6 h3 51.c7 h2 52.c8=Q h1=Q 53.Qd8+ Kf5 54.Qd3+ Ke5 55.Qe3+ Kd6 56.Qd4+ Ke6 57.Qc4+ Kd6 58.Qf4+ Ke6 59.Qe3+ Kd6 60.c4 Qb1+ 61.Kc3 Qa1+ 62.Kd2 Qb2+ 63.Ke1 Qb4+ 64.Kd1 Qxc4 65.Qh6+ Kc5 66.Qe3+ Kxb5
 
Karl Kopetzky vs Immo Engert, 1942
C42 Petrov Defense, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1242953 (199) id=1242953
Russian Game: Three Knights Game (**Rd--()-, Leipzig)
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Bb4 4.Bc4 O-O 5.d3 d5 6.exd5 Nxd5 7.O-O Nxc3 8.bxc3 Bxc3 9.Rb1 Nc6 10.Ng5 h6 11.Ne4 Bd4 12.Qh5 Na5 13.Bg5 Qe8 14.Nf6+ gxf6 15.Qg6+ Kh8 16.Bxf6#
 
Peter Kranzl vs Pavel Blatny, 1991
C44 King's Pawn Game, 33 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1030016 (675) id=1030016
Ponziani Opening: Caro Gambit (Vienna)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 Bd7 5.exd5 Nd4 6.Qd1 Nxf3+ 7.Qxf3 Nf6 8.Bc4 e4 9.Qe2 Bd6 10.d3 O-O 11.dxe4 Nxe4 12.Be3 f5 13.Nd2 Nxd2 14.Qxd2 f4 15.Bd4 Qe7+ 16.Kd1 Qg5 17.f3 Rae8 18.g4 Re3 19.h4 Qe7 20.Bxe3 fxe3 21.Qg2 b5 22.Bd3 Qe5 23.Be4 b4 24.Rc1 Rf4 25.Rc2 Ba4 26.Re1 bxc3 27.b3 Qd4+ 28.Kc1 Bb5 29.Kb1 Rxe4 30.fxe4 Qd2 31.Re2 Qd1+ 32.Rc1 Bd3+ 33.Rc2 e2
 
Jackson Whipps Showalter vs Harry Nelson Pillsbury, 1897
C44 King's Pawn Game, 67 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1485999 (676) id=1485999
Ponziani Opening: Caro Gambit (Pillsbury - Showalter)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 Bd7 5.exd5 Nd4 6.Qd1 Nxf3+ 7.Qxf3 Nf6 8.Bc4 e4 9.Qe2 Bd6 10.d4 h6 11.Bb3 O-O 12.h3 Re8 13.Be3 b5 14.g4 Nh7 15.Nd2 a5 16.Bc2 f5 17.gxf5 Bxf5 18.O-O-O Nf6 19.Rdg1 Kh8 20.Rg2 Nxd5 21.Rhg1 Nf4 22.Bxf4 Bxf4 23.Kb1 e3 24.Bxf5 exd2 25.Rxg7 Qg5 26.Rh7+ Kg8 27.Rxg5+ Bxg5 28.Be6+ Kxh7 29.Kc2 Rf8 30.h4 Bf6 31.Bf5+ Kg8 32.Qg4+ Bg7 33.Kxd2 Rf6 34.Be6+ Kf8 35.f4 h5 36.Qg2 Rd8 37.f5 b4 38.Qc6 Bh6+ 39.Kd3 Bf4 40.c4 Kg7 41.Qc5 Re8 42.d5 Be5 43.b3 Rh6 44.Ke4 Bd6 45.Qg1+ Kh7 46.c5 Be7 47.Qg3 Bd8 48.Kd4 Rf8 49.c6 Kh8 50.d6 Rh7 51.Qf4 cxd6 52.Qxd6 Be7 53.Qf4 Bd8 54.Kc4 Bc7 55.Qd4+ Rg7 56.f6 Rg6 57.f7+ Kh7 58.Qd7 Kg7 59.Bd5 Bh2 60.c7 Rg4+ 61.Kc5 Bxc7 62.Qxc7 Rxh4 63.Qe5+ Kg6 64.Be6 Rg4 65.Qf5+ Kh6 66.Kd6 Rg6 67.Ke7
 
Ljubomir Ljubojevic vs Anatoli Karpov, 1975
C44 King's Pawn Game, 21 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1067900 (105) id=1067900
Ponziani Opening: General (06, Portoroz/Ljubljana)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 dxe4 5.Nxe5 Qd5 6.Nxc6 bxc6 7.Bc4 Qd7 8.d3 exd3 9.O-O Bd6 10.Nd2 Ne7 11.Ne4 O-O 12.Rd1 Re8 13.Bg5 h6 14.Bxh6 Nd5 15.Bxd5 Bxh2+ 16.Kxh2 Qxd5 17.Nf6+ gxf6 18.Qh4 Bf5 19.Qxf6 Qd6+ 20.Qxd6
 
Thomas Loyd vs Sam Loyd, 1855
C44 King's Pawn Game, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336386 (114) id=1336386
Ponziani Opening: General (New York)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Bc5 4.b4 Bb6 5.b5 Na5 6.Nxe5 Qe7 7.d4 d6 8.Ba3 f6 9.Nf3 Qxe4+ 10.Be2 Nc4 11.O-O Nxa3 12.Re1 Qf4 13.Nxa3 d5 14.Bc4+ Ne7 15.Bxd5 Qd6 16.Qb3 Rf8 17.Re3 Kd8 18.Bf7 c6 19.bxc6 bxc6 20.Rae1 Nf5 21.Nc4 Qd7 22.Nxb6 axb6 23.Qxb6+ Qc7 24.Re8+ Rxe8 25.Rxe8+ Kd7 26.Be6+ Kd6 27.Qc5#
 
Mikhail Chigorin vs Henry Edward Bird, 1889
C44 King's Pawn Game, 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1002355 (120) id=1002355
Ponziani Opening: General (USA-06.Congress New York)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 dxe4 5.Nxe5 Qd5 6.Nxc6 bxc6 7.Bc4 Qd6 8.d3 exd3 9.O-O Be7 10.Bxd3 Bd7 11.Rd1 Nf6 12.Na3 Ng4 13.Bf4 Qc5 14.Bg3 Bd6 15.Qe4+ Kf8 16.Qf3 Be6 17.b4 Qxc3 18.Nb5 Qxb4 19.Nxd6 cxd6 20.Bf5 Kg8 21.Bxe6 fxe6 22.Qxc6 Kf7 23.Rab1 Qc5 24.Qd7+ Kg6 25.Rb7 Rag8 26.Qf7+ Kh6 27.Qxe6+ Nf6 28.Bf4+ Kg6 29.Rb3 h6 30.Rg3+ Kh7 31.Bxd6 Qh5 32.Rc1 Rc8 33.Rb1 Rhe8 34.Rxg7+ Kxg7 35.Rb7+ Kg6 36.Qf7+ Kf5 37.Rb5+ Ke4 38.f3+ Ke3 39.Qb3+ Ke2 40.Qb2+ Kd3 41.Qb1+ Ke2 42.Rb2+ Ke3 43.Qe1+ Kd4 44.Qd2+ Kc4 45.Rb4#
 
Ludwig Ernst Bachmann vs Kunstmann, 1899
C44 King's Pawn Game, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250641 (100) id=1250641
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (Augsburg)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Ne7 6.Nxe5 Ng6 7.Bd3 Nxf2 8.Bxg6 Nxd1 9.Bxf7+ Ke7 10.Bg5+ Kd6 11.Nc4+ Kc5 12.Nba3
 
Adolf Anderssen vs Berthold Suhle, 1859
C44 King's Pawn Game, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336534 (101) id=1336534
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (Breslau)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.dxe5 d5 6.Be3 Be7 7.Bb5 O-O 8.Bxc6 bxc6 9.Nbd2 f5 10.Nd4 Qe8 11.f4 Qg6 12.O-O c5 13.N4f3 h5 14.Re1 h4 15.h3 Rd8 16.Qc2 c4 17.Rad1 Bb7 18.b3 c5 19.Nxe4 fxe4 20.bxc4 Qg3 21.Nh2 d4 22.Nf1 Qg6 23.cxd4 cxd4 24.Rxd4 Rxd4 25.Bxd4 Rd8 26.Be3 Qc6 27.c5 Rd3 28.Qc4+ Kh8 29.Rc1 Qg6 30.c6 Bc8 31.c7 Rxe3 32.Nxe3 Qb6 33.Qxe4 Bc5 34.Kf2 Qxc7 35.Qd4
 
Mikhail Chigorin vs Georg Salwe, 1906
C44 King's Pawn Game, 67 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1306013 (102) id=1306013
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (Lodz)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Ne7 6.Nxe5 Ng6 7.Qd4 Nxe5 8.Qxe4 Qe7 9.Be3 d6 10.Nd2 f5 11.Qb4 g6 12.O-O-O Bg7 13.Re1 O-O 14.h3 a5 15.Qb3 b6 16.f4 Nd7 17.Bb5 Qd8 18.Nf3 Nc5 19.Bxc5 bxc5 20.Bc6 Ra6 21.Re2 Rb6 22.Qa4 Ba6 23.Re3 Qb8 24.Qc2 Bb7 25.Rhe1 Bxc6 26.dxc6 Qa8 27.Ng5 Qxc6 28.Re7 Bf6 29.Qe2 d5 30.Re8 Rxe8 31.Qxe8+ Qxe8 32.Rxe8+ Kg7 33.Rc8 Rc6 34.Rxc7+ Rxc7 35.Ne6+ Kf7 36.Nxc7 d4 37.Kd2 dxc3+ 38.bxc3 Bd8 39.Nd5 Ke6 40.c4 h6 41.Ke3 Bf6 42.Kf3 Bd4 43.g4 Bf6 44.gxf5+ gxf5 45.Ne3 h5 46.Nf1 h4 47.Ke3 Kd6 48.Kd3 Bd4 49.Nd2 a4 50.Nf3 Bf6 51.Ne1 Kc6 52.Nc2 Kb6 53.Ne3 Ka5 54.Kc2 Kb4 55.Nd5+ Kxc4 56.Nxf6 Kd4 57.Kd2 c4 58.a3 c3+ 59.Kc2 Kc4 60.Nd7 Kd4 61.Ne5 Ke4 62.Ng6 Kf3 63.Nxh4+ Kxf4 64.Kxc3 Ke4 65.Nxf5 Kxf5 66.Kb4
 
Savielly Tartakower vs Efim Bogoljubov, 1927
C44 King's Pawn Game, 49 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1030845 (106) id=1030845
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (London (England))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 d5 5.exd5 Qxd5 6.Be2 e4 7.Nfd2 e3 8.fxe3 Qxg2 9.Bf3 Qh3 10.Qe2 Ng4 11.Ne4 Qh4+ 12.Kd1 Bd7 13.Bd2 O-O-O 14.Be1 Qe7 15.Bxg4 Qxe4 16.Bf3 Qg6 17.Nd2 f6 18.Bg3 h5 19.Rg1 h4 20.Bf2 Qf7 21.e4 Bd6 22.Be3 Na5 23.b4 Ba4+ 24.Ke1 Nc6 25.Nc4 Bxh2 26.Nb2 Bxg1 27.Bxg1 Nxd4 28.cxd4 Bc6 29.d5 Bxd5 30.exd5 Rhe8 31.Be3 f5 32.Kf1 g5 33.Qf2 g4 34.Bh1 Rxd5 35.Bf4 Re4 36.Bxe4 fxe4 37.Kg1 g3 38.Qe3 Qf6 39.Rb1 Rf5 40.Qxa7 Rd5 41.Qa8+ Kd7 42.Qxb7 Qd4+ 43.Kh1 e3 44.Rc1 g2 45.Kxg2 h3 46.Kf3 Ke6 47.Rxc7 h2 48.Qc6+ Rd6+ 49.Qe8+
 
Savielly Tartakower vs Efim Bogoljubov, 1928
C44 King's Pawn Game, 35 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1280331 (107) id=1280331
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (It BSG)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 d5 5.Bb5 exd4 6.Nxd4 Bd7 7.exd5 Nxd4 8.Bxd7+ Qxd7 9.Qxd4 Qxd5 10.Qe3+ Be7 11.O-O Qd7 12.Qf3 O-O-O 13.Be3 Qg4 14.Nd2 Bc5 15.Rad1 Qxf3 16.Nxf3 Bxe3 17.fxe3 Ng4 18.Rxd8+ Rxd8 19.Re1 Re8 20.h3 Ne5 21.Nxe5 Rxe5 22.Kf2 Kd7 23.Rd1+ Ke6 24.Rd4 c5 25.Ra4 a6 26.Ke2 g5 27.h4 h6 28.hxg5 hxg5 29.b3 f5 30.Kf3 Rd5 31.g4 fxg4+ 32.Rxg4 Kf6 33.Ke2 Kg6 34.Re4
 
Andreas Dueckstein vs Bent Larsen, 1966
C44 King's Pawn Game, 41 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1318192 (109) id=1318192
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (Le Havre)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Ne7 6.Nxe5 Ng6 7.Qd4 Qf6 8.Qxe4 Qxe5 9.Qxe5+ Nxe5 10.Bf4 d6 11.Nd2 Be7 12.Bb5+ Bd7 13.Bxd7+ Kxd7 14.Bxe5 dxe5 15.Nc4 f6 16.O-O-O a5 17.a4 Bc5 18.Rd2 h5 19.Kc2 h4 20.Re1 Rh6 21.Re4 g5 22.Ne3 Bxe3 23.Rxe3 Kd6 24.c4 b6 25.Rf3 Rf8 26.Rf5 Rc8 27.Kc3 Ke7 28.b3 Rhh8 29.Rf3 Rcd8 30.b4 axb4+ 31.Kxb4 Ra8 32.Rc2 g4 33.Rfc3 Rad8 34.Rd2 Rd6 35.Re2 Kd7 36.Re4 Rg8 37.h3 gxh3 38.gxh3 Rh8 39.f4 exf4 40.Rxf4 c6 41.dxc6+
 
Sergey Makarichev vs Alexey Suetin, 1978
C44 King's Pawn Game, 25 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1135097 (112) id=1135097
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (Daugavpils (Latvia))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 d5 5.Bb5 exd4 6.e5 Ne4 7.Nxd4 Bd7 8.Qb3 a6 9.Qxd5 axb5 10.Qxe4 Nxd4 11.Qxd4 Ra4 12.b4 c5 13.Qe3 cxb4 14.cxb4 Bxb4+ 15.Bd2 Bxd2+ 16.Nxd2 O-O 17.O-O Bc6 18.f3 Re8 19.Nb3 Qa8 20.Rf2 Bd5 21.Rd1 Bc4 22.Rdd2 h6 23.f4 f6 24.Qg3 Qc8 25.h3 fxe5
 
William H Grundy vs Charles Edward Ranken, 1893
C44 King's Pawn Game, 10 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1575366 (113) id=1575366
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (London)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 d5 5.Bb5 Nxe4 6.Nxe5 Bd7 7.Qb3 Qe7 8.Qxd5 Nxe5 9.Qxb7 Nf3+ 10.Kf1 Ng3+
 
Mikhail Chigorin vs Simon Winawer, 1901
C44 King's Pawn Game, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1099180 (146) id=1099180
Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack (Monte Carlo)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 exd4 5.e5 Qe7 6.cxd4 d6 7.Bb5 Nd7 8.O-O dxe5 9.d5 Ncb8 10.Nxe5 Qf6 11.Re1 Be7 12.Qe2 h5 13.Nf3 Qd6 14.Bf4 Qc5 15.d6 O-O 16.dxe7 Re8 17.Nc3 c6 18.Bc4 b5 19.Bxf7+ Kxf7 20.Qe6#
 
Adolf Jay Fink vs Alexander Alekhine, 1932
C44 King's Pawn Game, 14 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1012891 (115) id=1012891
Ponziani Opening: Leonhardt Variation (Pasadena)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 Nf6 5.Nxe5 Bd6 6.Nxc6 bxc6 7.e5 Bxe5 8.d4 Bd6 9.Qxc6+ Bd7 10.Qa6 O-O 11.Be2 Re8 12.Nd2 Rb8 13.a4 Qe7 14.Nf1 Bb5
 
Yakov Estrin vs Boris Spassky, 1951
C44 King's Pawn Game, 19 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1128295 (104) id=1128295
Ponziani Opening: Ponziani Countergambit (Riga)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 f5 4.d4 fxe4 5.Nxe5 Qf6 6.Nc4 d5 7.Ne3 Be6 8.Bb5 Bd6 9.O-O Nh6 10.f3 Qh4 11.g3 Bxg3 12.hxg3 Qxg3+ 13.Ng2 Bh3 14.Qe2 O-O 15.Qf2 Qg6 16.Be2 Rf6 17.f4 Nf5 18.Kh2 Qh6 19.Rh1 Bxg2+
 
Ernst Falkbeer vs Richard Schurig, 1850
C44 King's Pawn Game, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1540987 (108) id=1540987
Ponziani Opening: Ponziani Countergambit "Ponzi Scheme" (Leipzig)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 f5 4.d4 exd4 5.e5 dxc3 6.Nxc3 Bb4 7.Bc4 Bxc3+ 8.bxc3 d6 9.Qb3 Nxe5 10.Nxe5 dxe5 11.Bf7+ Ke7 12.Ba3+ Kf6 13.Rd1 Bd7 14.f4 e4 15.Qd5 Ne7 16.Qc4 Rf8 17.Bh5 g6 18.Be2 Qe8 19.Bc5 Be6 20.Qxe6+ Kxe6 21.Bc4+ Nd5 22.Rxd5 Kf7 23.Rd7+ Kf6 24.Bd4+ Qe5 25.Bxe5#
 
Ljubomir Ljubojevic vs Ludek Pachman, 1976
C44 King's Pawn Game, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1091610 (118) id=1091610
Ponziani Opening: Ponziani Countergambit (Manila)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 f5 4.d4 fxe4 5.Nxe5 Qf6 6.Ng4 Qg6 7.Bf4 d6 8.Ne3 Nf6 9.Na3 Be7 10.Qb3 a6 11.Nac2 Nd8 12.Bg3 Nf7 13.Bc4 O-O 14.Be6 Bxe6 15.Qxe6 Rfe8 16.Qb3 Rab8 17.a4 Kh8 18.a5 Nd8 19.O-O Nh5 20.Ra4 Bg5 21.d5 Bxe3 22.Nxe3 Qg5 23.Rc4 Nxg3 24.hxg3 Qe7 25.Rd1 c5 26.dxc6 Nxc6 27.Rd5 Qd8 28.Qa4 Qe7 29.Qc2 Rbd8 30.Ra4 Qe6 31.Rc4 Rd7 32.b4 g6 33.g4 Kg7 34.g5 Rdd8 35.b5 axb5 36.Rxb5 Rd7 37.Rd5 Rc7 38.Qa4 Qd7 39.Rxe4 Re5 40.Rexe5 Nxe5 41.Qd4
 
Howard Staunton vs Daniel Harrwitz, 1846
C44 King's Pawn Game, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1055867 (119) id=1055867
Ponziani Opening: Ponziani Countergambit (London)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 f5 4.d4 fxe4 5.Nxe5 Nf6 6.Bb5 a6 7.Bxc6 bxc6 8.Bg5 Rb8 9.b4 Bb7 10.Qa4 d5 11.O-O h6 12.Bh4 Qd6 13.Bg3 Rg8 14.Nd2 Rc8 15.Nb3 Nd7 16.Na5 Nb6 17.Qc2 Ba8 18.f3 exf3 19.Rxf3 Qe6 20.Re1 Be7 21.Nexc6 Qxe1+ 22.Bxe1 Bxc6 23.Qg6+ Kd8 24.Nxc6+
 
Daniel Harrwitz vs Bernhard Horwitz, 1846
C44 King's Pawn Game, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1001264 (103) id=1001264
Ponziani Opening: Spanish Variation (London)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Bb5 Bg4 5.Qa4 Bxf3 6.Bxc6+ bxc6 7.Qxc6+ Ke7 8.gxf3 Nf6 9.b3 Qb8 10.Ba3+ Kd8 11.Rg1 Ne8 12.Qxd5+ Bd6 13.d4 exd4 14.e5 Nf6 15.exf6 Re8+ 16.Kd1 g6 17.c4 Re5 18.Qxf7 Qb7 19.Qg8+ Re8 20.Qd5 Qxd5 21.cxd5 Kd7 22.Bxd6 Kxd6 23.Rg5 Re5 24.f4 Rxd5 25.Nd2 Rf5 26.Rxf5 gxf5 27.Nf3 Ke6 28.Nxd4+ Kxf6 29.Kc2 Rg8 30.Re1 Rg2 31.Re6+ Kf7 32.Re2 Kf6 33.f3 Rg7 34.Kc3 h5 35.a4 h4 36.Re6+ Kf7 37.Rh6
 
Bogdanovic vs Mikhailov, 1955
C44 King's Pawn Game, 41 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (644) id=#
Ponziani Opening: Spanish Variation (Sofia)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Bb5 Bg4 5.Qa4 Qd6 6.d4 exd4 7.e5 Qe6 8.Nxd4 Qxe5+ 9.Be3 Bd7 10.Nxc6 bxc6 11.Bxc6 Rd8 12.Nd2 Bc5 13.Nf3 Qe6 14.Bxd7+ Rxd7 15.0-0 Bxe3 16.Rae1 Qd6 17.Ne5 Qxe5 18.Rxe3 Qxe3 19.fxe3 Ne7 20.Rxf7 Kxf7 21.Qxd7 Rb8 22.b3 Rb7 23.g4 h6 24.Kf2 g6 25.e4 dxe4 26.Ke3 Kf8 27.c4 Rb6 28.Qxc7 Ra6 29.a4 Ke8 30.a5 g5 31.Kxe4 Kf7 32.Kd3 Ke6 33.Kc3 Kf7 34.b4 h5 35.gxh5 Rh6 36.Qxa7 g4 37.a6 Rxh5 38.Qf2+ Kg6 39.b5 Rf5 40.Qe2 Nc8 41.Qe8+ Kh6 42.Qxc8
 
Computer vs Zsuzsa Polgar, 1995
C44 King's Pawn Game, 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1110686 (116) id=1110686
Ponziani Opening: Spanish Variation. Harrwitz Attack Nikitin Gambit (Tournament (computers), Hague (Netherlands))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Bb5 dxe4 5.Nxe5 Qd5 6.Qa4 Qxe5 7.Bxc6+ bxc6 8.Qxc6+ Kd8 9.Qxa8 Nf6 10.Na3 Bc5 11.b4 Bxf2+ 12.Kxf2 e3 13.dxe3 Ne4+ 14.Ke2 Ke7 15.Qc6 Rd8 16.Ke1 Bg4 17.Bb2 Rd2 18.Qc4 Rxb2 19.Rc1 Re2+ 20.Qxe2 Bxe2 21.Kxe2 Qh5+ 22.Ke1 Ng3 23.Kf2 Nxh1+ 24.Rxh1 Qf5+ 25.Ke2 Qd5 26.Ra1 Qxg2+
 
Lutt vs Paul Keres, 1934
C44 King's Pawn Game, 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1071632 (117) id=1071632
Ponziani Opening: Spanish Variation. Harrwitz Attack Nikitin Gambit (Fernpartie)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Bb5 dxe4 5.Nxe5 Qd5 6.Qa4 Ne7 7.Nxc6 Nxc6 8.O-O Bd6 9.Re1 O-O 10.Bxc6 bxc6 11.Qxe4 Qh5 12.g3 Bh3 13.f3 Bxg3 14.hxg3 Rae8 15.Qxe8 Qxf3 16.Qe4 Qxg3+ 17.Kh1 Bg2+ 18.Qxg2 Qxe1+ 19.Qg1 Qe4+ 20.Qg2 Qd3 21.c4 Re8 22.Nc3 Re6 23.b3 Rh6+ 24.Kg1 Rg6 25.Qxg6 hxg6 26.Na4 Qd4+
 
Isaac Ryall vs Hermann Helms, 1894
C44 King's Pawn Game, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1628089 (110) id=1628089
Ponziani Opening: Vukovic Gambit (Continental Correspondence Tournament)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Bc5 6.dxc6 Bxf2+ 7.Ke2 d5 8.cxb7 Bxb7 9.Qa4+ c6 10.Nbd2 f5 11.Nxe4 fxe4 12.Kxf2 O-O 13.Be3 exf3 14.g3 Qd6 15.b4 d4 16.cxd4 exd4 17.Qb3+ Kh8 18.Bd2 a5? 19.bxa5 Rab8 20.Rb1 Ba8 21.Qc2 Rbe8 22.Re1 c5 23.Rxe8 Rxe8 24.Qf5 Be4 25.Qf7 Qc6 26.Qb3 Bd5 27.Qb5 Qxb5 28.Bxb5 Rc8 29.Re1 Kg8 30.Re8+ Rxe8 31.Bxe8 g6 32.Bd7 h5 33.a6 c4 34.Bc8 c3 35.Be1
 
Cernousek Lukas (CZE) vs Zawadzka Jolanta (POL), 2002
C44 King's Pawn Game, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (639) id=#
Ponziani Opening: Vukovic Gambit (It (open))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Bc5 6.dxc6 Bxf2+ 7.Ke2 bxc6 8.Qa4 f5 9.Nbd2 O-O 10.Nxe4 fxe4 11.Qxe4 d5 12.Qxe5 Bc5 13.Kd1 Bg4 14.Qg3 Qd7 15.Bd3 d4 16.c4 Bd6 17.Qf2 Rae8 18.Kc2 Bf5 19.Qf1 Be4 20.Bd2 Bf4 21.Re1 Bxd2 22.Kxd2 Qg4 23.Bxe4 Rxe4 24.Rxe4 Qxe4 25.Qd3 Qg4 26.Qe2 d3 27.Kxd3 Qf5+ 28.Qe4 Rd8+ 29.Nd4 Qf6 30.Kc3 Kh8 31.Re1 h6 32.Qe5 Qf2 33.Re2 Qg1 34.Ne6 Rd7 35.Ng5 Qc1+ 36.Rc2 Qd1 37.Qe8#
 
Hector, Jonny vs Nielsen, Peter Heine, 1992
C44 King's Pawn Game, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (640) id=#
Ponziani Opening: Vukovic Gambit (Section A)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Bc5 6.dxc6 Bxf2+ 7.Ke2 bxc6 8.Qa4 f5 9.Nbd2 O-O 10.Nxe4 fxe4 11.Qxe4 d5 12.Qxe5 Re8 13.Qxe8+ Qxe8+ 14.Kxf2 Bg4 15.Be2 Qg6 16.Re1 Qc2 17.Nd4 Rf8+ 18.Kg1 Qe4 19.Bd2 Bxe2 20.Rxe2 Qd3 21.Rae1 h6 22.Ne6 Rf7 23.Be3
 
Mikhail M Yudovich Sr. vs Zamikhovsky, 1942
C44 King's Pawn Game, 29 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1266777 (641) id=1266777
Ponziani Opening: Vukovic Gambit (Moscow-ch)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Bc5 6.dxc6 Bxf2+ 7.Ke2 bxc6 8.Qa4 f5 9.Nbd2 O-O 10.Nxe4 fxe4 11.Kxf2 d5 12.Be3 exf3 13.g3 Qf6 14.Rd1 Bf5 15.Rd2 a5 16.h4 Qe6 17.h5 h6 18.Qh4 Rad8 19.b3 Kh7 20.Bh3 Bxh3 21.Qxh3 Qe7 22.Qh4 Qe6 23.Re1 Qd6 24.b4 axb4 25.Qxb4 Qxb4 26.cxb4 d4 27.Bxh6 Kxh6 28.Rxe5
 
Player 1 vs Player 2, ????
C44 King's Pawn Game, 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (642) id=#
Ponziani Opening: Vukovic Gambit (Harding)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Bc5 6.dxc6 Bxf2+ 7.Ke2 bxc6 8.Qa4 f5 9.Nbd2 0-0 10.Nxe4 fxe4 11.Qxe4 Bb6 12.Kd1 d5 13.Qxe5 Bf5 14.Bg5 Qd7 15.Qe7 Qxe7 16.Bxe7 Rf7 17.Bg5 h6 18.Bd2 Re8 19.Ba6 Be4 20.Rf1 c5 21.Ne1 c4 22.Rxf7 Kxf7 23.b3 cxb3 24.axb3 Ke6 25.Nf3 Bxf3+ 26.gxf3 c6 27.Kc2 Rf8 28.f4 Ke7 29.Bd3 Rf6 30.f5 c5 31.Bf4 c4 32.bxc4 dxc4 33.Be4 Bc5 34.Be5 Rf7 35.Ra4 Be3 36.Rxc4 Bb6 37.Rc6 Kd7 38.Rg6 h5 39.Bxg7 h4 40.f6 Be3 41.Bd5 Rxf6 42.Bxf6 Bf4 43.c4 Bxh2 44.c5 h3 45.Rg7+ Ke8 46.Be6 Bf4 47.Rg8#
 
Ignatz Von Popiel vs Heinrich Wolf, 1902
C44 King's Pawn Game, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1055737 (643) id=1055737
Ponziani Opening: Vukovic Gambit (13th DSB Kongress (Hanover))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 Nxe4 5.d5 Bc5 6.dxc6 Bxf2+ 7.Ke2 bxc6 8.Qa4 f5 9.Nbd2 Nxd2 10.Bxd2 Bc5 11.Re1 e4 12.Kd1 Be7 13.Bc4 Bf6 14.Rhf1 Bb7 15.Nd4 g6 16.Bb3 c5 17.Ne6 Qc8 18.Nxc5 Bc6 19.Nxe4 Bxa4 20.Nxf6+ Kd8 21.Nd5 Bxb3+ 22.axb3 Qa6 23.Bg5+ Kc8 24.Ne7+ Kb7 25.Rf4 Qa1+ 26.Kc2 Qxe1 27.Rb4+ Ka6 28.Nd5 Qe2+ 29.Bd2 Rac8 30.c4 Rhe8 31.Rb5 c5
 
Dragoljub Velimirovic vs Hans Ree, 1976
C44 King's Pawn Game, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1233574 (111) id=1233574
Scotch Game: Göring Gambit (Amsterdam)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3 Nf6 5.e5 Ne4 6.Qe2 f5 7.exf6 d5 8.Nbd2 Qxf6 9.Nxe4 dxe4 10.Qxe4+ Qe6 11.Bd3 dxc3 12.O-O Qxe4 13.Bxe4 Bd7 14.Bxc6 Bxc6 15.Re1+ Kf7 16.Ne5+ Kf6 17.Nxc6 bxc6 18.bxc3 Bc5 19.Bg5+ Kf7 20.Re5 Bd6 21.Rf5+ Kg6 22.Ra5 Rhb8 23.Be3 a6 24.c4 h6 25.h4 Bb4 26.h5+ Kf7 27.Rf5+ Ke6 28.Rf4 Bc3 29.Rc1 Be5 30.Re4 Kf5 31.f3 Rb2 32.g4+ Kf6 33.f4
 
Vladimir Grabinsky vs Alexander Potapov, 2005
C44 King's Pawn Game, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1371494 (135) id=1371494
Scotch Game: Göring Gambit (Czech Open)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3 Nf6 5.e5 Ne4 6.Qe2 f5 7.exf6 d5 8.Nbd2 d3 9.Qe3 Bc5 10.fxg7 Rg8 11.Nd4 Qe7 12.Bxd3 Nxd4 13.cxd4 Bxd4 14.Qxd4 Ng3+ 15.Ne4 Nxh1 16.Bg5 Qe6 17.Kf1 Kf7 18.Bf6 h6 19.Re1 c5 20.Qxc5 dxe4 21.Bc4 Kxf6 22.Bxe6 Bxe6 23.Kg1 Nxf2 24.Qxf2+ Kxg7 25.Qd4+ Kg6 26.Rf1 Rae8 27.Rf6+ Kh5 28.Rxe6 Rxe6 29.Qd5+
 
Dr. Jonathan Penrose vs Max Blau, 1957
C44 King's Pawn Game, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1105956 (194) id=1105956
Scotch Game: Göring Gambit (Hastings)
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 Nc6 4.Nf3 Nf6 5.e5 Ng4 6.cxd4 d5 7.Bb5 Bd7 8.Nc3 Ne7 9.O-O c6 10.Bd3 Qc8 11.Re1 Be6 12.Ng5 g6 13.Nxe6 Qxe6 14.Bg5 h5 15.Qb3 Qd7 16.Re2 Bg7 17.Qa3 b6 18.e6 fxe6 19.Nxd5 Nf5 20.Bxf5
 
P Taylor vs Arthur Bisguier, 1973
C44 King's Pawn Game, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1028569 (134) id=1028569
Scotch Game: Göring Gambit. Double Pawn Sacrifice (USA op)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3 dxc3 5.Bc4 cxb2 6.Bxb2 Bb4+ 7.Nc3 d6 8.Qb3 Nh6 9.O-O-O Bxc3 10.Qxc3 f6 11.Rhe1 Bg4 12.e5 fxe5 13.Bd5 Bxf3 14.gxf3 Qd7 15.Qb3 Rd8 16.Qxb7 Ne7 17.f4 Nxd5 18.Qxd5 c6 19.Qb3 d5 20.Rxe5+ Kf7 21.Qc3 Rhg8 22.Rde1 Nf5 23.Qh3 Nd6 24.Qxh7 Rb8 25.Re7+ Qxe7 26.Rxe7+ Kxe7 27.Bxg7 Nf7 28.Qg6 Rxg7 29.Qxg7 Rh8 30.Qg3
 
Janis Klovans vs Alexey Suetin, 1962
C44 King's Pawn Game, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1134626 (186) id=1134626
Scotch Game: Göring Gambit. Double Pawn Sacrifice (Russia/Latvia)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3 dxc3 5.Bc4 cxb2 6.Bxb2 Bb4+ 7.Nc3 Nf6 8.Qc2 d6 9.O-O-O O-O 10.e5 Ng4 11.h4 Ncxe5 12.Nd5 Bc5 13.Ng5 g6 14.Ne4 Bf5 15.f4 c6 16.fxe5 cxd5 17.Bxd5 Rc8 18.Kb1 Ne3 19.Qe2 Qb6 20.Ka1 Bxe4 21.Bxe4 Nxd1 22.Rxd1 dxe5 23.Bxe5 Rfe8 24.Bb2 Rcd8 25.Rxd8 Rxd8
 
Birchbeer vs NN, 1995
C44 King's Pawn Game, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1338759 (378) id=1338759
Scotch Game: Relfsson Gambit (Casual Blitz)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bb5 Bc5 5.O-O Nge7 6.Ng5 Bb6 7.Qh5 Ne5 8.Ne6 g6 9.Ng7+ Kf8 10.Qh6 Ng4 11.Ne6+ Ke8 12.Qf8+ Rf8 13.Ng7
 
Dokshytsky vs V Sherbakov, 1945
C44 King's Pawn Game, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1224715 (172) id=1224715
Scotch Game: Scotch Gambit. Dubois Reti Defense (Moscow (Russia))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Nxe4 6.Bxf7+ Kxf7 7.Qh5+ g6 8.Qd5+ Kg7 9.Nxc6 Nf6 10.Bh6+ Kxh6 11.Qd2+
 
NN vs Henry Edward Bird, 1850
C45 Scotch, 15 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1027878 (181) id=1027878
Scotch Game: Horwitz Attack "A Shot of Scotch" (ENG)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Qh4 5.Nb5 Bc5 6.Qf3 Nf6 7.Nxc7+ Kd8 8.Nxa8 Re8 9.Bd3 Nxe4 10.O-O Nxf2 11.Rxf2 Re1+ 12.Bf1 Nd4 13.Qxf7 Ne2+ 14.Kh1 Rxf1+ 15.Rxf1 Ng3#
 
H Kloos vs Adolf Anderssen, 1861
C50 Giuoco Piano, 19 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1336606 (122) id=1336606
Italian Game: Giuoco Pianissimo. Italian Four Knights Variation (Unknown)
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.Nc3 Bc5 4.Nf3 Nc6 5.d3 d6 6.h3 h6 7.a3 Bb6 8.O-O g5 9.Be3 g4 10.hxg4 Bxg4 11.Ne2 Bxf3 12.gxf3 Rg8+ 13.Kh1 Nxe4 14.Ng3 Qh4+ 15.Kg2 Rxg3+ 16.fxg3 Qxg3+ 17.Kh1 Qh3+ 18.Kg1 Bxe3+ 19.Rf2 Bxf2#
 
Player 1 vs Player 2, 1954
C57 Two Knight's Game, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (645) id=#
Italian Game: Two Knights Defense. Fried Liver (corr)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxf7 Kxf7 7.Qf3+ Ke6 8.Nc3 Ncb4 9.Qe4 c6 10.a3 Na6 11.d4 Nac7 12.Bf4 Kf7 13.Bxe5 Be6 14.0-0 Ke7 15.Bxc7 Qxc7 16.Rfe1 Qd6 17.Nxd5+ cxd5 18.Bxd5 Kd7 19.Bxe6+ Kc7 20.c4 Rd8 21.d5 Kb8 22.Rac1 Ka8 23.c5 Qc7 24.Qb4 a6 25.d6 Qc6 26.a4 g6 27.Bg4 Qd5 28.c6 Qf7 29.Re7 b5 30.Qa5 Qxe7 31.dxe7 Bxe7 32.Qxa6+ Kb8 33.Qb7#
 
Herman Steiner vs NN, 1945
C57 Two Knight's Game, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1224712 (309) id=1224712
Italian Game: Two Knights Defense. Fried Liver Attack "Herman Munster" (California -)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxf7 Kxf7 7.Qf3+ Ke6 8.Nc3 Nb4 9.a3 Nxc2+ 10.Kd1 Nxa1 11.Nxd5 Kd6 12.d4 exd4 13.Bf4+ Kc5 14.Ba2 a5 15.Bxc7 Qd7 16.Kd2 Nc2 17.Rc1 d3 18.Rxc2+ dxc2 19.Qc3+ Kb5 20.Qc4#
 
Robinnette vs Randell, 1980
C57 Two Knight's Game, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1225123 (646) id=1225123
Italian Game: Two Knights Defense. Fried Liver Attack (Dayton OH)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxf7 Kxf7 7.Qf3+ Ke6 8.Nc3 Nb4 9.Qe4 c6 10.d4 Qd6 11.f4 b5 12.Bb3 Be7 13.fxe5 Qd8 14.O-O Bb7 15.Qg4#
 
Milwaukee Chess Club vs Charles City Chess Club, 1876
C57 Two Knight's Game, 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1293666 (738) id=1293666
Italian Game: Two Knights Defense. Fried Liver Attack (Telegraph)
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxf7 Kxf7 7.Qf3+ Ke6 8.Nc3 Ncb4 9.Qe4 c6 10.a3 Na6 11.d4 Nac7 12.f4 Be7 13.O-O Kd7 14.dxe5 Ke8 15.Rd1 g6 16.Nxd5 Nxd5 17.Bxd5 cxd5 18.Rxd5 Qc7 19.e6 Qc6 20.Bd2 Bxe6 21.Qe5 Qxd5 22.Qxh8+ Kd7 23.Qc3 Rc8
 
Horst Brehmer vs Fernando Menz, 1999
C57 Two Knight's Game, 17 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1244984 (465) id=1244984
Italian Game: Two Knights Defense. Knight Attack Normal Variation (Hassloch op-B)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.Nxf7 Kxf7 6.exd5 b5 7.Bb3 Nd4 8.O-O Nxb3 9.axb3 Bd6 10.c4 Rf8 11.d4 e4 12.Bg5 Kg8 13.Nc3 Qe8 14.Nxb5 Bxh2+ 15.Kh1 Bg4 16.f3 Qh5 17.fxg4 Nxg4
 
Leonard William Barden vs Weaver Warren Adams, 1950
C57 Two Knight's Game, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1572074 (313) id=1572074
Italian Game: Two Knights Defense. Lolli Attack (Hastings 5051)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.d4 Bb4+ 7.c3 Be7 8.Nxf7 Kxf7 9.Qf3+ Ke6 10.Qe4 Bf8 11.O-O Nce7 12.f4 c6 13.fxe5 Kd7 14.Be2 Ke8 15.c4 Nc7 16.Nc3 Be6 17.Bg5 Qd7 18.Rad1 Rc8 19.Bxe7 Qxe7 20.d5 Qc5+ 21.Kh1 cxd5 22.cxd5 Bd7 23.e6 Bb5 24.Qf4 Kd8 25.Bxb5 Nxb5 26.Nxb5 Qxb5 27.d6
 
Robert James Fischer vs R Henry / Ron Thacker, 1964
C57 Two Knight's Game, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1255201 (739) id=1255201
Italian Game: Two Knights Defense. Traxler Counterattack Bishop sac line (5.Bxf7+) (Fischer Simul Exhibition Tour)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 Bc5 5.Bxf7+ Ke7 6.Bd5 Rf8 7.O-O h6 8.Nf3 d6 9.Bxc6 bxc6 10.d4 exd4 11.Nxd4 Kf7 12.Nc3 Kg8 13.Nxc6 Qe8 14.Nd5 Nxd5 15.exd5 Ba6 16.c4 Bxc4 17.Bxh6 Bxf1 18.Qg4 Bxf2+ 19.Kh1 Bxg2+ 20.Qxg2 Qf7 21.Rf1 Rae8 22.h3 Bg3 23.Rxf7 Re1+ 24.Qg1 Rxg1+ 25.Kxg1 Rxf7 26.Be3 a6 27.Kg2 Be1 28.b4 Kh7 29.a3 Rf5 30.Nb8 a5 31.bxa5 Bxa5
 
Soyka vs Bora Tot, 1948
C57 Two Knight's Game, 12 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1224737 (310) id=1224737
Italian Game: Two Knights Defense. Traxler Counterattack Knight sac line (Vienna (Austria))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 Bc5 5.Nxf7 Bxf2+ 6.Kxf2 Nxe4+ 7.Kg1 Qh4 8.Qf1 Rf8 9.d3 Nd6 10.Nxd6+ cxd6 11.Qe2 Nd4 12.Qd2 Qg4
 
S Morrison vs S Spencer, 1957
C57 Two Knight's Game, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1224787 (311) id=1224787
Italian Game: Two Knights Defense. Traxler Counterattack Knight sac line (New York)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 Bc5 5.Nxf7 Bxf2+ 6.Kxf2 Nxe4+ 7.Kg1 Qh4 8.g3 Nxg3 9.Nxh8 Nxh1 10.Qf1 d6 11.Qf7+ Kd8 12.Qf8+ Kd7 13.Be6+
 
Yakov Estrin vs Hans Berliner, 1965
C57 Two Knight's Game, 42 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1224863 (737) id=1224863
Italian Game: Two Knights Defense. Traxler Counterattack Knight sac line "Ich bin ein Berliner" (corr-5)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 b5 6.Bf1 Nd4 7.c3 Nxd5 8.Ne4 Qh4 9.Ng3 Bg4 10.f3 e4 11.cxd4 Bd6 12.Bxb5+ Kd8 13.O-O exf3 14.Rxf3 Rb8 15.Be2 Bxf3 16.Bxf3 Qxd4+ 17.Kh1 Bxg3 18.hxg3 Rb6 19.d3 Ne3 20.Bxe3 Qxe3 21.Bg4 h5 22.Bh3 g5 23.Nd2 g4 24.Nc4 Qxg3 25.Nxb6 gxh3 26.Qf3 hxg2+ 27.Qxg2 Qxg2+ 28.Kxg2 cxb6 29.Rf1 Ke7 30.Re1+ Kd6 31.Rf1 Rc8 32.Rxf7 Rc7 33.Rf2 Ke5 34.a4 Kd4 35.a5 Kxd3 36.Rf3+ Kc2 37.b4 b5 38.a6 Rc4 39.Rf7 Rxb4 40.Rb7 Rg4+ 41.Kf3 b4 42.Rxa7 b3
 
Adolf Anderssen vs Ernst Falkbeer, 1851
C58 Two Knight's Game, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1042928 (471) id=1042928
Italian Game: Two Knights Defense. Polerio Defense Bishop Check line "Beer Chaser" (Berlin)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5+ Bd7 7.Qe2 Bd6 8.Bxd7+ Qxd7 9.Nc3 O-O 10.d3 Bb4 11.O-O Bxc3 12.bxc3 Qxd5 13.c4 Qd6 14.f4 Rfe8 15.f5 Nc6 16.Be3 e4 17.Rf4 exd3 18.Qf2 dxc2 19.Re1 Nb4 20.c5 Qxc5 21.Bxc5 Rxe1+ 22.Qxe1 Nd3 23.Rf1 Nxe1 24.Rxe1 Rd8 25.Ba3 b5 26.Bc1 Rd1 27.Kf1 h6 28.Nf3 Nd5 29.Kf2 b4 30.g4 a5 31.g5 a4 32.Re8+ Kh7 33.Ne5 hxg5 34.Nxf7 g6 35.Nxg5+ Kh6 36.Ne6+ Kh5 37.Ng7+ Kg4 38.Re4+ Kh3 39.Bg5 Nf4 40.Re3+ Kg4 41.Rg3#
 
Efim Bogoljubov vs Max Euwe, 1941
C58 Two Knight's Game, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1031076 (472) id=1031076
Italian Game: Two Knights Defense. Polerio Defense Bogoljubow Variation (Karlsbad (Czech Republic))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Qf3 cxb5 9.Qxa8 Bc5 10.O-O O-O 11.b4 Bxb4 12.Nc3 Nh5 13.Nf3 Nf4 14.Rb1 Bxc3 15.dxc3 Nxg2 16.Rxb5 Nc4 17.Rc5 Nd6 18.Rd1 e4 19.Bg5 Qd7 20.Qd5 Ne3 21.Ne5 Qh3 22.Bxe3 Bg4 23.Qxd6
 
Jules Arnous De Riviere vs Paul Morphy, 1863
C58 Two Knight's Game, 20 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1224578 (470) id=1224578
Italian Game: Two Knights Defense. Polerio Defense Kieseritsky Variation "De Riviere's Ride" (Paris)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.d3 h6 7.Nf3 e4 8.Qe2 Nxc4 9.dxc4 Bc5 10.h3 O-O 11.Nh2 Nh7 12.Nd2 f5 13.Nb3 Bd6 14.O-O Bxh2+ 15.Kxh2 f4 16.Qxe4 Ng5 17.Qd4 Nf3+ 18.gxf3 Qh4 19.Rh1 Bxh3 20.Bd2 Rf6
 
Rudolf Spielmann vs Lodewijk Prins, 1933
C61 Ruy Lopez Bird's defense, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1320026 (147) id=1320026
Spanish Game: Bird Variation (Ebensee)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Bc4 b5 5.Bxf7+ Kxf7 6.Nxd4 Qh4 7.Qf3+ Nf6 8.Nxb5 c6 9.N5c3 d5 10.d3 Rb8 11.Qg3 Qh5 12.O-O Bd6 13.Nd2 Re8 14.Nf3 Kf8 15.d4 Nxe4 16.Nxe4 dxe4 17.Nxe5 c5 18.Nd7+ Ke7 19.Qxg7+ Kd8 20.Ne5 Be6 21.Nc6+ Kc8 22.Nxa7+ Kd8 23.Bg5+
 
Paul Keres vs Tolush, 1954
C61 Ruy Lopez Bird's defense, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1072512 (148) id=1072512
Spanish Game: Bird Variation (28.02.54)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Nxd4 exd4 5.O-O c6 6.Bc4 Nf6 7.Re1 d6 8.c3 Qb6 9.d3 Be7 10.cxd4 Qxd4 11.h3 O-O 12.Nc3 Qb6 13.a4 Be6 14.a5 Qc7 15.Bf4 Bxc4 16.dxc4 Nd7 17.Ne2 Rad8 18.Nd4 Ne5 19.b3 Rfe8 20.Qd2 Bf6 21.Rad1 g6 22.Bg3 Bg7 23.Bh4 Rb8 24.Nc2 Bf8 25.c5 dxc5 26.f4 Bh6 27.Rf1 c4 28.Ne3 Nd3 29.Ng4 Bxf4 30.Qc3 Be5 31.Qxc4 Nb2 32.Nh6+ Kh8 33.Qxf7
 
Boris Spassky vs Dibyendu Barua, 1987
C61 Ruy Lopez Bird's defense, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1129468 (149) id=1129468
Spanish Game: Bird Variation (?)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Nxd4 exd4 5.O-O Bc5 6.d3 c6 7.Ba4 Ne7 8.f4 d5 9.f5 dxe4 10.dxe4 O-O 11.Bb3 Bd6 12.Qh5 d3 13.cxd3 Be5 14.Rf3 Qd4+ 15.Be3 Qxb2 16.Rh3 h6 17.Bxh6 Bd4+ 18.Kh1 Qf2 19.Nc3 g6 20.fxg6 Bxh3 21.gxh3 Qf6 22.Be3
 
Borislav Ivkov vs Jovanovic, 1954
C61 Ruy Lopez Bird's defense, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1062663 (161) id=1062663
Spanish Game: Bird Variation (Belgrade)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Nxd4 exd4 5.d3 a6 6.Bc4 b5 7.Bb3 Bb7 8.O-O Nf6 9.e5 Ng8 10.Qg4 g6 11.Bg5 Be7 12.Qf4 f6 13.exf6 Bxf6 14.Bxg8
 
Victor Kahn vs Dr. Carl Hartlaub, 1916
C61 Ruy Lopez Bird's defense, 16 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1269056 (191) id=1269056
Spanish Game: Bird Variation (Hamburg, Germany)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Bc4 Qf6 5.Nxd4 exd4 6.O-O b6 7.c3 Bb7 8.e5 Qg6 9.f3 d3 10.Qb3 Nh6 11.Bd5 Bc5+ 12.Kh1 Nf5 13.g4 Qh6 14.gxf5 Qh3 15.Rd1 Qxf3+ 16.Bxf3 Bxf3#
 
NN vs NN, 2012
C62 Ruy Lopez Old Steinitz, 12 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (160) id=#
Ruy Lopez Old Steinitz (Quick)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bd7 6.Nxc6 bxc6 7.Nc3 Be7 8.Qf3 Bg5 9.e5 d5 10.e6 fxe6 11.Qh5+ g6 12.Qxg5
 
NN vs NN, 2012
C62 Ruy Lopez Old Steinitz, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (163) id=#
Ruy Lopez Old Steinitz (Quick)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bd7 6.Nxc6 bxc6 7.Nc3 Be7 8.Qf3 Bg5 9.e5 d5 10.e6 fxe6 11.Qh5+ g6 12.Qxg5
 
Miroslav Herink vs Nikolay Minev, 1959
C63 Ruy Lopez Schliemann Defense (Jänisch Gambit), 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1449332 (129) id=1449332
Spanish Game: Schliemann Defense (Marianske Lazne)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.d3 fxe4 5.dxe4 d6 6.Nc3 Be7 7.Bc4 Bg4 8.h3 Bxf3 9.Qxf3 Nf6 10.Be3 Qd7 11.a3 O-O-O 12.Bb5 a6 13.Ba4 Rhf8 14.O-O-O b5 15.Nxb5 axb5 16.Bxb5 Kb7 17.Qe2 Ra8 18.Rd3 Ra5 19.Rb3 Kc8 20.Qc4 Rxb5 21.Rxb5 Kd8 22.a4 Nh5 23.a5 Bf6 24.a6 Ke7 25.b4 Nf4 26.Rb7 Ne6 27.Bb6 Rc8 28.b5 Ncd4 29.Bxd4 exd4 30.a7 Ra8 31.b6 Qc8 32.Qc6 d3 33.cxd3 Bd4 34.Kd2 Kf6 35.Rxc7 Qa6 36.Rc1 Nxc7 37.bxc7 Qa2+ 38.Rc2 Qa5+ 39.Ke2 Qh5+ 40.g4 Qe5 41.c8=Q
 
Jan Timman vs Manfred Hermann, 1977
C63 Ruy Lopez Schliemann Defense (Jänisch Gambit), 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1142380 (126) id=1142380
Spanish Game: Schliemann Defense. Dyckhoff Variation (Bad Lauterberg 24/267)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 Nd4 5.Ba4 Nf6 6.O-O Bc5 7.Nxe5 O-O 8.Nd3 fxe4 9.Nxc5 d5 10.d3 Ng4 11.N5xe4 dxe4 12.Nxe4 Qh4 13.h3 Nf3+ 14.gxf3 Qxh3 15.Bb3+ Kh8 16.fxg4 Bxg4 17.Be6 Bxe6 18.Ng5 Qf5 19.Nxe6 Qxe6 20.f3 Rf6 21.Rf2 Re8 22.Qf1 Rg6+ 23.Kh1 Qf6 24.Bd2 Qxb2 25.Bf4 c5 26.Bh2 Rge6 27.c4 Qc3 28.Rc1 Qd4 29.Rg2 Qh4 30.Rg4 Qh6 31.Re4 Qd2 32.Rce1 Rxe4 33.Rxe4 Rf8 34.Qe2 Qc1+ 35.Kg2 h6 36.Be5 Kh7 37.Bb2
 
Wolfgang Unzicker vs Erwin Nievergelt, 1959
C63 Ruy Lopez Schliemann Defense (Jänisch Gambit), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1157125 (127) id=1157125
Spanish Game: Schliemann Defense. Dyckhoff Variation (Zuerich)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 Nf6 5.exf5 Bc5 6.O-O O-O 7.Nxe5 Nd4 8.Nf3 c6 9.Nxd4 Bxd4 10.Ba4 d5 11.Ne2 Bb6 12.d4 Bxf5 13.Bf4 Nh5 14.Be5 Qh4 15.Ng3 Bg4 16.Qd2 Rae8 17.Rae1 Rxe5 18.Rxe5 Nf4 19.f3 Bd7 20.c3 Bc7 21.Rfe1 Bxe5 22.Rxe5 Rf6 23.Bc2 Rh6 24.Nf1 Qf6 25.Qe1 g5 26.Ng3 g4 27.Nf5 Rh3 28.fxg4 Bxf5 29.Rxf5
 
Heinrich Wolf vs Frank James Marshall, 1902
C63 Ruy Lopez Schliemann Defense (Jänisch Gambit), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1055823 (128) id=1055823
Spanish Game: Schliemann Defense. Dyckhoff Variation (Hanover)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 Nf6 5.Qe2 d6 6.d4 fxe4 7.Nxe4 Bd7 8.O-O Qe7 9.Bg5 h6 10.Bxf6 gxf6 11.d5 Nb8 12.Nh4 Rg8 13.f4 a6 14.fxe5 Bxb5 15.Nxf6+ Kd8 16.c4 Rg5 17.cxb5 Qxe5 18.Qd3 Be7 19.Rae1 Qxf6 20.Rxf6 Bxf6 21.Re6 Nd7 22.Qh7 Bg7 23.Qg8+ Nf8 24.Qf7 Nxe6 25.dxe6
 
Aleksandar Matanovic vs Dragoljub Janosevic, 1953
C63 Ruy Lopez Schliemann Defense (Jänisch Gambit), 16 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1557823 (164) id=1557823
Spanish Game: Schliemann Defense. Dyckhoff Variation (Yugoslav Ch)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 Nf6 5.exf5 Bc5 6.O-O O-O 7.Re1 d6 8.Na4 e4 9.Nxc5 dxc5 10.Bxc6 bxc6 11.Nh4 g5 12.fxg6 Ng4 13.gxh7+ Kg7 14.g3 Qd4 15.Qe2 Rxf2 16.Qxe4 Rf1+
 
Vlastimil Hort vs Ralf Wittmann, 1978
C63 Ruy Lopez Schliemann Defense (Jänisch Gambit), 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1160482 (125) id=1160482
Spanish Game: Schliemann Defense. Schönemann Attack (corr 1.EU tt)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.d4 fxe4 5.Nxe5 Nxe5 6.dxe5 c6 7.Nc3 cxb5 8.Nxe4 d5 9.exd6 Nf6 10.Qd4 Nxe4 11.Qxe4+ Kf7 12.Bf4 Qe8 13.Be5 Bxd6 14.Qf3+ Ke6 15.O-O-O Bxe5 16.Rhe1 Rf8 17.Rxe5+ Kxe5 18.Re1+ Kd6 19.Qg3+ Kc6 20.Qc3+ Kb6 21.Rxe8 Rxe8 22.b4 Ka6 23.a4 Bd7 24.Qc7 b6 25.Qxd7 bxa4 26.Qxa4+ Kb7 27.Qd7+ Ka6 28.Qxg7 Kb5 29.Qxh7 Kxb4 30.Qh4+
 
Alexey Shirov vs Alexander Khalifman, 2012
C63 Ruy Lopez Schliemann Defense (Jänisch Gambit), 64 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1653804 (123) id=1653804
Spanish Game: Schliemann Defense. Tartakower Variation (21st Keres Memorial (Final))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 fxe4 5.Nxe4 Nf6 6.Nxf6+ Qxf6 7.Qe2 Be7 8.Bxc6 bxc6 9.d4 Qg6 10.O-O d6 11.Qc4 d5 12.Qc3 exd4 13.Nxd4 c5 14.Nb5 O-O 15.Nxc7 Rb8 16.Nxd5 Bd6 17.Qd3 Bf5 18.Qg3 Bxc2 19.Qxg6 Bxg6 20.b3 Rbd8 21.Be3 Bxh2+ 22.Kxh2 Rxd5 23.Rac1 Rc8 24.Rc3 Rd3 25.Rfc1 Rxc3 26.Rxc3 a5 27.Bxc5 Bf7 28.g4 h5 29.gxh5 Bxh5 30.a3 Be8 31.b4 axb4 32.axb4 Bb5 33.Kg3 Rd8 34.Be3 Rd7 35.Kf4 Kf7 36.Rc5 Rb7 37.Rf5+ Ke6 38.Re5+ Kf7 39.Bc5 Bc6 40.Rf5+ Ke6 41.Rg5 Kf7 42.Ke3 g6 43.Rg1 Rb8 44.Kd4 Bb5 45.Ra1 Ke6 46.Re1+ Kf6 47.Be7+ Kf7 48.Bd6 Rc8 49.Ra1 Rc2 50.Ke3 Rc3+ 51.Ke4 Ke6 52.Bc5 Rc4+ 53.Ke3 Kd5 54.Rd1+ Ke5 55.Rd8 Rc3+ 56.Kd2 Rb3 57.Bd4+ Ke4 58.Bc3 Ra3 59.Kc2 Ba4+ 60.Kd2 Ra2+ 61.Ke1 Rc2 62.Rd4+ Kf5 63.Bd2 Rb2 64.f3 g5
 
NN vs NN, 2012
C64 Ruy Lopez (Classical), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (173) id=#
Ruy Lopez (Classical) (Quick)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.O-O d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 Bd7 7.Be3 Qf6 8.Nxc6 Bxe3 9.fxe3 Qxb2 10.Qd4 Qxb5 11.Qxg7 Qxc6 12.Qxf7+ Kd8 13.Qg7 Qxe4 14.Qxh8
 
J A Gutierrez vs Luis Marcos Bronstein, 1978
C64 Ruy Lopez (Classical), 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1242862 (121) id=1242862
Spanish Game: Classical Variation. Cordel Gambit (Buenos Aires Olympiad)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 f5 5.Bxc6 dxc6 6.Nxe5 Bd6 7.d4 fxe4 8.Qh5+ g6 9.Nxg6 Nf6 10.Qh4 Rg8 11.Ne5 Bxe5 12.dxe5 Qd3 13.h3 Be6 14.Nd2 O-O-O 15.Qh6 Nd5 16.Qxe6+ Kb8 17.Qf5 Ne3 18.fxe3 Qxe3+ 19.Kd1 Rxg2 20.Kc2 Rdxd2+ 21.Bxd2 Qxd2+ 22.Kb3 Qxb2+ 23.Kc4 Qb5+
 
Emanuel Lasker vs Wilhelm Steinitz, 1896
C64 Ruy Lopez (Classical), 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1132717 (155) id=1132717
Spanish Game: Classical. Central Variation (Ch World (match))
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 Nge7 5.O-O Ng6 6.d4 exd4 7.cxd4 Bb6 8.Nc3 O-O 9.a4 a6 10.Bc4 h6 11.h3 d6 12.Be3 Nce7 13.Re1 c6 14.Qb3 Bc7 15.Nd2 Rb8 16.Rac1 b5 17.axb5 axb5 18.Bd3 Kh8 19.Ne2 f5 20.exf5 Bxf5 21.Bxf5 Rxf5 22.Ng3 Rf8 23.Qe6 Qc8 24.Qxc8 Rfxc8 25.Nb3 Kg8 26.Ne4 Kf7 27.g3 Ke8 28.Re2 Kd7 29.Rce1 Bb6 30.Bf4 Bc7 31.h4 h5 32.Bg5 Bd8 33.g4 hxg4 34.h5 Nf8 35.Nec5+ dxc5 36.Nxc5+ Kd6 37.Bf4+ Kd5 38.Re5+ Kc4 39.Rc1+ Kxd4 40.Re4+ Kd5 41.Rd1+
 
F Bohatirchuk vs Federico Norcia, 1954
C64 Ruy Lopez (Classical), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1261460 (159) id=1261460
Spanish Game: Classical. Central Variation (Amsterdam)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 Qe7 6.O-O O-O 7.d4 Bd6 8.Re1 Ne8 9.Nbd2 Nd8 10.Nf1 f6 11.Bc4+ Nf7 12.Ng3 g6 13.Bh6 Ng7 14.Nh4 exd4 15.Qg4 Bxg3 16.Nxg6
 
Wilhelm Steinitz vs Mikhail Chigorin, 1892
C65 Ruy Lopez (Berlin Defense), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1036342 (180) id=1036342
Spanish Game: General "Good Wil Hunting" (Havana WCH)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 d6 5.c3 g6 6.Nbd2 Bg7 7.Nf1 O-O 8.Ba4 Nd7 9.Ne3 Nc5 10.Bc2 Ne6 11.h4 Ne7 12.h5 d5 13.hxg6 fxg6 14.exd5 Nxd5 15.Nxd5 Qxd5 16.Bb3 Qc6 17.Qe2 Bd7 18.Be3 Kh8 19.O-O-O Rae8 20.Qf1 a5 21.d4 exd4 22.Nxd4 Bxd4 23.Rxd4 Nxd4 24.Rxh7+ Kxh7 25.Qh1+ Kg7 26.Bh6+ Kf6 27.Qh4+ Ke5 28.Qxd4+
 
NN vs NN, 2012
C66 Ruy Lopez (Berlin Defense, Tarrasch-Trap), 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (158) id=#
Ruy Lopez: Berlin Defense (Quick)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O d6 5.d4 Bd7 6.Nc3 exd4 7.Nxd4 Nxd4 8.Qxd4 Bxb5 9.Nxb5 Qd7 10.e5 c5 11.Qa4 Nd5 12.Rd1 a6 13.Nxd6+ Bxd6 14.Qxd7+ Kxd7 15.Rxd5
 
Judit Polgar vs Garry Kasparov, 2002
C67 Ruy Lopez (Berliner Defense), 42 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1254283 (716) id=1254283
Spanish Game: Berlin Defense. l'Hermet Variation Berlin Wall Defense "Ladies First" (Russia vs The Rest of the World)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Nxe4 5.d4 Nd6 6.Bxc6 dxc6 7.dxe5 Nf5 8.Qxd8+ Kxd8 9.Nc3 h6 10.Rd1+ Ke8 11.h3 Be7 12.Ne2 Nh4 13.Nxh4 Bxh4 14.Be3 Bf5 15.Nd4 Bh7 16.g4 Be7 17.Kg2 h5 18.Nf5 Bf8 19.Kf3 Bg6 20.Rd2 hxg4+ 21.hxg4 Rh3+ 22.Kg2 Rh7 23.Kg3 f6 24.Bf4 Bxf5 25.gxf5 fxe5 26.Re1 Bd6 27.Bxe5 Kd7 28.c4 c5 29.Bxd6 cxd6 30.Re6 Rah8 31.Rexd6+ Kc8 32.R2d5 Rh3+ 33.Kg2 Rh2+ 34.Kf3 R2h3+ 35.Ke4 b6 36.Rc6+ Kb8 37.Rd7 Rh2 38.Ke3 Rf8 39.Rcc7 Rxf5 40.Rb7+ Kc8 41.Rdc7+ Kd8 42.Rxg7 Kc8
 
Harry Nelson Pillsbury vs Emanuel Lasker, 1895
C67 Ruy Lopez (Berliner Defense), 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=+ (699) id=+
Spanish Game: Berlin Defense. Pillsbury Variation (St. Petersburg 1895-96)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Nxe4 5.d4 Be7 6.Qe2 Nd6 7.Bxc6 bxc6 8.dxe5 Nb7 9.b3 O-O 10.Bb2 d5 11.exd6 cxd6 12.Nbd2 Bf6 13.Bxf6 Qxf6 14.Rfe1 Nc5 15.Ne4 Nxe4 16.Qxe4 Bd7 17.c4 Rfe8 18.Qd4 Rxe1+ 19.Rxe1 Qxd4 20.Nxd4 Kf8 21.Kf1 a5 22.a4 Re8 23.Rxe8+ Kxe8 24.Ke2 Kd8 25.Kd2 Kc7 26.Kc3 Kb6 27.f4 h5 28.h3 Kc5 29.f5 g6 30.f6 d5 31.cxd5 Kxd5 32.Nf3 Ke6 33.Nd2 Kxf6 34.Nc4 h4 35.Nxa5 Ke5 36.Nc4+ Kf4 37.Nb6 Bf5 38.Kd4 Be4 39.a5 c5+ 40.Kxc5 Bxg2 41.a6 g5 42.Nd5+ Ke5 43.Ne3 Bf3 44.b4 Ke6 45.b5 Be2 46.Nd5
 
Emanuel Lasker vs Jose Raul Capablanca, 1914
C68 Ruy Lopez (Exchange), 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1258181 (151) id=1258181
Spanish Game: Exchange. Alekhine Variatio "Rage Against the Machine" (St Petersburg f)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.d4 exd4 6.Qxd4 Qxd4 7.Nxd4 Bd6 8.Nc3 Ne7 9.O-O O-O 10.f4 Re8 11.Nb3 f6 12.f5 b6 13.Bf4 Bb7 14.Bxd6 cxd6 15.Nd4 Rad8 16.Ne6 Rd7 17.Rad1 Nc8 18.Rf2 b5 19.Rfd2 Rde7 20.b4 Kf7 21.a3 Ba8 22.Kf2 Ra7 23.g4 h6 24.Rd3 a5 25.h4 axb4 26.axb4 Rae7 27.Kf3 Rg8 28.Kf4 g6 29.Rg3 g5+ 30.Kf3 Nb6 31.hxg5 hxg5 32.Rh3 Rd7 33.Kg3 Ke8 34.Rdh1 Bb7 35.e5 dxe5 36.Ne4 Nd5 37.N6c5 Bc8 38.Nxd7 Bxd7 39.Rh7 Rf8 40.Ra1 Kd8 41.Ra8+ Bc8 42.Nc5
 
Eduardas Rozentalis vs Helen Milligan, 2012
C68 Ruy Lopez (Exchange), 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1653929 (152) id=1653929
Spanish Game: Exchange. King's Bishop Variation (Queenstown Chess Classic)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O Bd6 6.c3 c5 7.Na3 Ne7 8.Nc4 Ng6 9.d4 Qe7 10.dxe5 Nxe5 11.Nfxe5 Bxe5 12.Qh5 Bd6 13.e5 Qe6 14.exd6 Qxc4 15.Re1+ Kf8 16.dxc7 Be6 17.Be3 b6 18.Rad1 Ke7 19.Qg5+
 
Gusev vs Konstantin Klaman, 1973
C68 Ruy Lopez (Exchange), 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336103 (150) id=1336103
Spanish Game: Exchange. Lutikov Variation (Sevastopol)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 bxc6 5.Nxe5 Qg5 6.Nf3 Qxg2 7.Rg1 Qh3 8.Nc3 d6 9.Rg3 Qd7 10.Qe2 Bb7 11.d4 O-O-O 12.Be3 g6 13.O-O-O Bg7 14.Rg5 f5 15.exf5 Bh6 16.Rg3 Qxf5 17.Ng5 Rf8 18.Rf3 Qd7 19.Rxf8+ Bxf8 20.d5 c5 21.Ne6 Ne7 22.Qc4 Nf5 23.Ne4 Bg7 24.a4 Re8 25.Rd3 Nd4 26.Bxd4 Bxd4 27.Rxd4 cxd4 28.Nf6
 
T Garner vs L Rowland, 1979
C69 Ruy Lopez (Exchange - Gligoric Variation, 1.d4), 9 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1251029 (153) id=1251029
Spanish Game: Exchange Variation. Alapin Gambit (Arkansas)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O Bg4 6.h3 h5 7.hxg4 hxg4 8.Ne1 Qh4 9.f3 g3
 
Henrique Mecking vs Antonio Rocha, 1969
C69 Ruy Lopez (Exchange - Gligoric Variation, 1.d4), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1096157 (154) id=1096157
Spanish Game: Exchange. Gligoric Variation "To Kill a Mecking Bird" (Mar)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O f6 6.d4 Bg4 7.c3 Bd6 8.Be3 Qe7 9.Nbd2 Nh6 10.h3 Bd7 11.Qb3 b6 12.dxe5 fxe5 13.Nc4 Nf7 14.Rfd1 Bc5 15.Bxc5 Qxc5 16.Rxd7 Kxd7 17.Nxb6+ Qxb6 18.Qxf7+ Kc8 19.Nxe5 Qxb2 20.Qd7+ Kb8 21.Qd1 Qxc3 22.Rb1+ Ka7 23.Qd4+ Qxd4 24.Nxc6#
 
Bill Wall vs J Chance, 1969
C70 Ruy Lopez, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250885 (187) id=1250885
Spanish Game: Morphy Defense. Caro Variation (Tacoma WA)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Nd4 6.Nxd4 exd4 7.Bxf7+ Kxf7 8.Qh5+ g6 9.Qd5+
 
Anatoli Karpov vs Viktor Korchnoi, 1974
C70 Ruy Lopez, 51 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1067830 (132) id=1067830
Spanish Game: Morphy Defense. Schliemann Defense Deferred (Moscow cf ;CAND)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 f5 5.d4 exd4 6.e5 Bc5 7.O-O Nge7 8.Bb3 d5 9.exd6 Qxd6 10.Re1 h6 11.Nbd2 b5 12.a4 Bb7 13.axb5 axb5 14.Rxa8+ Bxa8 15.Re6 Qd7 16.Qe2 d3 17.cxd3 Kd8 18.Nf1 Re8 19.Ng3 Nd4 20.Nxd4 Bxd4 21.Be3 Bxe3 22.Qxe3 Bd5 23.Bxd5 Nxd5 24.Rxe8+ Qxe8 25.Qd4 Qd7 26.h4 Kc8 27.Kh2 f4 28.Ne2 Qf7 29.Qe4 c6 30.Nd4 Qf6 31.Nxb5 Qxh4+ 32.Kg1 Qe7 33.Nd4 Qf6 34.Qf5+ Qxf5 35.Nxf5 Nb4 36.d4 Nd3 37.Nxg7 Nxb2 38.Nf5 Kd7 39.Nxh6 Ke6 40.Kf1 Kd5 41.Nf5 Ke4 42.Ne7 Kxd4 43.Nxc6+ Ke4 44.Ke2 Nc4 45.f3+ Kd5 46.Nb4+ Ke5 47.Nc2 Kf5 48.Kd3 Ne5+ 49.Kd4 Ng6 50.Kd5 Nh4 51.Ne1 Ng6
 
Feuer vs O'Kelly, 1934
C73 Ruy Lopez (Modern Steinitz), 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1104131 (189) id=1104131
Spanish Game: Morphy Defense. Modern Steinitz Defense "It's a Trap!" (Belgium Ch)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.Bxc6+ bxc6 6.d4 f6 7.Nc3 Rb8 8.Qd3 Ne7 9.Be3 Rxb2 10.dxe5 fxe5 11.Nxe5 dxe5 12.Qxd8+ Kxd8 13.O-O-O+
 
Eduard Gufeld vs Mikhail Tal, 1959
C77 Ruy Lopez, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1139464 (196) id=1139464
Spanish Game: Morphy Defense. Bayreuth Variation (Tbilisi URS ch)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Bxc6 dxc6 6.d3 Nd7 7.Nbd2 Be7 8.Nc4 Bf6 9.Qe2 c5 10.Bd2 O-O 11.g4 b5 12.Ne3 g6 13.h4 Nb8 14.O-O-O Nc6 15.Rdg1 Be6 16.Kb1 Nb4 17.Bxb4 cxb4 18.g5 Bg7 19.Ng4 f5 20.gxf6 Bxg4 21.Rxg4 Qxf6 22.Rh3 a5 23.h5 Ra6 24.hxg6 hxg6 25.Rg2 b3 26.axb3 a4 27.Nh4 axb3 28.Rxg6 Rfa8 29.cxb3 Qf7 30.Rxg7+ Kxg7 31.Nf5+ Kg8 32.Qg4+ Rg6 33.Ne7+ Kg7 34.Nxg6 Qxb3 35.Nxe5 Kf6 36.Qg6+ Kxe5 37.d4+
 
Jose Raul Capablanca vs Leonard B Meyer, 1908
C77 Ruy Lopez, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250653 (184) id=1250653
Spanish Game: Morphy Defense. Mackenzie Variation (New)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d4 Nxe4 6.d5 Ne7 7.Nxe5 b5 8.Bb3 Bb7 9.d6 Nxd6 10.Qxd6
 
John Donaldson vs Uriel Zak, 1983
C77 Ruy Lopez, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (638) id=#
Spanish Game: Morphy Defense. Mackenzie Variation (Lugano)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d4 exd4 6.0-0 b5 7.Bb3 Be7 8.e5 Ne4 9.Bd5 Nc5 10.Nxd4 Bb7 11.Nf5 0-0 12.Re1 Ne6 13.Nc3 f6 14.Qg4 g6 15.Bh6 Rf7 16.Rad1 Qc8 17.exf6 Bxf6 18.Ne4 Be5 19.Nh4 Ncd8 20.Nxg6 hxg6 21.Qxg6+
 
Eric Schiller vs Mike Arne, 1995
C77 Ruy Lopez, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1335688 (176) id=1335688
Spanish Game: Morphy Defense. Wormald Attack "You and what Arne?" (Training Tournament)
21.gxf3 c5 leaves the White king vulnerable to attack. Kxf7 19.Qf5+ Kg8 20.Ng5 Nxd1 21.Qxh7+ Kf8 22.Qh8+ Ke7 23.Qxg7+ Kd8 24.Nf7+ Kd7 25.e6+ Kxe6 26.Ng5+ Kd5 27.Qd7+ Kc4 28.Nd2+ Kd3 29.Qf5+ Kxd4 30.Ngf3+ Ke3 31.Kf1
 
Finnegan vs Richard P Allen, 1948
C78 Ruy Lopez, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1672361 (198) id=1672361
Spanish Game: Morphy Defense "Finnegan's Break" (Seattle, WA)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 Nxe4 7.Re1 d5 8.d3 Nc5 9.Nxe5 Nxe5 10.Rxe5+ Be6 11.Bxd5 Rb8 12.Bc6+ Nd7 13.Rxe6+ fxe6 14.Qh5+ g6 15.Qe5 Rg8 16.Bg5 Be7 17.Qxe6 Rf8 18.Bh6 Rf6 19.Qg8+ Bf8 20.Nc3 Qc8 21.Bxf8 Rxf8 22.Re1+ Kd8 23.Qxf8+ Nxf8 24.Re8#
 
Dietrich Duhm vs Andreas Duhm, 1900
C80 Ruy Lopez (Open), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1314064 (183) id=1314064
Spanish Game: Open. Open Variation "Duhm and Duhmer" (Unknown)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Nxe4 6.Re1 Nc5 7.Nxe5 Ne6 8.d4 b5 9.Bb3 Ncxd4 10.Qxd4 Nxd4 11.Bxf7+ Ke7 12.Bg5+ Kd6 13.Bxd8 Nxc2 14.Rd1+ Kxe5 15.Rd5+ Kf4 16.Bg5+ Kg4 17.h3#
 
Milan Vidmar vs Augustin Neumann, 1903
C80 Ruy Lopez (Open), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1146267 (182) id=1146267
Spanish Game: Open. Richter Variation (Vienna)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Nxe4 6.d4 b5 7.d5 Ne7 8.Re1 Nf6 9.Nxe5 bxa4 10.d6 cxd6 11.Nc4 Qc7 12.Nxd6+ Kd8 13.Bf4 Qc6 14.Qd2 a5 15.Nxf7+ Ke8 16.Nxh8 g6 17.Nc3 Bg7 18.Bd6 Nfg8 19.Rxe7+ Nxe7 20.Re1 Bf6 21.Qf4 Bb7 22.Rxe7+ Kd8 23.Nf7+ Kc8 24.Re8+ Bd8 25.Rxd8#
 
Fred Reinfeld vs James Ephraim Narraway, 1929
C83 Ruy Lopez (Open), 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1661594 (130) id=1661594
Spanish Game: Open Variations. Classical Defense (Correspondence)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Nxe4 6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6 9.c3 Be7 10.Be3 O-O 11.Nbd2 Bg4 12.Nxe4 dxe4 13.Qd5 exf3 14.Qxc6 fxg2 15.Qxg2 Qd7 16.Rfe1 c5 17.Bh6 gxh6 18.e6 Qc8 19.exf7+ Kh8 20.Rxe7 Bh3 21.Qd5 Qg4+ 22.Kh1 Qg5 23.Rg1 Bg4 24.Rxg4
 
Paul Keres vs Wolfgang Unzicker, 1959
C83 Ruy Lopez (Open), 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1072821 (131) id=1072821
Spanish Game: Open Variations. Classical Defense (Zurich)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Nxe4 6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6 9.c3 Be7 10.Be3 O-O 11.Nbd2 Nxd2 12.Qxd2 Qd7 13.Bg5 Rad8 14.Rfe1 Na5 15.Bc2 Nc4 16.Qd3 g6 17.Qd4 Rfe8 18.Qh4 Bxg5 19.Nxg5 h5 20.b3 Nb6 21.Rad1 Qe7 22.h3 Kg7 23.f4 Nd7 24.f5 gxf5 25.Rd3 Kh6 26.Rg3 Rg8 27.Qf4 Rxg5 28.h4 Rg8 29.Ree3 Nf8 30.Rxg5 Rxg5 31.Rg3 Nh7 32.hxg5 Nxg5 33.Bxf5 Bxf5 34.Qxf5 h4 35.Rg4
 
NN vs Siegbert Tarrasch, 1915
C83 Ruy Lopez (Open), 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1416827 (192) id=1416827
Spanish Game: Open. Breslau Variation "Wear and Tarrasch" (Munich)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Nxe4 6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6 9.c3 Be7 10.Re1 O-O 11.Nd4 Nxe5 12.f3 Bd6 13.fxe4 Bg4 14.Qc2 Qh4 15.Rf1 c5 16.Bxd5 cxd4 17.Bxa8 Rxa8 18.cxd4 Rc8 19.Nc3 Nc6 20.e5 Nxd4 21.Qe4 Rxc3 22.Rf4 Ne2+ 23.Qxe2 Bc5+ 24.Kh1 Rh3 25.gxh3 Bxe2 26.Rxh4 Bf3#
 
Henry Edward Bird vs Wilhelm Steinitz, 1866
C84 Ruy Lopez (Closed), 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1027947 (156) id=1027947
Spanish Game: Closed Variations. Center Attack Basque Gambit (London m)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d4 exd4 5.e5 Ne4 6.O-O a6 7.Ba4 Be7 8.c3 dxc3 9.bxc3 O-O 10.Qd5 Nc5 11.Bc2 b6 12.Be3 Bb7 13.Bxc5 Bxc5 14.e6 dxe6 15.Bxh7+ Kxh7 16.Qh5+ Kg8 17.Ng5 Re8 18.Qxf7+ Kh8 19.Qh5+ Kg8 20.Qh7+ Kf8 21.Qh8+ Ke7 22.Qxg7+
 
Nils Johansson-Tegelman vs Ramon Rey Ardid, 1933
C98 Ruy Lopez (Closed, Chigorin), 47 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271658 (177) id=1271658
Spanish Game: Closed Variations. Chigorin Defense "Going Postal" (Match Spain x Sweden for Correspondence)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 Na5 9.Bc2 c5 10.d4 Qc7 11.h3 O-O 12.Nbd2 Nc6 13.d5 Nd8 14.a4 b4 15.Nc4 Nb7 16.a5 Rb8 17.Bg5 Bd7 18.Bd3 Bb5 19.Bxf6 Bxf6 20.Nfd2 Bd8 21.Nb3 bxc3 22.bxc3 Qe7 23.Ne3 Qd7 24.Qc2 Bc7 25.Nc4 Qd8 26.Qa2 g6 27.g4 Qh4 28.Re3 f5 29.exf5 gxf5 30.Nbd2 f4 31.Rf3 Kh8 32.Kg2 h5 33.Rh1 Rf6 34.Ne4 Rh6 35.g5 Rg6 36.Kh2 Bd8 37.Rg1 Bxg5 38.Nxe5 dxe5 39.c4 Bd7 40.Qb2 Rg7 41.Qb6 Bg4 42.Nxg5 Qxg5 43.hxg4 Rf8 44.Qxa6 hxg4 45.Rh3 Kg8 46.Qe6 Rff7 47.Rxg4
 
Player 1 vs Player 2, 1979
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (271) id=#
(?)
1.d4 d5 2.Nc3 Nf6 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 Nc6 8.h3 Qb4 9.0-0-0 e6 10.Nb5 Nd5? 11.Rxd5
 
Player 1 vs Player 2, ????
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (272) id=#
(?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7. Qf2 Qb4 8.O-O-O Nc6 9.Nb5 Qa5 10.Qe1 Qxe1 11.Nxc7#
 
Brueske,Thomas vs Leisebein, Peter, 2004
D00 Blackmar Diemer Gambit, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (778) id=#
(remote)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Bxe4 6.Nxe4 Nxe4 7.Bd3 e6 8. Nf3 Bb4+ 9.c3 Nxc3 10.bxc3 Bxc3+ 11.Bd2 Bxa1 12.Qxa1 Nc6 13.O-O O-O 14.Qb1 f5 15.Bc3 b6 16.Qb3 Qd6 17.Re1 Nd8 18.Bc4 Kh8 19.Bxe6 Nxe6 20.Rxe6 Qd8 21.d5 Rc8 22.Bb2 b5 23.Qe3 Qxd5 24.Qh6 Qd7 25.Ng5 Qd1+ 26.Kf2 Qd2+ 27.Kg3
 
Emil Josef Diemer vs Heinz, 1954
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271802 (211) id=1271802
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation "Heinz, Catch Up!" (Baden-Baden)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bg5 Bg7 7.Qd2 O-O 8.Bc4 b6 9.O-O-O Bb7 10.h4 Nc6 11.h5 Na5 12.Bd3 Nxh5 13.Bh6 Bxf3 14.gxf3 Nc6 15.Rxh5 gxh5 16.Rg1 Qxd4 17.Rxg7+ Qxg7 18.Bxg7 Kxg7 19.Qg5+ Kh8 20.Qh6
 
Emil Josef Diemer vs Schonfuss, 1954
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271798 (223) id=1271798
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation (Baden Liebenzell)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bf4 c6 7.Qd2 Bg7 8.O-O-O O-O 9.h4 Bg4 10.Be2 Nd5 11.Ne5 Bxe2 12.Nxe2 Nxf4 13.Qxf4 f6 14.Ng4 Qd6 15.Qe3 Nd7 16.h5 f5 17.Nh6+ Kh8 18.hxg6 Qxg6 19.Nf4 Qf6 20.Ne6 Rfe8 21.Ng5 Rf8 22.Nxh7
 
Efim Bogoljubov vs Emil Josef Diemer, 1952
D00 Blackmar Diemer Gambit, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282259 (230) id=1282259
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation (Baden-Baden)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bg5 Bg7 7.Qd2 O-O 8.Bc4 Nc6 9.O-O-O a6 10.d5 Na5 11.Be2 b5 12.a3 Bg4 13.Ne5 Bxe2 14.Qxe2 Qd6 15.Rhe1 b4 16.axb4 Qxb4 17.Nd3 Qb6 18.Qxe7 Rab8 19.Na4 Qb5 20.Nc3 Qb6 21.Na4 Qd4 22.Ndc5 Nxd5 23.Rxd4 Nxe7 24.Rd7 Nf5 25.Nxa6 Rbe8 26.Rxe8 Rxe8 27.Nxc7 Re1+ 28.Rd1 Rxd1+ 29.Kxd1 Nc4 30.Nd5 Nxb2+ 31.Nxb2 Bxb2 32.Ke2 Be5 33.h3 h6 34.Ne7+ Kf8 35.Nxf5 hxg5 36.Ne3 Ke7 37.Kd3 f5
 
Emil Josef Diemer vs Manfred Kloss, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271809 (270) id=1271809
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation (match)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bc4 Bg7 7.O-O O-O 8.Bg5 c5 9.d5 Nbd7 10.d6 e6 11.Qe1 h6 12.Qh4 hxg5 13.Nxg5 Re8 14.Nce4 Ne5 15.Rxf6 Bxf6 16.Qh7+ Kf8 17.Rf1 Bg7 18.Nxf7 Nxf7 19.Qxg6 Qd7 20.Ng5 Kg8 21.Rxf7 Qxf7 22.Qxf7+
 
Emil Josef Diemer vs Schonfuss, 1954
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271801 (283) id=1271801
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation (Baden Liebenzell)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bf4 Bg7 7.Qd2 O-O 8.O-O-O Nbd7 9.h4 b6 10.h5 Nxh5 11.Rxh5 gxh5 12.Bh6 Bxh6 13.Qxh6 Nf6 14.Bd3 Bg4 15.Ng5 Bxd1 16.Bxh7+ Kh8 17.Bf5+ Kg8 18.Nce4 Re8 19.Ne6 Nxe4 20.Qg7#
 
Emil Joseph Diemer vs Elfert, 1953
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271796 (684) id=1271796
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation (Rastatt)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bc4 Bg4 7.Bxf7+ Kxf7 8.Ne5+ Kg7 9.Nxg4 Nxg4 10.Qxg4 Rg8 11.Bf4 Kh8 12.O-O-O Bg7 13.Ne4 Bf6 14.Ng5 Qd5 15.Rhe1 Nc6 16.c3 Rad8 17.Re3 Qxa2 18.Rh3 Rg7 19.Ne6 h5 20.Nxd8 Nxd8 21.Qd7 e5 22.Qe8+ Rg8 23.Rxh5+ gxh5 24.Qxh5+ Kg7 25.Bh6+ Kh8 26.Bf8#
 
Emil Josef Diemer vs Robert Sutterer, 1952
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1564690 (250) id=1564690
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation. Nimzowitsch Attack (Rastatt 1952)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bc4 Bg7 7.Ne5 O-O 8.Bg5 Nbd7 9.O-O Nb6 10.Bb3 c6 11.Qd2 Nbd5 12.Rae1 Nc7 13.Ne4 Ne6 14.c3 Nxe4 15.Rxe4 Nxg5 16.Qxg5 Bf6 17.Qh6 Qd6 18.Rh4! Bxh4 19.Nxf7
 
Emil Josef Diemer vs Roller, 1952
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271750 (269) id=1271750
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation. Nimzowitsch Attack (match)
1.d4 Nf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Nc3 exf3 5.Nxf3 g6 6.Bc4 Bg7 7.Ne5 O-O 8.Bg5 Nbd7 9.O-O c5 10.Nxd7 Qxd7 11.d5 Ng4 12.Qe1 Qd6 13.Qh4 f6 14.Bf4 e5 15.Ne4 Qd8 16.d6+ Kh8 17.Bg5 fxg5 18.Nxg5 Nh6 19.Rf7 Qxd6 20.Qxh6
 
Emil Joseph Diemer vs Elbert, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 36 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (596) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Bogoljubow Variation. Nimzowitsch Attack (match)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e5 5.dxe5 Qxd1+ 6.Kxd1 Nfd7 7.Nd5 Kd8 8.Bg5+ f6 9.exf6 gxf6 10.Nxf6 Be7 11.Nxe4 Nc6 12.Nh3 Nde5 13.Nf4 Bf5 14.Bxe7+ Kxe7 15.Bd3 Rad8 16.Re1 Kf7 17.Ng5+ Kf6 18.h4 Bxd3 19.cxd3 Nxd3 20.Re6+ Kf5 21.Nxd3 Rxd3+ 22.Ke2 Rhd8 23.g4+ Kf4 24.Rf6+ Kg3 25.Ne4+ Kg2 26.g5 Ne5 27.Rc1 Nxf3 28.Rc2 R8d4 29.Rf4 c5 30.Rg4+ Kh2 31.Rg3 c4 32.Rg4 b5 33.h5 Nxg5 34.Kf1+ Rd2 35.Rxd2+ Rxd2 36.Nxd2
 
Alexopoulos Georgios (GRE) vs Fouriki Artemis (GRE), 1978
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (753) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Brombach Counter Gambit (Kaulich) (Match (training))
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c5 5.d5 exf3 6.Nxf3 e6 7.Bb5+ Bd7 8.dxe6 fxe6 9.Qe2 Nc6 10.Bf4 Be7 11.O-O-O Qa5 12.Rxd7 Kxd7 13.Rd1+ Ke8 14.Qxe6 Qb6 15.Ne5 Rf8 16.Nd5 Qd8 17.Nxc6 bxc6 18.Bxc6+ Nd7 19.Nc7+ Qxc7 20.Rxd7 Qxf4+ 21.Rd2#
 
David Gedult vs Zweigberg, 1971
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243260 (633) id=1243260
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Brombacher Countergambit (Paris 135&47)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c5 5.Bf4 cxd4 6.Nb5 Nd5 7.Bxb8 Ne3 8.Nc7+ Qxc7 9.Bxc7 Nxd1 10.Rxd1
 
Sebastian Gramlich vs Daniel Fridman, 2005
D00 Blackmar Diemer Gambit, 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1376996 (709) id=1376996
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Brombacher Countergambit (3rd German Internet-championship)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c5 5.Bf4 cxd4 6.Nb5 Na6 7.Qxd4 Qxd4 8.Nxd4 Bd7 9.O-O-O Nb4 10.Nb5 Rc8 11.Nxa7 Rxc2+ 12.Kb1 Rc5 13.Be3 Rd5 14.Rc1 Ra5 15.Bb6 Rxa2 16.Nb5 Nfd5 17.Bc4 Nxb6 18.Bxa2 Bxb5 19.fxe4 Bd3+ 20.Ka1 Bxe4 21.Nf3 e6 22.Nd4 Be7 23.Rc7 Bd6 24.Rc3 O-O 25.Re1 Bg6 26.Bb1 N4d5 27.Rcc1 Ra8+ 28.Ba2 Nb4
 
Emil Josef Diemer vs Frank Wachtler, 1980
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282286 (218) id=1282286
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Elbert Countergambit
1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 e5 5.dxe5 Qxd1+ 6.Kxd1 Nfd7 7.Nd5 Kd8 8.Bg5+ f6 9.exf6 gxf6 10.Nxf6 Be7 11.Nxe4 Rg8 12.h4 Ne5 13.Ke1 Bf5 14.Rd1+ Ke8 15.Rd5 Bd6 16.Nf6+ Kf7 17.Nxg8 Kxg8 18.f4
 
Lev Zilbermints vs Jay R Bonin, 1993
D00 Blackmar Diemer Gambit, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1031571 (623) id=1031571
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Lamb Defense (Marshall CC 5 min b)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Nc6 5.Bb5 Bd7 6.fxe4 e5 7.d5 Nd4 8.Bxd7+ Qxd7 9.Nf3 Nxf3+ 10.Qxf3 Bc5 11.Bg5 Qg4 12.Bxf6 Qxf3 13.gxf3 gxf6 14.O-O-O Rg8 15.Na4 Be3+ 16.Kb1 O-O-O 17.Rde1 Bd4 18.c3 Bf2 19.Re2 Rg1+ 20.Rxg1 Bxg1 21.Rg2 Be3 22.c4 b6 23.Nc3 f5 24.Rg7 fxe4 25.fxe4 f5 26.Rxh7 fxe4 27.Nxe4 Rg8 28.h4 Rg1+ 29.Kc2 a5 30.h5 Rg2+ 31.Kd3 Bc1 32.d6 cxd6 33.Nxd6+ Kd8 34.Nf7+ Ke7 35.Nxe5 Kd6 36.Nf7+ Ke6 37.
 
Sebastian Gramlich vs Sergei Movsesian, 2005
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1377025 (710) id=1377025
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Langeheinecke Defense (3rd German Internet-championship)
1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 e3 5.Bd3 g6 6.Bxe3 Bg7 7.Qd2 c6 8.Nge2 O-O 9.O-O-O b5 10.Bh6 b4 11.Ne4 a5 12.h4 Nbd7 13.h5 Ba6 14.hxg6 fxg6 15.Bxg7 Kxg7 16.Qh6+ Kf7 17.Ng5+ Ke8 18.Ne6 Qb6 19.Bxa6 Rxa6 20.Nxf8 Nxf8 21.Nf4 a4 22.Rhe1 Qc7 23.Qxf8+
 
Emil Josef Diemer vs K.Zirnis, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (903) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Langeheinecke Defense (Wettkampf Lindau Überlingen)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e3 5.Bxe3 e6 6.Bd3 Be7 7.f4 Nd5 8.Nxd5 Bh4+ 9.g3 Qxd5 10.Nf3 Be7 11.c4 Qh5 12.h3 f6 13.g4 Qf7 14.Qc2 g6 15.h4 Nc6 16.a3 Bd7 17.b4 e5 18.d5 Nd4 19.Bxd4 exd4 20.h5 O-O-O 21.O-O-O Bxg4 22.hxg6 hxg6 23.Bxg6 Qg7 24.Bf5+ Kb8 25.Rhg1 Bxf5 26.Qxf5 Qh6 27.Nxd4 Qh2 28.c5 Qa2 29.Nc2 Rh2 30.Rge1 Rxc2+ 31.Qxc2 Qa1+ 32.Kd2 Qd4+ 33.Qd3 Qb2+ 34.Ke3 f5 35.Kf3
 
Dahlen Th vs Mikhail Botvinnik, 1962
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1032609 (615) id=1032609
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. O'Kelly Defense (Stockholm)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c6 5.Bc4 e5 6.dxe5 Qxd1+ 7.Kxd1 exf3 8.Nxf3 Ng4 9.Ke2 Nd7 10.Bf4 Nb6 11.Bb3 Be6 12.Bxe6 fxe6 13.Ng5 Nd5 14.Nxd5 exd5 15.Rhf1 h6 16.Ne6 Kd7 17.Nxf8+ Rhxf8 18.h3 Nxe5 19.Bxe5 Rfe8 20.Rf7+ Ke6 21.Rxg7 Kxe5 22.Kd3 Rg8 23.Re7+ Kd6
 
Emil Josef Diemer vs Dr. D. Eck, 1957
D00 Blackmar Diemer Gambit, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (703) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. O'Kelly Defense (Frankfurt, Germany)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 c6 5.Nxe4 Nxe4 6.fxe4 e5 7.Nf3 exd4 8.Bc4 Bb4+ 9.c3 dxc3 10.Bxf7+ Ke7? 11.Qb3 cxb2+ 12.Qxb4+ Kxf7 13.Ne5+ Ke6 14.Qc4+ Kxe5 15.Bxb2+
 
A Bessler vs C Broutin, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340030 (251) id=1340030
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Weinsbach Declination (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e6 5.fxe4 Bb4 6.Bd3 Nxe4 7.Nge2 Bxc3+ 8.bxc3 Nd6 9.O-O Nd7 10.Ng3 c5 11.Qg4 g6 12.Qf4 Qe7 13.dxc5 Nxc5 14.Ba3 b6 15.Ne4 Ndxe4 16.Bxe4 Bb7 17.Bxb7 Qxb7 18.Bxc5 bxc5 19.Rab1 Qe7 20.Qa4+ Qd7 21.Qxd7+ Kxd7 22.Rb7+
 
Emil Josef Diemer vs Wohlmannstetter, 1953
D00 Blackmar Diemer Gambit, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (621) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Weinsbach Defense ()
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e6 5.fxe4 Bb4 6.Bd3 c5 7.a3 cxd4 8.axb4 dxc3 9.bxc3 Nc6 10.Nf3 Ng4 11.Bf4 h6 12.h3 Nf6 13.O-O O-O 14.Qd2 e5 15.Nxe5 Nxe5 16.Bxe5 Nxe4 17.Qe3 Ng5 18.h4 Nh7 19.Qg3 g5 20.Rad1 Qb6+ 21.Bd4 Qe6 22.hxg5 Nxg5 23.Rf6 Qg4 24.Rxh6 Qxd1+ 25.Kh2 f6 26.Bc4+ Be6 27.Qxg5+ Kf7 28.Qxf6+ Ke8 29.Bb5+ Bd7 30.Qe6+ Kd8 31.Qxd7#
 
Emil Josef Diemer vs Wohlmannstetter, 1953
D00 Blackmar Diemer Gambit, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (622) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Declined. Weinsbach Defense (Pfrang Gambit)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e6 5.fxe4 Bb4 6.Bd3 Bxc3+ 7.bxc3 Nxe4 8.Be3 Nxc3 9.Qd2 Nd5 10.Nf3 Nxe3 11.Qxe3 Nd7 12.0-0 Nf6 13.Ne5 a6 14.c3 c6 15.Qg5 0-0 16.Qh4 h6 17.Rf3 Nd7 18.Qxd8 Rxd8 19.Nxf7 Rf8 20.Raf1 Rxf7 21.Rxf7 Nf6 22.Bg6 Rb8 23.Re7 Ra8 24.g4 Rb8 25.h4 b5 26.g5 Rb7 27.gxf6 gxf6 28.Rxb7 Bxb7 29.Rxf6 Kg7
 
Emil Josef Diemer vs Helmut Locher, 1950
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340007 (246) id=1340007
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 e6 6.Bg5 Be7 7.Bd3 Nbd7 8.Qe2 O-O 9.O-O Re8 10.Qf2 Nf8 11.Qh4 Ng6 12.Bxg6 fxg6 13.Ne5 Nd5 14.Ne4 Nf6 15.c3 Nxe4 16.Bxe7 Qxe7 17.Qxe4 c6 18.Rf7 Qd8 19.Raf1 Qd5 20.Nxg6
 
Aleksandrs Liepnieks vs Ordiway, 1961
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1628034 (252) id=1628034
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (Lincoln,NE)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 e6 6.Bd3 c5 7.Be3 Nc6 8.dxc5 Qa5 9.Qd2 Bxc5 10.Bxc5 Qxc5 11.O-O-O Nd5 12.Ne4 Qe3 13.Nd6+ Ke7 14.Nf5+ exf5 15.Rhe1 f4 16.Bc4 Be6 17.Rxe3 Nxe3 18.Qd6+ Ke8 19.Bxe6
 
Pierre Theon vs Cyril Marzolo, 1999
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1411158 (253) id=1411158
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (France)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 e6 6.Bd3 c5 7.Bg5 cxd4 8.Bxf6 Qxf6 9.Ne4 Qd8 10.O-O Be7 11.Ne5 O-O 12.Rxf7 Rxf7 13.Nxf7 Kxf7 14.Qh5+ Kg8 15.Nd6 Qxd6 16.Qxh7+ Kf8 17.Qh8+ Kf7 18.Qh5+ Kf8 19.Bg6 Bg5 20.Qxg5 Nd7 21.Qd8+
 
Emil Josef Diemer vs Maddalena, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (256) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (Isny)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e6 5.fxe4 Bb4 6.Bd3 Nc6 7.Nf3 O-O 8.e5 Nd5 9.Bxh7+ Kxh7 10.Ng5+ Kg6 11.O-O Nxc3 12.Qd3+
 
Emil Josef Diemer vs Weinspach, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (257) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (Germany)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 e6 5.fxe4 Bb4 6.Bd3 O-O 7.Nf3 c5 8.e5 Nd5 9.Bxh7+ Kh8 10.Ng5 Nxc3 11.Qh5
 
Emil Josef Diemer vs Meir Rauch, 1953
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271797 (262) id=1271797
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (Rastatt)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 e6 6.Bg5 Be7 7.Bd3 Nbd7 8.Qe2 O-O 9.O-O c6 10.Qf2 Qc7 11.Qh4 h6 12.Bxh6 gxh6 13.Qxh6 Re8 14.Ng5 Bf8 15.Bh7+ Kh8 16.Nxf7#
 
Peter Leisebein vs Peter Woelfelschneider, 2001
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1661760 (263) id=1661760
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 e6 6.Bg5 Be7 7.Bd3 Nbd7 8.Qe2 O-O 9.O-O-O Nd5 10.Bxe7 Nxc3 11.Bxh7+ Kh8 12.bxc3 Qxe7 13.Bd3 Qa3+ 14.Kd2 Kg8 15.Qe4 g6 16.Ng5 Qe7 17.Qh4 f6 18.Nxe6 Qxe6 19.Bxg6 Qe7 20.Rde1
 
Simon Marder vs Andreas Aerni, 2011
D00 Blackmar Diemer Gambit, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1605713 (264) id=1605713
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (Tradewise Gibraltar)
1.e4 d5 2.d4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 e6 6.Bg5 Be7 7.Bd3 c5 8.dxc5 O-O 9.O-O Bxc5+ 10.Kh1 Nbd7 11.Qe1 Re8 12.Qh4 Be7 13.Rad1 Qa5 14.a3 Nf8 15.b4 Qxa3 16.Nb5 Qxb4 17.Bxf6 gxf6 18.Qh5 Qc5 19.Qh6 a6 20.Nbd4 Ng6 21.Nb3 Qc7 22.Ng5 fxg5 23.Rxf7 Kxf7 24.Qxh7+ Kf6 25.Qxg6+ Ke5 26.Qe4+ Kf6 27.Rf1+ Qf4 28.Rxf4+ gxf4 29.Qg6+
 
Emil Josef Diemer vs Fleischmann, 1954
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271805 (276) id=1271805
Blackmar-Diemer Gambit: Euwe Defense (Wangen)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 e6 6.Bg5 c5 7.Bxf6 gxf6 8.d5 e5 9.Bc4 Nd7 10.d6 Nb6 11.Bxf7+ Kxf7 12.Nxe5+ fxe5 13.O-O+ Kg8 14.Ne4 Bg7 15.Qh5 Be6 16.Rf3 Nd5 17.Rg3 Nf4 18.Rxg7+ Kxg7 19.Qxe5+ Kg8 20.Qxf4 Qf8 21.Nf6+ Kg7 22.Qg5+ Kf7 23.Rf1
 
Erdos vs Lichtner, 1922
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1242916 (210) id=1242916
Blackmar-Diemer Gambit: Gedult Gambit "Erdos Number 1" (Vienna)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.f3 exf3 4.Nxf3 Nf6 5.Bc4 e6 6.Bg5 Be7 7.Nbd2 Nc6 8.c3 O-O 9.O-O Ng4 10.Ne4 Bxg5 11.Nfxg5 Ne3 12.Qh5 h6 13.Rxf7 Rxf7 14.Qxf7+ Kh8 15.Nf6 Ne7 16.Qg6 Qg8 17.Qh7+ Qxh7 18.Nf7#
 
Armand Edward Blackmar vs A Lapeyre, 1882
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1321153 (216) id=1321153
Blackmar-Diemer Gambit: Gedult Gambit "Armand Hammer" (France)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.f3 exf3 4.Nxf3 e5 5.d5 e4 6.Ne5 Bd6 7.Bb5+ c6 8.dxc6 Qa5+ 9.Nc3 Ke7 10.Qd5 Be6 11.Qxe6+ fxe6 12.cxb7 Bxe5 13.bxa8=Q Bxc3+ 14.bxc3 Qxc3+ 15.Ke2 Qxc2+ 16.Bd2 Nd7 17.Rhc1 Qb2 18.Bxd7 Kxd7 19.Qc8+ Ke7 20.Rc7+ Kf6 21.Qf8+ Ke5 22.Rc5+ Kd4 23.Qd6#
 
Hugo Faehndrich vs Carl Schlechter, 1903
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1121050 (217) id=1121050
Blackmar-Diemer Gambit: Gedult Gambit (Vienna)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.f3 e5 4.dxe5 Qxd1+ 5.Kxd1 Nc6 6.f4 Bg4+ 7.Be2 O-O-O+ 8.Ke1 Nh6 9.Be3 Nb4 10.Na3 Nd5 11.Bc1 Bb4+ 12.Kf2 e3+ 13.Kg3 Be1#
 
Armand Edward Blackmar vs Farrar, 1881
D00 Blackmar Diemer Gambit, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1321152 (275) id=1321152
Blackmar-Diemer Gambit: Gedult Gambit (France)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.f3 exf3 4.Nxf3 e6 5.Bd3 Nf6 6.c3 Be7 7.O-O Nc6 8.Nbd2 h6 9.Ne4 O-O 10.Nfg5 hxg5 11.Nxg5 Bd7 12.Rxf6 Bxf6 13.Qh5 Re8 14.Bh7+ Kh8 15.Nxf7#
 
David Gedult vs Deverriere, 1973
D00 Blackmar Diemer Gambit, 12 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243273 (290) id=1243273
Blackmar-Diemer Gambit: General (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 c5 4.Bf4 Qxd4 5.Nd5 e5 6.Nc7+ Ke7 7.Bg5+ Nf6 8.c3 Qd8 9.Nd5+ Ke8 10.Nxf6+ gxf6 11.Qxd8+ Kxd8 12.Bxf6+
 
Emil Joseph Diemer vs Heinz Gerhart Gunderam, 1973
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282295 (862) id=1282295
Blackmar-Diemer Gambit: Gunderam-Tartakower Variation (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bf5 6.Ne5 c6 7.g4 Be4?! 8.Nxe4 Nxe4 9.Qf3 Nd6 10.Bc4?! f6 11.Be6 fxe5 12.O-O exd4 13.Bf4
 
Peter Leisebein vs Burk, 1986
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243546 (863) id=1243546
Blackmar-Diemer Gambit: Gunderam-Tartakower Variation (cr DDR)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bf5 6.Ne5 h5 7.Qf3 Qc8 8.Bc4 e6 9.Bg5 Ng4 10.Qxf5!! exf5 11.Bxf7#
 
Emil Joseph Diemer vs Wolfgang Ludwig, 1973
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282297 (864) id=1282297
Blackmar-Diemer Gambit: Gunderam-Tartakower Variation (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bf5 6.Ne5 e6 7.g4 Bg6 8.Qf3 c6 9.g5 Nh5 10.Be3 Nd7 11.O-O-O Nxe5 12.dxe5 Qc7 13.Bg2 Qxe5 14.Qxc6+ bxc6 15.Bxc6+ Ke7 16.Rd7+ Ke8 17.Rd5+ Ke7 18.Bc5+ Qd6 19.Rxd6 f5 20.Rd7+ Ke8 21.Rxa7+ Kd8 22.Bb6+ Kc8 23.Rxa8#
 
Brendan Searson vs Dimitry Serdtsev, 2000
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340232 (701) id=1340232
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Rasmussen Attack (WCCF email)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Nge2 exd4 5.Qxd4 Qxd4 6.Nxd4 f5 7.Nd5 Bd6 8.Nb5 Kd7 9.Bg5 Be5 10.O-O-O Kc6 11.Nb4+ Kb6 12.Nxc7
 
Elisabeth Oesterle vs Emil Josef Diemer, 1952
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282258 (206) id=1282258
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Simple Variation (Biesenberg)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Nxe4 Qxd4 5.Bd3 f5 6.Ng5 Bb4+ 7.c3 Bxc3+ 8.bxc3 Qxc3+ 9.Ke2 Qxa1 10.Qb3 Nh6 11.Bb2
 
Joseph A Wetherell vs Timothy E Sawyer, 1997
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1722987 (607) id=1722987
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Simple Variation (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Nxe4 Qxd4 5.Bd3 f5 6.Nf3 Qb6 7.Neg5 h6 8.Nf7 Kxf7 9.Nxe5+ Kf6 10.Bf4 Qb4+ 11.Bd2 Qxb2 12.O-O Qxe5 13.Re1 Qd4 14.c3 Qd6 15.Bc2 Nc6 16.Qe2 Be7 17.Rad1 Qe6 18.c4 Qxe2 19.Rxe2 Kf7 20.Bf4 Be6 21.Bb3 Bc5 22.Be3 Bxe3 23.Rxe3 Nf6
 
Emil Josef Diemer vs Reinert, 1956
D00 Blackmar Diemer Gambit, 12 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (608) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Simple Variation (match)
1.d4 d5 2.e4 c5 3.exd5 cxd4 4.Qxd4 e6 5.Bb5+ Bd7 6.dxe6 Bxb5 7.exf7+ Ke7 8.fxg8=N+ Ke8 9.Qe5+ Kf7 10.Qxb5 Kxg8 11.Qc4+ Qd5 12.Qxd5#
 
Emil Josef Diemer vs Dr. Poehlmann, 1947
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (609) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Simple Variation (match)
1.d4 d5 2.e4 c5 3.exd5 Qxd5 4.Nc3 Qxd4 5.Qxd4 cxd4 6.Nb5 Na6 7.Nxd4 b6 8.Bb5+ Kd8 9.Nc6+ Kc7 10.Bf4+ Kb7 11.Nd8#
 
Odd Lie vs Per Lindblom, 1965
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1459163 (702) id=1459163
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Simple Variation (Norway ch)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Nxe4 Qxd4 5.Bd3 Nc6 6.Nf3 Qd5 7.Qe2 Bg4 8.Bc4 Qd7 9.Be3 O-O-O 10.h3 Bh5 11.O-O Bd6 12.Rad1 Nge7 13.Bc5 Nd4 14.Bxd4 exd4 15.g4 Bg6 16.Nxd4 Kb8 17.Nxd6 cxd6 18.f4 h5 19.Bb5 Nc6 20.Qc4 Rc8 21.Nxc6+ bxc6 22.Ba6 Rcd8 23.Rxd6
 
Emil Joseph Diemer vs Markwardt, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282246 (899) id=1282246
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Simple Variation (Seesen)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Nxe4 exd4 5.Bc4 Nc6 6.Nf3 Bb4+ 7.c3 dxc3 8.Bxf7+ Kxf7 9.Qb3+ Kg6 10.O-O h6 11.Re1 cxb2 12.Bxb2 Be7 13.h4 Bxh4 14.Rad1
 
NN vs Emil Joseph Diemer, 1973
D00 Blackmar Diemer Gambit, 8 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1282222 (294) id=1282222
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Sneiders Attack (Umkirch)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Qh5 Nc6 5.dxe5 Nd4 6.Qd1 Bg4 7.Qxg4 Nxc2+ 8.Ke2 Qd3#
 
Walter Schneider vs Edgar Daikeler, 1985
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336889 (295) id=1336889
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Sneiders Attack (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Qh5 Nf6 5.Qxe5+ Qe7 6.Bg5 Nc6 7.Bb5 Qxe5 8.dxe5 Nd7 9.Nd5 Bb4+ 10.c3 Bc5 11.Nxc7+
 
Paul Svedenborg vs Alexander Prameshuber, 1964
D00 Blackmar Diemer Gambit, 41 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1440292 (892) id=1440292
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Sneiders Attack (Tel Aviv ol (Men) fin-B)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Qh5 Nc6 5.dxe5 Nd4 6.Qd1 Bg4 7.Nge2 Nc6 8.Bf4 Bb4 9.h3 Bxe2 10.Bxe2 Nge7 11.e6 Bxc3+ 12.bxc3 fxe6 13.Qxd8+ Rxd8 14.Bxc7 Rc8 15.Bd6 Nd5 16.c4 Nc3 17.Bg4 Kd7 18.Ba3 h5 19.Bb2 Na4 20.O-O-O+ Ke7 21.Ba3+ Kf6 22.Be2 g6 23.Rd7 b6 24.Rhd1 Rhe8 25.h4 a5 26.Rb7 Rb8 27.Rxb8 Rxb8 28.c3 Rc8 29.Kc2 Ne5 30.Rd4 Kf5 31.f3 exf3 32.gxf3 b5 33.Kb3 Nb6 34.cxb5 a4+ 35.Kc2 Nd5 36.Bb2 a3 37.Ba1 Nf4 38.Kd2 Rc5 39.b6 Nxe2 40.Kxe2
 
Kunath vs Schneider, 1872
D00 Blackmar Diemer Gambit, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1337176 (893) id=1337176
Blackmar-Diemer Gambit: Lemberger Countergambit. Sneiders Attack (Casual)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 e5 4.Qh5 exd4 5.Bc4 Qe7 6.Bg5 Nf6 7.Bxf6 gxf6 8.Nd5 Qd6 9.O-O-O f5 10.Nh3 c6 11.Ndf4 Bh6 12.Qxf7+ Kd8 13.Kb1 Bxf4 14.Nxf4 c5 15.Ne6+ Bxe6 16.Bxe6 Rf8 17.Qxb7 Qxe6 18.Qxa8 Qb6 19.Rhe1 Kc7 20.Qd5 Nd7 21.c3 d3 22.f3 Rf6 23.fxe4 fxe4 24.Qxe4 Rf2 25.Rd2 Rxd2 26.Qf4+ Qd6 27.Qxd2 Ne5 28.b3 c4 29.Re4 Qc5 30.Qe3
 
David Gedult vs J Tunski, 1970
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1379723 (201) id=1379723
Blackmar-Diemer Gambit: Netherlands Variation (BDG theme corr7275)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 f5 4.Bg5 Nd7 5.f3 Ngf6 6.fxe4 fxe4 7.Bc4 h6 8.Nxe4 hxg5 9.Nxg5 e6 10.Bxe6 Qe7 11.N1f3 Nb6 12.O-O Bxe6 13.Nxe6 Kf7 14.Nfg5+ Kg8 15.Qd3 c6 16.Rf3 Nbd5 17.Raf1 Rc8 18.c4 Nb4 19.Qb3 Na6 20.c5 Rh4 21.Nf4+ Kh8 22.Ng6#
 
Emil Josef Diemer vs Eddie G Kayser, 1953
D00 Blackmar Diemer Gambit, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282257 (267) id=1282257
Blackmar-Diemer Gambit: Netherlands Variation (Beverwijk)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 f5 4.f3 Nf6 5.fxe4 fxe4 6.Bg5 Bf5 7.Qd2 e6 8.Bc4 a6 9.a4 Bb4 10.Nge2 Nbd7 11.O-O Nb6 12.Bb3 c6 13.Ng3 Qd7 14.Bxf6 gxf6 15.a5 Bxc3 16.bxc3 Nd5 17.Bxd5 cxd5 18.Qh6 Rf8 19.Nxf5 exf5 20.Qh5+ Rf7 21.Rxf5 O-O-O 22.Qh3 Rg7 23.Qh5 Rdg8 24.g3 Qc7 25.Rxd5 Rxg3+ 26.Kh1 Kb8 27.hxg3 Qxg3 28.Qh2
 
Boris Gelfand vs Predrag Nikolic, 1994
D00 Blackmar Diemer Gambit, 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1048301 (895) id=1048301
Blackmar-Diemer Gambit: Netherlands Variation (Munich (Germany))
1.d4 f5 2.Nc3 d5 3.e4 dxe4 4.Bf4 Nf6 5.f3 exf3 6.Nxf3 e6 7.Bc4 Bd6 8.Qd2 O-O 9.O-O-O c6 10.Bg5 Na6 11.Qe1 Nc7 12.g4 b5 13.Bb3 b4 14.Ne2 Ncd5 15.gxf5 exf5 16.Ne5 Be6 17.Rg1 Qe8 18.Bh6 Ng4 19.Bxg7 Kxg7 20.h3 Kh8 21.hxg4 fxg4 22.Rh1 Bxe5 23.dxe5 Qg6 24.Nd4 a5 25.Qd2 Bg8 26.Rh6 Qg7 27.Nxc6 g3 28.Rhh1 Rf2 29.Qd4 Nf4 30.Kb1 Rf8 31.Bxg8 Rxg8 32.Nd8 Rf8 33.Qc5 Re2 34.Rd7 g2 35.Rc1 Rxe5 36.Nf7+ Kg8 37.Nxe5 Qf6 38.Ng4 Qe6 39.Qg5+ Ng6 40.Rdd1 Kg7 41.Qh6+ Kg8 42.Ne3
 
Emil Josef Diemer vs Rodeck, 1934
D00 Blackmar Diemer Gambit, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (291) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Rodeck (Karlsruhe) Variant (VM Karlsruhe)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 g6 4.Nxe4 Bg7 5.c3 a6 6.Bc4 b5 7.Bb3 Bb7 8.Qe2 e6 9.Bg5 f6 10.Bh4 Bd5 11.Nc5 Bxg2 12.Nxe6 Qe7 13.Nxg7+ Kd8 14.Ne6+ Kc8 15.O-O-O Bc6 16.d5 Bd7 17.Bg3 c5 18.d6 Qe8 19.Bd5 Ra7 20.Qe3 Nc6 21.Qxc5 Kb7 22.Bxc6+ Bxc6 23.d7 Bxd7 24.Nf8 Bc6 25.Nf3 Nh6 26.Rhe1 Qxf8 27.Re7+ Qxe7 28.Qxe7+ Ka8 29.Qxf6 Rc8 30.Rd8 Bb7 31.Qd6 Nf5 32.Qb8+ Rxb8 33.Rxb8#
 
Danner vs Ciesielski, ????
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (200) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 g6 8.0-0 Bg7 9.Bg5 0-0 10.Rad1 Bg4 11.Qf4 Qd6 12.Bxf6 Bxe2 13.Bxg7 Bxb5 14.Qh6 Bxf1 15.Ne4 Qd5 16.Bf6 exf6 17.Nxf6+
 
Emil Josef Diemer vs Toth, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271763 (202) id=1271763
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau City CZE)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qb4 7.O-O-O Bg4 8.Nb5 Na6 9.Qxb7 Rb8 10.Qxb8+ Nxb8 11.Nxc7#
 
Ryder vs NN, 1899
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250642 (203) id=1250642
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Leipzig (Germany))
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 Qb4 8.O-O-O Ng4 9.Nd5 Qa5 10.Bb5+ c6 11.Bb6 Bd7 12.Qf5
 
Elisabeth Oesterle vs Emil Josef Diemer, 1951
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271788 (204) id=1271788
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (unknown)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O Bg4 8.Qxb7 Qxe3+ 9.Rd2 Qb6 10.Qxa8 g6 11.Bb5+ Bd7 12.Bxd7+ Nfxd7 13.Nd5 Qa5 14.b4 Qa3+ 15.Kd1 Bg7 16.Qxb8+ Nxb8 17.Nxc7+ Kf8 18.Rd8#
 
Emil Josef Diemer vs Portz, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271758 (205) id=1271758
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O c6 8.h3 Be6 9.Bd3 Nbd7 10.Nge2 O-O-O 11.Bf4 Qh5 12.Qxc6+ bxc6 13.Ba6#
 
Emil Josef Diemer vs Schickner, 1950
D00 Blackmar Diemer Gambit, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271775 (207) id=1271775
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qb4 7.O-O-O c6 8.Rd4 Qa5 9.Be2 e5 10.Ra4 Qc7 11.Nh3 Be7 12.Rf1 h6 13.g4 Be6 14.g5 hxg5 15.Nxg5 Nbd7 16.Nxe6 fxe6 17.Qg2 O-O-O 18.Rxa7 Nb8 19.Na4 Nfd7 20.Ra8 Qd6 21.Rd1 Qb4 22.Bb6 Nxb6 23.Qxc6+ bxc6 24.Ba6+ Kc7 25.Ra7#
 
Berthold Bartsch vs Jennen, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1250772 (208) id=1250772
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Germany -)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qb4 7.O-O-O Bg4 8.Nb5 e5 9.Nxc7+ Ke7 10.Qxb7 Qxb7 11.Bc5#
 
Emil Josef Diemer vs Schuppler, 1937
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271752 (209) id=1271752
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Villingen KTp D)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 e5 8.h3 Qf5 9.Qh4 Qxc2 10.Bb5+ Bd7 11.Nge2 a6 12.Bc4 b5 13.Bb3 Qd3 14.Bg5 Be7 15.O-O O-O 16.Rf3 Qg6 17.Raf1 Bc6 18.Rg3 Bc5+ 19.Kh1 Nh5 20.Rg4 Bd7 21.Be7 Bxe7 22.Qxe7 Qd6 23.Rxf7 Qxe7 24.Rfxg7+ Kh8 25.Rg8+ Rxg8 26.Rxg8#
 
Emil Josef Diemer vs Portz, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271757 (212) id=1271757
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 Ne4 8.Nxe4 Qxe4 9.O-O-O a6 10.Nf3 f6 11.Bd3 Qa4 12.a3 Nc6 13.Qd2 Be6 14.Rhe1 O-O-O 15.Bf2 Bf7 16.Bf5+ e6 17.Rxe6 Bxe6 18.Bxe6+ Kb8 19.Qxd8+ Nxd8 20.Rxd8#
 
Emil Josef Diemer vs Hermann Halosar, 1934
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243072 (213) id=1243072
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qb4 7.O-O-O Bg4 8.Nb5 Na6 9.Qxb7 Rc8 10.Qxa6
 
Emil Josef Diemer vs Barnstedt, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271770 (214) id=1271770
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Offenburg)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 a6 8.Ba4 b5 9.Bb3 e5 10.O-O exd4 11.Nd5 Be7 12.Nxe7 Nxe7 13.Bh6 Bg4 14.Bxf7+ Kf8 15.Qxf6
 
Emil Josef Diemer vs Zujus, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271754 (215) id=1271754
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (GER)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 a6 8.Ba4 e6 9.Bg5 Be7 10.O-O-O O-O 11.h4 Nd5 12.Nxd5 exd5 13.Qxd5 Bxg5+ 14.hxg5 b5 15.g6 h6 16.gxf7+ Kh8 17.Bb3 Nb4 18.Qe5 Kh7 19.c3 Nc6 20.Bc2+ g6 21.Rxh6+
 
Dietrich Duhm vs Grau, 1954
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1440387 (224) id=1440387
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Casual)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qd6 7.Nb5 Qb4+ 8.c3 Qxb2 9.Nxc7+ Kd8 10.Rd1+ Kxc7 11.Bf4+ Kb6 12.Bd3 Qxc3+ 13.Kf2 Bd7 14.Rb1+ Ka5 15.Ne2 Qc5+ 16.Kg3 Nh5+ 17.Qxh5 Qxh5 18.Bd2+ Ka4 19.Bc2+ Ka3 20.Bb4+ Kxa2 21.Nc3#
 
Emil Josef Diemer vs Efim Bogoljubov, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 44 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1271772 (229) id=1271772
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (South Baden ch)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 g6 6.Bd3 Bg7 7.Nge2 O-O 8.Bf4 Nc6 9.O-O-O Bg4 10.Qf2 Nb4 11.Bc4 c6 12.h3 Bxe2 13.Nxe2 b5 14.Bb3 a5 15.Bd2 a4 16.Bxb4 axb3 17.a3 Bh6+ 18.Kb1 bxc2+ 19.Kxc2 Nd5 20.Qh4 Bg7 21.Bc5 Ne3+ 22.Kc1 Bf6 23.Qe4 Nxd1 24.Rxd1 Qd5 25.Qxd5 cxd5 26.Nc3 Rfb8 27.Nxd5 Bg5+ 28.Kb1 Rb7 29.Rd3 e6 30.Nc3 f5 31.Ka2 Rd8 32.Kb3 e5 33.d5 e4 34.Rd1 Bf6 35.Kb4 Bxc3+ 36.Kxc3 Rbd7 37.d6 Kf7 38.Rd4 Ke6 39.a4 Rc8 40.b4 bxa4 41.Kc4 a3 42.Rd2 Ra8 43.Ra2 Rxd6 44.Bxd6 Kxd6
 
Emil Josef Diemer vs Adam, 1951
D00 Blackmar Diemer Gambit, 55 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271787 (231) id=1271787
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Scheidegg)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 g6 6.Bf4 Bg7 7.Nb5 Na6 8.Ne2 c6 9.Na3 O-O 10.O-O-O Nb4 11.Bd2 a5 12.c3 Bg4 13.Qg3 Nxa2+ 14.Kb1 Be6 15.Nf4 Bb3 16.Bc4 a4 17.Rde1 b5 18.Bxb3 axb3 19.h4 Nd5 20.h5 b4 21.cxb4 Nxf4 22.Qxf4 Qxd4 23.Qxd4 Bxd4 24.Rh3 c5 25.bxc5 Bxc5 26.Rxb3 Rfd8 27.Re2 Rxd2 28.Rxd2 Nb4 29.Nb5 Kg7 30.Rc3 Na6 31.Rd5 Bb4 32.Rc4 e6 33.Rd7 Rb8 34.Nd4 Ba3 35.Ka2 Bxb2 36.Nxe6+ Kf6 37.Nd8 Rb6 38.Rxf7+ Kg5 39.Rxh7 gxh5 40.Nf7+ Kf5 41.Rxh5+ Ke6 42.Nd8+ Kd7 43.Rd5+ Ke7 44.Re4+ Kf6 45.Rf4+ Kg6 46.Rg4+ Kf6 47.Rh5 Rb8 48.Nc6 Rb7 49.Rh6+ Kf5 50.Ra4 Bc1 51.g4+ Kg5 52.Rh5+ Kg6 53.Ne5+ Kg7 54.Rxa6 Rb2+ 55.Ka1
 
Emil Josef Diemer vs Fleck, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271769 (233) id=1271769
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 e6 8.a3 Be7 9.O-O O-O 10.Bd3 h6 11.Bxh6 gxh6 12.Qh3 Kg7 13.Rf3 Bd6 14.Raf1 Nd5 15.Ne4 f5 16.Nxd6 cxd6 17.Rg3+ Kh7 18.c4 Nde7 19.Rf4 e5 20.Qxh6+ Kxh6 21.Rh4#
 
Kurt Stummer vs Emil Josef Diemer, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 34 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1271813 (234) id=1271813
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (unknown)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O Bg4 8.Qxb7 Qxe3+ 9.Rd2 Qe1+ 10.Nd1 Qxf1 11.Nf3 Qa6 12.Qxa8 Qb6 13.Ne5 Be6 14.Nc6 Nfd7 15.Rxd7 Qxc6 16.Qxb8+ Kxd7 17.Nc3 Qb6 18.Rd1+ Kc6 19.Qa8+ Qb7 20.Qe8+ Kc5 21.Qa4 a6 22.Qd4+ Kc6 23.Rd3 Qc8 24.Na4 g6 25.Rc3+ Kb7 26.Qb4+ Ka8 27.Nb6+ cxb6 28.Rxc8+ Bxc8 29.Qxb6 Bh6+ 30.Kb1 Bb7 31.c3 e5 32.b4 e4 33.b5 e3 34.bxa6 Be4+
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271761 (235) id=1271761
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 e6 8.a3 a6 9.Bd3 Be7 10.Be3 O-O 11.O-O-O Ne8 12.g4 Bg5 13.h4 Bxh4 14.Rxh4 Qxh4 15.Rh1 Qe7 16.Bxh7+ Kh8 17.Bg6+ Kg8 18.Rh8+
 
Baitsch vs Pahlke, 1956
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243170 (236) id=1243170
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Baden wom)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O Bg4 8.Qxb7 Qxe3+ 9.Kb1 Bxd1 10.Qc8#
 
Jan Van Geemen vs Gysen, 1976
D00 Blackmar Diemer Gambit, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243309 (237) id=1243309
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 Nf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Nc3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O Nc6 8.h3 Qf5 9.Nb5
 
Emil Josef Diemer vs NN, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271765 (240) id=1271765
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Baden Liebenzell)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 Ne4 8.Nxe4 Qxe4 9.O-O-O Bg4 10.Rd4 Qe6 11.Bc4 Qg6 12.Bxf7+ Qxf7 13.Rd8+
 
Henry D Evans vs Charles Stine, 1950
D00 Blackmar Diemer Gambit, 49 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340009 (241) id=1340009
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 Ne4 8.Nxe4 Qxe4 9.O-O-O Qa4 10.Kb1 Nc6 11.Nf3 e5 12.b3 Qa3 13.Bc1 Qe7 14.Bb5 Qc5 15.Qxc5 Bxc5 16.Nxe5 O-O 17.Nxc6 bxc6 18.Bxc6 Rb8 19.Rd5 Bb6 20.Ba3 Be6 21.Rdd1 Bg4 22.Rde1 Bf2 23.Re4 Bh5 24.Bxf8 Kxf8 25.Rf1 Bb6 26.Rfe1 f6 27.g4 Bg6 28.Re7 Bf7 29.c4 Bg6+ 30.Kc1 Bf2 31.R1e2 Bb6 32.h4 h6 33.h5 Bf7 34.Bd7 Rd8 35.Bf5 Rb8 36.Bg6 Bxg6 37.hxg6 Rc8 38.Rf7+ Kg8 39.Ree7 c6 40.Rxg7+ Kh8 41.Rh7+ Kg8 42.Rxh6 Rf8 43.Rhh7 Rd8 44.Rhf7 Bc5 45.Rd7 Re8 46.Rxf6 Re1+ 47.Kb2 Re4 48.Rxc6 Bd4+ 49.Ka3
 
Player 1 vs Player 2, ????
D00 Blackmar Diemer Gambit, 34 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=# (242) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.Nc3 Nf6 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 e5 8.a3 Bd6 9.Nf3 Qf5 10.h3 e4 11.Nd4 Qxf2+ 12.Kxf2 0-0 13.g4 Be5 14.g5 Nh5 15.Nxe4 f5 16.Nc3 Nd7 17.Rd1 Kh8 18.Bg2 a6 19.Bf3 Ng3 20.Rhe1 Ne4+ 21.Bxe4 fxe4+ 22.Kg2 b6 23.Nd5 Bb7 24.Ne6 Bxd5 25.Rxd5 Rf7 26.Nd4 Bxd4 27.Rxd4 Re7 28.Rf1 Kg8 29.b3 Nc5 30.Re1 Rae8 31.h4 g6 32.Kg3 Ne6 33.Rxe4 Ng7 34.Rxe7 Rxe7 1/2 1/2
 
Player 1 vs Player 2, ????
D00 Blackmar Diemer Gambit, 42 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (243) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 e5 8.a3 Bd6 9.Nf3 Qf5 10.0-0-0 0-0 11.Bd3 Qe6 12.Ng5 Qe8 13.Nce4 Nxe4 14.Bxe4 h6 15.Nh7 f5 16.Nxf8 fxe4 17.Rhf1 Bg4 18.Rxd6 cxd6 19.Bxh6 Nd7 20.Qh4 Nxf8 21.Qxg4 Ng6 22.h4 gxh6 23.h5 Kg7 24.hxg6 Qxg6 25.Qd7+ Kh8 26.Qxb7 Rg8 27.Qxa7 Qxg2 28.Rd1 Qg5+ 29.Kb1 e3 30.Re1 Qf4 31.Qxe3 Qxe3 32.Rxe3 Rg1+ 33.Ka2 Kg7 34.b4 Kf6 35.Rh3 Rg6 36.Kb3 d5 37.a4 Ke6 38.b5 Kd6 39.Rc3 Rg1 40.Rc6+ Kd7 41.Rxh6 e4 42.Rh3
 
F Fluck vs O Bosse, 1953
D00 Blackmar Diemer Gambit, 49 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340015 (244) id=1340015
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (FRG-Cup2 corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 e5 8.Be2 Qf5 9.Nf3 Bb4 10.O-O-O Bxc3 11.bxc3 O-O 12.Qe1 e4 13.Nd4 Qa5 14.Kb2 Qb6+ 15.Ka1 Nd5 16.Bc1 Qa5 17.Bb2 Ne3 18.Rc1 Be6 19.Nxe6 fxe6 20.Qg3 Qc5 21.Qh3 Rf6 22.c4 Rh6 23.Qg3 Rg6 24.Qf4 Nc6 25.Qxe4 Rf8 26.h4 Nxg2 27.h5 Rf4 28.Qd3 Rg5 29.Qd7 Qd6 30.Rcd1 Qxd7 31.Rxd7 Re4 32.Bf3 Re1+ 33.Rxe1 Nxe1 34.Bd1 Rg1 35.Kb1 Nf3 36.Kc1 Nfe5 37.Rxc7 Rf1 38.Bxe5 Nxe5 39.Kd2 Rf7 40.Rc8+ Rf8 41.Rc7 Rd8+ 42.Ke1 Rd7 43.Rc5 Nc6 44.a3 Kf7 45.Be2 h6 46.Bd3 Ke7 47.Rb5 b6 48.Kf2 Kd6 49.a4
 
Lane vs Sawyer, ????
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (245) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 e5 8.Be2 Qf5 9.Qg3 Bb4 10.0-0-0 Bxc3 11.bxc3 0-0 12.Bd3 e4 13.Bc4 Qa5 14.Ne2 Be6 15.Bb3 Bg4 16.Bd4 Nbd7 17.Rhe1 c5 18.Bxf6 Nxf6 19.Rd6 c4 20.Bxc4 Bxe2 21.Bxe2 Qxa2
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271768 (247) id=1271768
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 c6 6.Bd3 Qxd4 7.Nge2 Qg4 8.Qf2 e5 9.h3 Qb4 10.a3 Qb6 11.Be3 Qc7 12.Bxa7 Be6 13.Bb6 Qc8 14.O-O Nbd7 15.Be3 Bd6 16.Ng3 O-O 17.Nf5 Bxf5 18.Bxf5 Qc7 19.Rad1 Rad8 20.Qh4 g6 21.Bh6 Rfe8 22.Bxd7 Nxd7 23.Ne4 Be7 24.Rxd7 Rxd7 25.Nf6+ Kh8 26.Bg7+
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340001 (248) id=1340001
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau m)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 e6 8.a3 Ne4 9.Nxe4 Qxe4 10.Bd3 Qe5 11.O-O-O Nc6 12.Nf3 Qh5 13.g4 Qxg4 14.Ng5 Qh5 15.Bb5 a6 16.Bxc6+ bxc6 17.Nxf7 Qxf7 18.Rd8+ Ke7 19.Bg5+
 
Emil Josef Diemer vs Turray, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271771 (254) id=1271771
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Regensburg)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bb5+ c6 7.Bd3 Bd6 8.Nge2 Qc7 9.Bg5 Nbd7 10.O-O-O Qa5 11.Bd2 Qh5 12.Qf1 Be7 13.Kb1 Nb6 14.Nf4 Qg4 15.h3 Qh4 16.g3 Qxg3 17.Nce2 Qh4 18.Ng2 Qh5 19.Nef4 Qh6 20.Nxe6 g5 21.Bxg5 Qh5 22.Ng7+
 
Emil Josef Diemer vs Toth, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271759 (255) id=1271759
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bf4 Bd6 7.Bg5 Nbd7 8.O-O-O c6 9.Kb1 h6 10.Bh4 Qc7 11.Nh3 g5 12.Nxg5 hxg5 13.Bxg5 Nd5 14.Nxd5 cxd5 15.Bb5 a6 16.Qf6 Rf8 17.Rhe1
 
Grosser vs Rotsch, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (258) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Pirna)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Sc3 Sf6 4.f3 exf3 5.Dxf3 c6 6.Ld3 Dxd4 7.Sge2 Dg4 8.Df2 e5 9.Sg3 Lb4 10.O-O Le6 11.Sf5 Lxf5 12.Lxf5 Dd4 13.Le3 Dd6 14.Tad1 Dc7 15.Td3 O-O 16.Lg5 Le7 17.Dh4
 
Emil Josef Diemer vs Waller, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271764 (259) id=1271764
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (SMX Aulendorf)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qd8 7.Rd1 Nbd7 8.Bc4 e6 9.Nh3 h6 10.O-O c6 11.a3 Qc7 12.Ne4 Ne5 13.Nxf6+ gxf6 14.Qxf6 Ng4 15.Rd8+
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271762 (260) id=1271762
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qb4 7.O-O-O Nc6 8.Nb5 Qa5 9.Qf2 e6 10.Qe1 Bb4 11.c3 Qxa2 12.cxb4 Qa1+ 13.Kc2 Qa4+ 14.Kb1 Nxb4 15.Nxc7+ Ke7 16.Bc5#
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340000 (261) id=1340000
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindau m)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qb4 7.O-O-O e6 8.Nb5 Qa5 9.a3 Na6 10.b4 Qa4 11.Bd4 Be7 12.Bb2 O-O 13.Bc4 c6 14.Nc3
 
David J Mabbs vs L Alexander, 1972
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1443640 (265) id=1443640
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 c6 6.Bd3 Qxd4 7.Be3 Qg4 8.Qf2 e5 9.h3 Qh5 10.Nge2 Bd6 11.O-O-O e4 12.Bxe4 Nxe4 13.Nxe4 Be7 14.Nf4 Qa5 15.Qg3 O-O 16.Rd5 cxd5 17.Nh5 g6 18.Nhf6+ Bxf6 19.Nxf6+ Kg7 20.Qe5 Kh8 21.Bh6 Nc6 22.Bg7+ Kxg7 23.Ne8+ Kh6 24.Qf4+ g5 25.Qf6+ Kh5 26.Ng7+
 
Emil Josef Diemer vs Robert Sutterer, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271766 (266) id=1271766
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Baden-Baden)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 c6 6.Bd3 Qxd4 7.Nge2 Qd8 8.Bg5 Bg4 9.Qg3 Nbd7 10.O-O-O Qb8 11.Qh4 Qc7 12.h3 Bxe2 13.Bxe2 O-O-O 14.Qa4 Kb8 15.Bf3 e5 16.Qc4 Bd6 17.Qxf7 Nc5 18.Qc4 Rhe8 19.b4 Ncd7 20.Kb1 Nb6 21.Qb3 Be7 22.Be3 Nbd5 23.Bxd5 Nxd5 24.Nxd5 cxd5 25.Rxd5 Rxd5 26.Qxd5 Bxb4 27.Qb5 Qe7 28.Rd1 Ba3 29.Bc5 Bxc5 30.Rd7 b6 31.Qc6 Qxd7 32.Qxd7 Re7 33.Qd8+ Kb7 34.Qd5+ Ka6 35.Qe4 g6 36.Kb2 Bd4+ 37.c3 Bc5 38.Kb3 Bg1 39.a4 Bc5 40.g4 Ka5 41.Qc4 a6 42.Qb4+ Bxb4 43.cxb4#
 
Anders Tejler vs R Carson, 1962
D00 Blackmar Diemer Gambit, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1392882 (268) id=1392882
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qd8 7.Rd1 Nbd7 8.Bc4 e6 9.Nh3 c6 10.O-O Qa5 11.Ne4 Be7 12.Nd6+ Bxd6 13.Rxd6 Ne5 14.Qe2 Nxc4 15.Qxc4 Bd7 16.Ng5 h6 17.Nxf7 Kxf7 18.Rxd7+ Kg6 19.Rxf6+ Kxf6 20.Bd4+ Kf5 21.Rf7+ Kg6 22.Rxg7+ Kf5 23.Qd3+ Kf4 24.g3#
 
Eric Schiller vs Laskowski, 1980
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1378521 (273) id=1378521
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Islington)
11.g4 and White has plenty of compensation for his pawn in the form of a kingside attack. 9.Bc4 Nbd7 10.Nge2 Qa5 11.g4 e5 12.g5 Ne8 13.d5 e4 14.Qf2 Ne5 15.Bb3 b6 16.dxc6 Nxc6 17.Nxe4 Qe5 18.N2c3 Bf5 19.Bf4 Qa5 20.Rd5 Qb4 21.Nf6+ Bxf6 22.gxf6 Nxf6 23.Rxf5 gxf5 24.Bh6 Ne7 25.Rg1+ Ng6 26.Qxf5 Qc5 27.Rxg6+
 
Emil Josef Diemer vs Stibi, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 51 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (274) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Lindauer Kreismeisterschaft)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 Nc6 8.Nf3 Qb4 9.O-O-O Bd7 10.Kb1 e6 11.Nb5 Bd6 12.a3 Qa5 13.Nd2 O-O 14.h3 a6 15.Nb3 Qa4 16.Nc3 Ne4 17.Nxa4 Nxf2 18.Bxf2 Rad8 19.Nac5 Bc8 20.Be2 Ne5 21.Ne4 Be7 22.Rxd8 Rxd8 23.Bg3 f6 24.Bxe5 fxe5 25.Bf3 b6 26.Nc1 Bd7 27.Nd3 Bc5 28.Nexc5 bxc5 29.Nxc5 Bc8 30.Re1 Kf7 31.Rxe5 Ke7 32.b4 Rf8 33.Re3 h6 34.Be2 a5 35.bxa5 Kd6 36.Ne4+ Kc6 37.Rb3 Rf5 38.Rb8 Bd7 39.a6 Ra5 40.Nd2 Rxa3 41.Kb2 Ra5 42.Bf3+ Kc5 43.Nb3+ Kd6 44.Nxa5 e5 45.a7 c5 46.a8Q Be6 47.Qc6+ Ke7 48.Re8+ Kf6 49.Qxe6+ Kg5 50.g3 e4 51.h4#
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1946
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (277) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bg5 Be7 7.O-O-O c6 8.h4 a6 9.g3 Nbd7 10.Bd3 Nd5 11.Ne4 h6 12.Nd6+ Kf8 13.Qxf7#
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1946
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (278) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bg5 Be7 7.O-O-O c6 8.Bd3 Nbd7 9.Nge2 O-O 10.h4 g6 11.h5 Nxh5 12.Bxe7 Qxe7 13.Rxh5 gxh5 14.Bxh7+ Kxh7 15.Qxh5+ Kg8 16.Qg4+ Kh8 17.Rh1+
 
Gedult vs Sauton, 1971
D00 Blackmar Diemer Gambit, 9 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (279) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Match)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bg5 Qxd4 7.Rd1 Qg4 8.Bxf6 Qxf3 9.Rd8
 
Emil Josef Diemer vs Bernards, 1934
D00 Blackmar Diemer Gambit, 45 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (280) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bg5 Qxd4 7.Be3 Qg4 8.Qf2 Bb4 9.Bd2 O-O 10.Be2 Qf5 11.Qh4 Nc6 12.O-O-O Bxc3 13.Bxc3 Ne5 14.Nh3 Ng6 15.Qe1 Ne4 16.Bd3 Qg4 17.Bd2 Qxg2 18.Ng5 Nf6 19.h4 e5 20.h5 Nf4 21.Bxf4 exf4 22.Rg1 Qc6 23.Qh4 h6 24.Qxf4 Nxh5 25.Qh4 Nf6 26.Bc4 hxg5 27.Qxg5 Ne8 28.Rd8 g6 29.Qh6 Ng7 30.Rxg6 Qxg6 31.Qxg6 Rxd8 32.Qxf7+ Kh8 33.Qf6 Rd6 34.Qh4+ Nh5 35.Qxh5+ Kg7 36.Qf7+ Kh6 37.Qxc7 Rf6 38.Bd3 Rc6 39.Qf7 a5 40.Bb5 Re6 41.Qf8+ Kg6 42.Be8+ Kh7 43.Bd7 Bxd7 44.Qxa8 Bc6 45.Qxa5
 
Emil Josef Diemer vs NN, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 30 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (281) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bg5 Qxd4 7.Rd1 Qe5+ 8.Be3 Ng4 9.Qxg4 Qxe3+ 10.Be2 Bd7 11.Nf3 Bc5 12.Rf1 O-O 13.Ne4 Be7 14.Ne5 Be8 15.Rf3 Qg1+ 16.Bf1 f5 17.Qh3 fxe4 18.Qxe6+ Kh8 19.Qxe7 Rg8 20.Rd8 exf3 21.Qxe8 Qe3+ 22.Kd1 Qd4+ 23.Bd3 Qg1+ 24.Kd2 Qf2+ 25.Kc3 Qc5+ 26.Kb3 Qb6+ 27.Bb5 Qxb5+ 28.Qxb5 Rxd8 29.Nf7+ Kg8 30.Nxd8
 
Emil Josef Diemer vs Burger / Bartsch, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1070972 (282) id=1070972
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Ried)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O c6 8.h3 Bf5 9.Bc4 Be4 10.Qf2 e6 11.Bd4 Qg5+ 12.Kb1 Qxg2 13.Nxe4 Qxe4 14.Nf3 Qf5 15.Qd2 Qxf3 16.Rhf1 Qxh3 17.Bxf6 Be7 18.Qd8+ Bxd8 19.Rxd8#
 
Emil Josef Diemer vs W Buis, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271811 (292) id=1271811
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (NLD)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 e6 6.Bf4 Bd6 7.Bg5 h6 8.Bh4 O-O 9.O-O-O c6 10.g4 Be7 11.Bd3 Nd5 12.Bxe7 Qxe7 13.h4 Na6 14.g5 hxg5 15.Nxd5 cxd5 16.Bh7+ Kxh7 17.hxg5+ Kg8 18.Qh5 f5 17.g6
 
Emil Joseph Diemer vs Hettich, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1564632 (296) id=1564632
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Kurpenheim)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 a6 8.Ba4 b5 9.Bb3 Na5 10.Nd5 Nxb3 11.Nxc7+
 
David Gedult vs Fleiklovitch, 1973
D00 Blackmar Diemer Gambit, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1274797 (635) id=1274797
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (FRA-ch)
1.d4 Nf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Nc3 exf3 5.Qxf3 c6 6.Be3 Bg4 7.Qf2 e6 8.h3 Bh5 9.g4 Bg6 10.O-O-O Bd6 11.Nf3 Nd5 12.Nxd5 cxd5 13.Bb5+ Nc6 14.h4 h6 5.h5 Bh7 16.Ne5 Bxe5 17.dxe5 Qc7 18.Bd4 O-O 19.Bxc6 Qxc6 20.g5 Rac8 21.Bc3 hxg5 22.h6 Qa4 23.hxg7 Rfd8 24.Rxh7 Qf4+ 25.Qxf4 gxf4 26.Rh4 Kxg7 27.Bb4 f5 28.Rg1+ Kf7 29.Rh7+
 
Kurt Stummer vs Emil Joseph Diemer, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1282255 (659) id=1282255
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Rastatt)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O Bg4 8.Qxb7 Qxe3+ 9.Rd2 Qe1+ 10.Nd1 Qxf1 11.Qxa8 Qb5 12.Nf3 g6 13.Kb1 Bg7 14.Nc3 Qb6 15.Rhd1 O-O 16.Rd8 Nfd7 17.Rxf8+ Kxf8 18.Na4 Qb5 19.Qxa7 Bf6 20.b3 Kg7 21.Qxc7 Nc6 22.Qg3 Nde5 23.Re1 Bxf3 24.gxf3 Nc4 25.f4 Na3+ 26.Kc1 Nb4 27.Nc3 Qf5 28.Re2 Qc5 29.Ne4 Nxa2+ 30.Kd1 Qd4+ 31.Qd3 Qa1+ 32.Kd2 Qc1+
 
Bill Wall vs NN, 1999
D00 Blackmar Diemer Gambit, 32 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (660) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (USA)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.O-O-O Bg4 8.Qxb7 Qxe3+ 9.Rd2 e5 10.Qxa8 Nfd7 11.Bb5 Qe1+ 12.Nd1 Bb4 13.c3 Bxd1 14.Rxd7 Be2+ 15.Rd1+ Bxb5 16.Qxb8+ Ke7 17.Qxc7+ Kf6 18.Rxe1 Re8
 
Bill Wall vs V Greenwalt, 1983
D00 Blackmar Diemer Gambit, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (662) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Dayton OH)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qe5 7.0-0-0 Bg4 8.Qxb7 Qxe3+ 9.Kb1 e5 10.Qxa8 Nfd7 11.Nd5 Qc5 12.Bb5 Bxd1 13.Qxb8#
 
Odd Lie vs Edvard Sterud, 1972
D00 Blackmar Diemer Gambit, 35 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1459166 (760) id=1459166
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (Norway ch)
1.d4 Nf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Nc3 exf3 5.Qxf3 c6 6.Bd3 Bg4 7.Qf2 e6 8.Nge2 Be7 9.O-O Bh5 10.Bg5 Nbd7 11.Nf4 Bg6 12.Nxg6 hxg6 13.Ne4 Qa5 14.b4 Qxb4 15.Rab1 Qa3 16.Rxb7 Qxa2 17.Qf4 Qd5 18.c3 Rd8 19.Rxa7 O-O 20.Qh4 Ra8 21.Rxd7 Qxd7 22.Rxf6 c5 23.Rf1 f6 24.Be3 cxd4 25.Nc5 Bxc5 26.Bxg6 Rf7 27.cxd4 Ra3 28.dxc5 Rxe3 29.Qh7+ Kf8 30.Qh8+ Ke7 31.Qg8 Qd4 32.Qxf7+ Kd8 33.Qf8+ Kc7 34.Qxg7+
 
Emil Joseph Diemer vs W Wolfgang, 1973
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282298 (732) id=1282298
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (6.Bd3) (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Bd3 Qg4 7.Qf2 e5 8.Nf3 e4 9.Qe3 Bc5 10.Qxc5 exf3 11.gxf3 Qxf3 12.Rf1 Qh5 13.Bg5 Nbd7 14.Qe3+ Kd8 15.Be2 Re8 16.Qd2 Qxh2 17.O-O-O Re6 18.Rh1 Qd6 19.Rxh7 Qxd2+ 20.Rxd2 c6 21.Rh8+ Kc7 22.Bf4+ Kb6 23.Na4+ Ka5 24.b3 Nd5 25.Rxd5+ cxd5 26.Bd2#
 
Emil Joseph Diemer vs NN, 1950
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271778 (817) id=1271778
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (6.Nb5) (SMX Kelheim)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Nb5 Qb6 7.Be3 c5 8.Bf4 Na6 9.a4 Qc6 10.Nd6+ Kd8 11.Nxf7+ Ke8 12.Bb5 leading to the won position: r1b1kb1r/pp2pNpp/n1q2n2/1Bp5/P4B2/5Q2/1PP3PP/R3K1NR b KQ - 0 12
 
Emil Joseph Diemer vs Klaus Locher, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271760 (811) id=1271760
Blackmar-Diemer Gambit: Ryder Gambit (7.Qf2 c6) (Lindau)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Be3 Qg4 7.Qf2 c6 8.Nf3 Nbd7 9.O-O-O e6 10.a3 Be7 11.Bd3 O-O 12.h3 Qh5 13.g4 Qa5 14.Qh4 g6 15.Ng5 Kg7 16.Nce4 Rh8 17.Qh6+ Kxh6 18.Nxe6+ g5 19.N4xg5 fxe6 20.Nxe6+ Qg5 21.Bxg5#
 
Savielly Tartakower vs Palle Ravn, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 75 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1480693 (480) id=1480693
Blackmar-Diemer Gambit: Tartakower Variation (Paris)
1.d4 Nf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Nc3 exf3 5.Nxf3 Bf5 6.Bc4 e6 7.Ne5 Nbd7 8.Qe2 Nxe5 9.dxe5 Nd7 10.O-O Bc5+ 11.Kh1 O-O 12.Ne4 Nxe5 13.Nxc5 Qd4 14.Nd3 Nxc4 15.Rf4 Qd5 16.Nb4 Qe5 17.Qxc4 Rad8 18.Rf1 Rd4 19.Qc3 Qd6 20.Nd3 Bxd3 21.cxd3 e5 22.Rf3 Rd8 23.Bg5 f6 24.Qb3+ Qd5 25.Qxd5+ R4xd5 26.Be3 b6 27.h4 Rxd3 28.Kh2 Kf7 29.b4 Ra3 30.Rc1 Rd7 31.Rc2 Ke6 32.Bf2 Rxf3 33.gxf3 f5 34.a4 Kd6 35.a5 Re7 36.b5 Kd7 37.Kg2 Re6 38.Re2 g6 39.Be1 Kd6 40.Rd2+ Ke7 41.Rd5 e4 42.f4 c5 43.bxc6 Rxc6 44.Bb4+ Ke6 45.Re5+ Kf6 46.Be7+ Kf7 47.Bd8 Rd6 48.Bg5 Rd7 49.h5 bxa5 50.h6 a4 51.Ra5 Ke6 52.Rxa4 Kd5 53.Bh4 Kc6 54.Bf2 Rd2 55.Kf1 Rd1+ 56.Be1 Kb7 57.Ke2 Rd3 58.Bf2 a6 59.Rb4+ Kc7 60.Bb6+ Kc6 61.Be3 Kc7 62.Ra4 Kb7 63.Ra5 Rd7 64.Re5 Kc6 65.Re6+ Rd6 66.Re8 Rd7 67.Ra8 Kb5 68.Rb8+ Kc4 69.Bd2 Kc5 70.Rh8 Kb5 71.Bc3 Rc7 72.Be5 Rc2+ 73.Kf1 Rh2 74.Rxh7
 
Emil Joseph Diemer vs J Kotek, 1955
D00 Blackmar Diemer Gambit, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282247 (704) id=1282247
Blackmar-Diemer Gambit: Tartakower Variation (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bf5 6.Bc4 e6 7.O-O Be7 8.Ne5 Bxc2 9.Nxf7 Kxf7 10.Qe2 Qd7 11.d5 Qd6 12.Nb5 Qb6+ 13.Kh1 Bg6 14.d6 cxd6 15.Qxe6+ Kf8 16.Rxf6+
 
Emil Josef Diemer vs Samuli, 1950
D00 Blackmar Diemer Gambit, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1271773 (239) id=1271773
Blackmar-Diemer Gambit: Teichmann Variation (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 Bg4 6.h3 Bxf3 7.Qxf3 c6 8.Be3 e6 9.Bd3 Be7 10.O-O O-O 11.g4 Nd5 12.Qe4 g6 13.Bh6 Re8 14.Qf3
 
Emil Josef Diemer vs D Schulte, 1950
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340008 (225) id=1340008
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 Qc8 8.Bxd6 cxd6 9.Bb5+ Bd7 10.Bxd7+ Qxd7 11.Nh3 Nc6 12.O-O e6 13.Ng5 Nxd4 14.Qe4 f6 15.Nxh7 d5 16.Nxd5 Qxd5 17.Qg6+ Ke7 18.Nxf6 Ne2+ 19.Kh1 Qd4 20.Ng8+ Rxg8 21.Rad1 Nf4 22.Qg5+ Qf6 23.Qc5+
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 29 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1339999 (226) id=1339999
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Lindau m)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 Qc8 8.Bxd6 exd6 9.Bc4 Be6 10.d5 Bg4 11.Qe4+ Be7 12.h3 Bh5 13.Nge2 Bg6 14.Qe3 Qd7 15.O-O O-O 16.Rae1 Na6 17.Nd4 Bf6 18.Bb5 Qc8 19.Rxf6 gxf6 20.Qh6 Nc5 21.b4 Nd7 22.Ne4 c6 23.dxc6 Ne5 24.Nxf6+ Kh8 25.Rxe5 dxe5 26.Bd3 Qd8 27.Bxg6 Qxd4+ 28.Kh1 Qd1+ 29.Kh2
 
Andreas Bartsch vs H Meyer, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340002 (227) id=1340002
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 Bc8 8.O-O-O g6 9.Be5 Bh6+ 10.Kb1 O-O 11.g4 Bd7 12.h4 Qc8 13.Be2 f6 14.Bf4 Bxf4 15.Qxf4 Nc6 16.g5 e5 17.dxe5 fxe5 18.Qh2 Be6 19.h5 Qe8 20.Nf3 Bc4 21.Rxd6 Bxa2+ 22.Nxa2 cxd6 23.hxg6 Qxg6 24.Bd3 e4 25.Bc4+ Kh8 26.Nh4 Qh5 27.Qxd6 Rg8 28.Bxg8 Rxg8 29.g6 Qe5 30.Nf5 Rxg6 31.Qf8+ Rg8 32.Rxh7+ Kxh7 33.Qh6#
 
K Richter vs Simon Rotenstein, 1932
D00 Blackmar Diemer Gambit, 43 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1326948 (232) id=1326948
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Berlin-ch)
1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 Bf5 5.g4 Bg6 6.g5 Nd5 7.fxe4 Nxc3 8.bxc3 Bxe4 9.Nf3 e5 10.Bc4 Nc6 11.O-O Qd7 12.Qe1 Qg4+ 13.Qg3 Qxg3+ 14.hxg3 O-O-O 15.Nxe5 Nxe5 16.dxe5 Bc5+ 17.Kh2 Rhe8 18.Rxf7 Rd1 19.Bf1 Bd5 20.Bh3+ Kb8 21.Rf1 Rxf1 22.Bxf1 Rxe5 23.Bf4 Re8 24.Rd1 Bc6 25.Bg2 Bxg2 26.Kxg2 Kc8 27.Rh1 h6 28.gxh6 gxh6 29.Kf3 Bf8 30.Bxh6 Bxh6 31.Rxh6 Rf8+ 32.Kg2 Kd7 33.Rh4 Rf6 34.Rd4+ Ke7 35.Rc4 c6 36.Re4+ Kd6 37.g4 Kd5 38.Re7 Rf4 39.Kg3 Rc4 40.Re3 Ra4 41.g5 Kd6 42.g6
 
Emil Josef Diemer vs Klaus Locher, 1948
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1339998 (249) id=1339998
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Lindau m)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nxc3 7.bxc3 Qc8 8.Bc4 e6 9.Rb1 c6 10.Nh3 Bxc2 11.O-O Bg6 12.Ng5 Qd7 13.Rb2 Bd6 14.Re2 O-O 15.Nxe6 Re8 16.Ng5 Rxe2 17.Nxf7 Re6 18.Nxd6 Qxd6 19.Bxe6+
 
K H Kaulich vs E Paulisch, 1954
D00 Blackmar Diemer Gambit, 22 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1340020 (284) id=1340020
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (BDG theme corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 e6 8.O-O-O c6 9.Bd3 Bxd3 10.Rxd3 Nd7 11.Nh3 Qa5 12.d5 cxd5 13.Nxd5 exd5 14.Rxd5 Qxa2 15.Re1+ Kd8 16.Bxd6 Bxd6 17.Rxd6 Re8 18.Rxe8+ Kxe8 19.Qxb7 Qa1+ 20.Kd2 Qa5+ 21.c3 Qd8 22.Qe4+ Kf8 23.Qd5 Qb8 24.Rxd7 Qxb2+ 25.Ke3 Qxc3+ 26.Kf4 Qf6+ 27.Kg4 Rb8 28.Rxf7+ Qxf7 29.Qd6+ Kg8 30.Qxb8+
 
David A Flude vs Wendell, 1990
D00 Blackmar Diemer Gambit, 21 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1512056 (285) id=1512056
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Bf5 4.f3 Nf6 5.g4 Bg6 6.h4 exf3 7.Qxf3 c6 8.h5 Bxc2 9.Rh2 Qxd4 10.Rxc2 Qxg1 11.Rg2 Qd4 12.Be3 Qe5 13.O-O-O e6 14.Bf4 Qa5 15.g5 Nd5 16.g6 Nxf4 17.gxf7+ Kxf7 18.Qxf4+ Qf5 19.Qc7+ Be7 20.Bd3 Na6 21.Rxg7+ Kxg7 22.Qxe7+ Kh6 23.Bxf5 Rhg8 24.Qf6+ Rg6 25.hxg6 exf5 26.Rh1#
 
Emil Josef Diemer vs NN, 1954
D00 Blackmar Diemer Gambit, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (286) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 e6 8.O-O-O c6 9.d5 cxd5 10.Nxd5 Qa5 11.Bb5+ Nc6 12.Nf6+ gxf6 13.Bxc6+ Kd8 14.Bxb7 Rb8 15.Qc6 Rxb7 16.Bxd6 Bxd6 17.Rxd6+ Ke7 18.Qxb7+ Kxd6 19.Nf3 Bxc2 20.Kxc2 Qc7+ 21.Qxc7+ Kxc7 22.Kd3 Rb8 23.Rc1+ Kd6 24.b3 f5 25.Rc4
 
Emil Josef Diemer vs Wolfgang Heidenfeld, 1957
D00 Blackmar Diemer Gambit, 47 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=# (287) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Hastings ENG)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 e6 8.O-O-O c6 9.g4 Bg6 10.Qe3 Be7 11.Nf3 Nd7 12.d5 cxd5 13.Nxd5 exd5 14.Bxd6 Be4 15.Bxe7 Qxe7 16.Bb5 Rc8 17.c3 Bxf3 18.Bxd7+ Kxd7 19.Qxf3 Rcd8 20.Rxd5+ Kc8 21.Rf5 f6 22.g5 Qe6 23.gxf6 gxf6 24.Qf4 Rd6 25.Rf1 Rf8 26.Rc5+ Rc6 27.Rxc6+ bxc6 28.Qd4 Rf7 29.b3 f5 30.Qf4 Qf6 31.Kc2 Qe7 32.Qc4 Kb7 33.b4 Rf6 34.Qd3 Qe6 35.c4 f4 36.Qxh7+ Rf7 37.Qd3 Rd7 38.Re1 Rxd3 39.Rxe6 Ra3 40.Re7+ Kb6 41.Kb2 Rh3 42.Re2 a5 43.a3 a4 44.Rf2 Rb3+ 45.Ka2 Rh3 46.Rxf4 Rxh2+ 47.Kb1 Rg2
 
Emil Josef Diemer vs Garajev, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (288) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Lindenberg)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Bxe4 6.Nxe4 Nxe4 7.Qf3 Qxd4 8.c3 Qe5 9.Bf4 Qe6 10.O-O-O Nd6 11.Bxd6 Qxa2 12.Bb5+ c6 13.Bxb8 Qe6 14.Nh3 g6 15.Rhe1 Bh6+ 16.Bf4 Qf6 17.Rxe7+ Qxe7 18.Bxc6+ Kf8 19.Bxh6+ Kg8 20.Rd7 Qf8 21.Bd5 Qxh6+ 22.Kb1 Qg7 23.Bxf7+ Kf8 24.Nf4 Qe5 25.Ne6+ Qxe6 26.Bxe6+ Ke8 27.Qf7#
 
Lange vs Kommerell, 1949
D00 Blackmar Diemer Gambit, 37 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (289) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Tuebingen)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Bxe4 6.Nxe4 Nxe4 7.Qf3 Qxd4 8.Be3!? Qxb2 9.Rd1 Nd6 10.Bd4 Qxc2 11.Bd3 Qc6 12.Qe2 Nd7 13.Nf3 f6 14.O-O O-O-O 15.Rc1 Qd5 16.Bxa7 e5 17.Qc2 Ne8 18.Be4 Qa5 19.Bf2 Ba3 20.Bxb7+ Kxb7 21.Qc6+ Kc8 22.Rb1 Nb8 23.Qe6+ Nd7 24.Qc6 Nd6 25.Rfd1 Nb8 26.Qc2 Rhe8 27.Bb6 Bc5+ 28.Bxc5 Kd7 29.Rxd6+ cxd6 30.Bb6 Qd5 31.Bxd8 Rxd8 32.Qf5+ Ke8 33.Qxh7 Kf7 34.Ng5+ fxg5 35.Rf1+ Ke7? 36.Qxg7+ Ke6 37.Qf7#
 
Raymond Keene vs John N Sugden, 1963
D00 Blackmar Diemer Gambit, 27 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1555151 (293) id=1555151
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Experimental match, game 9)
1.d4 Nf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Nc3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nxc3 7.bxc3 e6 8.Bc4 Nc6 9.Ne2 Bxc2 10.O-O Bg6 11.Nf4 Qd7 12.Nxg6 hxg6 13.Bf4 Nxd4? 14.cxd4 Qxd4+ 15.Be3 Qd7 16.Rad1 Bd6 17.Rxd6 cxd6 18.Bb5 Qxb5 19.Qxf7+ Kd8 20.Qxg7 Re8 21.h4 Qa5 22.Rc1 Re7 23.Qf8+ Kd7 24.Qxa8 Qd8 25.Qxd8+ Kxd8 26.Bg5
 
Emil Josef Diemer vs Wenthe, 1956
D00 Blackmar Diemer Gambit, 32 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (593) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Simultan)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Bxe4 6.Nxe4 Nxe4 7.Bd3 e6! 8.Nf3 Nf6 9.O-O c6 10.Qe1 Nbd7 11.Kh1! Qc7 12.Ng5! h6 13.Bf4 Qc8 14.Nxe6!! fxe6 15.Qxe6+ Kd8 16.Bg3! Nh5 17.Be5! Nxe5 18.Qxe5 Nf6 19.Rxf6!! gxf6 20.Qxf6+ Kc7 21.Qxh8 Qe6 22.Qh7+ Kb6 23.c4 Re8 24.c5+ Ka5 25.b4+ Kxb4 26.Bf1 Qe4 27.Qxb7+ Ka5 28.Qa6+ Kb4 29.Qc4+ Ka5 30.Qc3+ Ka4 31.Qb3+ Ka5 32.Qa3#
 
Emil Josef Diemer vs Gluch, 1952
D00 Blackmar Diemer Gambit, 32 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (594) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Wettkampf)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Bxe4 6.Nxe4 Nxe4 7.Bd3 e6 8.Nf3 Nf6 9.O-O c5 10.Bb5+ Nbd7 11.Ne5 cxd4 12.Bxd7+ Nxd7 13.Nxf7
 
Player 1 vs Player 2, 1971
D00 Blackmar Diemer Gambit, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (595) id=#
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (corr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Bxe4 6.Nxe4 Nxe4 7.Qf3 Qxd4 8.c3 Qd5 9.Bf4 e5 10.Bd3 Nxc3 11.Qxd5 Nxd5 12.Bxe5 Bb4+ 13.Ke2 O-O 14.Rd1 Re8 15.Nf3 Nc6 16.Be4 Nxe5 17.Nxe5 Rxe5 18.Kf3 Nf6 19.a3 Rxe4 20.axb4 Rae8 21.Rd3 g5 22.h4 Rf4+ 23.Kg3 Ne4+ 24.Kh3 Rxh4#
 
David Gedult vs Alexander Gorfinkel, 1973
D00 Blackmar Diemer Gambit, 15 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1379724 (634) id=1379724
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (FRA-ch)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.g4 Bg6 6.g5 Nd5 7.Nxe4 e6 8.c4 Bb4+ 9.Ke2 Nb6 10.c5 Nd5 11.a3 Ba5 12.Qa4+ Nc6 13.Qc4 Bxe4 14.fxe4 Nde7 15.Be3
 
Christoph Scheerer vs Mihail Kopylov, 2011
D00 Blackmar Diemer Gambit, 67 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1631123 (636) id=1631123
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (Luebeck)
1.e4 d5 2.d4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 e6 8.O-O-O c6 9.g4 Bg6 10.Qe3 Be7 11.Nf3 Nd7 12.Ne5 Nf6 13.h4 Nd5 14.Nxd5 cxd5 15.Nxg6 hxg6 16.Bxd6 Qxd6 17.Bb5+ Kf8 18.g5 Kg8 19.Bd3 Rf8 20.Kb1 a6 21.Rdf1 b5 22.a3 Qb6 23.b4 Qc6 24.Ka2 a5 25.Qd2 axb4 26.axb4 Bd6 27.Qe1 Ra8+ 28.Kb2 Ra4 29.c3 Qa6 30.Bb1 Ra1 31.h5 Qa3+ 32.Kc2 Rxh5 33.Rxh5 gxh5 34.g6 Ra2+ 35.Bxa2 Qxa2+ 36.Kd3 Qc4+ 37.Kd2 Qa2+ 38.Ke3 fxg6 39.Kf3 Kh7 40.Qxe6 Bb8 41.Qe2 Qa6 42.Ke3 Kh6 43.Kd3 g5 44.Qe8 Bf4 45.Qh8+ Kg6 46.Re1 Qc6 47.Kc2 Qd7 48.Qg8 h4 49.Re6+ Kf5 50.Re1 h3 51.Qh7+ Kg4 52.Rg1+ Bg3 53.Qd3 Qd6 54.Rf1 h2 55.Qf5+ Kh4 56.Qh7+ Qh6 57.Qf5 Qh5 58.Kb3 Bf4 59.Qxd5 Qe2 60.Qh1 Kg3 61.Rd1 g4 62.d5 Be5 63.Rb1 Kh4 64.d6 Qc4+ 65.Ka3 Qxc3+ 66.Ka2 Qc2+ 67.Ka3 Qa4#
 
Ivars Dalbergs vs Glen Buckendorf, 1963
D00 Blackmar Diemer Gambit, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1668378 (637) id=1668378
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (1963 The Dalles Open)
1.d4 d5 2.Nc3 Nf6 3.e4 dxe4 4.f3 Bf5 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nd6 7.Bf4 e6 8.O-O-O c6 9.Nge2 Nd7 10.g4 Bg6 11.Ng3 Nf6 12.h4 h5 13.Bh3 hxg4 14.Bxg4 Nxg4 15.Qxg4 Nf5 16.h5 Nxg3 17.Bxg3 Bf5 18.Qf4 Be7 19.Kb1 Bg5 20.Qf3 Qf6 21.Qe2 O-O 22.Be5 Qh6 23.Rdg1 f6 24.Bg3 Rad8 25.Bf2 c5 26.d5 b6 27.dxe6 Rfe8 28.e7 Rd2 29.Qc4+ Kh7 30.Qf7 Rxc2 31.Ka1 Bc1 32.Nd1 Bd2 33.Ne3
 
Belurkar Nitish vs David Kulmamadov, 2014
D00 Blackmar Diemer Gambit, 51 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1775792 (776) id=1775792
Blackmar-Diemer Gambit: Vienna Variation (World Junior Championship)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Bf5 4.f3 Nf6 5.fxe4 Nxe4 6.Qf3 Nxc3 7.bxc3 Qc8 8.Bd3 Bxd3 9.cxd3 e6 10.Nh3 Be7 11.O-O O-O 12.Rb1 c6 13.Qg3 Kh8 14.Bg5 Qd7 15.Bxe7 Qxe7 16.Qg5 Qd7 17.Qh4 b6 18.Ng5 h6 19.Rf6 Kg8 20.Ne4 Qe7 21.Qg3 Kh7 22.Rf2 Nd7 23.Re1 f6 24.Nd6 Rg8 25.Qf4 c5 26.Qf5+ exf5 27.Rxe7 Nf8 28.dxc5 bxc5 29.Rxf5 Ng6 30.Rc7 Ne5 31.Rxf6 Nxd3 32.Nf5 Kh8 33.Rd6 Rad8 34.Nxh6 Rxd6 35.Nf7+ Kh7 36.Nxd6 a5 37.h3 Rb8 38.Nf5 Kg6 39.Nxg7 Rb1+ 40.Kh2 Rc1 41.Ne6 Rxc3 42.Rc6 Kf7 43.h4 Rc2 44.h5 Ne1 45.Ng5+ Kg8 46.Rg6+ Kf8 47.h6 Rc4 48.h7 Rh4+ 49.Kg3 Rh5 50.Rg8+ Ke7 51.h8=Q Kd6
 
Simon Marder vs Manuel Fenollar Jorda, 2012
D00 Blackmar Diemer Gambit, 22 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1654767 (481) id=1654767
Blackmar-Diemer Gambit: Zeller Defense (Tradewise Gibraltar)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Bf5 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qc8 6.Bc4 e6 7.g4 Bg6 8.Nge2 h5 9.d5 e5 10.gxh5 Bxh5 11.Qg3 Nd7 12.Be3 Bg6 13.O-O-O Bd6 14.Bd3 e4 15.Bf4 exd3 16.Bxd6 cxd6 17.Nd4 Ne7 18.Rde1 Ne5 19.Ndb5 Qd7 20.Rxe5 dxe5 21.d6 O-O 22.dxe7 Qxe7
 
Stapelfeld vs Stock, 1980
D00 Blackmar Diemer Gambit, 11 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1243372 (219) id=1243372
Blackmar-Diemer Gambit: Ziegler Defense (cr)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c6 6.Bc4 Nbd7 7.Ng5 Nd5 8.Nxd5 cxd5 9.Nxf7 Kxf7 10.Qh5+
 
A L McAuley vs A Montalvan, 1865
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1336888 (220) id=1336888
Blackmar-Diemer Gambit: Ziegler Defense (Unknown)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c6 6.Bg5 e6 7.Bd3 Bb4 8.O-O Bxc3 9.bxc3 Nbd7 10.Qe2 O-O 11.Ne5 Qc7 12.Bxf6 Nxf6 13.Rxf6 gxf6 14.Qh5 f5 15.Qg5+ Kh8 16.Qf6+ Kg8 17.Rf1 Qd8 18.Qh6 f6 19.Rf3 fxe5 20.Rg3+ Kf7 21.Rg7+ Ke8 22.Qh5+
 
Emil Josef Diemer vs Heinz Gerhart Gunderam, 1983
D00 Blackmar Diemer Gambit, 19 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282276 (221) id=1282276
Blackmar-Diemer Gambit: Ziegler Defense (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c6 6.Bd3 g6 7.O-O Bg7 8.Qe1 Bg4 9.Bg5 Nbd7 10.Qf2 Bxf3 11.Qxf3 O-O 12.Rae1 Nb6 13.Kh1 Nbd5 14.Bc4 Nxc3 15.bxc3 Qd7 16.Qe3 Rae8 17.h3 Nd5 18.Qf3 f6 19.Bc1 Qd6
 
Emil Josef Diemer vs J Brass, 1983
D00 Blackmar Diemer Gambit, 20 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1282278 (222) id=1282278
Blackmar-Diemer Gambit: Ziegler Defense (?)
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c6 6.Bc4 Bf5 7.O-O e6 8.Ne5 Nbd7 9.Rxf5 g6 10.Rf1 Qb6 11.Nxd7 Nxd7 12.Bg5 Ne5 13.Na4 Qc7 14.dxe5 b5 15.Nc3 Bc5+ 16.Kh1 bxc4 17.Ne4 Bb6 18.Nf6+ Kf8 19.Qf3 Kg7 20.Ng4 Rhg8
 
Harry Nelson Pillsbury vs David Graham Baird, 1893
D00 Blackmar Diemer Gambit, 33 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1109058 (674) id=1109058
Queen Pawn Game: General (1st City Chess Club Tournament)
1.d4 d5 2.e3 e6 3.Bd3 Nf6 4.Nd2 Bd6 5.c3 Nbd7 6.f4 b6 7.Ngf3 Bb7 8.Ne5 Ne4 9.Nxe4 dxe4 10.Bb5 Bxe5 11.fxe5 a6 12.Bc4 b5 13.Bb3 Qh4+ 14.g3 Qh3 15.Qe2 Bd5 16.Bc2 f5 17.b3 h5 18.c4 Bc6 19.Bb2 h4 20.O-O-O hxg3 21.d5 Bb7 22.dxe6 Nc5 23.Ba3 Nxe6 24.cxb5 gxh2 25.Qc4 Qxe3+ 26.Kb2 Qb6 27.Rd6 cxd6 28.Qxe6+ Kd8 29.Rd1 h1=Q 30.Rxd6+ Qxd6 31.Qxd6+ Kc8 32.b6
 
Hübsch vs Tartakower, Savielly, 1922
D00 Blackmar Diemer Gambit, 30 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (297) id=#
Queen Pawn Game: Hübsch Gambit (Vienna)
1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 Nxe4 4.Nxe4 dxe4 5.Bc4 Bf5 6.Ne2 e6 7.0-0 Bd6 8.d5 e5 9.Ng3 Bg6 10.f3 exf3 11.Qxf3 0-0 12.Nf5 Nd7 13.g3 Nc5 14.h4 e4 15.Qg4 h5 16.Qh3 a5 17.Nxd6 Qxd6 18.g4 Qd7 19.Be3 hxg4 20.Qg3 b6 21.Rf4 Bh5 22.Raf1 Rae8 23.Rf5 g6 24.Rxh5 gxh5 25.Qf4 f6 26.Qh6 Qf7 27.Bxc5 bxc5 28.Rxf6 Qxf6 29.d6+ Qf7 30.Qg6+ Kh8 31.Bxf7 1:0
 
Stummer vs Bonner, 1994
D00 Blackmar Diemer Gambit, 22 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=# (298) id=#
Queen Pawn Game: Hübsch Gambit (Frankfurt)
1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 Nxe4 4.Nxe4 dxe4 5.Bf4 e6 6.Qd2 Bd6 7.O-O-O Nc6 8.f3 Bxf4 9.Qxf4 exf3 10.Nxf3 O-O 11.Bd3 Nb4 12.Bxh7+ Kxh7 13.Ng5+ Kg6 14.h4 Qf6 15.Qd2 Nd5 16.h5+ Kh6 17.Nxe6+ Kh7 18.Nxf8+ Kg8 19.h6 gxh6 20.Rxh6 Qf4 21.Nh7 Qxd2+ 22.Rxd2 Kg7 23.Rh5
 
Emil Joseph Diemer vs Joaquim Manuel Durao, 1956
D00 Blackmar Diemer Gambit, 23 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1656061 (299) id=1656061
Queen Pawn Game: Hübsch Gambit (Hoogovens-B)
1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.d4 Nxe4 4.Nxe4 dxe4 5.Bf4 Nd7 6.f3 exf3 7.Nxf3 Nf6 8.Bc4 e6 9.O-O Be7 10.Qe1 O-O 11.Bd3 Nd5 12.Be5 Bf6 13.c4 Bxe5 14.dxe5 Nf4 15.Bc2 Qe7 16.Qe3 Ng6 17.Ng5 h6 18.Nxf7 Rxf7 19.Bxg6 Rxf1+ 20.Rxf1 Bd7 21.Rf7 Qd8 22.Qf3 Kh8 23.Rxg7 Qe8 24.Rh7+ Kg8 25.Qf6 Qxg6 26 .Rh8#
 
K Richter vs Jacques Mieses, 1931
D00 Blackmar Diemer Gambit, 30 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1280771 (624) id=1280771
Queen Pawn Opening: Veresov Attack. Irish Gambit (27. DSB Kongress)
1.d4 d5 2.Nc3 c5 3.e4 cxd4 4.Qxd4 dxe4 5.Qxd8+ Kxd8 6.Nxe4 Nf6 7.Ng5 Ke8 8.Bc4 e6 9.Ne2 Nc6 10.Bf4 h6 11.Nf3 Bc5 12.O-O Ke7 13.a3 Rd8 14.b4 Bd6 15.Rad1 Bxf4 16.Nxf4 Bd7 17.Nd3 Be8 18.Rde1 Nd4 19.Nxd4 Rxd4 20.Ne5 Rc8 21.Bb3 Rc3 22.Rd1 Re4 23.Rfe1 Rxe1+ 24.Rxe1 Nd7 25.Nc4 b5 26.Ne3 Nb6 27.Nf5+ Kf6 28.Ng3 Ke7 29.Ne4 Rc8 30.Nc5 Bc6
 
Peter Leisebein vs Bernhard Fels, 2004
D00 Blackmar Diemer Gambit, 25 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1534514 (238) id=1534514
Queen's Pawn Game (Blackmar-Diemer Gambit: Teichmann Variation) (CM.2004.0.00256)
1.d4 Nf6 2.f3 d5 3.e4 dxe4 4.Nc3 exf3 5.Nxf3 Bg4 6.h3 Bxf3 7.Qxf3 c6 8.g4 e6 9.g5 Nd5 10.Bd3 Be7 11.O-O O-O 12.Ne4 Nb4 13.Nf6+ gxf6 14.Bxh7+ Kg7 15.Qh5 fxg5 16.c3 Nd5 17.h4 Nf6 18.Rxf6 Bxf6 19.hxg5 Bxd4+ 20.cxd4 Qxd4+ 21.Kg2 f6 22.Qh6+ Kf7 23.Bg6+ Ke7 24.Qg7+ Kd6 25.Qxf8+
 
Nicolas Rossolimo vs Vincenzo Castaldi, 1947
D01 Queen's Pawn (Richter-Veresov), 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1302514 (698) id=1302514
Queen Pawn Game: Veresov Atack. (French, Alekhine's Folly) (Hilversum zt)
1.d4 d5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 e6 4.Bg5 h6 5.Bxf6 Qxf6 6.e4 Bb4 7.Bd3 O-O 8.O-O b6 9.Qe2 c5 10.exd5 Bxc3 11.Qe4 Rd8 12.d6 Kf8 13.bxc3 Nc6 14.Qxc6 Bd7 15.Qe4 Rac8 16.Ne5
 
Savielly Tartakower vs George Alan Thomas, 1927
D01 Queen's Pawn (Richter-Veresov), 53 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1440606 (590) id=1440606
Queen Pawn Game: Veresov Attack. Richter Variation (Hastings 1926/27)
1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.Bg5 Bf5 4.f3 Nbd7 5.Nxd5 Nxd5 6.e4 h6 7.Bh4 N7b6 8.exf5 Ne3 9.Qc1 Nxf1 10.Bf2 Nxh2 11.Rxh2 Qd5 12.Qf4 O-O-O 13.Bg3 e5 14.dxe5 f6 15.Ne2 fxe5 16.Qe4 Qd2+ 17.Kf1 Bc5 18.Be1 Qd5 19.b4 Be7 20.Kf2 Bg5 21.Rh1 Nc4 22.Qxd5 Rxd5 23.Nc3 Rd7 24.Ne4 Be3+ 25.Ke2 Rf8 26.g4 b6 27.Bc3 Bf4 28.a4 Rfd8 29.b5 Rd5 30.Rhb1 Nd2 31.Bxd2 Bxd2 32.Rd1 Bb4 33.Rxd5 Rxd5 34.c3 Be7 35.Rh1 Rd7 36.f6 Bxf6 37.Nxf6 gxf6 38.Rxh6 Rf7 39.Ke3 f5 40.g5 Rg7 41.f4 Kd7 42.Rf6 Rh7 43.Rxf5 exf4+ 44.Kxf4 Rh4+ 45.Ke5 Rxa4 46.Kf6 Ke8 47.Kg7 Rc4 48.g6 Rxc3 49.Re5+ Kd7 50.Kf6 Rf3+ 51.Rf5 Rg3 52.Rd5+ Kc8 53.g7
 
Jeroen van der Linden vs Leif Svensson, 1993
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 10 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1251672 (721) id=1251672
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense. Queen Attack Deferred (It (open))
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Nc3 e6 4.Qb3 Nc6 5.Nf3 Nf6 6.Qxb7 Nb4 7.Nb5 Ng4 8.Nxc7+ Qxc7 9.Qxc7 Nc2+ 10.Kd1 Nxf2+
 
Jose Raul Capablanca vs Sergei Prokofiev, 1914
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 43 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1261719 (718) id=1261719
Queen Pawn Game: Symmetrical Variation (Keres/Baltic Defense) "A-Major Upset" (1914 Tournament)
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 Bf5 4.Qb3 Nc6 5.Qxb7 Na5 6.Qa6 Nxc4 7.Nc3 e6 8.e4 dxe4 9.Bxc4 exf3 10.Qc6+ Nd7 11.g4 Bg6 12.Bg5 Be7 13.Bxe7 Kxe7 14.O-O-O Re8 15.h4 h5 16.gxh5 Bxh5 17.Nb5 Kf8 18.d5 Qf6 19.dxe6 Ne5 20.Qc5+ Kg8 21.exf7+ Bxf7 22.Bxf7+ Qxf7 23.Kb1 Rab8 24.Nxc7 Rbc8 25.Rc1 Re7 26.Qd6 Rexc7 27.Rxc7 Qxc7 28.Qe6+ Kh8 29.a3 Qc2+ 30.Ka1 Nd3 31.Rb1 Nxf2 32.h5 Qc6 33.Qf5 Ne4 34.Qxf3 Nd2 35.Qxc6 Rxc6 36.Rd1 Rc2 37.Rg1 Rc5 38.Rg6 Rxh5 39.Ra6 Nb3+ 40.Ka2 Ra5 41.Rxa5 Nxa5 42.b4 g5 43.Kb2 g4
 
Jan van Reek vs Jaap Staal, 1976
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 9 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1243316 (900) id=1243316
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense (KNSB)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Nc3 e6 4.cxd5 exd5 5.Qb3 Nc6 6.Nxd5 Be4 7.Nc3 Nxd4 8.Qa4+ b5 9.Bg5 f6
 
Vladimir Kramnik vs Alexey Shirov, 1994
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 43 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1085871 (673) id=1085871
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense. Pseudo-Slav "Take This Rook and Kramnik" (Linares)
1.Nf3 d5 2.d4 Bf5 3.c4 e6 4.Nc3 c6 5.Qb3 Qb6 6.c5 Qc7 7.Bf4 Qc8 8.e3 Nf6 9.Qa4 Nbd7 10.b4 a6 11.h3 Be7 12.Qb3 O-O 13.Be2 Be4 14.O-O Bxf3 15.Bxf3 Bd8 16.a4 Bc7 17.Bg5 h6 18.Bxf6 Nxf6 19.b5 e5 20.b6 Bb8 21.a5 exd4 22.exd4 Bf4 23.Qc2 Qd7 24.g3 Qxh3 25.Bg2 Qh5 26.gxf4 Ng4 27.Rfd1 Rae8 28.Rd3 Qh2+ 29.Kf1 f5 30.Qd2 Rf6 31.f3 Re4 32.Nxd5 cxd5 33.c6 Rxf4 34.cxb7 Re4 35.Rc1 Kh7 36.b8=Q Qxb8 37.fxg4 Qh2 38.Rf3 Rxg4 39.b7 Rfg6 40.Rc2 Rxg2 41.Qxg2 Rxg2 42.Rxg2 Qh1+ 43.Kf2 Qb1
 
Christopher Ward vs Igors Rausis, 1992
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 17 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1529740 (670) id=1529740
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense. Queen Attack (Le Touquet op 07th)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Qb3 e5 4.cxd5 exd4 5.Nf3 Bc5 6.Nxd4 Bxd4 7.Qa4+ Nc6 8.dxc6 b5 9.Qxb5 Ne7 10.e3 Rb8 11.Qe2 O-O 12.Nc3 Nxc6 13.g4 Bxc3+ 14.bxc3 Be4 15.Rg1 Ne5 16.Bg2 Nd3+ 17.Kf1 Nxc1 18.Rxd1 Bd3
 
Konrad Bruederle vs Igors Rausis, 1990
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1466496 (733) id=1466496
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense. Queen Attack (ICCF-Cup6/7 sf14 corr)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Qb3 e5 4.Qxb7 Nd7 5.Nc3 exd4 6.Nxd5 Bd6 7.e4 Nc5 8.Qc6+ Bd7 9.Nxc7+ Qxc7 10.Qxa8+ Ke7 11.Qd5 Nf6 12.Qxd4 Ncxe4 13.Nf3 Qa5+ 14.Bd2 Nxd2 15.Nxd2 Be5 16.Qe3 Re8 17.O-O-O Ng4 18.Qg5+ Kf8 19.Kb1 Nxf2 20.Nb3 Qc7 21.Bd3 Nxh1 22.Rxh1 a5 23.Bf5 Bf6 24.Qg4 Qe5
 
Kjupel vs Herrmann, 1970
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 9 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1250900 (671) id=1250900
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense. Queen Attack Deferred (West Germany)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Nc3 e6 4.Qb3 Nc6 5.cxd5 exd5 6.Nxd5 Be4 7.Nc3 Nxd4 8.Qa4+ b5 9.Nxb5 Nc2+ 10.Qxc2 Bxc2
 
Willem A T Schelfhout vs Edward Lasker, 1913
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 57 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1286249 (846) id=1286249
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense. Queen Attack Deferred (Scheveningen)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Nc3 e6 4.Qb3 Nc6 5.e3 Nb4 6.cxd5 exd5 7.e4 dxe4 8.Be3 Nf6 9.Bc4 Bg6 10.Nh3 Bd6 11.O-O O-O 12.Nf4 b6 13.Nxg6 hxg6 14.Nb5 Nc6 15.Nxd6 Qxd6 16.Qc3 Ne7 17.Rac1 Ned5 18.Qd2 Nxe3 19.fxe3 c5 20.h3 Rad8 21.Rfd1 Qg3 22.Qf2 Qxf2+ 23.Kxf2 cxd4 24.exd4 Rfe8 25.Ke3 Kf8 26.Bb3 Re7 27.Rc2 Ne8 28.Rf2 Nd6 29.g4 Rc7 30.Rdf1 f6 31.h4 Ke7 32.h5 Rh8 33.Rh2 f5 34.Rfh1 g5 35.gxf5 Nxf5+ 36.Kxe4 Ng3+ 37.Ke5 Rf8 38.d5 Rf5+ 39.Kd4 Rf4+ 40.Kd3 Nxh1 41.Rxh1 Kf6 42.h6 gxh6 43.Rxh6+ Kg7 44.d6 Rc3+ 45.bxc3 Kxh6 46.d7 Rf8 47.Bf7 Rd8 48.Be8 Kg7 49.Ke4 Kf6 50.Kf3 Ke6 51.Kg4 Kf6 52.Kf3 a5 53.Kg4 Ra8 54.a4 Rd8 55.c4 Rb8 56.Bh5 Rh8 57.Be8 Rh4+
 
John T Westbrock vs Robert Sinclair Brieger, 1952
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 47 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1802303 (906) id=1802303
Queen's Gambit Declined: Baltic Defense. Queen Attack Deferred (53rd US Open)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Nc3 e6 4.Qb3 Nc6 5.Nf3 Nf6 6.Bg5 Na5 7.Qa4+ c6 8.Bxf6 gxf6 9.cxd5 exd5 10.e3 Qb6 11.Nxd5 Qxb2 12.Rd1 O-O-O 13.Rd2 Qb1+ 14.Rd1 Qb2 15.Rd2 Qb1+ 16.Rd1 Qc2 17.Qxc2 Bxc2 18.Rc1 Bf5 19.Nxf6 Ba3 20.Ra1 Bb2 21.Rd1 Bc2 22.Bd3 Bxd1 23.Kxd1 c5 24.Kc2 Ba3 25.Bxh7 Rd6 26.Bf5+ Kc7 27.Ne4 Rb6 28.dxc5 Rb2+ 29.Kc3 Nc6 30.h4 Nb4 31.Nd4 Nxa2+ 32.Kc4 Rd8 33.h5 Rb4+ 34.Kd3 Nc1+ 35.Kc2 Rc4+ 36.Kd2 Bb4+ 37.Kd1 Nb3 38.Ke2 Rcxd4 39.Rb1 Nd2 40.exd4 Nxb1 41.Ng5 Nc3+ 42.Kd3 Nb5 43.h6 Rxd4+ 44.Ke2 Rh4 45.Nxf7 Bxc5 46.Bg6 Nd6 47.g3 Rh2
 
Anthony Miles vs Fernand Gobet, 1987
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1097844 (667) id=1097844
Queen's Gambit Declined: Keres (Baltic) Defense. Queen Attack (Biel)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Qb3 e5 4.Qxb7 Nd7 5.Nc3 exd4 6.Nxd5 Bd6 7.e4 Nc5 8.Nxc7+ Bxc7 9.Qb5+ Nd7 10.Qxf5 Ba5+ 11.Kd1 Ne7 12.Qg5 O-O 13.Nf3 Rc8 14.Bd2 f5 15.b4 Bb6 16.c5 fxe4 17.cxb6 Nxb6 18.Ba6 Rc7 19.Bf4 Rxf4 20.Qxf4 Nbd5 21.Qe5 exf3 22.gxf3 Ng6 23.Qe6+ Kh8 24.Re1 Ne3+
 
F A Stroud vs Alistair M Fraser, 1961
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 15 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1286271 (668) id=1286271
Queen's Gambit Declined: Keres (Baltic) Defense. Queen Attack (CCCA corr)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 e6 5.e3 Bb4 6.Bd2 O-O 7.Ne5 Nbd7 8.f3 Nxe5 9.dxe5 Nd7 10.f4 Nc5 11.Qf3 d4 12.exd4 Qxd4 13.O-O-O Rfd8 14.Be3 Qxc3+ 15.bxc3 Ba3#
 
Webb vs Sinclair, 1971
D06 Queen's Gambit Declined (Keres or Baltic Defense), 7 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=# (669) id=#
Queen's Gambit Declined: Keres (Baltic) Defense. Queen Attack (London)
1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Qb3 e5 4.Qxb7 Nd7 5.Nf3 Rb8 6.Qxd5 Bb4+ 7.Bd2 Ne7
 
Ernesto Inarkiev vs Alexey Shirov, 2008
D12 Slav Defense, 34 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1497145 (757) id=1497145
Slav Defense: Quiet Variation. Schallopp Defense (Poikovsky Tournament)
1.d4 d5 2.Nf3 c6 3.c4 Nf6 4.e3 Bf5 5.Nc3 e6 6.Nh4 Bg6 7.Be2 Nbd7 8.O-O Ne4 9.g3 Nd6 10.b3 Be7 11.Nxg6 hxg6 12.Qc2 Nf6 13.Rd1 Qc7 14.Bf1 O-O-O 15.Bg2 Rh5 16.c5 Nf5 17.h3 Rdh8 18.e4 dxe4 19.Bf4 Qd8 20.g4 Rxh3 21.gxf5 Rxc3 22.Qxc3 Nd5 23.Qc1 gxf5 24.Kf1 Rh4 25.Be5 Qh8 26.Ke1 Rg4 27.Bf1 Rg1 28.Qc4 Qh4 29.Ke2 Bg5 30.Rdb1 f4 31.Rb2 f3+ 32.Kd1 e3 33.Ke1 e2 34.Rxe2 Rxf1+
 
Raymond Keene vs Nigel J Kalton, 1963
D25 Queen's Gambit Accepted, 13 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1555115 (554) id=1555115
Queen's Gambit Accepted: Janowski-Larsen Variation (Match game 2, Bromley)
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nf3 Nf6 4.e3 Bg4 5.Bxc4 e6 6.O-O Nbd7 7.Nc3 c5 8.d5 exd5 9.Nxd5 Nxd5 10.Bxd5 Qc7 11.Bxf7+ Kxf7 12.Ng5+ Kg8 13.Qd5+
 
Vladimir Kramnik vs Peter Leko, 1998
D70 Gruenfeld (3.f3) Defense, 45 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1266450 (780) id=1266450
Indian Game: Anti-Grünfeld. Alekhine Variation Leko Gambit (Tilburg Fontys)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 e5 4.dxe5 Nh5 5.Nh3 Nc6 6.Bg5 Be7 7.Bxe7 Qxe7 8.Nc3 Qxe5 9.g4 Ng7 10.f4 Qe7 11.Nd5 Qd8 12.Qd3 O-O 13.Qc3 Ne8 14.g5 Ne7 15.Nf6+ Nxf6 16.gxf6 Nf5 17.e4 Re8 18.Ng5 c5 19.O-O-O Nd4 20.e5 d6 21.Nf3 Bg4 22.Nxd4 Bxd1 23.Nb5 dxe5 24.fxe5 Ba4 25.Nd6 Re6 26.Bg2 Rxd6 27.exd6 Qxd6 28.Bxb7 Re8 29.b3 Qf4+ 30.Kb2 Re3 31.Rd1 h5 32.Qa5 Re2+ 33.Ka3 Qf2 34.Qd8+ Be8 35.Rd2 Rxd2 36.Qxe8+ Kh7 37.Qxf7+ Kh6 38.Ka4 Rxa2+ 39.Kb5 Qe3 40.Bd5 Qxb3+ 41.Kc6 Ra6+ 42.Kd7 Qh3+ 43.Be6 Qd3+ 44.Ke8 Qd6 45.Qe7 Qxe6
 
Alexander Motylev vs Peter Svidler, 2007
D70 Gruenfeld (3.f3) Defense, 28 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1444766 (779) id=1444766
Neo-Grünfeld Defense: Goglidze Attack (Corus)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nb6 6.Nc3 Bg7 7.Be3 O-O 8.Qd2 Nc6 9.O-O-O f5 10.e5 Nb4 11.Nh3 Be6 12.Kb1 Qd7 13.Nf4 Bf7 14.a3 a5 15.d5 Bxe5 16.axb4 axb4 17.Nb5 Ra5 18.Bxb6 cxb6 19.Qxb4 Rfa8 20.Rd4 Bxd4 21.Qxd4 Ra1+ 22.Kc2 Rxf1 23.Rxf1 Qxb5 24.Rc1 Rd8 25.Qe5 Bxd5 26.Nxd5 Rxd5 27.Qe6+ Kf8 28.Qc8+ Kf7
 
Max Euwe vs Samuel Reshevsky, 1938
D70 Gruenfeld (3.f3) Defense, 56 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1042464 (781) id=1042464
Neo-Grünfeld Defense: Goglidze Attack (AVRO)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nb6 6.Nc3 Bg7 7.Be3 O-O 8.f4 Nc6 9.d5 Nb8 10.Nf3 c6 11.Qb3 cxd5 12.Nxd5 Nxd5 13.exd5 Nd7 14.Be2 Qa5+ 15.Bd2 Qb6 16.Bc3 Bxc3+ 17.bxc3 Qe3 18.c4 Qxf4 19.O-O Qc7 20.Kh1 Nf6 21.Qe3 Bg4 22.Qh6 Bxf3 23.Rxf3 b5 24.cxb5 Qe5 25.Re1 Nxd5 26.Rh3 Qg7 27.Qd2 e6 28.Rd3 Rab8 29.a4 Nb6 30.Qb4 Rbc8 31.a5 Nd5 32.Qb3 Rc5 33.Bf3 Rb8 34.Bxd5 Rcxb5 35.Qa2 exd5 36.Rxd5 Qc3 37.Rf1 Rb2 38.Qa4 Rb1 39.Rdd1 Rxd1 40.Rxd1 a6 41.h3 Rb5 42.Ra1 Kg7 43.Qa2 Qb2 44.Qa4 Rg5 45.Ra2 Qc3 46.Ra1 h5 47.Qa2 Rf5 48.Kh2 g5 49.Qa4 Rf4 50.Qa2 g4 51.hxg4 Qe5 52.g3 Re4 53.Qb1 Re2+ 54.Kh3 hxg4+ 55.Kh4 Rh2+ 56.Kxg4 Qe2+
 
Laszlo Szabo vs Fridrik Olafsson, 1957
D71 Neo-Gruenfeld Defense, 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1136942 (852) id=1136942
Neo-Grünfeld Defense: Exchange Variation (Dallas)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb4 7.d5 c6 8.Ne2 cxd5 9.exd5 Bf5 10.Qa4+ N8c6 11.O-O Bc2 12.Qa3 Nxd5 13.Qc5 Bxb1 14.Bxd5 Bf5 15.Bg5 Rc8 16.Rfe1 O-O 17.Nc3 h6 18.Be3 Na5 19.Qxa7 Rxc3 20.Red1 Rd3 21.Rxd3 Bxd3 22.Bg2 Ba6 23.Bb6 Qd6
 
Yosef Porat vs Gedeon Barcza, 1956
D71 Neo-Gruenfeld Defense, 30 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1503360 (853) id=1503360
Neo-Grünfeld Defense: Exchange Variation (Moscow ol (Men))
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb4 7.d5 c6 8.Ne2 cxd5 9.exd5 Bf5 10.Qa4+ N8c6 11.O-O Bc2 12.Qa3 Nxd5 13.Qc5 Bxb1 14.Rxb1 e6 15.Nc3 Qb6 16.Qxb6 Nxb6 17.Nb5 O-O 18.Nd6 Nd5 19.Nxb7 Rab8 20.Nc5 Rfc8 21.Bxd5 exd5 22.Rd1 Nd4 23.Be3 Nc2 24.Nb3 Nxe3 25.fxe3 Rc2 26.Rxd5 Bh6 27.Rd3 Re2 28.Rbd1 Rxb2 29.R1d2 R8xb3 30.axb3 Rxd2
 
Oscar Panno vs Jaroslav Sajtar, 1954
D71 Neo-Gruenfeld Defense, 24 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1271511 (854) id=1271511
Neo-Grünfeld Defense: Exchange Variation (Amsterdam ol (Men) fin-A)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb4 7.d5 c6 8.Ne2 cxd5 9.exd5 Bf5 10.O-O O-O 11.Nbc3 N8a6 12.Nf4 Nc5 13.Be3 Ncd3 14.Nxd3 Bxd3 15.Re1 Ba6 16.Be4 f5 17.Bb1 Bc4 18.Qa4 a5 19.a3 Bxc3 20.bxc3 b5 21.Qd1 Nxd5 22.Bd4 Qd7 23.Ba2 Rac8 24.Qd2 Rf7
 
Jan Hein Donner vs Paul Keres, 1964
D71 Neo-Gruenfeld Defense, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1073043 (855) id=1073043
Neo-Grünfeld Defense: Exchange Variation (Beverwijk)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb4 7.a3 N4c6 8.d5 Nd4 9.Nc3 O-O 10.Nge2 c5 11.O-O e5 12.Be3 Na6 13.Nc1 f5 14.f4 fxe4 15.Bxe4 Bf5 16.Bxf5 Nxf5 17.Bf2 exf4 18.gxf4 Qd6 19.N1e2 Rad8 20.Qd3 Bxc3 21.Nxc3 Qxf4 22.Rad1 Rfe8 23.Rfe1 Nd4 24.Kg2 Rxe1 25.Rxe1 Nc7 26.Bg3 Qf7 27.d6 Nd5 28.Rf1 Qe6 29.Re1 Qxe1 30.Nxd5 Qe2+ 31.Qxe2 Nxe2
 
Raymond Keene vs Wolfgang Uhlmann, 1971
D74 Neo-Grunfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O, 52 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1071312 (860) id=1071312
(Hastings 1970/71)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Nf3 O-O 7.O-O Nc6 8.Nc3 Nb6 9.e3 e5 10.d5 Ne7 11.e4 Bg4 12.h3 Bxf3 13.Bxf3 c6 14.a4 cxd5 15.exd5 Nc4 16.b3 Nd6 17.Ba3 Nef5 18.Ne4 Re8 19.Rc1 Bf8 20.Bb2 Nxe4 21.Bxe4 Nd6 22.Bg2 Bg7 23.h4 e4 24.Bxg7 Kxg7 25.Bh3 Qf6 26.Rc7 Re7 27.Rxe7 Qxe7 28.Qd4+ Qf6 29.Qe3 a6 30.Rc1 Re8 31.Rc7 Re7 32.Rxe7 Qxe7 33.Qc3+ Qf6 34.Qc5 Qe5 35.Kh2 Kf6 36.b4 Kg7 37.Kg2 h6 38.Kh2 g5 39.hxg5 hxg5 40.Bd7 Kg6 41.b5 axb5 42.Bxb5 Nf5 43.Qf8 Qxd5 44.Qg8+ Ng7 45.Be8 g4 46.Bb5 Qd2 47.Qc8 Qxf2+ 48.Kh1 Qxg3 49.Qxb7 Qf3+ 50.Kg1 Qe3+ 51.Kf1 g3 52.Qc6+ Ne6
 
Viktor Laznicka vs A R Saleh Salem, 2010
D76 Neo-Grunfeld, 6.cd Nxd5, 7.O-O Nb6, 31 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1591743 (859) id=1591743
Neo-Grünfeld Defense: Delayed Exchange Variation (Chess Olympiad)
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Nb6 7.Nc3 Nc6 8.e3 O-O 9.O-O e5 10.d5 Na5 11.e4 c6 12.Bg5 f6 13.Be3 cxd5 14.Bxb6 Qxb6 15.Nxd5 Qd8 16.Rc1 Nc6 17.Qb3 Rf7 18.Rfd1 Be6 19.Bf1 f5 20.Qa4 Rd7 21.Bc4 Kh8 22.Nb4 Nd4 23.Rxd4 Rxd4 24.Bxe6 Rxe4 25.Qb3 Qe7 26.Nd3 b6 27.Bc8 Rb8 28.Qd5 Bf6 29.Rc6 Qf8 30.Qd7
 
Samuel Reshevsky vs Fred Reinfeld, 1932
D79 Neo-Grunfeld, 6.O-O, Main line, 31 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1459004 (397) id=1459004
Neo-Grünfeld Defense: Ultra-delayed Exchange Variation (Pasadena)
1.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 O-O 5.O-O d5 6.c4 c6 7.cxd5 cxd5 8.Nc3 Nc6 9.a3 Ne4 10.Be3 Nxc3 11.bxc3 Na5 12.Bf4 Bd7 13.Ne5 Bb5 14.Nd3 Rc8 15.a4 Ba6 16.Ra3 b6 17.Re1 Nc4 18.Ra2 Na5 19.Nb4 Bb7 20.Qd3 e6 21.h4 Rc4 22.Rb1 Qd7 23.Bd2 Rfc8 24.f4 h5 25.e4 dxe4 26.Bxe4 Rxc3 27.Bxc3 Rxc3 28.Qxc3 Bxd4+ 29.Kh2 Bxc3 30.Bxb7 Qxb7 31.Nd3 Qe4
 
Vasily Smyslov vs Robert James Fischer, 1970
D79 Neo-Grunfeld, 6.O-O, Main line, 46 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044694 (398) id=1044694
Neo-Grünfeld Defense: Ultra-delayed Exchange Variation (Herceg Novi blitz)
1.c4 g6 2.g3 Bg7 3.Bg2 Nf6 4.Nf3 O-O 5.O-O c6 6.d4 d5 7.cxd5 cxd5 8.Nc3 Ne4 9.Qb3 Nc6 10.Be3 Na5 11.Qd1 Nxc3 12.bxc3 b6 13.Ne5 Ba6 14.Re1 Rc8 15.Bd2 e6 16.e4 Bb7 17.exd5 Bxd5 18.Bxd5 Qxd5 19.Qe2 Rfd8 20.Ng4 Nc4 21.Bh6 f5 22.Bxg7 Kxg7 23.Ne3 Nxe3 24.Qxe3 Rc6 25.Rac1 Rdc8 26.c4 Rxc4 27.Rxc4 Rxc4 28.Qxe6 Qxe6 29.Rxe6 Kf7 30.Re3 Rxd4 31.Ra3 a5 32.Rc3 Ke6 33.Kg2 Kd6 34.h4 Ra4 35.Rc2 b5 36.Kf3 b4 37.Ke3 Kd5 38.f3 Ra3+ 39.Kf4 a4 40.g4 fxg4 41.fxg4 b3 42.axb3 axb3 43.Rc7 Ra4+ 44.Kg5 Rb4 45.Rc1 Kd4 46.Kh6 Rb7
 
Edgar Hartsfield vs Reuben Fine, 1940
D80 Gruenfeld Defense, 38 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1671187 (627) id=1671187
Gruenfeld Defense: General (US Open (Prelim 2))
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.g3 Bg7 5.Bg2 c6 6.Nf3 dxc4 7.O-O O-O 8.Ne5 Be6 9.Qa4 Nbd7 10.e4 Nxe5 11.dxe5 Ng4 12.Qb4 b5 13.Bg5 Re8 14.Rad1 Qc8 15.Bxe7 Nxe5 16.f4 Nd3 17.Qd6 Qb7 18.Rxd3 cxd3 19.Bh4 Qb6+ 20.Kh1 Bf8 21.Qe5 Bh3 22.Bxh3 Rxe5 23.fxe5 Re8 24.Bf6 Bg7 25.Bd7 Rxe5 26.Bxe5 Bxe5 27.Be8 f6 28.Nd1 c5 29.a4 a6 30.axb5 axb5 31.Kg2 c4 32.Kf3 Bd4 33.Nc3 Bxc3 34.bxc3 Kf8 35.Bd7 Ke7 36.Bc8 b4 37.cxb4 c3 38.Ra1 c2
 
Giorgi Kacheishvili vs Francisco Vallejo Pons, 2004
D80 Gruenfeld Defense, 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1314093 (914) id=1314093
Gruenfeld Defense: General (36th Olympiad)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Bg5 Ne4 5.Bh4 Nxc3 6.bxc3 dxc4 7.e3 Be6 8.Qb1 b6 9.Nh3 Bh6 10.Ng5 Bxg5 11.Bxg5 Qd5 12.Bh4 Nc6 13.f3 Qa5 14.Qb2 O-O-O 15.Be2 g5 16.Bg3 f5 17.O-O Rhg8 18.e4 f4 19.Bf2 g4 20.fxg4 Bxg4 21.Bxc4 Qh5 22.Bxg8 Rxg8 23.Qd2 Bf3 24.Bg3 fxg3 25.gxf3 Qh3 26.Qe2 Nd8 27.f4 Ne6 28.Qd2 Rg4 29.Rad1 Nxf4 30.e5 gxh2+ 31.Kh1 Nh5 32.Rf8+ Kb7
 
Milan Vidmar vs Alexander Alekhine, 1936
D85 Gruenfeld Defense, 23 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1008352 (529) id=1008352
Gruenfeld Defense: Exchange Variation (Nottingham)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 c5 7.Be3 Bg7 8.Nf3 Nc6 9.h3 O-O 10.Qd2 Qa5 11.Bc4 cxd4 12.cxd4 Qxd2+ 13.Kxd2 Rd8 14.Bd5 Bd7 15.Rab1 e6 16.Bc4 Be8 17.Kd3 Rac8 18.Rhc1 Na5 19.Bb5 Rxc1 20.Bxc1 Nc6 21.Bg5 f6 22.Be3 b6 23.Ke2 Ne7
 
Gilberto Garcia vs Robert James Fischer, 1965
D85 Gruenfeld Defense, 52 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1044592 (530) id=1044592
Gruenfeld Defense: Exchange Variation (Havana)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Be3 c5 8.Bc4 Qa5 9.Qd2 O-O 10.Rb1 cxd4 11.cxd4 Qxd2+ 12.Kxd2 Nc6 13.Nf3 e6 14.Ke2 b6 15.Rhc1 Bb7 16.Bd3 Rac8 17.Rc2 Rcd8 18.Rc4 f5 19.e5 Na5 20.Ra4 Rd7 21.Ng5 Bd5 22.Bd2 Nc6 23.Bb5 Rc8 24.Ke1 h6 25.Nh3 g5 26.f3 Bf8 27.Nf2 Rdc7 28.Ba6 Rd8 29.Rc1 Rdd7 30.Bb5 a5 31.Nd3 Rf7 32.h4 Na7 33.Bc4 f4 34.Ke2 Rc6 35.Nf2 Rfc7 36.Bxd5 exd5 37.Rb1 Be7 38.hxg5 hxg5 39.Kd3 Rd7 40.Nd1 Kf7 41.Nc3 Bb4 42.a3 Be7 43.Nxd5 Rxd5 44.Ke4 Rb5 45.Rh1 Kg6 46.Rh8 Rb2 47.Bb4 Bxb4 48.axb4 Nb5 49.Ra1 Rxb4 50.Kd5 Nxd4 51.Rah1 Rc5+ 52.Kd6 Nf5+
 
Tal Shaked vs Garry Kasparov, 1997
D85 Gruenfeld Defense, 20 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1070944 (788) id=1070944
Gruenfeld Defense: Exchange Variation "...and Stirred" (Tilburg Fontys)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Be3 c5 8.Qd2 Qa5 9.Rb1 b6 10.Bb5+ Bd7 11.Be2 Bc6 12.Bd3 Nd7 13.Ne2 Rd8 14.f3 O-O 15.h4 h5 16.Bg5 Rfe8 17.Rc1 Bb7 18.d5 Ne5 19.Bb1 Nc4 20.Qf4 Be5
 
Ralf Akesson vs Jan Timman, 1997
D85 Gruenfeld Defense, 35 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1143486 (789) id=1143486
Gruenfeld Defense: Exchange Variation (Sigeman and Co, Malmoe SWE)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Be3 c5 8.Qd2 Qa5 9.Rb1 b6 10.Bb5+ Bd7 11.Bd3 Nc6 12.Ne2 O-O 13.h4 Rfd8 14.h5 cxd4 15.cxd4 Rac8 16.Qxa5 Nxa5 17.Bg5 f6 18.Bd2 Nc4 19.Bb4 e5 20.hxg6 hxg6 21.dxe5 Nxe5 22.Ba6 Rc2 23.f4 Nc6 24.Bc3 Bg4 25.Bc4+ Kf8 26.Rb2 Rxc3 27.Nxc3 f5 28.e5 Nxe5 29.fxe5 Bxe5 30.Rc2 Bxc3+ 31.Kf2 Bd4+ 32.Kg3 Be5+ 33.Kf2 f4 34.Rh7 Rd1 35.g3 Bd4+
 
Svetozar Gligoric vs Viktor Korchnoi, 1967
D85 Gruenfeld Defense, 22 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1081753 (858) id=1081753
Gruenfeld Defense: Exchange Variation (Budva YUG-URS)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.g3 Bg7 6.Bg2 Nxc3 7.bxc3 c5 8.e3 Nc6 9.Ne2 Bd7 10.O-O Rc8 11.a4 Na5 12.e4 O-O 13.d5 e6 14.Ra2 exd5 15.exd5 Re8 16.h3 Qb6 17.d6 Nc4 18.Nf4 Qxd6 19.Bd5 Ne5 20.Bxb7 Qxd1 21.Rxd1 Rcd8 22.Be3 Bc6
 
Ruslan Ponomariov vs Peter Svidler, 2006
D85 Gruenfeld Defense, 31 moves, 1/2  www.chessgames.com?gid=1437586 (782) id=1437586
Gruenfeld Defense: Exchange Variation (Bg5) (Tal Memorial)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Bg5 c5 8.Rc1 cxd4 9.cxd4 O-O 10.Nf3 Bg4 11.d5 Nd7 12.Be2 Nf6 13.h3 Bd7 14.Bd3 h6 15.Bf4 e6 16.Bc7 Qe8 17.d6 Bc6 18.Qe2 Nh5 19.g3 e5 20.O-O Qd7 21.Kh2 Bf6 22.Rfd1 Ng7 23.Bc4 Rac8 24.Bd5 Ne6 25.Bxc6 bxc6 26.Qa6 Nxc7 27.Qxa7 Kg7 28.Qb7 Qd8 29.dxc7 Qxc7 30.Qxc7
 
T Gezaljan vs Peter Svidler, 1990
D85 Gruenfeld Defense, 25 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1136080 (825) id=1136080
Gruenfeld Defense: Exchange. Modern Exchange Variation (Leningrad)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Nf3 c5 8.Be2 Nc6 9.Be3 Bg4 10.Rb1 Bxf3 11.gxf3 cxd4 12.cxd4 Bxd4 13.Rxb7 O-O 14.O-O e6 15.f4 Bxe3 16.fxe3 Qa5 17.Qc2 Rac8 18.Rb5 Qa3 19.Qb3 Qe7 20.e5 a6 21.Rb7 Qc5 22.Qb6 Qc3 23.Qb3 Na5 24.Qxc3 Rxc3 25.Bxa6 Nxb7
 
Max Dietze vs Paul Keres, 1943
D92 Gruenfeld (Bf4), 32 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1072093 (569) id=1072093
Gruenfeld Defense: Three Knights Variation. Hungarian Attack (Praha)
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 d5 5.Bf4 O-O 6.cxd5 Nxd5 7.Nxd5 Qxd5 8.Bxc7 Nc6 9.e3 Bf5 10.Qa4 Qd7 11.Ba5 Nxd4 12.Qxd7 Nxf3+ 13.gxf3 Bxd7 14.Rb1 Bf5 15.e4 Be6 16.b3 Rfc8 17.Bd3 Bc3+ 18.Bxc3 Rxc3 19.Kd2 Rac8 20.Rhc1 R3c5 21.Rxc5 Rxc5 22.Rc1 Ra5 23.Bb1 Rh5 24.Rc7 Rxh2 25.Ke3 Rh1 26.Bd3 h5 27.f4 h4 28.f3 h3 29.Rc2 h2 30.Kd4 Bh3 31.Ke5 Rd1 32.Rxh2 f6
 
Alexey Dreev vs Vladimir Epishin, 1986
D92 Gruenfeld (Bf4), 26 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1038945 (672) id=1038945
Gruenfeld Defense: Three Knights Variation. Hungarian Attack (Tallinn (Estonia))
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 d5 5.Bf4 c5 6.dxc5 Qa5 7.cxd5 Nxd5 8.Qxd5 Bxc3+ 9.Bd2 Be6 10.Qxb7 Bxd2+ 11.Nxd2 O-O 12.e4 Nc6 13.Qa6 Qxc5 14.Qb5 Qd6 15.Nc4 Qd4 16.Be2 Rfc8 17.O-O Rab8 18.Qa4 Qxe4 19.Rfe1 Nd4 20.Bf1 Qf4 21.b3 Rc5 22.Qxa7 Rh5 23.h3 Rxh3 24.Qxb8+ Qxb8 25.gxh3 Nf3+ 26.Kg2 Bd5
 
Bruno Moritz vs Karl Helling, 1931
D94 Gruenfeld (5.e3), 13 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1280780 (783) id=1280780
Gruenfeld Defense: Three Knights. Burille Variation (27. DSB Kongress)
1.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 d5 5.e3 c6 6.Qb3 O-O 7.Bd3 e6 8.O-O Nbd7 9.Bd2 Nh5 10.e4 e5 11.Nxe5 Nxe5 12.dxe5 dxc4 13.Qxc4 Be6 14.Qc5 Qxd3
 
Edward Epp vs Gregory Kaidanov, 1992
D95 Gruenfeld (Botvinnik), 23 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1751781 (785) id=1751781
Gruenfeld Defense: Botvinnik Variation (US Open)
1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.e3 g6 4.c4 Bg7 5.Nc3 O-O 6.Qb3 e6 7.Be2 b6 8.cxd5 exd5 9.O-O Bb7 10.Rd1 Nbd7 11.Ne5 c5 12.Nxd7 Qxd7 13.dxc5 bxc5 14.Bf3 Rfd8 15.Bd2 Rab8 16.Be1 d4 17.Bxb7 Rxb7 18.Qc4 Qc7 19.Ne2 Ng4 20.Ng3 Ne5 21.Qa4 Rxb2 22.Ba5 Qd7 23.Bxd8 Qxa4
 
Salomon Flohr vs Karl Gilg, 1934
E34 Nimzo-Indian, Classical, Noa Variation, 17 moves, 1-0  www.chessgames.com?gid=1044825 (725) id=1044825
Nimzo-Indian Defense: Classical. Noa Variation (Liebwerda)
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d5 5.cxd5 Qxd5 6.e3 O-O 7.Ne2 c5 8.Bd2 Qd8 9.a3 cxd4 10.Nxd4 Ba5 11.Be2 Bb6 12.Nf3 Nc6 13.O-O Qe7 14.Rfe1 e5 15.Ng5 h6 16.Nd5 hxg5 17.Nxe7+
 
Erling Tholfsen vs Reuben Fine, 1934
E60 King's Indian & Grünfeld, 34 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1412084 (861) id=1412084
(Syracuse)
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.Nc3 O-O 5.g3 d5 6.Bg2 dxc4 7.O-O Nd5 8.e4 Nxc3 9.bxc3 c5 10.h3 cxd4 11.cxd4 Nc6 12.Be3 b5 13.Rb1 a6 14.d5 Ne5 15.Nxe5 Bxe5 16.f4 Bg7 17.g4 Bd7 18.e5 Rc8 19.Bd4 e6 20.d6 f6 21.exf6 Bxf6 22.g5 Bxd4+ 23.Qxd4 c3 24.h4 Rc4 25.Qe3 Qc8 26.Qg3 Qc5+ 27.Kh2 b4 28.h5 c2 29.Rbc1 Qxd6 30.hxg6 hxg6 31.Rf2 Ba4 32.Bh3 Rcxf4 33.Rxf4 Rxf4 34.Bxe6+ Kg7
 
Herman Steiner vs Reuben Fine, 1947
E60 King's Indian & Grünfeld, 42 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1043954 (856) id=1043954
Gruenfeld Defense: Counterthrust Variation (Los Angeles Match)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.Nc3 dxc4 6.Nf3 c6 7.Ne5 Be6 8.O-O Nbd7 9.Nf3 h6 10.e4 O-O 11.h3 b5 12.Qc2 Nb6 13.Ne2 Qc8 14.Kh2 Rd8 15.Be3 Ne8 16.Nf4 Nd6 17.Ne5 Bd7 18.g4 Be8 19.Nf3 Nb7 20.Rad1 e6 21.b4 Qc7 22.Kh1 a5 23.a3 axb4 24.axb4 Ra4 25.Ne2 Rda8 26.Rb1 Ra2 27.Rb2 Rxb2 28.Qxb2 c5 29.Qc1 cxb4 30.Bxh6 Bh8 31.Bf4 Qe7 32.h4 b3 33.h5 b4 34.Bg5 f6 35.Be3 c3 36.d5 b2 37.Qc2 Ra1 38.Bxb6 Ba4 39.Qd3 c2 40.Qc4 Rxf1+ 41.Bxf1 b1=Q 42.Qc8+ Qe8
 
Wilhelm Kuppe vs Herbert Heinicke, 1949
E60 King's Indian & Grünfeld, 24 moves, 0-1  www.chessgames.com?gid=1269182 (857) id=1269182
Gruenfeld Defense: Counterthrust Variation (Oldenburg)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.Nc3 dxc4 6.Qa4+ Nfd7 7.d5 O-O 8.Qxc4 c6 9.dxc6 Nxc6 10.Nf3 Qa5 11.O-O Nb6 12.Qh4 Qb4 13.e4 Rd8 14.a3 Qb3 15.Ng5 h6 16.Nf3 Be6 17.Bxh6 Qxb2 18.Bxg7 Kxg7 19.Rfc1 Rd3 20.Rab1 Rxc3 21.Rxb2 Rxc1+ 22.Bf1 Nc4 23.Re2 Rd8 24.Re1 N6e5
 

| zurück | drucken | Anfang | home |